Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Maria Iacob
FIŞĂ DE LUCRU
Aplicatii - EXCEL

Curând va avea loc un Concurs Judeţean de Informatică. S-au înscris pentru concurs 10 elevi, din
fiecare clasă. Pentru selecţia participanţilor din şcoală se va organiza o Simulare pentru concurs, pentru
fiecare clasă. Se vor califica pentru etapa Judeţeană doar cei care reuşesc să obţină la Simulare peste nota
9. Presupunem că voi sunteţi cei care trebuie să prezentaţi “Situaţia statistică a Simulării” pentru una din
clase.
Pentru ca situaţia sa fie cât mai frumos elaborată aveţi de parcurs următorii paşi:

1. Creaţi un registru de lucru nou, pe care îl salvaţi în directorul clasei voastre cu numele
rezultate_simulare_numele tau.xls.
2. Setaţi prima foaie de calcul a registrului de lucru astfel: dimensiune hârtie A4, orientare pagină
Portret, margini: sus, jos, stânga, dreapta 2 cm, antet 1 cm, subsol 1 cm, centrat orizontal.
3. Realizaţi un antet care să conţină: secţiune stânga SIMULARE, centrat CONCURS, în dreapta
numărul paginii.
4. Realizaţi un subsol care să conţină: în stânga Numele celui care realizează situaţia, centrat Clasa
pentru care realizează situaţia, în dreapta data creării.
5. Redenumiţi prima foaie de calcul cu numele Informatică, în care se va realiza un tabel cu rezultatele
obţinute. Se vor da 2 probe: Teorie şi Practica pe calculator. Nota finală este media aritmetică a celor 2
probe. Rezultatul se va determina astfel: “CALIFICAT” pentru toţi cu Nota finală >9 şi “NECALIFICAT”
pentru cei cu Nota finală <=9 (Atenţie! folosim funcţie sau formulă pentru fiecare calcul)

6. Să se determine cea mai mică notă pentru fiecare probă, dar şi pentru Nota finală, cea mai mare
notă pentru fiecare probă, dar şi pentru Nota finală.
7. Să se prezinte situaţia notelor finale sub formă de diagramă. Diagrama va afişa doar numele şi nota
finală a fiecărui elev participant şi va avea afişată valoarea. Restul setărilor sunt opţionale.