Sunteți pe pagina 1din 2

Probă de evaluare inițială, cl.

aV-a
Limba şi literatura română
Timp de lucru: 35 min.

Citeşte textul, în baza lui realizează sarcinile propuse :


Persoana care se ocupă de buna funcţionare a unei biblioteci se numeşte bibliotecar. Biblioteca este
locul în care sunt depozitate şi păstrate cărţile, pentru a putea fi consultate sau împrumutate de persoanele
interesate.
Bibliotecarul este cel care se ingrijeşte ca toate cărţile să fie aşezate în rafturi după anumite criterii: pe
secţiuni (literatură pentru copii, istorie, geografie, fantastică şi de aventuri etc) , pe autori şi pe titluri. De
asemenea, el este cel care, la solicitarea unui cititor, eliberează cărţile dorite de acesta -fie pentru a fi
consultate în sala de lectură, fie pentru a i le imprumuta pentru o perioadă de timp.
Bibliotecarul ţine evidenţa cărţilor date cu împrumut şi atunci cînd cineva uită să le înapoieze la
termen, ii trimite o carte poştala pentru a-i reaminti de obligaţia ce o are faţă de bibliotecă.
În instituţia de învăţămînt, bibliotecarul mai are şi alte ocupaţii.
( După Brăţara de aur.100 de profesii explicate copiilor de M.Poienaru)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Încercuieşte răspunsul adevărat(A) ori fals(F). 3 puncte.
Biblioteca este locul unde sunt aşezate cărţile pentru a putea fi vîndute. A. F. L 01
Bibliotecarul eliberează cărţile dorite cititorului. A. F. L 01
Bibliotecarul merge la cititor şi adună cărţile pe care acesta nu le-a înapoiat. A. F. L 01

2. Completează enunţurile în baza informaţiei din text. 2 puncte.


Cititorul solicită cărţile pentru _____________________în sala de lectură. L01
Cărţile sunt aşezate pe rafturi ____________________________________. L 01

3. Continuă ultimul alineat cu două enunţuri adecvate, scriindu-le pe liniile de la sfîrşitul textului. 4
puncte. L 01234
4. Reciteşte primul enunţ din alineatul al doilea. Exemplifică completarea posibilă a unui raft,
indicînd 3 titluri şi 3 autori. 7 puncte.
Secţiunea____________________ L 01

Autorul______________ Titlul________________________________ L 012

Autorul______________ Titlul________________________________ L 012

Autorul______________ Titlul ________________________________ L 012

5. Explică, în spaţiul propus, sensul expresiei brăţara de aur din titlul cărţii. 5puncte.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
L 012345
6. Indică cîte un sinonim pentru fiecare cuvînt propus:

Funcţionare__________________; Raft ________________; A trimite_______________ . L 0 1 2 3


3 puncte.

7. Scrie un text, de 5 – 6 enunţuri, în care să prezinţi profesia unei persoane apropiate (părinte, frate,
soră, altă rudă, prieten). Te poţi referi la: - denumirea profesiei; - cît de răspîndită este; -
obligaţiile, competenţile, calităţile persoanei care practică această profesie; - rolul/beneficiile
aduse oamenilor de profesia dată; - motivează interesul tău pentru profesia respectivă. 5 puncte.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
L 012345

Cunoaşterea şi respectarea normelor limbii literare. Lizibilitatea, acurateţea. Aşezarea în pagină,


respectarea alineatului. 5 puncte. L 012345

Numele_____________________ Prenumele ___________________

Punctajul acumulat: ––––––––––––––––––––– Nota: –––––––––––––––––––––––––