Sunteți pe pagina 1din 12

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
– 2013
Axa prioritară: 1. Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”

Newsletter nr. 2
e-Incluziune: un proiect inovativ al Universităţii Lucian Blaga din
Sibiu pentru creșterea accesului la învățământul superior
al persoanelor cu dizabilități
Înscrie-te în Proiectul e-Incluziune și beneficiază de șanse egale
în accesul la educația universitară

E-
Curriculum
learning
adaptat Subvenții

e-Incluziune

Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor software pentru îmbunătăţirea


proceselor şi activităţilor educaţionale pentru educaţia persoanelor cu dizabilităţi

Acces la
Conversia Sesiuni de lucru Convertirea Acces la soluții publicații
Resursele
materialului materialelor de convertite în
E-learning software educaționale
didactic studiu formate
accesibile

Partenerii proiectului
Lider: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu www.ulbsibiu.ro
Partener 1: Universitatea de Vest din Timișoara www.uvt.ro

Cei interesați sunt invitați să se înscrie în baza de date a proiecutului la adresa de email corina.marin@ulbsibiu.ro

Vă așteptăm!
Newsletter nr. 2

August, prima lună în care persoanele cu dizabilităţi din


Constanţa nu mai plătesc taxa de habitat

În urma protocolului dintre Direcţia Generală


de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)
Constanţa şi Serviciul Public de Impozite şi Taxe
(SPIT) Constanţa, 89 de persoane cu dizabilităţi vor fi
scutite de la plata taxei de habitat.
„Precizăm că persoanele susmenţionate beneficiază
de facilităţile fiscale începând cu această lună, iar aceste modificări se efectuează lunar şi
nu este necesară deplasarea acestora la ghişeele instituţiei pentru a prezenta
documentele justificative în vederea aplicării scutirii la taxa de habitat.
De asemenea, reamintim contribuabililor care deja au achitat taxa de habitat
pentru tot anul 2014 că, după efectuarea compensărilor, sumele achitate în plus vor fi
restituite, conform dispoziţiilor legale în vigoare”, susţin reprezentanţii Serviciului Public
de Impozite şi Taxe Constanţa.

Sursa: Cugetliber.ro

Cursuri gratuite de formare profesională pentru persoanele


cu dizabilitati

Persoanele cu dizabilităţi din sectorul 6 al Capitalei se


pot înscrie la cursurile gratuite pentru formarea
profesională în mai multe domenii.
În cadrul proiectului "Şanse egale în comunitatea
noastră",derulat de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, persoanele cu
dizabilităţi sunt invitate să se înscrie la cursuri de
formare profesională pentru următoarele meserii: lucrător în comerţ, legător manual,
mercantizor, confecţioner asamblor articole textile, peisagist floricultor.
Cursurile sunt gratuite, toţi participanţii primind un suport financiar în valoare de
500 lei lunar pe durata frecventării lor.Persoanele care doresc să beneficieze de aceste
servicii gratuite sunt rugate să contacteze DGASPC S6, persoană de contact: Porfir Oana
Maria, Asistent PR, tel. 0730.649.539, email: office@dgaspc6.com.
Sursa: http://www.cugetliber.ro/stiri-social-august-prima-luna-in-care-persoanele-
cu-dizabilitati-din-constanta-nu-mai-platesc-taxa-de-habitat-228013
Formare profesională a cadrelor didactice pentru lupta cu
drogurile
Având în vedere cifrele îngrijorătoare ale
consumului de substanţe psihotrope în
rândul minorilor, mai multe instituții ale
statului, printre care Ministerul Muncii,
Ministerul Sănătății, Agenția Națională
Antidrog, Ministerul Educației, Autoritatea
Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor au lansat joi o dezbatere publică
privind consumul de etnobotanice şi
drogodependenţă în rândul copiilor şi
tinerilor.
S-a căzut de acord că, dintre soluţiile
identificate, cea mai importantă componentă o constituie prevenţia, apreciindu-se
importanţa campaniilor de informare şi consiliere, dar şi rolul familiei şi al şcolii în
formarea valorilor în educaţia copiilor. Participanții au indicat, pentru situaţiile în care
prevenţia nu mai este utilă, necesitatea unei abordări multidisciplinare, cu componentă
medicală, dar şi de consiliere psihologică şi asistenţă socială, pentru a reduce numărul de
recidive.
Ministerul Muncii apreciază ca absolut necesară intervenţia la nivelul
comunităţillor locale pentru suportul familiei prin servicii sociale specializate. În acest
sens, pornind de la dezbaterea Proiectului Strategiei Naţionale Antidrog, alături de ceilalţi
factori responsabili se susține necesitatea formării profesionale a cadrelor didactice, a
consilierilor şcolari şi a asistenţilor sociali de la nivelul serviciilor publice de asistenţă
socială pentru a putea furniza servicii de informare şi consiliere a familiilor şi tinerilor
pentru reducerea incidenţei consumului de substanţe psihotrope. Se dorește, de
asemenea, şi elaborarea unui sistem de referinţă structurat în aşa fel încât fiecare dintre
persoanele care intră în mod obişnuit în contact cu tinerii (supraveghetori, educatori,
medici de familie) să ştie care sunt posibilităţile de consiliere şi terapie în situaţie de
drogodependenţă.
Sursa: Ziuanews.ro
DGASPC Giurgiu anunţă: Roviniete gratuite pentru
persoanele cu handicap

