Sunteți pe pagina 1din 5

ANUL

I - Sem 1
Nr. Tip Tip Codul Semestrul I
Discipline obligatorii (C1) (C2)
Disciplinei
Crt. Asistat integral Asistat Ne Ver. Cred.
parțial asistat
C S L P

1 Fundamente de
criptografie scenarii de
aplicare Cryptography DAP DI MCS.1.1.01 2 - 2 - 2 E 5
(Fundamentals and
Application Scenarios)

2 Securitatea cibernetică a
sistemelor și serviciilor
informatice
DAP DI MCS.1.1.02 2 - 2 1 2 E 6
(CyberSecurity of
Information Systems
and Services)

3 Gestionarea identității și
accesului în spațiul
virtual
DAP DI MCS.1.1.03 2 - 2 - 2 E 5
(Identity and Access
Management in the
Virtual Space)

4 Tipuri de atacuri și
amenințări cibernetice
DAP DI MCS.1.1.04 2 - 1 - 2 E 4
(Types of Cyberattacks
and Threats)

5 Inovare și creativitate
DSI DI MCS.1.1.05 1 - - 1 2 C 4
(Innovation and
Creativity)

6 Managementul
proiectelor
DCO DI MCS.1.1.06 1 - - 1 2 C 4
(Project Management)

7 Practică
DSI DI MCS.1.1.07 - - - - 6 C 2
(Practical placement)

10 - 7 3 6 12
4E
Total ore pe săptămână/verificări/credite 26 12 30
3C
38


ANUL I - Sem 2

Nr. Tip Tip Codul Semestrul II


Discipline obligatorii (C1) (C2)

crt Discipline Asistat Asistat Ne Ver. Cre
. i integral parțial asistat d.

C S L P

7 Gestionarea incidentelor de
securitate cibernetică
DA MCS.1.2.0
DI 2 - 1 1 2 E 5
P 8
(Management of Cyber
Security Incidents)

8 Securitatea rețelelor și
izolarea perimetrală
DC MCS.1.2.0
DI 2 - 2 - 2 E 5
A 9
(Network Security and
Perimeter Defence)

9 Siguranța în programare și
securitatea aplicațiilor
MCS.1.2.1
0
(Secure Programming and
Application Security)
DSI DO 2 - 1 1 2 C 5
10 Tehnologii securizate de web
și internet
MCS.1.2.1
1
(Secure Web and Internet
Technologies)

11 Securitatea infrastructurilor
critice
MCS.1.2.1
DSI DI 2 - 1 - 2 E 4
2
(Security of Critical
Infrastructures)

12 Securitatea sistemelor de
control industrial
DC MCS.1.2.1
DI 2 - 1 1 2 E 5
A 3
(Industrial Control Systems
Security)

13 Gestionarea proceselor de
afaceri
DC MCS.1.2.1
DI 1 - - 1 2 C 4
O 4
(Business Process
Management)

14 Practică MCS.1.2.1
DSI DI - - - - 6 C 2
5
(Practical placement)

Total ore pe săptămână/verificări/credite 11 - 6 4 6 12 4E 30


27 12 3C

39

ANUL II - Sem. 3

Nr. Tip Tip Codul Semestrul I


Discipline obligatorii (C1) (C2)

crt Discipline Asistat Asistat Ne Ver. Cred.
. i integral parțial asistat

C S L P

1 IT forensics -
DC MCS.2.1.0
DI 2 - 2 - 2 E 5
A 1
(IT Forensics)

2 Analiză malware -
DC MCS.2.1.0
DI 2 - 1 - 2 E 4
A 2
(Malware analysis)

3 Hacking etic si audit de -


securitate
DA MCS.2.1.0
DI 3 - 2 1 2 E 6
P 3
(Ethical hacking and security
audit)

4 Securitatea cibernetică a -
dispozitivelor mobile
MCS.2.1.0
4
(CyberSecurity of Mobile
Devices)
DA
DO 2 - 2 - 2 E 5
P
5 Data mining si data
warehousing
MCS.2.1.0
5
(Data mining and data
warehousing)

6 Arhitectura organizației și
performanța afacerii
MCS.2.1.0
6
(Enterprise Architecure and
Business Performance)
DC
DO 1 - - 1 - 2 C 4
O
7 Protecția datelor și legislația
privind securitatea
MCS.2.1.0
7
(Data Protection and Security
Legislation)
8 Asigurarea informațională și
managementul riscului
DC MCS.2.1.0
DI 1 1 C 4
O 8
(Information Assurance and
Risk Management)

9 Practică
MCS.2.1.0
DSI DI - - - - 6 C 2
9
(Practical placement)

11 - 7 3 6 12
4E
Total ore pe săptămână/verificări/credite 27 12 30
2C
39

ANUL II - Sem. 4

Nr. Tip Tip Codul Semestrul I


Discipline obligatorii (C1) (C2)

crt Disciplin Asisitat Asistat Ne Ver. Cred.
. ei integral parțial asistat

C S L P

9 Practică
MCS.2.2.1
DSI DI - - - - 12 - C 10
0
(Practical placement)

10 Practică pentru elaborarea


lucrării de disertație
MCS.2.2.1
DSI DI - - - - 14 5 C 10
1
(Practical for dissertation
paper preparation)

11 Elaborarea lucrării de
disertație
MCS.2.2.1
DSI DI - - - - 2 5 C 10
2
(Elaboration of dissertation
paper)

- - - - 28 10

Total ore pe săptămână/verificări/credite 28 10 3C 30

38

*) Notă
(C1) Criteriul conținutului
DAP discipline de aprofundare (pot constitui trunchi comun definit la nivel de facultate)
DSI discipline de sinteză
DCA discipline de cunoaştere avansată
DCO discipline complementare

(C2) Criteriul obligativităţii:
DI – discipline obligatorii impuse
DO – discipline obligatorii opţionale