Sunteți pe pagina 1din 66

Română ..............................................................................................................

Deutsch .............................................................................................................34

V1.0
SilverCrest SBB 850 E1

Cuprins
1. Utilizare conform destinaţiei........................................................................... 3
2. Setul de livrare ............................................................................................... 3
3. Date tehnice ................................................................................................... 4
4. Instrucţiuni de siguranţă ................................................................................. 4
5. Drepturi de autor.......................................................................................... 11
6. Înainte de punerea în funcţiune .................................................................... 11
7. Prima punere în funcţiune ............................................................................. 11
8. Punerea în funcţiune ..................................................................................... 12
8.1. Funcţiile aparatului ..................................................................................................................... 12
8.2. Panoul de comandă ................................................................................................................... 13
8.3. Ecranul ........................................................................................................................................ 14
8.4. Elemente afişate pe ecran ......................................................................................................... 14
9. Programele .................................................................................................. 14
10. Temporizatorul ........................................................................................... 18
11. Pregătirea coacerii ..................................................................................... 19
11.1. Măsurarea ingredientelor ....................................................................................................... 19
12. Coacere pâine ............................................................................................ 20
12.1. Pregătiri / setări ....................................................................................................................... 20
12.2. Lansare program...................................................................................................................... 20
12.3. Funcţia Remove ........................................................................................................................ 21
12.4. Finalul programului .................................................................................................................. 21
12.5. Scoaterea pâinii ....................................................................................................................... 21
13. Întreţinere / Curăţare ................................................................................. 22
13.1. Întreţinere.................................................................................................................................. 22
13.2. Curăţare ................................................................................................................................... 22
14. Remedierea erorilor / Întrebări frecvente .................................................. 24
15. Indicaţii privind mediul înconjurător şi specificaţii privind eliminarea la
deşeuri ............................................................................................................. 25
16. Indicaţii privind conformitatea ................................................................... 25
17. Derularea programului .............................................................................. 26
18. Indicaţii privind garanţia şi desfăşurarea prestaţiilor de service ................ 32

2 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

Felicitări!
Odată cu achiziţionarea automatului de copt pâine SilverCrest SBB 850 E1, denumit în continuare
automatul de copt pâine, v-aţi decis pentru un produs de calitate.

Înainte de prima punere în funcţiune, familiarizaţi-vă cu maşina de copt pâine şi citiţi cu atenţie
aceste instrucţiuni de utilizare şi caietul de reţete ataşat. Respectaţi în special instrucţiunile de
siguranţă şi utilizaţi automatul de copt pâine numai în modul şi pentru domeniile de utilizare
descrise în prezentele instrucţiuni de utilizare.

Păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare în apropierea produsului pentru consultare ulterioară. La


transmiterea automatului de copt pâine înmânați de asemenea toate documentele către terţi.

1. Utilizare conform destinaţiei


Maşina de copt pâine este uşor de utilizat şi vă oferă posibilitatea de a face într-un singur proces
de lucru pâine, prăjituri, aluaturi, iaurt şi gemuri pentru uzul casnic. În continuare puteţi prelucra
produsele realizate conform dorinţei dumneavoastră.
Acest automat de copt pâine nu este destinat funcţionării într-o întreprindere, respectiv pentru
utilizare profesională. Utilizaţi automatul pentru copt pâine exclusiv în domeniul privat, orice altă
utilizare nu este conformă cu destinaţia. În plus, automatul de copt pâine nu poate fi utilizat în aer
liber şi nici în regiunile cu climă tropicală. Utilizaţi automatul de copt pâine exclusiv în scopurile
arătate în aceste instrucţiuni de utilizare şi în nici un caz pentru uscarea alimentelor sau a altor
obiecte. Utilizaţi numai accesoriile recomandate de producător, accesorii nerecomandate pot
produce defecţiuni permanente ale aparatului. O urmare poate fi pierderea garanţiei
dumneavoastră.
Acest automat de copt pâine îndeplineşte toate cerinţele cu privire la conformitatea CE, la normele
şi standardele relevante. În cazul unei modificări a aparatului de copt pâine, care nu are acordul
producătorului, respectarea acestor norme nu mai este garantată. Daunele sau defecţiunile astfel
rezultate exclud orice fel de răspundere din partea producătorului.
Vă rugăm să respectaţi reglementările naţionale, respectiv legislaţia corespunzătoare ţării în care
se utilizează aparatul.

2. Setul de livrare
• Automat de copt pâine
• Formă de copt
• 2 cârlige de frământat
• Dispozitiv de îndepărtat cârligele de frământat
• Pahar de măsurare
• Lingură de măsurare
• Aceste instrucţiuni de utilizare
• Broşură cu reţete
• Scurte instrucţiuni de utilizare

Română - 3
SilverCrest SBB 850 E1

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt prevăzute cu o copertă pliantă. Pe partea interioară a copertei
se găseşte o ilustraţie a automatului de copt pâine cu codificare prin cifre. Cifrele au următoarea
semnificaţie:

Ilustraţia A Ilustraţia B
1 Fereastră de observare 7 Cârlig de frământat
2 Capac 8 Formă de copt
3 Fante de aerisire 9 Pahar de măsurare
4 Cablu de alimentare 10 Lingură de măsurare
5 Comutator principal 11 Dispozitiv de îndepărtat cârligele de
frământat
6 Panou de comandă

3. Date tehnice

Model SilverCrest SBB 850 E1


Alimentare cu tensiune 220-240 V~, 50/60 Hz
Consum de putere
Putere de încălzire 850 W
Puterea motorului 100 W
Dimensiuni (L × Î × A) incl. mânere circa 27 x 30 x 41 cm
Greutate (incl. forma de copt şi cârligele de circa 5,8 kg
frământat)

Ne rezervăm dreptul de a modifica datele tehnice şi designul, fără o înştiinţare prealabilă.

4. Instrucţiuni de siguranţă
Înainte de prima utilizare a automatului de copt pâine, citiţi cu
atenţie următoarele instrucţiuni şi respectaţi toate avertismentele,
chiar şi atunci când sunteţi familiarizaţi cu manipularea
aparatelor electronice. Păstraţi cu grijă aceste instrucţiuni,
pentru consultare ulterioară.
PERICOL! Acest simbol cu indicaţia "Pericol"
evidenţiază o situaţie periculoasă care, dacă nu este
împiedicată, poate duce la vătămări grave sau chiar
la moarte.

4 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

AVERTISMENT! Acest simbol cu indicaţia


"Avertisment" marchează indicaţii importante privind
utilizarea în siguranţă a automatului de copt pâine şi
pentru protecţia utilizatorului.
PERICOL! Atenție, suprafețe fierbinți! Acest simbol
avertizează cu privire la răniri / arsuri în legătură cu
suprafeţele fierbinţi ale automatului de copt pâine.
Acest simbol indică un produs a cărui compoziție
fizico-chimică a fost testată și confirmată ca
nepericuloasă pentru sănătate atunci când este
utilizat în contact cu alimentele, în conformitate cu
cerințele Ordonanței UE 1935/2004.
Acest simbol marchează alte indicaţii informative în
legătură cu subiectul.
Mediul de utilizare
Această maşină de copt pâine este adecvată doar
utilizării în spaţii interioare uscate. Aceasta nu este
concepută pentru utilizarea în spaţii cu temperaturi
ridicate sau umiditate ridicată a aerului (precum baia)
sau în care se formează praf excesiv.

PERICOL! Automatul de copt pâine nu este destinat să


fie operat împreună cu un temporizator extern sau cu un
sistem separat de comandă la distanţă.
PERICOL! Acesta automat de copt pâine poate fi
utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani, precum şi
de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt

Română - 5
SilverCrest SBB 850 E1

supravegheate şi dacă au fost instruite cu privire la


utilizarea în siguranţă a automatului de copt pâine şi cu
privire la pericolele rezultate din utilizare. Nu este
permis copiilor să se joace cu acest automat de copt
pâine. Curăţarea şi întreţinerea realizate de către
utilizator nu se vor efectua de către copii, cu excepţia
celor care au mai mult de 8 ani şi sunt supravegheaţi.
Nu lăsaţi nici folia de ambalare la îndemâna copiilor.
Există pericol de asfixiere.
Copiii mai mici de 8 ani trebuie ţinuţi la distanţă de
aparat şi de cablul de alimentare.
PERICOL! În cazul în care observaţi fum, zgomote sau
mirosuri neobişnuite, scoateţi imediat ştecărul de reţea al
automatului de copt pâine din priză. În astfel de situaţii
automatul de copt pâine nu mai poate fi utilizat înainte
să fie verificat de către un specialist. În niciun caz nu
inhalaţi fumul dintr-un posibil aparat ars. Dacă aţi inhalat
totuşi fum, consultaţi imediat un medic. Inhalarea fumului
poate dăuna sănătăţii.
PERICOL! Fiţi atenţi ca pe sau lângă automatul de copt
pâine să nu existe surse de foc deschis (de ex. lumânări
aprinse). Există pericol de incendiu!
PERICOL! Nu utilizaţi automatul de copt pâine fără
supraveghere. Scoateţi întotdeauna ştecherul de reţea
din priză atunci când nu-l folosiţi. Depozitaţi automatul
de copt pâine numai dacă s-a răcit complet. Există
pericol de incendiu!
PERICOL! Utilizaţi automatul de copt pâine numai pe o
suprafaţă uscată, dreaptă şi rezistentă la căldură. Nu
6 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

utilizaţi automatul de copt pâine niciodată în apropierea


materialelor uşor inflamabile, precum draperiile,
perdelele sau a gazelor sau lichidelor explozive şi/sau
inflamabile. Păstrați în jurul aparatului o distanță de
minim 50 cm față de materialele inflamabile și
combustibile. Nu lăsaţi automatul de copt pâine
niciodată fără supraveghere! Există pericol de incendiu.
PERICOL! Nu este permisă niciodată acoperirea
fantelor de aerisire ale automatului de copt pâine. Nu
este permisă utilizarea automatului de copt pâine pe sau
lângă un aragaz sau plită electrică, un cuptor fierbinte
sau pe alte surse de căldură. Nu acoperiţi niciodată
automatul de copt pâine cu o pânză sau materiale
asemănătoare, deoarece în caz contrar căldura şi
aburul nu se pot disipa. Păstrați în jurul aparatului o
distanță minimă de 10 cm față de alte obiecte sau
pereți, pentru a asigura disiparea adecvată a căldurii.
Există pericol de supraîncălzire şi incendiu.
PERICOL! Nu utilizaţi niciodată automatul de copt
pâine pentru a depozita alimente sau alte obiecte, în
special metalice. Acestea pot provoca un scurtcircuit.
Există pericol de incendiu.
PERICOL! Cantitatea de cca. 900 grame făină şi de
maximum 10 g (pentru programul 6 „Fără gluten”
maximum 15 g) drojdie uscată nu este permis a fi
depăşită niciodată în timpul coacerii, deoarece în caz
contrar aluatul se poate revărsa şi să provoace un
incendiu. În cazul utilizării drojdiei proaspete, cantitatea

Română - 7
SilverCrest SBB 850 E1

maximă este de 20 g (la programul 6 „Fără gluten“


maxim 20 g).Există pericol de incendiu.
PERICOL! În timpul funcţionării, temperatura
suprafeţelor automatului de copt pâine cu care se poate
veni în contact poate creşte foarte mult. Există pericol de
ardere.
PERICOL! Automatul de copt pâine se încinge. Nu
mişcaţi şi nu transportaţi niciodată aparatul dacă are
conţinut fierbinte, de ex. gem în formă de copt (8).
Permiteţi automatului de copt pâine să se răcească şi
scoateţi ştecherul din priză înainte de a monta sau
demonta accesorii. Atenţie la scoaterea formei de copt
(8). Mânerul formei de copt (8) se încinge în urma
procesului de coacere. Dacă este cazul, utilizaţi o cârpă
sau o mănuşă de protecţie. Există pericol de ardere.
AVERTISMENT! Nu transportaţi niciodată automatul
de copt pâine, dacă în el se găseşte conţinut fierbinte
sau lichid, de ex. gem. Există pericol de ardere.
AVERTISMENT! Pentru evitarea pericolelor, nu este
permisă deteriorarea automatului de copt pâine.
AVERTISMENT! Automatul de copt pâine nu trebuie
expus surselor directe de căldură (de ex. sisteme de
încălzire) şi luminii solare sau luminii artificiale puternice
directe. Evitaţi inclusiv contactul cu apa prin pulverizare
sau stropire, precum şi cu substanţe agresive. Nu utilizaţi
automatul de copt pâine în apropierea apei. Nu este
permisă în nici un caz scufundarea automatului de copt
pâine. Nu aşezaţi obiecte umplute cu lichide, de ex.