În ultimul an, a crescut numărul persoanelor cu handicap sau însoţitorilor


acestora care solicită la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Giurgiu, acordarea gratuităţii la rovinietele auto.
Dacă în anul 2011 şi în anul 2012 doar 6 persoane anual au solicitat acordarea
scutirii de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, la sfârşitul anului
2013 numărul solicitărilor a ajuns la 38. În primele 7 luni ale anului 2014, s-a constatat o
creştere semnificativă a numărului de solicitări: 29 de persoane au depus cereri la
DGASPC Giurgiu în vederea acordării gratuităţii la rovinietele auto.
În conformitate cu Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, persoanele deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului
pe care îl au, precum şi persoanele care au în îngrijire persoane cu
handicap, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri
naţionale. Este vorba fie de persoanele care au în îngrijire adulţi cu handicap, fie de
părinţii/reprezentanţii legali ai minorilor cu dizabilităţi. Cererea privind acordarea
acestei gratuităţi se depune la sediul primăriei din localitatea de domiciliu sau la Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu (municipiul Giurgiu, şos.
Alexandriei nr. 7—9).
Cererea trebuie însoţită de următoarele documente: cartea de identitate a
solictantului, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, cartea de identitate a
autoturismului/certificat de înmatriculare, care atestă faptul că autoturismul este
adaptat dizabilităţii (în cazul în care proprietar al autoturismului este persoana cu
handicap). De asemenea, cei care au în îngrijire persoane cu handicap trebuie să facă
dovada în acest sens (ancheta socială efectuată de Primăria din localitatea de
domiciliu). Acordarea rovinietelor gratuite se face de către Compania Naţională
Autostrăzi şi Drumuri din România (CNADR), în ultima zi lucrătoare a lunii în care a fost
transmis, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu,
centralizatorul cererilor depuse.
Nu se acordă gratuitate la rovinietele auto în situaţia în care persoanele
încadrate în grad de handicap (care au autoturism în proprietate) nu au autoturismul
adaptat dizabilităţii sau în situaţia nu pot face dovada că deţin în proprietate
autototurismul, acesta fiind înmatriculat în Bulgaria.
Sursa: StiriGirgiu.ro
Se organizeaza cursuri pentru persoanele cu dizabilitati

