Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE SCURTĂ DURATĂ:

Data: ––––––––––––––––– Clasa: ––––––––––––––––

Durata lecției: 45 min

Unitatea de învățare: –––––––––––––––––

Tipul lecției. Lecția de formare a capacităților:

de dobândire a cunoștințelor de analiză-sinteză a cunoștințelor

de înțelegere a cunoștințelor de evaluare a cunoștințelor

de aplicare a cunoștințelor lecția mixtă

Subiectul lecției: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcompetențe: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obiective operationale:

O1 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

O2 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O3-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

O4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tehnologii didactice de predare-învățare-evaluare:

a) Forme: frontal, în perechi, în grup mare, în grup mic individual

b) Metode şi procedee: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c)Mijloace, materiale didactice: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d) Bibliografie: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Demers didactic:
ETAPA ACTIVITATEA PROFESORULUI RES.TIMP. ACTIVITATEA
ELEVILOR
Obiective

1.EVOCARE

2. Realizare

a sensului

3. Reflecție

Tema pentru acasă:

4. Extindere
PROIECT DE SCURTĂ DURATĂ:

Profesor: SINIGUR M.
Clasa a-V-a
Data ––––
Numărul lecţiei în sistemul de lecţii (conform proiectării de lungă durată) –––––
Numărul lecţiei conform orarului _____
Durata lecţiei ______
Unitatea de învățare –––––––––––––––
Subiectul lecției: –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Unităţile de competenţe vizate (recomandabil 1-3)
1. ____________
2. _________________
etc.
Tipul lecției. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Forma de organizare de bază, ––––––––––––––ateliere de vorbire, discuţie, scriere, creaţie,
dezbatere; atelier inter-transdisciplinar; masă rotundă; joc de rol (proces judiciar, ecranizare) etc.
Obiectivele lecției (recomandabil 2-4):
La sfârșitul lecției elevul va putea:
O1:

O2:

O3:

etc.

Tehnologia didactică a lecției

Metode: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Resurse (surse bibliografice, mijloace instrucționale): –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Forme:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strategii de evaluare (tipuri de evaluare, produse evaluate, forme, metode, mijloace) -–––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nr Secvenţele Timp Obiectivele Activitatea Activitatea Ev.
crt Lecţiei lecţiei Profesorului elevului

1. Evocare

2. Realizarea
sensului

3. Reflecția

4. Extindere