8 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

vaze sau băuturi pe automatul de copt pâine. Asiguraţi-


vă că automatul de copt pâine nu este expus oscilaţiilor
şi vibraţiilor excesive. În plus, nu este permisă
pătrunderea în interior a corpurilor străine. În caz
contrar, automatul de copt pâine ar putea fi deteriorat.
AVERTISMENT! Pentru a evita deteriorarea
aparatului, este permisă pornirea unui program de copt
numai dacă s-a montat forma de copt (8). Capacul (2)
trebuie să fie închis în timpul funcţionării. Pentru a evita
producerea de răniri, nu îndepărtaţi niciodată forma de
copt (8) în timpul funcţionării.
AVERTISMENT! Nu utilizaţi niciodată automatul de
copt pâine fără forma de copt (8). Aparatul ar putea fi
deteriorat.
AVERTISMENT! Pentru a evita producerea de răniri,
nu utilizaţi niciodată automatul de copt pâine cu
capacul (2) deschis.

Cablu de alimentare
PERICOL! Evitaţi trecerea cablului de alimentare (4)
peste muchii tăioase. Nu amplasaţi cablul de alimentare
(4) în aproprierea suprafeţelor sau obiectelor fierbinţi şi
asiguraţi-vă că nu atinge nici o suprafaţă fierbinte a
automatului de copt pâine. Ar putea fi deteriorată
izolaţia cablului de alimentare (4). Există pericol de
electrocutare.
AVERTISMENT! Apucaţi cablul de alimentare (4)
numai de ştecher şi nu trageţi niciodată de cablul de
alimentare (4).
Română - 9
SilverCrest SBB 850 E1

AVERTISMENT! Nu aşezaţi nici automatul de copt


pâine, nici mobilă sau alte obiecte grele pe cablul de
alimentare (4) şi aveţi grijă ca acesta să nu prezinte
îndoituri.
AVERTISMENT! Nu înnodaţi niciodată un cablu de
alimentare (4) şi nu-l legaţi împreună cu alte cabluri.
Cablul de alimentare (4) trebuie astfel amplasat, încât
nimeni să nu calce pe el şi acesta să nu încurce.
AVERTISMENT! Nu utilizaţi adaptoare sau
prelungitoare care nu corespund standardelor de
siguranţă acceptate şi nu interveniţi la cablul de
alimentare (4)! Pentru a evita pericolele, dacă un cablu
de alimentare (4) este deteriorat, atunci trebuie înlocuit
de către producător sau în service-ul acestuia sau de
către o persoană cu calificare asemănătoare.

10 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

5. Drepturi de autor
Întreg conţinutul acestor instrucţiuni de utilizare este protejat prin legea dreptului de autor şi este
pus la dispoziţia cititorului exclusiv ca o sursă de informare. Orice fel de copiere sau multiplicare a
datelor şi informaţiilor, fără aprobare expresă şi scrisă din partea autorului, este interzisă. Este de
asemenea interzisă utilizarea profesională a conţinutului şi datelor. Textul şi ilustraţiile corespund
nivelului tehnic de la data tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări.

6. Înainte de punerea în funcţiune


Scoateţi automatul de copt pâine din ambalaj şi eliminaţi complet toate materialele de ambalare.
Verificaţi dacă automatul de copt pâine nu prezintă deteriorări. În caz de deteriorări nu este
permisă punerea în funcţiune a automatului de copt pâine.
Curăţaţi carcasa automatului de copt pâine, forma de copt (8) şi cârligele de frământat (7) înainte
de prima utilizare folosind o cârpă curată, umedă. Nu folosiţi în nici un caz detergenţi sau bureţi
abrazivi.

7. Prima punere în funcţiune

PERICOL! În timpul funcţionării, temperatura suprafeţelor cu care se poate veni în


contact poate creşte foarte mult. Pericol de ardere!

La prima punere în funcţiune este posibil să apară un uşor miros şi chiar puţin fum din
cauza reziduurilor de producţie. Acest comportament este normal şi mirosul va dispărea
în scurt timp. Vă rugăm să asiguraţi o aerisire suficientă. Dacă este nevoie, deschideţi o
fereastră.

PERICOL! Nu lăsaţi automatul de copt pâine să se încingă cu forma de copt (8) goală
mai mult de 5 minute. Există pericol de supraîncălzire şi incendiu!

Pentru prima punere în funcţiune procedaţi în felul următor:


Numai pentru această primă punere în funcţiune introduceţi forma de copt (8) goală cu cârligele
de frământat (7) şi închideţi capacul (2). Porniţi comutatorul principal (5) şi selectaţi apoi programul
15, aşa cum este descris în capitolul 9 „Programele”. Apăsaţi butonul Pornit/Oprit , pentru a
încălzi automatul de copt pâine timp de cca. 5 minute. După 5 minute apăsaţi din nou butonul
Pornit/Oprit timp de cca. 3 secunde, până când se aude un semnal sonor lung. Programul este
încheiat.

Română - 11
SilverCrest SBB 850 E1

Decuplaţi comutatorul principal (5), scoateţi cablul de alimentare (4) din priză, lăsaţi automatul de
copt pâine să se răcească complet şi curăţaţi apoi cu o lavetă curată, umezită forma de copt (8),
cârligele de frământat (7) şi carcasa automatului de copt pâine.
Automatul de copt pâine este acum pregătit pentru funcţionare.

8. Punerea în funcţiune

PERICOL! Piesele automatului de copt pâine se pot încinge foarte tare. Utilizaţi cârpe
sau mănuşi de protecţie pentru a evita producerea de arsuri.

PERICOL! Nu utilizaţi automatul de copt pâine cu un temporizator sau la o priză cu


telecomandă.

AVERTISMENT! Aşezaţi automatul de copt pâine pe o suprafaţă dreaptă şi rezistentă


la căldură. În cazul unei suprafeţe sensibile la căldură aşezaţi o placă rezistentă la
căldură sub automatul de copt pâine.

8.1. Funcţiile aparatului


• Puteţi alege dintre 16 programe diferite.
• Puteţi produce pâine după reţete proprii.
• Puteţi prepara şi produse semi-preparate.
• Puteţi frământa aluat de prăjituri, pâine, pizza sau de tăieţei.
• Puteţi face marmeladă şi dulceaţă.
• Puteţi să produceţi chiar dumneavoastră iaurt.
• Puteţi prepara semi-preparate fără gluten şi reţete din făină fără gluten.
• Puteţi programa până la 8 programe individuale în funcţie de preferinţele dumneavoastră.

Multe semi-preparate şi ingrediente pentru reţetele dumneavoastră le puteţi cumpăra de


la magazinul LIDL din localitatea dumneavoastră.

12 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

8.2. Panoul de comandă

Ecran
Greutatea pâinii: Apăsaţi tasta de atâtea ori, până când săgeata sub
greutatea dorită. Indicaţiile privind greutatea se referă la cantitatea de
ingrediente ce au fost turnate în forma de copt (8).
Nivelul de prăjire / Mod rapid: Reglarea nivelului de prăjire (scăzut,
mediu, ridicat) sau a modului rapid (numai pentru programele 1 până la 4).
Apăsaţi tasta de atâtea ori, până când săgeata ajunge deasupra
simbolului dorit. În funcţie de setările selectate se modifică şi timpul de
coacere . În cazul programelor 9, 10, 11, 12, 13, 14 şi 16 nu se poate
selecta nivelul de prăjire.
Buton Pornit/Oprit: Apăsaţi acest buton până când se aude un semnal
sonor pentru pornirea/oprirea aparatului sau pentru ştergerea setării
temporizatorului.
Pentru a întrerupe un program, apăsaţi scurt butonul Pornit/Oprit , până
când se aude un semnal sonor, iar timpul de pe ecran clipeşte. Printr-o
nouă apăsare se poate relua funcţionarea într-un interval de 10 minute. Dacă
butonul Pornit/Oprit nu este apăsat din nou în intervalul de 10 minute,
atunci programul se reia în mod automat după 10 minute.
Pentru a opri complet un program, apăsaţi butonul Pornit/Oprit timp de
cca. 3 secunde, până când se aude un semnal sonor lung.
LED stare de funcţionare: afişează, dacă un program derulat

Butoane temporizator: coacere întârziată

Buton program: Aici alegeţi programul de copt dorit. Numărul


programului şi timpul de coacere se afişează pe ecran.

Română - 13
SilverCrest SBB 850 E1

8.3. Ecranul

8.4. Elemente afişate pe ecran


Afişarea greutăţii (1000 g / 1250 g / 1500 g)

Funcţie REMOVE (RMV) - în timp ce este afişat RMV cârligele de frământat (7) pot fi
îndepărtate.
Timpul de coacere (ORE) / Preselecţie timp

Nivelul de prăjire selectat / Mod rapid

Scăzut , Mediu , Ridicat , Rapid


Programul selectat (1 – 16)

Derularea programului

Adăugarea de ingrediente (ADD) - în timp ce este afişat ADD se pot adăuga


ingrediente, precum nuci sau fructe.

9. Programele
Automatul de copt pâine vă oferă 16 programe, ce pot fi selectate cu ajutorul butonului program
. Pe ecran se afişează numărul programului selectat.

Timpul de coacere depinde de combinaţia de programe selectată, în special de greutatea


acestora. Pentru aceasta ţineţi seama şi de conţinutul capitolului 17 „Derularea programului”.

14 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

Următoarea descriere a programelor vă oferă o imagine de ansamblu a programelor şi vă oferă


informaţii privind modul de coacere.

Programul 1: Normală
Acest program este potrivit pentru coacerea pâinii albe şi din amestec compus în mare parte din
făină de grâu sau secară. Obţineţi pâini de consistenţă compactă.

Programul 2: Franceză
Acest program este potrivit pentru coacerea pâinilor uşoare din făini bine măcinate. De regulă, veţi
obţine pâini uşoare cu coajă crocantă.

Programul 3: Făină integrală


Acest program este potrivit pentru prelucrarea făinii dure, cu ar fi de ex. făina integrală de grâu
sau făina integrală de secară. Rezultatul va fi o pâine grea şi compactă.

Programul 4: Dulce
Dacă doriţi să adăugaţi la pâinea dumneavoastră zahăr sau ingrediente precum sucuri de fructe,
fructe uscate, fulgi de cocos, stafide sau ciocolată, atunci programul acesta este cel mai potrivit.
Acest program produce o pâine mai uşoară, aerisită.

Programul 5: Low Carb (Conținut redus în carbohidrați)


Utilizați acest program, pentru a coace pâini cu un conținut redus în carbohidrați.

Programul 6: Fără gluten


Făina sau semi-preparatele fără gluten au alte caracteristici de creştere şi au nevoie de mai mult
timp pentru absorbţia lichidelor. Programul este potrivit pentru pâinile din făini sau semi-preparate
fără gluten deoarece oferă timp de creştere şi de coacere mai lung.

Programul 7: Rapidă
În cazul programului Rapidă, timpul de frământat şi de coacere, precum şi timpul de creştere sunt
foarte reduse. Din aceste motiv acest program este potrivit numai pentru reţetele, care nu necesită
tipuri dure de făină sau alte ingrediente grele. Pâinea va fi mai puţin aerisită şi probabil mai puţin
gustoasă ca de obicei.

Programul 8: Prăjitură
Coaceţi prăjituri după reţete proprii sau chiar semi-preparate.

Programul 9: Aluat frământat


Utilizaţi acest program, dacă doriţi doar să frământaţi un aluat. Dumneavoastră aveţi posibilitatea
de a regla durata de frământare în mod individual între 10 şi 45 de minute. Etapele de creştere
dispar, nu este posibilă o programare a temporizatorului.

Română - 15
SilverCrest SBB 850 E1

Programul 10: Aluat


Cu ajutorul acestui program se poate frământa aluat cu drojdie pentru chifle, pizza sau alte
produse de patiserie. Programarea temporizatorului este posibilă. În acest fel puteţi să vă produceţi
aluatul la timpul potrivit. Programul include faze de frământare şi de creştere.

Programul 11: Aluat tăieţei


Cu ajutorul acestui program puteţi pregăti aluatul de tăieţei. Programul durează 15 minute şi
constă numai dintr-o fază de frământare. Programarea temporizatorului nu este posibilă.

Programul 12: Aluat de pizza


Cu ajutorul acestui program puteţi pregăti aluat de pizza. Programul durează 45 de minute şi
constă din două etape de frământat şi două etape de lucru. Este posibilă programarea
cronometrului.

Programul 13: Iaurt


Cu acest program aveţi posibilitatea de a prepara iaurt din lapte de vacă sau din băutură de soia.
Modul exact de preparare este descris în caietul de reţete ataşat.

Durata programului poate fi ajustată individual între 8 ore şi 12 ore.

Vă recomandăm să ajustaţi durata presetată a programului de 8 ore în funcţie de


cantitatea umplută, după cum urmează:
Cantitate Durată program
mai puţin de 1000 ml 8 - 10 ore
1000 ml - 1500 ml 9 - 11 ore
mai mult de 1500 ml 10 - 12 ore

Programul 14: Gem


Acest program serveşte producerii de gem, dulceţuri sau jeleuri şi altor produse asemănătoare.