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila in parteneriat cu


Centrul de Consultanta si Studii Europene Galati si SIDA GROUP SRL Italia anunta
recrutarea de persoane, din urmatoarele categorii de grupuri vulnerabile: Persoanele cu
dizabilitati, persoanele de etnie roma, tinerii peste 18 ani care au parasit sistemul de
protectie sociala, in grupul tinta al proiectului ,,Evaluarea, formarea si incluziunea pe
piata muncii a grupurilor vulnerabile din Judetul Braila”- ID 124424, proiect co-finantat
din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Investeste in oameni!, ,,Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii
sociale, Domeniul major de interventie 6.2 . Imbunatatirea accesului si participarii
grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.Recrutarea persoanelor de desfasoara la sediul
D.G.A.S.P.C. Braila str. Ghioceilor nr. 8 in vederea participarii la activitati de
consiliere/orientare profesionala si la cursuri de calificare gratuite. Persoanele cu
dizabilitati vor participa la urmatoarele cursuri de calificare: lucrator in comert, lucrator
in alimentatie, frizer, floricultor peisagist, camerista, tehnologia informatiei si
comunicatiilor.
Persoanele de etnie roma vor participa la urmatoarele cursuri de calificare: agent
curatenie cladiri si mijloace de transport, asfaltator, lucrator finisor, tehnologia
informatiei si comunicatiilor. Tinerii peste 18 ani care au parasit sistemul de protectie
sociala vor participa la urmatoarele cursuri de calificare: agent curatenie cladiri si
mijloace de transport, lucrator finisor, tehnologia informatiei si comunicatiilor.
Cursurile sunt acreditate de Autoritatea Nationala pentru Calificari si recunoscute
de Ministerul Educatiei Nationale si de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Vârstnice. La finalul acestor cursuri, persoanele care obtin diploma de
calificare primesc subventii de aproximativ 400 lei.

Sursa: InfoBraila.ro
Inscrie-ti orasul in competitia celor mai accesibile orase
pentru persoane cu dizabilitati si persoane varstnice!

Orasele din UE sunt invitate sa participe la a cincea editie a Access City Award -
premiul european menit sa recompenseze orasele mai accesibile persoanelor cu
dizabilitati si persoanelor varstnice. Comisia Europeana continua sa incurajeze orasele
cu peste 50 000 de locuitori din toate statele membre sa isi prezinte initiativele si
strategiile concepute pentru a transforma orasele in spatii fara bariere si mai bune de
locuit pentru toti. Este o oportunitate pentru orasele din UE de a-si etala si a-si impartasi
activitatea si planurile privind accesibilitatea.
Procesul de selectie are doua etape: mai intai selectia la nivel national, urmata
apoi de selectia europeana.
Comisia Europeana va decerna premiile pe 3 decembrie 2014, la Bruxelles, cu
ocazia conferintei anuale „Ziua europeana a persoanelor cu dizabilitati”. Se vor acorda
premiul intai, doi si trei, plus patru mentiuni speciale, cate una in fiecare dintre domeniile
acoperite de premiu.
Pentru a facilita participarea, orientarile si regulile de participare sunt
disponibile in toate limbile oficiale ale UE.
Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Festivalul de operă şi operetă din Parcul Rozelor. Bunul gust


