Sunteți pe pagina 1din 8

Facultatea de inginerie electrica TOMA Alexandru George

Laboratorul Metode si Procedee Tehnologice Grupa 114A


An I A

LUCRAREA TEHNO I
Standardizarea in ingineria electrica
CUPRINS:
1:Notiuni de baza
2:Conspectul unui standard
3.Activitate laborator
4.Concluzii
5.Bibliografie

1.NOTIUNI DE BAZA

Standardizarea este un domeniu de activitate ce serveste drept instrument de


reglementare in economia si societatea contemporana a relatiilor intre
persoane,organizatii,state,si sisteme de ajustare a proceselor si rezultatelor activitatii acestora.In
alte cuvinte,standardizarea reprezinta activitatea prin care sunt stabilite,pentru probleme reale sau
potentiale,prevederi destinate unei utilizari comune,urmarind obtinerea unui grad optim de
ordine intr-un anumit context.Aceasta activitate consta in particular din elaborarea,difuzarea si
punerea in aplicare a standardelor.

Standardizarea ofera avantaje importante,in special prin obtinerea unei mai bune adaptari
a produselor,proceselor si servicilor in scopul carora le sunt destinate,prin prevenirea barierelor
tehnice in calea comertului si prin facilitarea cooperarii tehnologice internationale.

Principiile standardizarii:

 Consensul
 Deschiderea sau implicarea tuturor partilor interesate
 Transparenta
 Calitatea rezultatelor
 Coerenta.

Consensul reprezinta acordul general caracterizat prin absenta unei opozitii sustinute fatade
un aspect esential al unui subiect,din partea unei parti importante a celor interesati si printr-un
proces care implica luarea in considerare a punctelor de vedere ale tuturor partilor interesate si
apropierea eventualelor pozitii divergente.

Implicarea tuturor actionarilor consta in faptul ca toate partile interesate trebuie sa aiba
dreptul sa participe si sa contribuie la elaborarea standardelor.

Transparenta consta in comunicarea tuturor partilor interesate despre proiectele in faza de


initiere (proiect de standard,crearea unui comitet tehnic,anularea aplicarii standardelor, etc.).
Calitatea rezultatelor. Rolul acestora consta in proiectia intereselor consumatorilor si ale
statului prin asigurarea calitatii produselor si serviciilor,a caracterului inofensiv al acestora
pentru viata,sanatatea,ereditatea si securitatea oamenilor,pentru bunurile materiale,regnul animal
si cel vegetal,pentru mediu.

Coerenta; Standardele nu trebuie sa se contrazica intre ele si trebuie sa fie concise,clare,fara


ambiguitati si usor de folosit.

Scopurile principale ale standardizarii sunt:

1. Asigurarea existentei documentelor de referinta prin evaluarea conformitatii produselor si


serviciilor cu destinatia lor;
2. Protectia intereselor consumatorilor si ale statului prin asigurarea calitatii produselor si
serviciilor,a caracterului inofensiv al acestora pentru viata,sanatatea,ereditatea si secu
securitatea oamenilor,pentru bunurile materiale,regnul animal si cel vegetal,pentru
mediu;
3. Inlaturarea barierelor tehnice in calea comertului;
4. Asigurarea interschimbabilitatii,compabilitatii tehnice si informationale a produselor.

Standardele variaza ca si caracter,subiect sau volum.Acestea includ mai multe discipline:


incepand cu toate aspectele tehnice,economice si sociale ale activitatii umane si incheind cu toate
discoplinele de baza,cum ar fi limbajul,matematica,fizica etc.

 Sunt coerente si consecvente: standardele sunt eliberate de catre comitetele


tehnice,coordonate de catre un organism specializat si asigura depasirea barierelor intre
domeniile de activitate si diferitele politici comerciale;
 Rezulta din participare: standardele reflecta rezultatele activitatii desfasurate in comun ce
implica toate partile componente si sunt valide prin consens,pentru a reprezenta toate
interesele relevante:producatori,utilizatori,laboratoare,autoritati,consumatori,etc.;
 Sunt procese active: standardele se bazeaza pe experienta reala si conduc la rezultate
materiale in practica (produse-atat bunurile,cat si serviciile,metodele de incercare etc.);ele
stabilesc un compromis intre cele mai ridicate nivele de progres si constrangerile
economice ale timpului;
 Sunt actualizate: standardele sunt revizuite periodic sau dupa cum dicteaza
circumstantele pentru a le asigura actualitatea si,de aceea,evolueaza impreuna cu
progresul social si tehnologic;
 Au statut de referinte in contractele comerciale si in instanta in cazul unor dispute;
 Au recunoastere nationala sau internationala: standardele sunt documente recunoscute
ca valabile la nivel national,regional sau international,dupa caz;
 Sunt disponibile pentru oricine: standardele pot fi consultate sau achizitionate fara
restrictie.