Programul 15: Coacere


Acest program vă dă posibilitatea să coaceţi din nou pâini prea albe sau care nu s-au copt
îndeajuns, pentru a obţine o coacere optimă. Cu acest program puteţi coace şi aluaturi
semipreparate. Ţineţi seama de faptul că în cazul acestui program toate etapele de frământat şi de
creştere lipsesc complet. Durata coacerii poate fi ajustată între 5 şi 60 de minute. În continuare
urmează o perioadă de menţinere la cald de o oră.

Programul 16: Făcut în casă


Vă puteţi programa acest program în funcţie de preferinţele şi experienţa dumneavoastră. Pentru
fiecare fază individuală de coacere puteţi programa timpi individuali.

16 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

Exemplu de programare individuală cu programul 16:

Programul 16 este deja preprogramat, vezi capitolul 17 „Derularea programului”. Dumneavoastră


aveţi însă posibilitatea de a modifica acest program conform dorinţelor dumneavoastră. Opt
programări individuale diferite pot fi salvate de către automatul de copt pâine. Fiecare poziţie de
stocare individuală o puteţi traversa cu ajutorul butonului , de îndată ce vă găsiţi în programul
16. Poziţia de stocare vă este afişat în programul 16 pe ecran (săgeată).

Procedaţi după cum urmează:


• Selectaţi programul 16 cu butonul de program . În ecran este afişat durata presetată a
programului.
• Selectaţi cu butonul una dintre opt poziţiile de stocare, de ex. numărul 5. În ecran este
afişată durata actuală a programului (fără menţinerea caldă).
• Apăsaţi acum butonul , pentru a ajunge în prima etapă de program (preîncălzire). În ecran
se afişează clipitor timpul stabilit în prezent pentru această etapă de program. În plus,
săgeata mică de pe marginea ecranului indică în care etapă vă găsiţi în acest moment.
• Modificaţi valoarea timpului după necesitățile dumneavoastră cu ajutorul butoanelor
temporizatorului . Domeniul de reglare pentru fiecare etapă a programului îl puteţi
găsi în capitolul 17 „Derularea programului”.
• După introducerea valorii de timp dorite apăsaţi din nou pe butonul . Valoarea setată este
salvată, iar timpul setat acum pentru următoare etapă de program este afişată clipitor pe ecran
.
• Procedaţi cu toate etapele programului în acelaşi mod cum a fost descris anterior şi confirmaţi
cele introduse de dumneavoastră prin apăsarea butonului .
• După ce aţi confirmat ultima introducere cu butonul , pe ecran se afişează timpul total
actualizat al programului (fără menţinerea caldă).

Pornirea unui program programat


Pentru a porni un program programat, procedaţi după cum urmează:

• Selectaţi programul 16 cu butonul de program . În ecran este afişat durata programului.


• Selectaţi cu butonul una dintre opt poziţiile de stocare, de ex. numărul 5. În ecran este
afişată durata programată a programului (fără menţinerea caldă).

Română - 17
SilverCrest SBB 850 E1

Apăsaţi butonul Pornit/Oprit . LED-ul de funcţionare se aprinde, iar programul începe să se


deruleze.

Indicaţii privind adăugarea ingredientelor:


În cazul programelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 şi 16 puteţi să adăugaţi în timpul derulării
programului şi alte ingrediente, precum nuci, seminţe sau fructe. Dacă se aude un
semnal sonor şi pe ecran apare „ADD” , atunci adăugaţi ingredientele dorite.

10. Temporizatorul
Această funcţie vă permite o coacere temporizată. Reglaţi finalul programului cu ajutorul
butoanelor temporizatorului la maximum 15 ore în viitor.

PERICOL! Utilizaţi funcţia temporizator numai la reţete pe care le-aţi încercat anterior.
În acest fel este sigur că ingredientele şi cantităţile sunt potrivite şi că obţineţi rezultatul
dorit. În special, trebuie să vă asiguraţi că nu depăşiţi cantitatea de aluat şi că acesta nu
dă pe dinafară. Există pericol de incendiu!
Pentru programele 9, 11, 13, 14 şi 15 funcţia de temporizare nu este disponibilă.
În cazul programelor 9, 13 şi 15 acţionarea butoanelor temporizatorului are
ca efect o prelungire, resp. o scurtare a funcţiei programului selectat. În cazul
programelor 11 şi 14 nu este posibilă o modificare a duratei programului.
La utilizarea funcţiei temporizatorului aveţi grijă la selecţia ingredientelor. Nu utilizaţi
acest program, dacă doriţi să prelucraţi ingrediente uşor perisabile, precum laptele,
ouăle sau smântâna.
Procedaţi după cum urmează:
• Selectaţi un program. Pe ecran se afişează durata coacerii.
• Prin apăsarea butonului temporizator puteţi să întârziați finalul programului de coacere.
La prima apăsare a butonului temporizatorului finalul programului se deplasează cu 10
minute complete, fiecare apăsare adaugă o amânare cu încă 10 minute. Pentru a grăbi
derularea cifrelor, puteţi şi ţine apăsat butonul temporizatorului .
Pe ecran se afişează durata completă formată din durata coacerii şi durata temporizată.
• Cu ajutorul butonului temporizatorului puteţi să scurtaţi întârzierea deja selectată cu câte
10 minute.
• Confirmaţi setările temporizatorului prin apăsarea butonului Pornit/Oprit . LED-ul de
funcţionare luminează, iar timpul selectat începe să se deruleze.
• De îndată ce s-a atins punctul de pornire a programului, ecranul vă informează cu privire la
etapa de program actualmente activă.
• Finalul coacerii este marcată prin 10 semnale sonore.
Ecranul afişează 0:00.

18 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

Exemplu de programare a temporizatorului:

Este ora 12:00 la amiază şi doriţi ca la ora 19:00, deci peste 7 ore, să aveţi pâine
proaspătă. Mai întâi selectaţi programul potrivit şi apoi măriţi timpul care este afişat pe
ecran , prin apăsarea butonului temporizatorului la 7:00. La setarea
temporizatorului luaţi în calcul şi timpul de răcire, încât să puteţi savura pâinea proaspăt
coaptă la ora dorită.

11. Pregătirea coacerii


O bună pregătire asigură un rezultat bun la coacere. De aceea ţineţi seama de următoarele
indicaţii privind manipularea ingredientelor.

PERICOL! Scoateţi forma de copt (8) din automatul de copt pâine pentru a introduce
ingredientele, evitând în acest fel ca din greşeală să ajungă ingrediente în spaţiul de
coacere sau pe spiralele de încălzire.
Nu utilizaţi niciodată cantităţi mai mari decât cele indicate. Aluatul care dă pe dinafară
ar putea să se aprindă de la spiralele de încălzire. Există pericol de incendiu.
• Introduceţi ingredientele în forma de copt (8). Începeţi cu lichidele, zahărul şi sarea, adăugaţi
apoi făina, iar ultimul ingredient va fi drojdia.
• Toate ingredientele utilizate trebuie să fie la temperatura camerei. Numai în acest fel se poate
asigura un proces optim de fermentare a drojdiei.
• Chiar şi diferenţe mici de cantitate pot avea efecte asupra rezultatului coacerii. Din acest motiv
respectaţi cât mai exact cantităţile de ingrediente indicate.
Evident că este posibil să optimizaţi reţetele prin mici modificări ale cantităţii ingredientelor
conform nevoilor dumneavoastră personale. Dar pentru aceasta ar trebui să căutaţi cu grijă
cantităţile optime şi să ţineţi întotdeauna seama ca aluatul să nu dea pe dinafară.

11.1. Măsurarea ingredientelor


În setul de livrare al automatului de copt pâine se găseşte un pahar de măsurare pentru ingrediente
uscate şi lichide, care este destinat uşurării dozării exacte a ingredientelor utilizate:
• 1 pahar de măsurare (9) cu scală de măsurare pentru lichide
• 1 lingură mare de măsurare (10), volumul corespunde unei linguri (LM)
• 1 lingură mică de măsurare (10), volumul corespunde unei linguriţe (lm)
La măsurarea ingredientelor încercaţi să respectaţi cât mai exact cantităţile arătate în reţete. Numai
aşa puteţi obţine rezultatul dorit.

Română - 19
SilverCrest SBB 850 E1

12. Coacere pâine

12.1. Pregătiri / setări


• Scoateţi forma de copt (8) trăgând-o în sus din automatul de copt pâine.
• Introduceţi cele 2 cârlige de frământat (7) pe axele de acţionare din interiorul formei de copt
(8), până când acestea se fixează.

Recomandăm, să puneţi cele 2 cârlige de frământat (7) la 180° pe axele motoare. În


acest mod puteţi optimiza rezultatul frământării.
• Introduceţi ingredientele în forma de copt (8). De regulă se introduc mai întâi lichidele, apoi
zahărul şi sarea. Apoi se introduce făina şi la final, drojdia. Aceasta nu trebuie să vină în
contact cu lichidele sau cu sarea.
• Acum reintroduceţi forma de copt (8) în automatul de copt pâine.
• Închideţi capacul (2).
• Conectaţi ştecherul cu o priză de curent şi porniţi comutatorul principal (5). Veţi auzi un semnal
sonor şi pe ecran va apărea numărul de program 1 cu timpul de coacere aferent.
• Selectaţi programul dorit apăsând o dată sau de mai multe ori pe butonul de program .
Fiecare apăsare a tastei este confirmată de un semnal sonor.
• Selectaţi greutatea pâinii cu butonul .
• Selectaţi gradul de prăjire a pâinii cu butonul , aducând săgeata pe de partea inferioară a
ecranului până ajungeţi la nivelul de prăjire dorit. Este de asemenea posibilă reglarea
„Rapid”. Prin aceasta se scurtează timpul de creştere al aluatului.

• Setarea nivelului de prăjire nu este posibilă la programele 9, 10, 11, 12, 13 şi


14.
• Funcţia „Rapid” este disponibilă numai la programele 1, 2, 3 şi 4.
• Setarea greutăţii nu este posibilă la programele 9, 10, 11, 12, 13, 14 şi 15.
• Cu ajutorul funcţiei temporizator puteţi la nevoie să stabiliţi punctul final al timpului de coacere
(nu este posibil la programele 9, 11, 13, 14 şi 15).

12.2. Lansare program


Apăsaţi butonul Pornit/Oprit , pentru a lansa programul dorit. Etapele individuale de program
vor fi executate consecutiv.

Unele programe se lansează cu o fază de preîncălzire (vezi tabelul Derulare


programe). În această fază cârligele de frământat (7) nu se mişcă. Nu este vorba de un
defect.
Puteţi să observaţi derularea programelor şi etapele individuale prin fereastra de observare (1) din
capac (2).

20 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

Nu deschideţi niciodată capacul (2) în timpul fazei de creştere a aluatului sau a


coacerii, pentru a preveni căderea pâinii.

12.3. Funcţia Remove


Această funcţie vă dă posibilitatea de a îndepărta cârligele de frământat (7) înainte de faza de
coacere. Acest lucru nu este strict necesar, dar are avantajul de a micşora găurile deranjante din
pâinea gata preparată, deoarece acestea vor fi cauzate numai de axele subţiri. În momentul
scoaterii din forma de copt (8), pâinea nu va mai fi ruptă de cârligele de frământat (7) şi este şi
mai uşor de scos.

Procedaţi după cum urmează:


• În timpul celei de-a doua faze de creştere se aud 10 semnale sonore şi pe ecran se
afişează clipitor „RMV” .
• Apăsaţi butonul Pornit/Oprit , pentru întrerupe derularea programului timp de 10 minute.
• În timpul acestei întreruperi de 10 minute pe ecran clipeşte timpul din program rămas.
• Deschideţi capacul (2) şi scoateţi forma de copt (8).
• Scoateţi aluatul cu mâinile acoperite de făină şi îndepărtaţi cârligele de frământat (7).
• Introduceţi aluatul din nou în forma de copt (8).

Aşezaţi aluatul în mijlocul formei de copt (8) şi împărţiţi-l apoi în mod egal. În acest fel
obţineţi un rezultat optim la coacere.
• Introduceţi forma de copt (8) din nou în automatul de copt pâine şi închideţi capacul (2).
• Apăsaţi butonul Pornit/Oprit , pentru a continua derularea programului. Dacă nu apăsaţi
butonul Pornit/Oprit , programul va continua automat după 10 minute de întrerupere.

Funcţia Remove lipseşte la programele 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 şi 15.

12.4. Finalul programului


La finalul coacerii se vor auzi 10 semnale sonore, iar pe ecran va fi afişată valoarea 0:00.
Automatul de copt pâine porneşte etapa de menţinere caldă a alimentelor care va dura 60 de
minute. Pentru a întrerupe această fază de menţinere caldă înainte de trecerea a 60 minute,
apăsaţi butonul Pornit/Oprit şi ţineţi-l apăsat până când se aude un semnal lung.

Faza de menţinere caldă lipseşte la programele 9, 10, 11, 12, 13 şi 14.