şi rafinamentul faţă-n faţă cu lipsa de educaţie

Unul din evenimentele de marcă al Timişoarei


a devenit Festivalul de Operă şi Operetă, care
se desfăşuară în luna august, pe scena
Teatrului de Vară din Parcul Rozelor.
Anul acesta a ajuns la cea de a zecea ediţie
organizată de Opera Română din Timişoara,
care aduce în Parcul Rozelor spectacole de
mare ţinută şi mii de timişoreni în parc.
Evenimentele de clasă Parcul Rozelor au fost
obişnuite pe vremuri.
Festivalul a fost repus pe picioare în urmă cu un deceniu la iniţiativa lui Corneliu Murgu,
directorul Operei Române din Timişoara. Şi pentru că interesul arătat de timişoreni a fost
atât de mare – fiecare piesă s-a jucat cu “sala” plină, s-a decis să se întindă pe două week-
enduri. Săptămâna trecută, în Parcul Rozelor s-au jucat: “Silvia”, “Voievodul ţiganilor” şi
“Văduva Veselă”
Din păcate, nu mai sunt nici vremurile de altă dată, iar pe lângă oamenii educaţi şi
bine crescuţi, care vor să savureze spectacole de ţinută, apar în Parcul Rozelor şi unii care
nu au avut şansa să înveţe să se comporte la operă. Unii vorbesc întruna, chicotesc, alţii
ies cu odrasele lor ca la rugă sau festivalul vinului.
La intrarea în Parcul Rozelor s-a organizat un mic târg, de unde spectatorii pot
cumpăra gogoşi, colac secuiesc, porumb fiert, popcorn, apă, sucuri sau bere. În mod
normal, alimentarea se face în pauze, însă numeroşi amatori de cultură se aşează cu
pungile cu bunătăţi şi molfăie în timpul spectacolului.
„Unii dintre noi au primit în gene şi în educaţie certitudinea că o populaţie este
reprezentată de cultura ei. Anume de cărţile care se scriu şi se citesc, de piesele de teatru
care se joacă, de muzica de operă şi simfonică ce se scrie şi se cântă, de arta care se
consumă şi creează.

Sursa: adevarul.ro

Aproape 15.000 de elevi olteni vor primi rechizite şcolare de


la stat în acest an

Aproximativ 15.000 de elevi din judeţul Olt ce


provin din familii cu o situaţie financiară
modestă vor beneficia de pachete cu rechizite
şcolare gratuite de la stat în această toamnă, la
începerea noului an şcolar. Rechizitele vor fi
achiziţionate de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Olt cu bani alocaţi de Ministerul Educaţiei
Naţionale.
Oficialii Inspectoratul Şcolar Judeţean
(IŞJ) Olt au definitivat situaţia elevilor din judeţ care urmează să primească rechizite
şcolare gratuite din partea statului. Numărul acestora este de aproape 15.000. Rechizitele
sunt aşteptate să sosească la sediul IŞJ Olt după începerea noului an şcolar, distribuirea
lor urmând să aibă loc ulterior.
Valoarea maximă, în anul şcolar 2014-2015, a fiecărui pachet de rechizite şcolare,
se ridică la 25 lei pentru elevii din învăţământul primar şi 30 lei pentru elevii din
învăţământul gimnazial. Beneficiarii pachetelor de rechizite şcolare sunt, potrivit OUG nr.
33/2001, elevii din învăţământul de stat, primar şi gimnazial - cursuri de zi, care sunt în
întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat în
luna iulie a.c. este de maximum 50 % din salariul de bază minim brut pe ţară. La stabilirea
venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe
care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj,
creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter
permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi
sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi
ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
Copiii de la clasa pregătitoare vor primi: un ghiozdan, două caiete de desen, unul
dictando, matematică, dar şi creioane de scris, creioane colorate, acuarele, plastilină,
planşetă de lucru, lipici, hârtie glasată, penar şi radieră. Cei din clasa I vor primi: caiete
tip I şi tip II, câte un caiet special pentru abecedar şi matematică, un caiet de desen, un
stilou cu 24 de rezerve, creion, creioane colorate, radieră, beţişoare, penar, acuarele, riglă,
copertă de plastic pentru caiet, totul pus într-un ghiozdan. Copiii din clasele II-IV au în
pachet 11 caiete dictando, caiete de matematică, caiet de desen, pix, creioane, penar,
acuarele, radieră, ascuţitoare, vocabular, creioane colorate, şablon cu harta României şi
coperţi din plastic pentru caiete.
Sursa: adevarul.ro

