Sunteți pe pagina 1din 3

Termen marti, 12 noiembrie, ora 24:00.

E-mail: matauan@gmail.com

Atentie, titlul fisierului cu tema va trebuie sa fie: nume

prenume (NFPS tema 1 ce este in paranteza optional). Orice

alta denumire a fisierului va atrage o penalizare de un punct.

Atentie: aratati fiecare operatie pe care o faceti si, ideal, explicate-o si in cuvinte!

Punctul “d” este bonus, deci optional de rezolvat. Nota se va calcula din 10 pentru punctele “a-c” si “e”, la care se va adauga bonusul pentru punctul “d”.

Tema
Tema

Activitatea companiei ABC in anul 2018 a generat urmatoarele date:

Vanzari (Cifra de afaceri)

700.000 lei

Costuri

560.000 lei

Amortizarea mijloacelor fixe se face linear, pe o durata de 20 de ani

Stocurile raman nemodificate. Creantele scad cu 15.000 lei, iar datoriile cresc cu 25.000 lei. Impozit pe profit 16%

Bilantul la sfarsitul anului 2017 (toate valorile exprimate in lei):

Activ

595.000

Pasiv

595.000

Active (Assets):

Imobilizari (valoare achizitie)

1.000.000

- Amortizare acumulata:

500.000

Imobilizari Nete

500.000

Stocuri

30.000

Creante clienti

45.000

Casa si conturi in banci

20.000

Capital propriu (Equity):

Aport actionari

545.000

Rezultat reportat

15.000

Datorii (Liability):

Credite

Datorii curente (furnizori) 35.000

0

2

a)

Prezentati contul de profit si pierdere pentru anul 2018

b)

Prezentati bilantul la sfarsitului anului 2018

c)

Utilizand doar datele contul de profit si pierdere si bilantul pentru 2018 calculati:

Marja neta din vanzari, Rata solvabilitatii generale, Lichiditatea generala si Durata de rotatie a debitelor pentru societatea ABC

d)

Departamentul industrial al ABC vrea sa extinda capacitatea de productie in 2019.

Investitia necesara este de 210.000, iar fluxul suplimentar de numerar obtinut in

urma investitiei este estimat la:

 

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Flux numerar

15.000

30.000

45.000

50.000

65.000

75.000

75.000

75.000

Stiind ca managementul companiei aproba doar proiectele cu un termen de

recuperare a investitiei < 5 ani, credeti ca va fi aprobata propunerea departamentului industrial?

e) Explicati in ce mod actiunile departamentului HR pot influenta activitatea

financiara a unei companii.