12.5. Scoaterea pâinii

PERICOL! Mânerul formei de copt (8) și chiar forma de copt (8) pot fi foarte fierbinți.
Pentru scoaterea formei de copt (8) utilizați un suport pentru oale sau purtați mănuși de
bucătărie. Există pericol de arsuri.

Română - 21
SilverCrest SBB 850 E1

Pâinea poate fi scoasă mai uşor din forma de copt (8), dacă după încheierea coacerii o
mai lăsaţi încă cel puţin 30 de minute în forma de copt (8) (etapa de menţinere caldă a
alimentelor).
Ţineţi forma de copt (8) în poziţie înclinată şi cu deschiderea în jos, deasupra unui grătar de
bucătărie şi scuturaţi-o uşor. Graţie stratului anti-adeziv al formei de copt (8) pâinea ar trebui să se
desprindă uşor. Nu utilizaţi obiecte din metal pentru a elibera pâinea din forma de copt (8). Stratul
anti-adeziv ar putea fi deteriorat.

În cazul în care cârligele de frământat (7) nu se desprind de pe pâine, îndepărtaţi-le cu ajutorul


dispozitivului de îndepărtare (11).

13. Întreţinere / Curăţare

13.1. Întreţinere
AVERTISMENT! Lucrările de reparaţii sunt necesare atunci când automatul de copt
pâine a fost deteriorat, dacă în interiorul carcasei au pătruns lichide sau obiecte, dacă
automatul de copt pâine a fost expus ploii sau umezelii sau dacă automatul de copt
pâine nu mai funcţionează ireproşabil sau dacă a căzut. În cazul în care observaţi fum,
zgomote sau mirosuri neobişnuite, opriţi imediat automatul de copt pâine şi scoateţi
ştecherul din priză. În astfel de situaţii automatul de copt pâine nu mai poate fi utilizat
înainte să fie verificat de către un specialist. Încredinţaţi toate lucrările de întreţinere
numai personalului de specialitate calificat. Nu deschideţi sub nicio formă carcasa
automatului de copt pâine.

Informaţii privind piesele de schimb obţineţi prin intermediul liniei noastre telefonice de
asistenţă. (vezi capitolul 18 „Indicaţii privind garanţia şi desfăşurarea prestaţiilor de
service”)

13.2. Curăţare

PERICOL! Înainte de curăţare scoateţi ştecherul din priză, în caz contrar existând
pericol de electrocutare!
PERICOL! Nu este permisă scufundarea în apă a automatului de copt pâine! Există
pericol de electrocutare şi scurtcircuit.
PERICOL! Aşteptaţi până când automatul de copt pâine s-a răcit complet. În caz
contrar există pericol de ardere!
Piesele şi accesoriile automatului de copt pâine nu sunt potrivite pentru a fi curăţate în maşina de
spălat vase. Pentru curăţarea automatului de copt pâine nu utilizaţi detergenţi chimici sau solvenţi.

22 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

În acest fel evitaţi deteriorări ale automatului de copt pâine şi apariţia reziduurilor de curăţare în
următoarele pâini. Pentru curăţare procedaţi în felul următor:

Carcasa aparatului, capacul şi spaţiul de coacere


• Îndepărtaţi mai întâi cârligele de frământat (7) şi forma de copt (8).
• Cu o cârpă umedă sau cu un burete moale îndepărtaţi toate resturile din spaţiul de coacere.
• Curăţaţi apoi capacul (2) şi carcasa aparatului tot cu o cârpă umedă sau cu un burete moale.
• Uscaţi apoi spaţiul de coacere, capacul (2) şi carcasa aparatului cu ajutorul unei cârpe moale,
uscate.
Forma de copt, cârligele de frământat şi celelalte accesorii
Suprafeţele formei de copt (8) şi cârligele de frământat (7) sunt acoperite cu un strat anti-adeziv.
Pentru a menţine funcţia anti-adezivă, curăţarea nu trebuie efectuată cu detergenţi agresivi sau
abrazivi şi nici cu obiecte care ar putea zgâria şi deteriora suprafaţa.

• Scoateţi forma de copt (8) şi cârligele de frământat (7) din spaţiul de coacere
• Scoateţi cârligele de frământat (7) din forma de copt (8), prin ridicarea acestora de pe axe.
Este posibil ca cârligele de frământat (7) să iasă uşor, deoarece în timpul precedentei coaceri
să se "lipească" de axă. În acest caz umpleţi forma de copt (8) cu apă fierbinte. După o
jumătate de oră timp de acţionare crustele ar trebui să se desprindă şi să puteţi scoate cârligele
de frământat (7).
• Curăţaţi cârligele de frământat (7) cu apă caldă, un pic de detergent delicat şi o perie de vase,
în cazul crustelor mai rezistente, înmuiaţi cârligele de frământat (7) în prealabil în apă.
Eventualele resturi din orificiul axului cârligelor de frământat (7) pot fi îndepărtate cu grijă cu
ajutorul unei scobitori.
• Uscaţi cu grijă cârligele de frământat (7) după curăţare.
• Curăţaţi partea exterioară a formei de copt (8) cu ajutorul unei cârpe umede.
• Curăţaţi partea interioară a formei de copt (8) cu apă caldă, cu puţin detergent delicat şi cu o
perie de curăţat. În cazul crustelor rezistente umpleţi forma de copt (8) cu apă caldă şi
adăugaţi detergent delicat. Aşteptaţi până când s-au dizolvat crustele şi pot fi îndepărtate cu o
perie de vase.
• După curăţare, clătiţi forma de copt (8) cu multă apă curată pentru a îndepărta resturile de
detergent, iar la final uscaţi cu grijă forma de copt (8).
• Paharul de măsurare (9), lingura de măsurare (10) şi dispozitivul de îndepărtat cârligele de
frământat (11) se vor curăţa cu apă caldă şi un pic de detergent delicat. Clătiţi cu grijă aceste
piese după curăţare.
Din cauza căldurii, umidităţii şi aburului, în decursul timpului se pot produce uşoare
modificări de culoare ale suprafeţelor. Acest lucru este normal şi nu influenţează
funcţionalitatea şi nici nu produce o reducere a calităţii în sensul condiţiilor de garanţie.

Română - 23
SilverCrest SBB 850 E1

14. Remedierea erorilor / Întrebări frecvente

 Afişare pe ecran „H:HH”


Problemă: Un program a fost pornit, chiar dacă automatul de copt pâine nu s-a răcit suficient după
ultima coacere.

Soluţie: Opriţi programul şi decuplaţi comutatorul principal (5). Lăsaţi ca automatul de copt pâine
să se răcească 20-30 minute cu capacul (2) deschis.

 Programul nu porneşte şi ecranul trece la programul 1


Problemă: Automatul de copt pâine nu s-a răcit suficient după ultima coacere.

Soluţie: Lăsaţi ca automatul de copt pâine să se răcească 20-30 minute cu capacul (2) deschis.

 Afişare pe ecran „E:E0” după pornirea programului


Soluţie: Deconectaţi comutatorul principal (5) şi trageţi ştecherul. Reintroduceţi ştecherul şi porniţi
comutatorul principal (5). Dacă apare în continuare mesajul de eroare, vă rugăm să vă adresaţi
serviciului clienţi.

 După coacere cârligul de frământat (7) rămâne blocat în forma de copt (8)
Soluţie: Umpleţi forma de copt (8) cu apă şi rotiţi cârligul de frământat (7), încât crustele se pot
desprinde.

 După coacere cârligul de frământat (7) rămâne blocat în pâine


Soluţie: Îndepărtaţi cârligul de frământat (7) cu ajutorul dispozitivului de îndepărtare (11).

 Motorul se învârte, dar aluatul nu este amestecat


Soluţie: Verificaţi dacă forma de copt (8) şi cârligele de frământat (7) s-au fixat bine.

 Automatul de copt pâine mărunţeşte fructele şi nucile


Soluţie: Adăugaţi ingrediente precum fructele sau nucile pe cât posibil doar atunci când se aude un
semnal sonor şi „ADD” este afişat pe ecran .

 Automatul de copt pâine nu lucrează


Soluţie: Asiguraţi-vă că ştecherul este introdus într-o priză la reţeaua electrică, comutatorul principal
(5) este cuplat şi că LED-ul de funcţionare luminează. Cu ajutorul derulatorului de program
încercaţi să aflaţi în ce fază se găseşte automatul de copt pâine în acel moment. Unele etape din
program sunt greu de recunoscut din afară. Controlaţi, dacă butonul Pornit/Oprit a fost bine
apăsat.

24 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

15. Indicaţii privind mediul înconjurător şi specificaţii privind


eliminarea la deşeuri
Aparatele marcate cu acest simbol sunt conforme cu directiva europeană
2012/19/EU. Toate aparatele electrice şi electronice uzate trebuie eliminate la
deşeuri separat de gunoiul menajer, prin intermediul unităţilor prevăzute în acest
sens la nivel naţional. Printr-o debarasare corectă a aparatului vechi protejaţi
mediul înconjurător şi sănătatea dumneavoastră. Informaţii suplimentare privind
debarasarea corectă a aparatului vechi puteţi primi de la administraţia locală,
regia de salubritate sau în magazinul din care aţi achiziţionat aparatul.

Eliminaţi şi ambalajul la deşeuri în mod ecologic. Cartoanele pot fi predate la


centre de colectare a maculaturii sau la punctele de colectare în vederea reciclării.
Foliile şi materialele plastice din setul de livrare vor fi colectate şi reciclate corect
de societatea locală de salubrizare.

Când reciclați ambalajele, vă rugăm să țineți cont de semnificația abrevierilor (a) și


numerelor (b) cu care sunt marcate acestea:

1–7: plastic / 20–22: hârtie și carton / 80-98: materiale mixte

16. Indicaţii privind conformitatea


Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale aplicabile. S-a
făcut dovada conformității. Producătorul deține declarațiile și documentația
corespunzătoare.

Declarația de conformitate UE integrală este disponibilă pentru descărcare la adresa:

www.targa.de/downloads/conformity/314657.pdf

Română - 25
SilverCrest SBB 850 E1

17. Derularea programului

Program 1. Normală 2. Franceză

Scăzut Scăzut
Nivel de prăjire Mediu Rapid Mediu Rapid
Ridicat Ridicat

Greutate (grame) 1000 1250 1500 1000 1250 1500 1000 1250 1500 1000 1250 1500

Timp (ore) 3:00 3:05 3:15 2:15 2:20 2:25 3:10 3:15 3:25 2:20 2:25 2:30

Preîncălzire (min.)
15 15 20 -/- -/- -/- 10 10 15 -/- -/- -/-

Frământare 1 (min.)
13 13 13 13 13 13 12 12 12 13 13 13

Creştere 1 (min.)
25 25 25 10 10 10 20 20 20 10 10 10

Frământare 2 (min.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5A* 5A* 5A* 2A* 2A* 2A* 5A* 5A* 5A* 2A* 2A* 2A*
5 5 5 5 5 5 8 8 8 5 5 5
Creştere 2 (min.)
30 30 30 18 18 18 38 38 38 18 18 18

Semnale sonore
pentru îndepărtarea
RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV
cârligului de
frământat (7)
Creştere 3 (min.)
30 30 30 30 30 30 35 35 35 30 30 30

Coacere (min.)
55 60 65 55 60 65 60 65 70 60 65 70

Menţinere calde
(min.) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Completare
ingrediente (ORE 2:00 2:05 2:10 1:48 1:53 1:58 2:21 2:26 2:31 1:53 1:58 2:03
rămase)
Preselecţie timp
15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h
(max.)

*: În etapa de program „Frământare 2” puteţi adăuga şi alte ingrediente.


Litera A de după cifre semnifică că în această fază se vor auzi 10 semnale sonore şi pe ecran
va clipi în acelaşi timp „ADD” . Aceasta indică faptul că puteţi adăuga ingrediente.
Exemplu:
3A > După această fază de frământare de 3 minute se vor emite 10 semnale sonore şi „ADD”
va clipi. Adăugaţi ingredientele.

26 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

Program 3. Făină integrală 4. Dulce

Scăzut Scăzut
Nivel de prăjire Mediu Rapid Mediu Rapid
Ridicat Ridicat

Greutate (grame) 1000 1250 1500 1000 1250 1500 1000 1250 1500 1000 1250 1500

Timp (ore) 3:20 3:25 3:35 2:25 2:30 2:35 2:55 3:00 3:10 2:10 2:15 2:20

Preîncălzire (min.)
15 15 20 -/- -/- -/- 10 10 15 -/- -/- -/-

Frământare 1 (min.)
12 12 12 13 13 13 12 12 12 12 12 12

Creştere 1 (min.)
30 30 30 10 10 10 25 25 25 10 10 10

Frământare 2 (min.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5A* 5A* 5A* 2A* 2A* 2A* 5A* 5A* 5A* 2A* 2A* 2A*
8 8 8 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Creştere 2 (min.)
38 38 38 23 23 23 35 35 35 18 18 18

Semnale sonore
pentru îndepărtarea
RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV
cârligului de
frământat (7)
Creştere 3 (min.)
35 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30

Coacere (min.)
55 60 65 55 60 65 50 55 60 50 55 60

Menţinere calde
(min.) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Completare
ingrediente (ORE 2:16 2:21 2:26 1:58 2:03 2:08 2:01 2:06 2:11 1:44 1:49 1:54
rămase)
Preselecţie timp
15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h
(max.)