17 voluntari olandezi de la „Fundaţia Pep Heesch” au reparat


şcoala din Haret

Membrii Fundaţiei Peep Heesch sunt prezenţi la


Mărăşeşti anual, începând cu anul 2000. Aceştia
au venit la Mărăşeşti prin intermediul Crucii Roşii,
filiala Vrancea.
“Avem o relaţie specială cu şcoala din Haret
de doi, trei ani şi ne bucurăm că putem ajuta aceşti
copii minunaţi, iar prin aportul nostru sperăm că
micuţii vor avea condiţii mai bune de învăţat în
şcoală”, a precizat Harry Roelofs, preşedintele Fundaţei Pep Heesch. Directorul Şcolii
nr.2 din oraş, care are în subordine şi şcoala primară din Haret a ţinut să le mulţumească
voluntarilor pentru tot ceea ce au făcut în ultimii ani pentru şcoala din sat.
“În fiecare an ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră şi apreciem tot ceea ce aţi
făcut pentru noi în aceşti ani. Sperăm să putem continua proiectele începute”, a spus
Mirela Novetschi. Şi primarul Valerică Chitic le mulţumeşte celor din Olanda pentru
bunăvoinţa şi disponibilitatea de care au dat dovadă pentru comunitatea din Mărăşeşti.
Tot astăzi, olandezii au împărţit cadouri copiilor care au venit să vadă cum va arăta
şcoala pe 15 septembrie. Olandezii au promis că se vor întoarce şi anul viitor, când îşi
propun să ajute la realizarea unui grup sanitar modern.

Sursa: adevarul.ro
O nouă casă de tip familial pentru copiii cu dizabilităţi din
Sectorul 6 a fost inaugurată miercuri

Prin parteneriatul dintre Direcţia


Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 şi Fundaţia Hope and
Homes for Children România, a fost
inaugurată cea de-a doua casă de tip
familial din comunitate, destinată
minorilor cu dizabilităţi. Astfel, pentru
Anamaria, Florentina, Iuliana, Ionuţ, Leo,
Nicolae şi Cornel, ziua de 20 august 2014 a
marcat o nouă etapă pe drumul care duce la reabilitare şi integrare socială.
La evenimentul ce a avut loc în incinta noii structuri de protecţie socială, situată în
Aleea Istru nr. 6, au participat reprezentanţi ai adminstraţiei publice locale a Sectorului
6, ai Fundaţiei HHC România, dar şi personalităţi care activează în domeniul social.
Momentul a marcat închiderea ultimului centru de tip rezidenţial de pe raza Sectorului 6
şi reorientarea spre servicii sociale alternative, de tip familial, pentru toate categoriile de
copii defavorizaţi, o practică încurajată la nivel european.
Cu un număr total de 12 locuri, casa socială preia copiii cu dizabilităţi care au
beneficiat de servicii sociale în cadrul Centrului „Sfântul Andrei", o instituţie de tip vechi,
care a fost desfiinţată.

Procesul de închidere a Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi „Sfântul Andrei" a presupus


implementarea unui program de prevenire a separării copilului de familie care să
preîntâmpine intrarea unor noi copii în instituţie, dar şi reintegrarea familială a unui
mare număr de copii şi tineri aflati în servicii de protecţie alternative, ceea ce a permis
crearea unor locuri libere pentru cei care urmau să părăsească Centrul „Sfântul Andrei".

Cu ocazia evenimentului, Primarul Sectorului 6, Rareş Mănescu, a declarat:


"Ameliorarea situaţiei persoanelor cu handicap constituie o prioritate pentru
administraţia Sectorului 6. O categorie aparte o reprezintă copiii cu dizabilităţi, care au
şanse mari de a se recupera, de a se dezvolta şi de a se descurca singuri în viaţă dacă
beneficiază de sprijin profesionist şi un mediu social cât mai apropiat de cel familial.
Avem nevoie de efortul întregii comunităţi pentru atingerea acestui deziderat, iar
parteneriatul cu HHC România este un model de bună practică în acest domeniu".
Prima casă de tip familial, tot cu 12 locuri, prevăzută în cadrul parteneriatului, a fost
inaugurată pe 15 aprilie, eveniment la care a participat şi ambasadorul special al HHC
România, violonistul Alexandru Tomescu.

