Sunteți pe pagina 1din 3

DOMENIUL DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT

Notiunea de domeniu al dreptului international privat


Constituie domeniu al dreptului international privat materiile privind conflictul de legi, conflictul de
jurisdictii, conditia juridica a strainului si cetatenia.
Analiza domeniului dreptului international privat
1. Conflictul de legi
Conflictul de legi este acea situatie in care raportului juridic cu element de extraneitate ii sunt
susceptibile a i se aplica doua sau mai multe sisteme de drept apartinand state diferite, avand legaturi cu
elementul de extraneitate.
Practic pentru intelegerea notiunii de conflict de legi, vom lua drept exemplu cazul in care doi soti,
cetateni straini, a caror casatorie a fost celebrata in tara lor de origine, solicita instantei romane desfacerea
acesteia prin divort. Avand in vedere ca legea lor nationala nu permite divortul spre deosebire de legea
romana, se poate desface casatoria dintre aceste doua persoane? Problema care se pune pentru judecatorul
competent este aceea de a stabili care dintre cele doua sisteme de drept in prezenta se aplica in cauza.
Cauza aparitiei conflictului de legi consta in deosebirile ce exista intre sistemele de drept ale
diferitelor state. Conflictul apare de regula, intre legea instantei investite cu solutionarea litigiului si legea
straina, fiecare dintre acestea fiind susceptibila a guverna raportul juridic respectiv. Instanta sesizata trebuie
sa aleaga legea pe care urmeaza sa o aplice. Exista situatii in care diferite aspecte ale unui raport juridic
sunt supuse incidentei mai multor legi.
Elementele esentiale ale conflictului de legi sunt:
 izvorul conflictului de legi este elementul de extraneitate. Numai atunci cand in componenta
raportului juridic exista un element de extraneitate, in legatura cu acel raport se naste un conflict de legi, iar
el devine, implicit, raport de drept international privat.
 raportul juridic este susceptibil de a i se aplica unul sau mai multe sisteme de drept diferite,
respectiv sistemul de drept roman si sistemul de drept al altui stat, cu care are are legatura prin elementul
strain;
 conflictul de legi nu implica un conflict de suveranitati intre statul roman si cel strain, cu
care elementul de extraneitate are legatura. In solutionarea conflictului de legi, judecatorul va face
aplicarea legii indicate de normele de drept international privat din sistemul sau de drept, caruia ii apartine.
Operatiunea este una pur logico – juridica, judecatorul dand eficacitate numai dispozitiilor din legea tarii
sale. Dupa ce procedeaza la alegerea intre legile aflate in concurs, conflictul de legi inceteaza sa mai existe.
Se va aplica numai una dintre ele, celelalte urmand a fi inlaturate.
Clasificare. Potrivit doctrinei[1] exista mai multe tipuri de conflicte de legi :
a) in functie de aplicarea legilor in spatiu si timp exista:
- conflict de legi in spatiu atunci cand sistemele de drept in prezenta contin norme
conflictuale care reglementeaza in mod diferit raportul juridic cu element de extraneitate ;
- conflict de legi in timp intre doua legi succesive apartinand aceluiasi sistem de drept, din
care una in vigoare si alta abrogata, caz in care intereseaza pentru dreptul international privat evolutia
normelor conflictuale ale forului, conflictul in timp al normelor materiale straine si conflictul in timp al
conventiilor internationale ;
- conflictul de legi in timp si spatiu atunci cand un raport juridic se naste intr-o tara,
conform legilor acesteia, si urmeaza sa produca efecte sau sa fie invocat intr-un alt stat ;
b) in functie de sistemul de drept competent a reglementa raportul juridic cu element de
extraneitate avem :
- conflict pozitiv de legi atunci cand fiecare norma in conflict trimite la propriul sistem de
drept;
- conflict negativ in situatia in care nici una din normele conflictuale in prezenta nu
considera aplicabil propriul sistem de drept trimitand fie la sistemul de drept al celuilalt stat, fie la sistemul
de drept al unui stat tert.
c) in functie de nivelul unde apare conflictul de legi, se distinge intre:
- conflict propriu – zise de legi care apare intre normele in conflict a doua sisteme de drept
diferite;
- conflict aparent de legi, intre normele conflictuale apartinand aceluiasi sistem de drept (in
cazul legilor federale sau interprovinciale);
d) in functie de unele situatii speciale ce pot declansa0 conflicte de legi, exista:
- conflictul de legi in cazul statelor nerecunoscute. In doctrina si jurisprudenta s-a pus
intrebarea daca legea unui stat nerecunoscut poate fi luata in considerare si daca poate da nastere la