*: În etapa de program „Frământare 2” puteţi adăuga ingrediente.


Litera A de după cifre semnifică că în această fază se vor auzi 10 semnale sonore şi pe ecran
va clipi în acelaşi timp „ADD” . Aceasta indică faptul că puteţi adăuga ingrediente.
Exemplu:
3A > După această fază de frământare de 3 minute se vor emite 10 semnale sonore şi „ADD”
va clipi. Adăugaţi ingredientele.

Română - 27
SilverCrest SBB 850 E1

5. 6. 7.
Program
Low Carb Fără gluten Rapidă
Scăzut Scăzut Scăzut
Nivel de prăjire Mediu Mediu Mediu
Ridicat Ridicat Ridicat

Greutate (grame) 1000 1250 1500 1000 1250 1500 1000 1250 1500

Durată (ore) 3:09 3:21 3:33 3:40 3:45 3:55 1:15 1:18 1:20

Preîncălzire (min.)
15 15 15 15 15 20 -/- -/- -/-

Frământare 1 (min.)
20 21 22 12 12 12 8 8 8

Creştere 1 (min.)
15 15 15 20 20 20 -/- -/- -/-

Frământare 2 (min.) 15 15 15 2 2 2
5A* 5A* 5A* 3A* 3A* 3A* 7 7 7
2 4 6 8 8 8
Creştere 2 (min.)
15 17 19 50 50 50 -/- -/- -/-

Semnale sonore pentru


îndepărtarea cârligului de RMV RMV RMV RMV RMV RMV -/- -/- -/-
frământat (7)
Creştere 3 (min.)
22 24 26 50 50 50 10 10 10

Coacere (min.)
80 85 90 60 65 70 50 53 55

Menţinere calde (min.)


60 60 60 60 60 60 60 60 60

Completare ingrediente
1:59 2:10 2:21 2:48 2:53 2:58 -/- -/- -/-
(ORE rămase)

Preselecţie timp (max.) 15 h 15 h 15 h 15h 15h 15h 15h 15h 15h

*: În etapa de program „Frământare 2” puteţi adăuga ingrediente.


Litera A de după cifre semnifică că în această fază se vor auzi 10 semnale sonore şi pe ecran
va clipi în acelaşi timp „ADD” . Aceasta indică faptul că puteţi adăuga ingrediente.
Exemplu:
3A > După această fază de frământare de 3 minute se vor emite 10 semnale sonore şi „ADD”
va clipi. Adăugaţi ingredientele.

28 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

8. 9. 10. 11.
Program
Prăjitură Aluat frământat Aluat Aluat tăieţei
Scăzut
Nivel de prăjire Mediu -/- -/- -/-
Ridicat

Greutate (grame) 1000 1250 1500 -/- -/- -/-

Durată (ore) 1:30 1:35 1:40 0:10 1:40 0:15

Preîncălzire (min.)
-/- -/- -/- -/- -/- -/-

Frământare 1 (min.)
25 25 25 10 12 15

Creştere 1 (min.)
-/- -/- -/- -/- 10 -/-

Frământare 2 (min.) -/-


-/- -/- -/- -/- 3A* -/-
5
Creştere 2 (min.)
-/- -/- -/- -/- 25 -/-

Semnale sonore pentru


îndepărtarea cârligului -/- -/- -/- -/- RMV -/-
de frământat (7)
Creştere 3 (min.)
-/- -/- -/- -/- 45 -/-

Coacere (min.)
65 70 75 -/- -/- -/-

Menţinere calde (min.)


60 60 60 -/- -/- -/-

Completare ingrediente
-/- -/- -/- -/- 1:15 -/-
(ORE rămase)

Preselecţie timp (max.) 15h 15h 15h -/- 15h -/-

*: În etapa de program „Frământare 2” puteţi adăuga ingrediente.


Litera A de după cifre semnifică că în această fază se vor auzi 10 semnale sonore şi pe ecran
va clipi în acelaşi timp „ADD” . Aceasta indică faptul că puteţi adăuga ingrediente.
Exemplu:
3A > După această fază de frământare de 3 minute se vor emite 10 semnale sonore şi „ADD”
va clipi. Adăugaţi ingredientele.

Română - 29
SilverCrest SBB 850 E1

12. 13. 14. 15.


Program
Aluat de pizza Iaurt Gem Coacere
Scăzut
Nivel de prăjire -/- -/- -/- Mediu
Ridicat

Greutate (grame) -/- -/- -/- -/-

Durată (ore) 0:45 8:00 1:20 1:00

Preîncălzire (min.)
-/- -/- -/- -/-

Frământare 1 (min.)
0:15 -/- -/- -/-

Creştere 1 (min.)
0:10 -/- 15 -/-

Frământare 2 (min.)
0:10 -/- -/- -/-

Creştere 2 (min.)
0:10 -/- -/- -/-

Semnale sonore pentru


îndepărtarea cârligului -/- -/- -/- -/-
de frământat (7)
Creştere 3 (min.)
-/- -/- 45 -/-

Coacere (min.)
-/- -/- 20 60

Menţinere calde (min.)


-/- -/- -/- 60

Completare ingrediente
-/- -/- -/- -/-
(ORE rămase)

Preselecţie timp (max.) 15 h -/- -/- -/-

30 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

16.
Program
Făcut în casă

Domeniu de reglare
Presetare
individuală

Greutate (grame) -/- -/-

Durată (ore) 3:05

Preîncălzire (min.)
15 0-20

Frământare 1 (min.)
13 0-30

Creştere 1 (min.)
25 0-30

Frământare 2 (min.) 2
5A* 0-30
5
Creştere 2 (min.)
30 0-60

Semnale sonore pentru


îndepărtarea cârligului de RMV RMV
frământat (7)
Creştere 3 (min.)
30 0-60

Coacere (min.)
60 0-80

Menţinere calde (min.)


60 0-60

Completare ingrediente
2:05
(ORE rămase)

Preselecţie timp (max.) 15h

*: În etapa de program „Frământare 2” puteţi adăuga ingrediente.


Litera A de după cifre semnifică că în această fază se vor auzi 10 semnale sonore şi pe ecran
va clipi în acelaşi timp „ADD” . Aceasta indică faptul că puteţi adăuga ingrediente.
Exemplu:
3A > După această fază de frământare de 3 minute se vor emite 10 semnale sonore şi „ADD”
va clipi. Adăugaţi ingredientele.

Română - 31
SilverCrest SBB 850 E1

18. Indicaţii privind garanţia şi desfăşurarea prestaţiilor de


service

Garanţie acordată de TARGA GmbH

Stimată clientă, stimate client,

Dumneavoastră primiţi pentru acest aparat 3 ani garanţie de la data cumpărării. În cazul în care
acest produs prezintă vicii, aveţi faţă de vânzător anumite drepturi legale. Aceste drepturi legale nu
sunt limitate de către garanţia pe care v-o prezentăm în cele ce urmează.

Condiţii de garanţie

Perioada de garantare începe cu data cumpărării. Vă rugăm să păstraţi cu grijă bonul original de
casă. Acest document este necesar pentru a dovedi cumpărarea. În cazul în care în termen de trei
ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricaţie, atunci
produsul va fi reparat gratuit sau va fi înlocuit, acest lucru fiind la latitudinea noastră.

Perioada de garantare şi garanţia legală pentru vicii

Perioada de garantare nu se prelungeşte prin acordarea drepturilor născute din garanţie. Acest
lucru se aplică şi pieselor înlocuite sau reparate. În cazul în care încă de la cumpărare există
defecţiuni sau vicii, atunci acestea trebuie să fie comunicate imediat ce s-a realizat despachetarea.
După împlinirea termenului de garanţie, reparaţiile efectuate trebuie plătite.

Întinderea garanţiei

Aparatul a fost produs cu grijă respectând norme stricte de calitate şi a fost verificat minuţios înainte
de livrare. Garanţia se întinde pentru defecte de material sau de fabricaţie. Această garanţie nu se
întinde asupra acelor piese ale produsului care sunt supuse uzurii normale şi care din această
cauză pot fi privite ca piese de uzură sau asupra pieselor casante, de ex. întrerupătoare,
acumulatori sau piesele fabricate din sticlă. Această garanţie se stinge, dacă produsul a fost
deteriorat, nu a fost folosit sau întreţinut conform destinaţiei. Pentru o utilizare a produsului conform
cu destinaţia trebuie respectate cu stricteţe toate indicaţiile din instrucţiunile de folosire. Moduri de
utilizare sau acţiuni, despre care în instrucţiunile de folosire se recomandă a nu fi folosite sau cu
privire la care s-a atras atenţia, trebuie evitate necondiţionat. Produsul este menit a fi utilizat numai
în scop privat, iar nu pentru utilizare comercială. În cazul utilizării abuzive sau neautorizate, în
cazul utilizării forţei şi intervenţii care nu au fost făcute de către service-ul nostru autorizat duc la
stingerea garanţiei. Odată cu repararea sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de
garanţie.

Procedura pentru cazul garantat

Pentru a asigura o prelucrare rapidă a cererii dumneavoastră, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de


mai jos:

32 - Română
SilverCrest SBB 850 E1

- Vă rugăm ca înainte de punerea în funcţiune a aparatului dumneavoastră să citiţi cu grijă


instrucţiunile ataşate. Dacă veţi avea vreodată probleme, care nu pot fi rezolvate în acest
fel, vă rugăm să luaţi legătura cu serviciul nostru telefonic (hotline).
- Vă rugăm ca la toate cererile să aveţi la îndemână bonul de casă şi numărul articolului,
resp. dacă se poate şi numărul serial, ca dovadă a cumpărării.
- Pentru cazul în care o soluţie telefonică nu este posibilă, în funcţie de cauza defecţiunii,
operatorii de la hotline vă vor îndruma la un service.

Service

Telefon: 0800 896 637


E-Mail: targa@lidl.ro

IAN: 314657

Producător

Vă rugăm să ţineţi seama că adresa de mai jos nu este adresă de service. Vă rugăm să luaţi mai
întâi legătura cu service-ul arătat mai sus.

TARGA GmbH

Coesterweg 45

DE-59494 Soest

GERMANIA

Română - 33
SilverCrest SBB 850 E1

Inhaltsverzeichnis
1. Bestimmungsgemäße Verwendung .............................................................. 35
2. Lieferumfang ................................................................................................ 35
3. Technische Daten .......................................................................................... 36
4. Sicherheitshinweise ...................................................................................... 36
5. Urheberrecht ................................................................................................ 42
6. Vor der Inbetriebnahme ............................................................................... 42
7. Erstinbetriebnahme ...................................................................................... 42
8. Inbetriebnahme ............................................................................................ 43
8.1. Leistungsumfang ......................................................................................................................... 43
8.2. Das Bedienfeld ........................................................................................................................... 44
8.3. Das Display ................................................................................................................................ 45
8.4. Displayanzeigen ........................................................................................................................ 45

9. Die Programme ............................................................................................ 45


10. Der Timer .................................................................................................... 49
11. Backen vorbereiten .................................................................................... 50
11.1. Zutaten abmessen .................................................................................................................... 50

12. Brot backen ................................................................................................ 50


12.1.Vorbereitung / Einstellungen.................................................................................................... 50
12.2. Programm starten ..................................................................................................................... 51
12.3. Remove-Funktion ...................................................................................................................... 51
12.4. Programmende......................................................................................................................... 52
12.5. Brot entnehmen ........................................................................................................................ 52

13. Wartung / Reinigung .................................................................................. 53


13.1. Wartung ................................................................................................................................... 53
13.2. Reinigung.................................................................................................................................. 53

14. Fehlerbehebung / Häufige Fragen .............................................................. 55


15. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben................................................ 56
16. Hinweise zur Konformität .......................................................................... 56
17. Programmablauf ........................................................................................ 57
18. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ........................................... 63

34 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

Herzlichen Glückwunsch!
Mit dem Kauf des SilverCrest Brotbackautomaten SBB 850 E1, nachfolgend als Brotbackautomat
bezeichnet, haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Brotbackautomaten vertraut und lesen Sie
diese Bedienungsanleitung und das beiliegende Rezeptheft aufmerksam durch. Beachten Sie vor
allem die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Brotbackautomaten nur, wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als späteres Nachschlagewerk in der Nähe des
Produktes auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Brotbackautomaten an Dritte
ebenfalls mit aus.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Brotbackautomat ist einfach in der Handhabung und bietet Ihnen die Möglichkeit, Brot,
Kuchen, Teige, Joghurt und Marmeladen für den häuslichen Gebrauch in einem Arbeitsgang
herzustellen. Anschließend können Sie die hergestellten Produkte nach Ihren Bedürfnissen
weiterverarbeiten.
Dieser Brotbackautomat ist nicht für den Betrieb in einem Unternehmen bzw. den gewerblichen
Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie den Brotbackautomaten ausschließlich für den privaten
Gebrauch, jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Außerdem darf der
Brotbackautomat nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen
genutzt werden. Verwenden Sie den Brotbackautomaten ausschließlich für die in dieser
Bedienungsanleitung dargestellten Zwecke und keinesfalls zum Trocknen von Lebensmitteln oder
anderen Gegenständen. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör, nicht
empfohlenes Zubehör kann das Gerät nachhaltig beschädigen. Eine Folge kann der Verlust Ihres
Garantieanspruches sein.
Dieser Brotbackautomat erfüllt alle, im Zusammenhang mit der CE-Konformität, relevanten Normen
und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Brotbackautomaten
ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Aus hieraus resultierenden Schäden oder
Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des jeweiligen Einsatzlandes.