Sursa: b365.ro
Master pentru profesorii de sport care vor să ajute
persoanele cu dizabilităţi

Asta consideră Magdalena Camenidis, unul


dintre puţinii specialişti în educaţie fizică
pentru astfel de persoane.
Pentru persoanele cu dizabilităţi un
lucru este esenţial: socializarea. Iar sportul
este una din activităţile care reuşesc să lege
prietenii, ajutându-i totodată să îşi dezvolte
diverse abilităţi motrice.
Profesoara Magdalena Camenidis este unul dintre puţinii specialişti în educaţie
fizică şi sport adaptat pentru persoanele cu dizabilităţi şi s-a aflat la Iaşi cu ocazia
evenimentului „Cupa Iaşului“. Ea a vorbit cu reporterii „Ziarului de Iaşi“ despre
importanţa sportului în viaţa copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale. Aceasta a punctat că
un prim pas care trebuie făcut este ca profesorul să înţeleagă nevoile persoanelor cu
dizabilităţi.
„Faţă de metodele tradiţionale pe care le practică orice absolvent al Facultăţii de
Educaţie Fizică şi Sport, profesorul trebuie să se specializeze, să înveţe o limbă nouă
pentru a putea intra în lumea acestor persoane şi pentru a îi înţelege. Pentru că aceste
persoane se nasc astfel, nu dobândesc aceste dizabilităţi“, a explicat Magdalena
Camenidis.
În acest caz, nici orele de educaţie fizică nu vor fi organizate după un tipar clasic,
ci vor fi adaptate folosindu-se metode specifice.
„Noi trebuie să ţinem cont de fiecare în parte. Nu putem să îi disciplinăm dându-le
comenzi militare, tradiţionale, ci pur şi simplu punându-le muzică, pentru a-i relaxa. Unii
dintre ei sunt hiperactivi, iar dacă avem unul singur astfel în grup, şi ceilalţi îl vor imita.
Pentru că la aceşti copii şi tineri funcţionează foarte bine principiul imitaţiei. Atunci,
hiperactivitatea trebuie temperată, îi grupăm în funcţie de abilitaţile lor şi apoi vor urma
comenzile“, a continuat profesoare.
„Copilul meu este de fapt un tânar de 28 de ani, care are sindrom Down, iar datorită
efortului pe care l-am depus în timp, este o persoană bine dezvoltată, adaptată mediului
social. A dobândit o anume independenţă şi totodată are foarte mulţi prieteni, lucru pe
care nu mi l-am imaginat niciodată“, povesteşte Mihaela, mamă a unui copil cu dizabilităţi.
Din păcate însă, nu mulţi absolvenţi de educaţie fizică şi sport aleg să facă un
master axat pe sportul adaptat.
„Sunt doar doi-trei studenţi care se înscriu la această linie de master disponibilă la
Bucureşti, iar pentru că nu se formează grupa de minimum 15, aproape că nu există. Noi
ar trebui să le acordam mai multă importanţă şi din punctul de vedere al sportului,
acestor persoane cu dizabilităţi, pentru care s-a mărit nivelul de viaţă şi s-a demonstrat
ştiinţific că, practicând sport într-un cadru organizat, dirijat, ei pot să evolueze“, a
concluzionat Magdalena Camenidis.
Sursa: ziaruldeiasi.ro
Povestea de viaţă a adolescentei Laura Armeanu,
ambasadoarea copiilor cu dizabilităţi

