Sunteți pe pagina 1din 3

• Termen – marti, 12 noiembrie, ora 24:00.

• E-mail: matauan@gmail.com
• Atentie, titlul fisierului cu tema va trebuie sa fie: nume
prenume (NFPS tema 1 – ce este in paranteza optional). Orice
alta denumire a fisierului va atrage o penalizare de un punct.
• Atentie: aratati fiecare operatie pe care o faceti si, ideal,
explicate-o si in cuvinte!
• Punctul “d” este bonus, deci optional de rezolvat. Nota se va
calcula din 10 pentru punctele “a-c” si “e”, la care se va
adauga bonusul pentru punctul “d”.

1
Tema
Activitatea companiei ABC in anul 2018 a generat urmatoarele date:
Vanzari (Cifra de afaceri) 700.000 lei
Costuri 560.000 lei
Amortizarea mijloacelor fixe se face linear, pe o durata de 20 de ani
Stocurile raman nemodificate.
Creantele scad cu 15.000 lei, iar datoriile cresc cu 25.000 lei.
Impozit pe profit 16%
Bilantul la sfarsitul anului 2017 (toate valorile exprimate in lei):
Activ Pasiv
595.000 595.000

Capital propriu (Equity):


Active (Assets): Aport actionari 545.000
Imobilizari (valoare achizitie) 1.000.000 Rezultat reportat 15.000
- Amortizare acumulata: 500.000
Imobilizari Nete 500.000
Stocuri 30.000 Datorii (Liability):
Creante clienti 45.000 Credite 0
Casa si conturi in banci 20.000 Datorii curente (furnizori) 35.000
2
a) Prezentati contul de profit si pierdere pentru anul 2018

b) Prezentati bilantul la sfarsitului anului 2018

c) Utilizand doar datele contul de profit si pierdere si bilantul pentru 2018 calculati:
Marja neta din vanzari, Rata solvabilitatii generale, Lichiditatea generala si Durata
de rotatie a debitelor pentru societatea ABC

d) Departamentul industrial al ABC vrea sa extinda capacitatea de productie in 2019.


Investitia necesara este de 210.000, iar fluxul suplimentar de numerar obtinut in
urma investitiei este estimat la:
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8
Flux numerar 15.000 30.000 45.000 50.000 65.000 75.000 75.000 75.000
Stiind ca managementul companiei aproba doar proiectele cu un termen de
recuperare a investitiei < 5 ani, credeti ca va fi aprobata propunerea departamentului
industrial?

e) Explicati in ce mod actiunile departamentului HR pot influenta activitatea


financiara a unei companii.
3