2. Lieferumfang
• Brotbackautomat
• Backform
• 2 Knethaken
• Knethakenentferner
• Messbecher
• Messlöffel
• Diese Bedienungsanleitung
• Rezeptheft
• Kurzanleitung

Deutsch - 35
SilverCrest SBB 850 E1

Diese Bedienungsanleitung ist mit einem ausklappbaren Umschlag versehen. Auf der Innenseite des
Umschlags ist der Brotbackautomat mit einer Bezifferung abgebildet. Die Ziffern haben folgende
Bedeutung:
Abbildung A Abbildung B
1 Sichtfenster 7 Knethaken
2 Deckel 8 Backform
3 Belüftungsschlitze 9 Messbecher
4 Netzkabel 10 Messlöffel
5 Hauptschalter 11 Knethakenentferner
6 Bedienfeld

3. Technische Daten

Modell SilverCrest SBB 850 E1


Spannungsversorgung 220 - 240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme
Heizleistung 850 W
Motorleistung 100 W
Abmessungen (B x H x T) inkl. Griffe ca. 27 x 30 x 41 cm
Gewicht (inkl. Backform und Knethaken) ca. 5,8 kg
Änderungen der technischen Daten sowie des Designs können ohne Ankündigung erfolgen.

4. Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Brotbackautomaten lesen Sie


die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle
Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit
elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie diese
Anleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf.
GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Hinweis „Gefahr‘‘
kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation,
die, wenn Sie nicht verhindert wird, zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.
WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Hinweis
„Warnung“ kennzeichnet wichtige Hinweise für den
sicheren Betrieb des Brotbackautomaten und zum
Schutz des Anwenders.
36 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

GEFAHR! Achtung, heiße Oberflächen! Dieses


Symbol warnt vor Verletzungen / Verbrennungen im
Zusammenhang mit heißen Oberflächen am
Brotbackautomaten.
Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die auf ihre
physikalische und chemische Zusammensetzung
getestet wurden und gemäß der Anforderung der
Verordnung EG 1935/2004 als gesundheitlich
unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln
befunden wurden.
Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative
Hinweise zum Thema.
Betriebsumgebung
Dieser Brotbackautomat ist nur für den Betrieb in
trockenen Innenräumen geeignet. Er ist nicht für den
Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder
Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) oder
übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt.
GEFAHR! Der Brotbackautomat ist nicht dazu bestimmt,
mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten
Fernwirksystem betrieben zu werden.
GEFAHR! Dieser Brotbackautomat kann von Kindern
ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren
Gebrauchs des Brotbackautomaten unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Brotbackautomaten spielen.
Deutsch - 37
SilverCrest SBB 850 E1

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch


Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter
als 8 Jahre und beaufsichtigt. Halten Sie auch die
Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht
Erstickungsgefahr.
Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der
Anschlussleitung fernzuhalten.
GEFAHR! Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche
Geräusche oder Gerüche feststellen, ziehen Sie sofort
den Netzstecker des Brotbackautomaten aus der
Steckdose. In diesen Fällen darf der Brotbackautomat
nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung
durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Atmen Sie
keinesfalls Rauch aus einem möglichen Gerätebrand ein.
Sollten Sie dennoch Rauch eingeatmet haben, suchen
Sie einen Arzt auf. Das Einatmen von Rauch kann
gesundheitsschädlich sein.
GEFAHR! Achten Sie darauf, dass keine offenen
Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder neben
dem Brotbackautomaten stehen. Es besteht Brandgefahr!
GEFAHR! Betreiben Sie den Brotbackautomaten nicht
unbeaufsichtigt. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus
der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen. Stellen Sie
den Brotbackautomaten erst weg, wenn er vollständig
abgekühlt ist. Es besteht Brandgefahr!
GEFAHR! Betreiben Sie den Brotbackautomaten nur
auf einer trockenen, ebenen und hitzeunempfindlichen
Oberfläche. Verwenden Sie den Brotbackautomaten
niemals in der Nähe von leicht entzündbaren
Materialien, wie zum Beispiel Gardinen, Vorhängen
oder explosiven und/oder brennbaren Gasen oder
38 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

Flüssigkeiten. Halten Sie einen Abstand von mindestens


50 cm rund um das Gerät zu entzündlichen und
brennbaren Materialien ein. Es besteht Brandgefahr.
Lassen Sie den Brotbackautomaten während des
Betriebes niemals unbeaufsichtigt! Es besteht
Brandgefahr.
GEFAHR! Die Belüftungsschlitze (3) des
Brotbackautomaten dürfen niemals verdeckt werden.
Das Gerät darf nicht auf oder neben einem Gas- oder
Elektroherd, einem heißen Backofen oder sonstigen
Hitzequellen betrieben werden. Decken Sie den
Brotbackautomaten niemals mit einem Tuch oder
ähnlichen Materialien ab, da sonst Hitze und Dampf
nicht entweichen können. Halten Sie rund um das Gerät
einen Mindestabstand von 10 cm zu Gegenständen
oder Wänden ein, um eine ausreichende Hitzeabfuhr zu
gewährleisten. Es besteht Überhitzungs- und
Brandgefahr.
GEFAHR! Nutzen Sie den Brotbackautomaten niemals,
um darin Lebensmittel oder andere, insbesondere
metallische, Gegenstände aufzubewahren. Diese
könnten einen Kurzschluss verursachen. Es besteht
Brandgefahr.
GEFAHR! Die Menge von ca. 900 Gramm Mehl und
maximal 10 g Trockenhefe (bei Programm 6
„Glutenfrei“ maximal 15 g) darf beim Backen niemals
überschritten werden, da ansonsten der Teig überlaufen
und einen Brand verursachen kann. Bei Verwendung
von frischer Hefe beträgt die Maximalmenge 20 g (bei
Programm 6 „Glutenfrei“ ebenfalls maximal 20 g). Es
besteht Brandgefahr.

Deutsch - 39
SilverCrest SBB 850 E1

GEFAHR! Während des Betriebes kann die Temperatur


der berührbaren Flächen des Brotbackautomaten sehr
hoch sein. Es besteht Verbrennungsgefahr.
GEFAHR! Der Brotbackautomat wird heiß. Bewegen
und transportieren Sie das Gerät nicht, wenn sich heißer
Inhalt, z. B. Marmelade, in der Backform (8) befindet.
Lassen Sie den Brotbackautomaten abkühlen und ziehen
Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehörteile entnehmen
oder einsetzen. Vorsicht beim Entnehmen der Backform
(8). Der Griff der Backform (8) wird durch den
Backvorgang sehr heiß. Benutzen Sie gegebenenfalls
einen Topflappen oder Backhandschuh. Es besteht
Verbrennungsgefahr.
WARNUNG! Transportieren Sie den
Brotbackautomaten nicht, wenn sich darin heißer oder
flüssiger Inhalt, z. B. Marmelade, befindet. Es besteht
Verbrennungsgefahr.
WARNUNG! Der Brotbackautomat darf nicht
beschädigt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
WARNUNG! Der Brotbackautomat darf keinen
direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) und keinem
direkten Sonnenlicht oder starkem Kunstlicht ausgesetzt
werden. Vermeiden Sie auch den Kontakt mit Spritz- und
Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten. Betreiben Sie
den Brotbackautomaten nicht in der Nähe von Wasser.
Der Brotbackautomat darf niemals untergetaucht
werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten
Gegenstände, z. B. Vasen oder Gläser, auf den
Brotbackautomat. Achten Sie weiterhin darauf, dass der
Brotbackautomat keinen übermäßigen Erschütterungen
40 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

und Vibrationen ausgesetzt wird. Außerdem dürfen


keine Fremdkörper eindringen. Andernfalls könnte der
Brotbackautomat beschädigt werden.
WARNUNG! Ein Backprogramm darf nur mit
eingesetzter Backform (8) gestartet werden, um
Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden. Halten Sie
den Deckel (2) während des Betriebes geschlossen.
Entfernen Sie nie die Backform (8) während des
Betriebes, um Verletzungen zu vermeiden.
WARNUNG! Betreiben Sie den Brotbackautomaten
niemals ohne Backform (8). Das Gerät könnte
beschädigt werden.
WARNUNG! Betreiben Sie den Brotbackautomaten
niemals mit geöffnetem Deckel (2), um Verletzungen zu
vermeiden.
Netzkabel
GEFAHR! Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (4)
nicht über scharfe Kanten geführt wird. Verlegen Sie das
Netzkabel (4) nicht in der Nähe von heißen Flächen
oder Gegenständen und achten Sie darauf, dass es
keine heißen Flächen des Brotbackautomaten berührt.
Die Isolierung des Netzkabels (4) könnte beschädigt
werden. Es besteht Stromschlaggefahr.
WARNUNG! Fassen Sie das Netzkabel (4) immer am
Stecker an und ziehen Sie nicht am Netzkabel (4) selbst.
WARNUNG! Stellen Sie weder den
Brotbackautomaten, Möbelstücke oder andere schwere
Gegenstände auf das Netzkabel (4) und achten Sie
darauf, dass dieses nicht geknickt wird.
Deutsch - 41
SilverCrest SBB 850 E1

WARNUNG! Machen Sie niemals einen Knoten in das


Netzkabel (4) und binden Sie es nicht mit anderen
Kabeln zusammen. Verlegen Sie das Netzkabel (4) so,
dass niemand darauf tritt oder behindert wird.
WARNUNG! Verwenden Sie keine Adapterstecker
oder Verlängerungskabel, die nicht den geltenden
Sicherheitsnormen entsprechen und nehmen Sie auch
keine Eingriffe an dem Netzkabel (4) vor! Wenn das
Netzkabel (4) beschädigt ist, muss es durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich
qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen
zu vermeiden.
5. Urheberrecht
Alle Inhalte dieser Anleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich
als Informationsquelle bereitgestellt. Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und
Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten.
Ebenso verboten ist die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten. Text und Abbildungen
entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

6. Vor der Inbetriebnahme


Entnehmen Sie den Brotbackautomaten aus der Verpackung und entfernen Sie das
Verpackungsmaterial vollständig. Prüfen Sie den Brotbackautomaten auf Beschädigungen. Bei
Beschädigungen darf der Brotbackautomat nicht in Betrieb genommen werden.
Reinigen Sie das Gehäuse des Brotbackautomaten, die Backform (8) und die Knethaken (7) vor
dem ersten Gebrauch mit einem sauberen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Scheuermittel
oder kratzende Putzschwämme.

7. Erstinbetriebnahme

GEFAHR! Im Betrieb kann die Temperatur der berührbaren Flächen sehr hoch sein.
Verbrennungsgefahr!

Bei der ersten Inbetriebnahme kann durch fertigungsbedingte Rückstände ein leichter
Geruch entstehen, auch geringe Rauchentwicklung ist möglich. Dieses Verhalten ist
normal und der Geruch verliert sich nach kurzer Zeit. Bitte sorgen Sie für ausreichende
Belüftung. Öffnen Sie gegebenenfalls ein Fenster.

42 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

GEFAHR! Lassen Sie den Brotbackautomaten keinesfalls länger als 5 Minuten mit
leerer Backform (8) aufheizen. Es besteht Überhitzungs- und Brandgefahr!
Gehen Sie bei der Erstinbetriebnahme folgendermaßen vor:
Nur bei dieser ersten Inbetriebnahme setzen Sie die leere Backform (8) mit Knethaken (7) ein und
schließen den Deckel (2). Schalten Sie den Hauptschalter (5) ein und wählen Sie anschließend
Programm 15, wie im Kapitel 9 „Die Programme“ beschrieben. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste
, um den Brotbackautomaten für ca. 5 Minuten aufzuheizen. Nach 5 Minuten drücken Sie
erneut die Start/Stopp-Taste für ca. 3 Sekunden, bis ein langer Signalton ertönt. Das Programm
wird beendet.
Schalten Sie den Hauptschalter (5) aus, ziehen Sie das Netzkabel (4) aus der Steckdose, lassen
Sie den Brotbackautomaten vollständig abkühlen und reinigen Sie dann mit einem sauberen,
feuchten Tuch erneut Backform (8), Knethaken (7) und Gehäuse des Brotbackautomaten.
Der Brotbackautomat ist nun betriebsbereit.