Laura Armeanu, din Alexandria, s-a născut


cu parapareză spastică, o boală care-i paraliza
picioarele. După ani de operaţii, recuperare şi mai
ales de dorinţă, Laura face paşi siguri cu picioarele
ei. Pentru forţa pe care a dovedit-o şi voinţa de a-i
ajuta pe cei ca ea, Laura a fost aleasă, în luna iunie,
Ambasador al Organizaţiei „Salvaţi Copiii“ România.
Ochii Laurei Armeanu (17 ani) scânteiază a dorinţă, dar mai ales a speranţă. Se ridică
singură şi face paşi hotărâţi. Spre viitor şi spre ceilalţi oameni din jurul său. În mintea ei
se nasc visuri cu fiecare pas liniştit, dar hotărât. Visează să poată dansa graţioasă cu
picioarele urcate pe tocuri şi visează Parisul, în ritmul elegant şi rafinat al limbii franceze.
Luptă pentru cei ca ea
Laura este elevă în clasa a XII-a la Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat“ din Alexandria,
judeţul Teleorman, şi s-a născut cu un diagnostic sfâşietor pentru orice părinte:
parapareză spastică, ceea ce ar fi putut însemna o condamnare pe viaţă în scaunul cu
rotile. Nu şi pentru Laura Armeanu, care a crescut pentru a lupta pentru ea, iar acum vrea
să o facă şi pentru alţii.
Şi-a învins dizabilitatea, luptând zi de zi cu mult curaj şi speranţă şi refuzând să accepte
ideea că problema de sănătate cu care s-a născut o poate împiedica să fie un om normal.
La sfârşitul lunii iunie, Laura a fost aleasă Ambasador al Organizaţiei „Salvaţi Copiii“, când
a participat la Forumul Naţional al Copiilor.

„Să ajung Ambasador la «Salvaţi Copiii» a fost o întâmplare fericită. Am început prin
a participa la Campania Globală pentru Educaţie, proiect derulat de Liceul Pedagogic
«Mircea Scarlat» din Alexandria, în parteneriat cu «Salvaţi Copiii» România. Am scris un
proiect intitulat «Toţi suntem la fel». Am trimis materialul celor de la «Salvaţi Copiii» şi
au fost impresionaţi. Ei şi-au dorit să mă întâlnească. Am ajuns la Forumul Naţional al
Copiilor şi am participat la ateliere în cadrul cărora am identificat soluţii pentru
problemele copiilor ca mine“, spune Laura.

Sursa ro.stiri.yahoo.com
Fara prejudecati, in fata persoanelor cu dizabilitati

ARAD. Copiii cu nevoi speciale, beneficiari ai


Asociației Integra, împreună cu elevii de la
Școala Gimnazială Andrei Șaguna au
colaborat în cadrul proiectului „Și eu pot!”.
Mai exact, au confecționat obiecte din
materiale reciclabile care au fost vândute la
expoziţia „Din suflet pentru copil”,
organizată în incinta şcolii. S-au legat
prietenii, cei mici au învățat că împreună pot
crea obiecte minunate, lucru dovedit pe tot
parcursul derulării activităților.
Obiectele confecționate au fost foarte apreciate și au fost valorificate, iar suma
adunată a fost donată în totalitate beneficiarilor Asociației Integra.
Alături de copii, s-au aflat psihologi, voluntari ai companiei DB Schenker, dar si ai
Asociației Integra, profesori ai Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna, precum şi membri ai
comunității locale. Aceştia le-au pregătit copiilor o surpriză pe măsura muncii lor. Astfel,
personaje din povești au venit să le mulțumească pentru munca lor prin cântece şi jocuri.
N-a lipsit nici înghețata oferită de primarul comunei Zimandu Nou, Dorel Vidran, în semn
de apreciere pentru munca depusă de copii.
„Consider că a fost o reușită și că prin activitățile desfășurate s-au atins obiectivele
vizate – îmbunătățirea abilităților sociale, creșterea gradului de toleranță și acceptare
reciprocă, dezvoltarea simțului estetic și respectul pentru calitate, eliminarea
prejudecăților și xenofobiei, toleranță față de persoanele speciale, valorificarea
potențialului copiilor. Mulțumim companiei DB Schenker și tuturor partenerilor
implicați“, punctează prof. Daniela Goldiș, managerul proiectului.

Sursa: Aradon.ro