Sunteți pe pagina 1din 2

Coșul minim pentru un trai decent, actualizat pentru anul 2019

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi
copii pentru luna Septembrie 2019 este de 6954 lei pe lună. Valoarea coșului pentru o familie
de doi adulți și un copil este de 5918 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de
4383 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 2684 lei pe lună.

În luna octombrie, Parlamentul României a adoptat o lege conform căruia coșul lunar pentru un
trai minim decent reprezintă principalul element de fundamentare a salariului minim pe
economie și a politicilor salariale. Legea a fost trimisă spre promulgare președintelui Iohannis în
data de 26 octombrie 2019, care are la dispoziție un termen de 20 de zile de la primire pentru
a o promulga. Promulgarea legii este esențială pentru predictibilitatea politicilor salariale și
pentru asigurarea unui nivel de trai decent lucrătorilor. Reamintim că dincolo de dimensiunea sa
socială, legea răspunde și recomandărilor Comisiei Europene de a defini un mecanism
transparent de stabilire a salariului minim.

Coșul de consum pentru un trai decent pentru familia de referință (doi adulți și doi
copii), actualizare Septembrie 2019

Sept. 2018 Sept. 2019 variație


Capitol de cheltuieli cost lunar (lei) anuală
(1) Alimentația 1405 1459 +3,8%
(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte 651 670 +2,9%
(3) Locuința 1781 1822 +2,3%
(4) Dotarea locuinței 220 225 +1,9%
(5) Cheltuieli cu locuința 477 483 +1,2%
(6) Produse de uz casnic și igienă
+2,4%
personală 238 243
(7) Servicii 488 507 +3,8%
(8) Educație și cultură 546 562 +3,0%
(9) Îngrijirea sănătății 107 111 +3,6%
(10) Recreere și vacanță 234 240 +2,5%
(11) Fondul de economii al familiei 615 632 +2,8%
TOTAL 6762 6954 +2,8%
Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru alte familii decât cea
de referință, actualizare Septembrie 2019*

cost lunar (lei / familie)


2 1
2 adulți + 2 copii 2 adulți 1 copil
Capitol de cheltuieli adulți adult
(1) Alimentația 1459 1214 889 491
(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte 670 670 386 201
(3) Locuința 1822 1562 1301 868
(4) Dotarea locuinței 225 193 160 107
(5) Cheltuieli cu locuința 483 414 345 230
(6) Produse de uz casnic și igienă
243 209 174 116
personală
(7) Servicii 507 463 406 225
(8) Educație și cultură 562 353 76 44
(9) Îngrijirea sănătății 111 98 75 44
(10) Recreere și vacanță 240 206 171 114
(11) Fondul de economii al familiei 632 538 398 244
TOTAL 6954 5918 4383 2684
* Aceste estimări sunt derivate, fiind mai puțin precise decât cea a valorii coșului
pentru familia de referință alcătuită din doi adulți și doi copii.

Recalcularea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul
Național de Statistică pentru luna septembrie 2019 raportat la luna septembrie 2019. Pentru
detalii legate de structura și modalitatea de actualizare a valorii coșului minim de consum pentru
un trai decent, vezi studiul inițial:
Ștefan Guga, Adina Mihăilescu și Marcel Spatari, „Coșul minim de consum lunar pentru un trai
decent pentru populația României”, București, 2018, Friedrich-Ebert Stiftung, disponibil online
la adresa: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/14759.pdf

Pentru mai multe informații, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: Victoria
Stoiciu, victoria.stoiciu@fes.ro, 021 211 0983