8. Inbetriebnahme

GEFAHR! Die Teile des Brotbackautomaten können sich stark erhitzen. Benutzen Sie
Topflappen oder Ofenhandschuhe, um Verbrennungen vorzubeugen.

GEFAHR! Betreiben Sie den Brotbackautomaten nicht an einer Zeitschaltuhr oder einer
Funksteckdose.

WARNUNG! Stellen Sie den Brotbackautomaten auf eine ebene, wärmebeständige


Oberfläche. Legen Sie bei einer empfindlichen Oberfläche eine hitzebeständige Platte
unter den Brotbackautomaten.

8.1. Leistungsumfang
• Sie können unter 16 verschiedenen Programmen wählen.
• Sie können eigene Brote nach eigenen Rezepturen herstellen.
• Sie können Fertigbackmischungen verarbeiten.
• Sie können Kuchen-, Brötchen-, Pizza- oder Nudelteig kneten.
• Sie können Marmelade oder Konfitüre herstellen.
• Sie können Joghurt selbst herstellen.
• Sie können glutenfreie Backmischungen und Rezepte mit glutenfreien Mehlen verarbeiten.
• Sie können bis zu 8 Programme individuell nach Ihren Vorlieben programmieren.

Viele leckere Backmischungen und Zutaten für Ihre eigenen Rezepte können Sie in Ihrem
LIDL vor Ort kaufen.

Deutsch - 43
SilverCrest SBB 850 E1

8.2. Das Bedienfeld

Display
Brotgewicht: Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil unter dem
gewünschten Gewicht steht. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf die
Menge der eingefüllten Zutaten in der Backform (8).
Bräunungsgrad / Schnellmodus: Einstellung von Bräunungsgrad (hell,
mittel, dunkel) oder Schnellmodus (nur für die Programme 1 bis 4).
Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil über dem gewünschten Symbol
steht. Abhängig von der gewählten Einstellung ändert sich die Backzeit .
Bei den Programmen 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 16 kann kein
Bräunungsgrad gewählt werden.
Start/Stopp-Taste: Drücken Sie diese Taste bis ein Signalton ertönt zum
Starten/Stoppen des Gerätes oder zum Löschen einer Timer-Einstellung.
Um ein Programm anzuhalten, drücken Sie kurz die Start/Stopp-Taste , bis
ein Signalton ertönt und die Zeit im Display blinkt. Durch erneutes Drücken
kann der Betrieb innerhalb von 10 Minuten wieder fortgesetzt werden. Sollte
die Start/Stopp-Taste innerhalb von 10 Minuten nicht erneut gedrückt
werden, wird das Programm nach 10 Minuten automatisch fortgesetzt.
Um ein Programm vollständig zu beenden, drücken Sie die Start/Stopp-
Taste für ca. 3 Sekunden bis ein langer Signalton ertönt.
Betriebs-LED: zeigt an, dass ein Programm läuft

Timer-Tasten: zeitverzögertes Backen

Programm-Taste: Wählen Sie hier das gewünschte Backprogramm.


Programm-Nummer und Backzeit werden im Display angezeigt.

44 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

8.3. Das Display

8.4. Displayanzeigen
Gewichtsanzeige (1000 g / 1250 g / 1500 g)

REMOVE-Funktion (RMV) - während RMV angezeigt wird können die Knethaken (7)
entfernt werden.
Backzeit (STD) / Zeitvorwahl

Gewählter Bräunungsgrad / Schnellmodus

Hell , Mittel , Dunkel , Schnell


Gewähltes Programm (1 – 16)

Programmablauf

Zugabe von Zutaten (ADD) - während ADD angezeigt wird können Zutaten, wie z. B.
Nüsse oder Früchte, hinzugefügt werden.

9. Die Programme
Der Brotbackautomat bietet Ihnen 16 Programme, die Sie mit der Programm-Taste auswählen
können. Im Display wird die Programmnummer des ausgewählten Programmes angezeigt.

Die Backzeiten sind abhängig von den gewählten Programmkombinationen, insbesondere vom
Gewicht. Beachten Sie hierzu auch das Kapitel 17 „Programmablauf“.

Deutsch - 45
SilverCrest SBB 850 E1

Die folgende Beschreibung der Programme gibt Ihnen einen Überblick über die Programme und die
Eignung für Ihre Backvorhaben.

Programm 1: Normal
Dieses Programm eignet sich für das Backen von Weiß- oder Mischbroten, die zum größten Teil aus
Weizen- oder Roggenmehl bestehen. Sie erhalten Brote von kompakter Konsistenz.

Programm 2: Locker
Zum Backen leichter Brote aus gut gemahlenen Mehlen eignet sich dieses Programm. In der Regel
erhalten Sie lockere Brote mit einer knusprigen Kruste.

Programm 3: Vollkorn
Dieses Programm ist für die Verarbeitung kräftiger Mehlsorten, wie z. B. Weizenvollkornmehl oder
Roggenvollkornmehl, geeignet. Das Backergebnis wird ein schweres und kompaktes Brot sein.

Programm 4: Süß
Wenn Sie Ihrem Brot zusätzlichen Zucker oder Zutaten wie Fruchtsäfte, Trockenfrüchte,
Kokosnussflocken, Rosinen oder Schokolade beimengen möchten, ist dieses Programm gut
geeignet. Der Programmablauf sorgt für ein leichteres, luftigeres Brot.

Programm 5: Low Carb (kohlenhydratreduziert)


Nutzen Sie dieses Programm, um Brote mit einem geringeren Anteil an Kohlenhydraten zu backen.

Programm 6: Glutenfrei
Glutenfreie Mehle oder Backmischungen haben andere Triebeigenschaften und benötigen mehr
Zeit für die Aufnahme von Flüssigkeiten. Für Brote aus glutenfreien Mehlen oder glutenfreien
Backmischungen ist daher dieses Programm mit verlängerten Gehzeiten und verlängerter Backzeit
geeignet.

Programm 7: Express
Beim Programm Express sind die Zeiten für Kneten und Backen sowie die Gehzeit stark reduziert.
Aus diesem Grund sind für dieses Programm nur Rezepte geeignet, die keine kräftigen Mehlsorten
oder sonstige schwere Zutaten benötigen. Das Brot wird bei diesem Programm weniger luftig und
möglicherweise auch nicht so geschmacksintensiv wie gewohnt.

Programm 8: Kuchen
Backen Sie Ihre Kuchen nach eigenen Rezepten oder auch Kuchenbackmischungen mit diesem
Programm.

Programm 9: Kneten
Nutzen Sie dieses Programm, wenn Sie einen Teig nur kneten wollen. Sie haben die Möglichkeit,
die Knetdauer individuell zwischen 10 und 45 Minuten einzustellen. Gehphasen entfallen, eine
Timer-Programmierung ist nicht möglich.

46 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

Programm 10: Teig


Hefeteig für Brötchen, Pizza oder anderes Gebäck kann mit diesem Programm geknetet werden.
Timer-Programmierung ist möglich. So können Sie Ihren Teig zeitgenau fertigstellen. Das Programm
beinhaltet Knet- und Gehphasen.

Programm 11: Nudelteig


Mit diesem Programm können Sie Nudelteig vorbereiten. Das Programm dauert 15 Minuten und
besteht nur aus einer Knetphase. Timer-Programmierung ist nicht möglich.

Programm 12: Pizzateig


Mit diesem Programm können Sie Pizzateig vorbereiten. Das Programm dauert 45 Minuten und
besteht aus zwei Knet- und zwei Gehphasen. Timer-Programmierung ist möglich.

Programm 13: Joghurt


Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, Joghurt aus Kuhmilch oder Sojadrink
herzustellen. Die genaue Vorgehensweise ist im beiliegenden Rezeptheft beschrieben.

Die Programmdauer kann zwischen 8 Stunden und 12 Stunden individuell eingestellt werden.

Wir empfehlen, die voreingestellte Programmdauer von 8 Stunden in Abhängigkeit von


der eingefüllten Menge folgendermaßen anzupassen:
Menge Programmdauer
bis 1000 ml 8 bis 10 Stunden
1000 ml bis 1500 ml 9 bis 11 Stunden
mehr als 1500 ml 10 bis 12 Stunden

Programm 14: Marmelade


Dieses Programm dient zur Herstellung von Marmelade, Konfitüre, Gelee und anderen
Brotaufstrichen aus Früchten.

Programm 15: Backen


Dieses Programm gibt Ihnen die Möglickeit, zu helle oder nicht ganz durchgebackene Brote
nachzubacken und so das Backergebnis zu optimieren. Auch können Sie mit diesem Programm
Fertigteige backen. Beachten Sie, dass bei diesem Programm alle Knet- und Ruhevorgänge
vollständig entfallen. Der Backvorgang ist zwischen 5 und 60 Minuten einstellbar. Anschließend
folgt eine Warmhaltezeit von einer Stunde.

Programm 16: Programmierbar


Dieses Programm können Sie nach Ihren Vorlieben und Erfahrungen selbst programmieren. Sie
können für jede einzelne Phase des Backvorganges individuelle Zeiten programmieren.

Beispiel einer individuellen Programmierung mit Programm 16:

Das Programm 16 ist bereits vorprogrammiert, siehe Kapitel 17 „Programmablauf“. Sie haben aber
die Möglichkeit, dieses Programm entsprechend Ihren Wünschen abzuändern. Acht verschiedene

Deutsch - 47
SilverCrest SBB 850 E1

individuelle Programmierungen können vom Brotbackautomaten gespeichert werden. Die einzelnen


Speicherplätze können Sie mit der Taste durchschalten, sobald Sie sich im Programm 16
befinden. Der Speicherplatz wird Ihnen im Programm 16 im Display angezeigt (Pfeil).

Gehen Sie folgendermaßen vor:


• Wählen Sie mit der Programm-Taste das Programm 16. Im Display wird die
voreingestellte Programmdauer angezeigt.
• Wählen Sie mit der Taste einen der acht Speicherplätze aus, z. B. Nummer 5. Im Display
wird die aktuelle Programmdauer (ohne Warmhalten) angezeigt.
• Drücken Sie nun die Taste , um zum ersten Programmschritt (Vorheizen) zu gelangen. Im
Display wird die aktuell eingestellte Zeit für diesen Programmschritt blinkend angezeigt.
Außerdem weist der kleine Pfeil am Rand des Displays darauf hin, bei welchem
Programmschritt Sie sich gerade befinden.
• Verändern Sie den Zeitwert nach Ihren Bedürfnissen mit den Timer-Tasten . Den
Einstellbereich für jeden Programmschritt können Sie dem Kapitel 17 „Programmablauf“
entnehmen.
• Nach Eingabe des gewünschten Zeitwertes drücken Sie erneut die Taste . Der eingestellte
Wert wird gespeichert und die aktuell eingestellte Zeit für den nächsten Programmschritt wird im
Display blinkend angezeigt.
• Verfahren Sie mit allen Programmschritten in gleicher Weise wie zuvor beschrieben und
bestätigen Sie jeweils Ihre Eingabe durch Drücken der Taste .
• Nachdem Sie die letzte Eingabe mit der Taste bestätigt haben, wird im Display die
aktualisierte Gesamtzeit des Programmes (ohne Warmhalten) angezeigt.
Start eines programmierten Programmes
Um ein programmiertes Programm zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

• Wählen Sie mit der Programm-Taste das Programm 16. Im Display wird die
Programmdauer angezeigt.
• Wählen Sie mit der Taste einen der acht Speicherplätze aus, z. B. Nummer 5. Im Display
wird die programmierte Programmdauer (ohne Warmhalten) angezeigt.
Drücken Sie die Start/Stopp-Taste . Die Betriebs-LED leuchtet und das Programm startet.
Hinweis zum Hinzufügen von Zutaten:
Bei den Programmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 und 16 können Sie während des
Programmablaufs weitere Zutaten, wie z. B. Nüsse, Kerne oder Früchte, hinzufügen.
Wenn ein Signalton ertönt und im Display „ADD“ angezeigt wird, geben Sie die
gewünschten Zutaten dazu.

48 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

10. Der Timer


Diese Funktion ermöglicht Ihnen ein zeitverzögertes Backen. Stellen Sie das Programmende mit den
Timer-Tasten auf maximal 15 Stunden in der Zukunft ein.