conflicte de legi. Raspunsul este pozitiv, in sensul aplicarii legii statului nerecunoscut plecand de la
urmatoarele argumente: nerecunoasterea unui stat de catre altul nu inseamna ca acesta nu exista sau ca
ordinea sa de drept nu are o existenta independenta de orice atitudine din afara.
- conflictul interpersonal este acea situatie in care in unele tari, legea aplicabila unui
raport juridic se determina dupa criteriul confesiunii, in sensul ca cei apartinand aceluiasi cult sunt supusi
normelor religioase proprii cultului respectiv. Conflictul apare atunci cand norma conflictuala a forului
trimite la sistemul de drept al unui stat ce difera raportat la criteriul confesiunii. In solutionarea problemei
trebuie stabilit carei religii apartine aprtea sau partile raportului juridic, in functie de aceasta stabilindu-se
care norma se aplica pentru solutionarea pe fond a cauzei. Conflictele interpersoanle apar cu frecventa in
statele nelaice, unde distinctia se face potrivit confesiunii indivizilor[2]. Conflictele de legi interpersoanale
intrevin in probleme de familie, succesiuni sau proprietate[3].
2. Conflictul de jurisdictii
Conflictul de jurisdictii vizeaza norme privind:
 competenta jurisdictionala;
 procedura aplicabila proceselor de drept international privat;
 efectele hotararilor judecatoresti si arbitrale straine.
Normele care solutioneaza conflictele de jurisdictii sunt de drept material, substantial. Ele se aplica
in mod direct, nemijlocit, raportului juridic.
3. Conditia juridica a strainului
Prin conditia juridica a strainului a strainului intelegem ansamblul normelor juridice prin care se
determina capacitatea de folosinta a strainului (persoana fizica sau juridica), adica drepturile si obligatiile
acestuia.
Conditia juridica a strainului este determinata de legea statului in care se gaseste, sau cu jurisdictia
caruia are legatura.
Conditia juridica a strainului in Romania este prevazuta de legea romana.
Conditia juridica a strainului are legatura atat cu ceea ce se cheama conflictul de legi – in masura in
care se recunoaste strainului un anumit drept – cat si cu conflictul de jurisdictii (intereseaza aspecte
privind: capacitatea procesuala a strainului; asistenta juridica, etc).
4. Cetatenia
Prin cetatenie se intelege ansamblul normelor juridice care reglementeaza legatura politico –
juridica dintre persoana fizica si un stat, in temeiul careia persoana fizica, in calitate de cetatean, este
titularul anumitor drepturi si obligatii care constituie statutul ori conditia sa juridica.
Cetatenia constituie in dreptul international privat, un criteriu pentru determinarea legii aplicabile,
fara ca aceasta imprejurare sa reprezinte un argument pentru includerea materiei cetateniei in cadrul acestei
ramuri.
Delimitarea dreptului international privat de alte ramuri de drept
1. Corelatia intre dreptul international privat si dreptul civil
Obiectul de reglementare a dreptului international privat este mai vast decat cel al dreptului civil,
intrucat include atat raporturile de drept civil propriu zis, cat si pe cele din dreptul familiei, dreptul muncii,
dreptul comercial, etc.
Raporturile de drept civil sunt strict interne, pe cand raporturile de drept international privat contin
intotdeauna un element de extraneitate.
2. Corelatia intre dreptul international privat si dreptul penal
Aplicarea legii penale romane poate fi conditionata de aplicarea legii civile straine, lato sensu. De
exemplu, pentru infractiunea de bigamie trebuie sa existe doua casatorii in care se afla o persoana, fiind
avuta in vedere inclusiv de legea straina.
Hotararea penala straina poate produce si unele consecinte de drept civil, ca de exemplu
raspunderea pentru repararea prejudiciului cauzat prin infractiune, aceste consecinte fiind determinate
potrivit legii civile aplicabile, care poate fi o lege straina.
3. Corelatia intre dreptul international privat si dreptul administrativ
Uneori, dispozitiile legii administrative pot fi luate in considerare pentru determinarea regimului
unui raport juridic.
De exemplu, intr-o actiune in nulitatea casatoriei bazata pe necompetenta organului instrumentator,
1
aceasta competenta se determina dupa normele administrative din dreptul strain.
4. Corelatia intre dreptul international privat si dreptul fiscal
In anumite conditii, aspecte ale dreptului international privat se impletesc cu cele ale dreptului
financiar, de exemplu, atunci cand se invoca de catre o societate comerciala faptul ca are nationalitate
straina, in scopul de a nu plati impozite decat in tara sa de origine.

S-ar putea să vă placă și