Sunteți pe pagina 1din 5

FIȘA DE LUCRU NR.

I. Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele date :


A.
"D. Lefter a trimes turbatului o scrisoare ,cerând, cu tot respectul ,un congediu de
două-trei zile, pe motiv că nu se simte deloc bine. Așa și e; e bolnav.
După o muncă zadarnică de atâta vreme, după ce toată casa a fost răsturnată de zece
ori, când așa, când aminterea ,d. Lefter a căzut pe o canapea sfărâmat de oboseală; ...a
moțăit de câteva ori ș-a adormit. Femeia a șezut și ea pe un scaun ,că nu mai putea de
picioare și de mijloc."
(I.L. Caragiale „Două Loturi”)

1.Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:


a trimes =
o scrisoare =
cerând =
două =
zadarnică =
ea =
2. a.Precizează modul și timpul verbului a trimes.
b.Identifică diateza la care se află verbul subliniat și construiește o propoziție în care
acesta să fie la diateza pasivă.

3. a.Precizează cazul substantivului subliniat.Identifică din text un alt substantiv și


precizează cazul acestuia.
b.Precizează felul articolului care însoțește substantivul subliniat.Articulează
substantivul subliniat cu un alt tip de articol.

4. a.Cuvântul zadarnică este adjectiv variabil cu :


a.două terminații ; b.trei terminații; c.patru terminații;
b. Adjectivul subliniat îndeplinește funcția sintactică de:
a. Atribut adjectival în cazul N; b.Atribut adjectival în cazul Ac;
c. Complement direct în cazul D;

5. Ce fel de numeral și ce valoare morfologică are cuvantul două?


Construiește un enunț în care același numeral să aibă altă valoare morfologică.

6. Identifică în text două adjective pronominale și alcătuiește un enunț în care acestea să


fie pronume.
FIȘA DE LUCRU NR.2

II. Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele date :


B.
" Să fi ațipit d. Lefter ca vreun sfert de ceas și ,deodată, se scoală drept, cu fața
luminată de raza adevărului...
-- Știu unde sunt! Acum știu!...uf!...le-am găsit!"

(I.L. Caragiale „Două Loturi”)

2.Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:


și=
acum =
cu=
uf !=
1.Alcătuiește o propoziție în care conjuncția și să aibă altă valoare morfologică.

2.Precizează felul adverbului subliniat.Construiește două propoziții în care să apară


alte două tipuri de adverbe învațate față de cel identificat.

3. a. Identifică felul prepoziției subliniate.


b. Prepoziția cu este specifică cazului:
a. Cazul D; b.Cazul Ac; c. Cazul G;
c.Dă câte două exemple de prepoziții specifice celor trei cazuri.

4.Notează cu ADEVARAT sau FALS.


Interjecția uf! sugerează: a.nervozitatea personajului A/F
b.bucuria personajului A/F
c.relaxarea personajului A/F
FIȘA DE LUCRU NR.3

C. Omonimia unor parți de vorbire.


1.Alcătuiește propoziții în care următoarele cuvinte să fie:
a. care: substantiv, pronume.
b. drept: adverb, adjectiv.
c. mie: pronume, numeral.