Istoricul standardizarii in Romania

 In 1927 Romania,prin Comitetul Electrotehnic Roman,devine cea de-a 26-a tara membra
a IEC (Comisia Electrotehnica Internationala).
 In 1928 ia fiinta Comisia de Standardizare.
 Primele standarde cu caracter national au fost adoptate in 1937-1938 in cadrul AGIR-
Asociatia generala a Inginerilor din Romania.
 In anul 1948 Comisia de Standardizare devine primul organism national de standardizare.
 In perioada 1964-1967,presedinte al IEC a fost academicianul Remus Radulet, creatorul
scolii romanesti de Bazele Electrotehnicii.
 Dupa o serie de reorganizari ale organismului national de standardizare (OSS-Oficiul de
Stat de Standardizare-1953),in 1970 a luat fiinta Institutul Roman De Standardizare-IRS
care a functionat pana in anul 1998.
 Pana la aparitia Ordonantei 19/1992,standardele romane s-au numit Standarde de Stat-
STAS-dupa acesta poarta indicativul SR (Standard Roman).
 Prin Ordonanta 39/1998 se pun bazele standardizarii voluntare in Romania.De la
aceasta data,organismul national de standardizare este ASOCIATIA DE
STANDARDIZARE DIN ROMANIA-ASRO.

ASRO
Este o asociatie,persoana juridica romana de drept privat,de interes public,fara scop
lucrativ,neguvernamentala si apolitica care functioneaza pe baza prevederilor Legii nr 163/2015
privind standardizarea nationala si Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si
functii.

Principalele atributii

 Stabilirea principiilor si metodologiei standardizarii nationale;


 Elaborarea si aprobarea standardelor nationale si participarea la activitatea de
standardizare europeana si internationala;
 Gestionarea fondului documentar de standarde si publicatii din domeniul standardizarii
nationale si internationale;
 Asigurarea informarii publice in domeniul standardizarii nationale;
 Editarea,publicarea si difuzarea standardelor si a publicatiilor standardizarii;
 Reprezinta ISO si IEC in Romania si apara drepturile de autor asupra standardelor
internationale adoptate;
 Oferirea de produse si servicii utilizatorilor de standarde in scopul satisfacerii
necesitatilor acestora.Promovarea respectarii dreptului de copyright asupra standardelor
europene adoptate;
 ASRO acorda la cerere marcile nationale de conformitate SR (conformitatea cu
standardeke romane de produs) si SR-S(conformitatea cu standardele romane de
securitate).

ASRO este membru cu drepturi depline la:

 CEN-Comitetul European de standardizare (01.01.2006);


 CENELEC- Comitetul European pentru Standardizare in domeniul Electrotehnicii
(01.02.2006);
 ETSI-Institutul European de Standardizare in domeniul Telecomunicatiilor (2005) la
Categoria NSO-Organisme nationale de standardizare;
 ISO-Organizatia internationala de Standardizare (1950);
 IEC-Comisia Electrotehnica Internationala (1920).
2.Conspectul unui standard
3.Activitate laborator

Cu ocazia primului laborator de MPT,noi,studentii a trebuit sa semnam faptul ca am luat


la cunostinta Normele de prevenire si protectie privind activitatea in laborator.In
continuare ne-a fost prezentata prima tema de referat,”Standardizarea in ingineria
electrica”,si modul de realizare al acestuia.Pe parcursul explicarii temei,ni s-au explicat
niste termeni ce ne vor fi utili in intocmirea temei dar si in parcurgerea urmatoarelor
cursuri/laboratoare:
 STAS-Standarde de Stat-inainte de 1992-erau obligatorii;
 SR-Standard Roman-nu sunt obligatorii,dar recomandate;
 SR EN-Standard Roman identic cu cel emis la nivel european;
 SR ISO-Standard Roman identic cu cel emis de ISO(Organizatia Internationala de
Standardizare);
 SR CEI- Standarde române prin care se adoptă standarde internaţionale în
domeniul electrotehnic;
 ASRO-Asociatia de Standardizare din Romania-www.asro.ro;
 ISO- Organizatia Internationala de Standardizare (International Organization for
Standardization)
 CEI-Comisia Electrotehnica Internationala-1906-Londra-www.cei.ch
 CEN-Comitetul Europen pentru Standardizare (European Committee for
Standardization)
 CENELEC-Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnica (European
Committee for Electrotechnical Standardization);
 ICS- Clasificarea Internationala pentru Standarde (International Classification for
Standards);

In plus,ne-au fost impartite exemple de STAS-uri si SR-uri pentru a ni se explica


denumirea acestora (de exemplu STAS 1512-88 ,SR ISO 8820:1996 ) si pentru
observarea continutului unui astfel de standard
4.Concluzii

Standardizarea a avut si are un rol esential in intocmirea corespunzatoare a unor


elemente.Prin utilizarea standardelor in industrie se diminueaza costul producerii prin
utilizarea propice a materialelor,cu erori cat mai mici si productivitate sporita.In plus
produsele obtinute pot fi folosite si de restul tarilor care au implementate standardele
utilizate,fara a le defecta sau a le scadea eficacitatea.

Educatia despre standardizare trebuie invatata si predata mai departe generatiilor


urmatoare pentru a o intelege si pentru a o folosi in mod corect in industria specifica.

5.Bibliografie

http://moodle.usm.md/moodle/pluginfile.php/52557/mod_resource/content/1/Suport%20de
%20curs_%20%281%29.pdf

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/electronica/Standardizarea-Metode-si-proce68.php

https://www.asro.ro/despre-noi/