GEFAHR! Verwenden Sie die Timer-Funktion ausschließlich bei Rezepten, die Sie
vorher schon einmal ausprobiert haben. Damit ist sichergestellt, dass die Zutaten und
Mengen zueinander passen und das gewünschte Backergebnis erreicht wird.
Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Teigmenge nicht zu groß ist und dieser nicht
überläuft. Es besteht Brandgefahr!
Für die Programme 9, 11, 13, 14 und 15 steht die Timer-Funktion nicht zur Verfügung.
Bei den Programmen 9, 13 und 15 bewirkt das Betätigen der Timer-Tasten
eine Verlängerung bzw. Verkürzung der gewählten Programmfunktion. Bei den
Programmen 11 und 14 ist eine Änderung der Programmdauer nicht möglich.
Achten Sie bei Nutzung der Timer-Funktion besonders auf die Auswahl der Zutaten.
Verwenden Sie diese Funktion nicht, falls Sie leicht verderbliche Zutaten wie zum
Beispiel Milch, Eier oder Sahne verarbeiten wollen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Wählen Sie ein Programm aus. Im Display wird die Backdauer angezeigt.
• Durch Drücken der Timer-Taste können Sie das Ende des Backprogrammes verschieben.
Beim ersten Drücken der Timer-Taste verschiebt sich das Programmende auf die nächsten
vollen 10 Minuten, jeder weitere Druck bewirkt weitere 10 Minuten Verschiebung nach hinten.
Um den Fortlauf der Ziffern zu beschleunigen, können Sie die Timer-Taste auch gedrückt
halten.
Im Display wird die Gesamtzeit aus Backdauer und Verzögerungszeit angezeigt.
• Mit der Timer-Taste können Sie die vorgenommene Verschiebung um jeweils 10 Minuten
verkürzen.
• Bestätigen Sie die Timereinstellung durch Drücken der Start/Stopp-Taste . Die Betriebs-LED
leuchtet und die eingestellte Zeit beginnt abzulaufen.
• Sobald der Zeitpunkt des Programmstarts erreicht ist, informiert Sie das Display über den
gerade aktiven Programmschritt .
• Das Ende des Backvorganges wird durch 10 Signaltöne signalisiert.
Das Display zeigt 0:00 an.

Beispiel zur Timer-Programmierung:

Es ist 12.00 Uhr mittags und Sie möchten um 19.00 Uhr, also 7 Stunden später, gerne
frisches Brot haben. Wählen Sie also zuerst das passende Programm und erhöhen Sie
danach die Zeit, die im Display angezeigt wird, durch Drücken der Timer-Taste
auf 7:00. Planen Sie bei der Timer-Einstellung eine Abkühlzeit ein, damit Sie das
frisch gebackene Brot auch zur gewünschten Zeit genießen können.

Deutsch - 49
SilverCrest SBB 850 E1

11. Backen vorbereiten


Eine gute Vorbereitung sichert Ihnen ein gutes Backergebnis. Beachten Sie daher die folgenden
Hinweise zum Umgang mit den Zutaten.

GEFAHR! Nehmen Sie die Backform (8) zum Einfüllen der Zutaten aus dem
Brotbackautomaten, damit nicht versehentlich Zutaten in den Backraum und auf die
Heizschlangen gelangen.
Verwenden Sie auch niemals größere Mengen als angegeben. Überlaufender Teig
kann sich an den Heizschlangen entzünden. Es besteht Brandgefahr.
• Geben Sie die Zutaten in die Backform (8). Beginnen Sie mit den Flüssigkeiten, Zucker und
Salz, geben Sie dann Mehl und als letzte Zutat die Hefe dazu.
• Alle verwendeten Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Nur so kann ein optimaler
Gärprozess der Hefe sichergestellt werden.
• Schon geringe Mengenabweichungen können sich auf das Backergebnis auswirken. Halten Sie
daher die angegebenen Zutatenmengen möglichst genau ein.
Natürlich ist es möglich, Rezepte durch leichte Veränderungen der Zutatenmengen auf die
persönlichen Bedürfnisse zu optimieren. Dabei sollten Sie sich jedoch langsam an die für Sie
optimalen Mengen herantasten und immer darauf achten, dass es nicht zu einem Überlaufen
des Teiges kommt.

11.1. Zutaten abmessen


Im Lieferumfang des Brotbackautomaten befinden sich Messbehälter für trockene und flüssige
Zutaten, die Ihnen das genaue Dosieren der verwendeten Zutaten erleichtern sollen:
• 1 Messbecher (9) mit Messskala für Flüssigkeiten
• 1 großer Messlöffel (10), der Inhalt entspricht einem Esslöffel (EL)
• 1 kleiner Messlöffel (10), der Inhalt entspricht einem Teelöffel (TL)
Achten Sie beim Abmessen der Zutaten darauf, dass Sie sich möglichst exakt an die
Mengenangaben in den Rezepten halten. Nur so erhalten Sie das gewünschte Ergebnis.

12. Brot backen

12.1.Vorbereitung / Einstellungen
• Entnehmen Sie die Backform (8) nach oben aus dem Brotbackautomaten.
• Stecken Sie die 2 Knethaken (7) bis zum Anschlag auf die Antriebsachsen innerhalb der
Backform (8).

Wir empfehlen, die 2 Knethaken (7) um 180° versetzt auf die Antriebsachsen zu
stecken. Auf diese Weise können Sie das Knetergebnis optimieren.
• Geben Sie die Zutaten in die Backform (8). In der Regel werden zunächst die Flüssigkeiten,
gefolgt von Zucker und Salz, eingefüllt. Danach geben Sie das Mehl und als letzte Zutat die
Hefe hinzu. Diese sollte nicht mit den Flüssigkeiten oder dem Salz in Verbindung kommen.

50 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

• Setzen Sie nun die Backform (8) wieder in den Brotbackautomaten ein.
• Schließen Sie den Deckel (2).
• Verbinden Sie den Netzstecker mit einem Stromanschluss und schalten Sie den Hauptschalter
(5) ein. Sie hören einen Signalton und im Display wird die Programmnummer 1 mit der
zugehörigen Backzeit angezeigt.
• Wählen Sie das gewünschte Programm durch ein- oder mehrmaliges Drücken der Programm-
Taste .
Jeder Tastendruck wird mit einem Signalton quittiert.
• Wählen Sie das Brotgewicht mit der Taste .
• Wählen Sie den Bräunungsgrad mit der Taste , indem Sie den Pfeil am unteren Rand des
Displays auf den gewünschten Bräunungsgrad bringen. Ebenfalls ist hier die Einstellung
„Schnell“ möglich. Damit wird die Gehzeit des Teiges verkürzt.

• Die Einstellung des Bräunungsgrades ist bei den Programmen 9, 10, 11, 12, 13
und 14 nicht möglich.
• Die Funktion „Schnell“ ist nur bei den Programmen 1, 2, 3 und 4 verfügbar.
• Die Gewichtseinstellung ist bei den Programmen 9, 10, 11, 12, 13, 14 und
15 nicht möglich.
• Mit der Timer-Funktion können Sie nun bei Bedarf den Endzeitpunkt der Backzeit festlegen
(nicht möglich bei den Programmen 9, 11, 13, 14 und 15).

12.2. Programm starten


Drücken Sie die Start/Stopp-Taste , um das gewünschte Programm zu starten. Die einzelnen
Programmschritte werden nun nacheinander ausgeführt.

Einige Programme starten mit einer Vorheizphase (siehe Programmablauftabelle). In


dieser Phase bewegen sich die Knethaken (7) nicht. Dabei handelt es sich nicht um
einen Defekt.
Sie können den Ablauf der Programme und die einzelnen Arbeitsschritte durch die Sichtfenster (1)
im Deckel (2) beobachten.

Öffnen Sie den Deckel (2) niemals während der Geh- oder Backphase, um ein
Zusammenfallen des Brotes zu vermeiden.

12.3. Remove-Funktion
Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, die Knethaken (7) vor der Backphase zu entfernen.
Dieses ist nicht zwingend notwendig, hat aber den Vorteil, dass die störenden Löcher im fertigen
Brot etwas kleiner ausfallen, da diese nur noch von den dünnen Achsen verursacht werden. Das
Brot wird beim Herausnehmen aus der Backform (8) nicht mehr durch die Knethaken (7)
aufgerissen und lässt sich auch leichter entfernen.

Deutsch - 51
SilverCrest SBB 850 E1

Gehen Sie folgendermaßen vor:


• Während der 2. Gehphase ertönen 10 Signaltöne und im Display blinkt die Anzeige
„RMV“ .
• Drücken Sie die Start/Stopp-Taste , um den Programmablauf für 10 Minuten zu
unterbrechen.
• Während dieser 10 Minuten langen Unterbrechung blinkt im Display die verbleibende
Programmdauer.
• Öffnen Sie den Deckel (2) und entnehmen Sie die Backform (8).
• Entnehmen Sie den Teig mit bemehlten Händen und entfernen Sie die Knethaken (7).
• Geben Sie den Teig zurück in die Backform (8).

Platzieren Sie den Teig mittig in der Backform (8) und verteilen Sie ihn anschließend
gleichmäßig. Auf diese Weise erhalten Sie ein optimales Backergebnis.
• Setzen Sie die Backform (8) wieder in den Brotbackautomaten ein und schließen Sie den
Deckel (2).
• Drücken Sie die Start/Stopp-Taste , um den Programmablauf fortzusetzen. Wenn Sie die
Start/Stopp-Taste nicht drücken, wird das Programm nach 10 Minuten Unterbrechung
automatisch fortgesetzt.

Die Remove-Funktion entfällt bei den Programmen 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 und 15.

12.4. Programmende
Zum Ende des Backvorganges ertönen 10 Signaltöne und im Display wird 0:00 angezeigt. Der
Brotbackautomat schaltet nun in eine 60 Minuten dauernde Warmhaltephase. Um diese
Warmhaltephase vor Ablauf von 60 Minuten zu beenden, drücken Sie die Start/Stopp-Taste
und halten Sie diese bis zum Ertönen eines langen Signaltones gedrückt.

Die Warmhaltephase entfällt bei den Programmen 9, 10, 11, 12, 13 und 14.

12.5. Brot entnehmen

GEFAHR! Der Griff der Backform (8) und die Backform (8) selbst können sehr heiß
sein. Verwenden Sie daher zum Entnehmen der Backform (8) Topflappen oder ziehen
Sie Ofenhandschuhe an. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Das Brot lässt sich leichter aus der Backform (8) entfernen, wenn Sie es nach dem
Backen noch mindestens 30 Minuten in der Backform (8) belassen (Warmhaltephase).
Halten Sie die Backform (8) schräg mit der Öffnung nach unten über einen Küchenrost und
schütteln Sie diese leicht. Durch die Antihaftbeschichtung der Backform (8) sollte sich das Brot leicht

52 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

lösen. Benutzen Sie keine Metallgegenstände, um das Brot aus der Backform (8) zu lösen. Die
Antihaftbeschichtung könnte beschädigt werden.

Falls sich die Knethaken (7) nicht vom Brot lösen, entfernen Sie diese mit Hilfe des
Knethakenentferners (11).

13. Wartung / Reinigung

13.1. Wartung
WARNUNG! Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn der Brotbackautomat
beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gehäuses gelangt sind,
der Brotbackautomat Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn der
Brotbackautomat nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie
Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie
den Brotbackautomaten sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
In diesen Fällen darf der Brotbackautomat nicht weiter verwendet werden, bevor eine
Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle
Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals
das Gehäuse des Brotbackautomaten.

Informationen zu Ersatzteilen erhalten Sie über unsere Service-Hotline. (siehe Kapitel 18


„Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung“)

13.2. Reinigung

GEFAHR! Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung aus der Steckdose, es besteht
Stromschlaggefahr!
GEFAHR! Der Brotbackautomat darf nicht in Wasser getaucht werden! Es besteht
Gefahr von Stromschlag und Kurzschluss.
GEFAHR! Warten Sie, bis der Brotbackautomat ganz abgekühlt ist. Andernfalls besteht
Gefahr durch Verbrennungen!
Geräte- und Zubehörteile des Brotbackautomaten sind nicht spülmaschinengeeignet. Verwenden
Sie zur Reinigung des Brotbackautomaten keine chemischen Reinigungs- oder Lösungsmittel. Sie
vermeiden dadurch Schäden am Brotbackautomaten und Reinigungsrückstände in den nächsten
Broten. Gehen Sie zur Reinigung folgendermaßen vor:

Gerätegehäuse, Deckel und Backraum


• Entfernen Sie zunächst Knethaken (7) und Backform (8).
• Entfernen Sie nun mit einem angefeuchteten Tuch oder weichen Schwamm alle Rückstände aus
dem Backraum.

Deutsch - 53
SilverCrest SBB 850 E1

• Reinigen Sie anschließend den Deckel (2) und das Gerätegehäuse ebenfalls mit einem
angefeuchteten Tuch oder weichen Schwamm.
• Trocknen Sie jetzt den Backraum, den Deckel (2) und das Gerätegehäuse mit einem weichen,
trockenen Tuch gut ab.
Backform, Knethaken und weiteres Zubehör
Die Oberflächen von Backform (8) und Knethaken (7) sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen.
Um die Funktion dieser Antihaftbeschichtung zu erhalten, benutzen Sie für die Reinigung keine
aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Gegenstände, die die Oberfläche
verkratzen und beschädigen können.

• Entnehmen Sie Backform (8) und Knethaken (7) aus dem Backraum
• Entnehmen Sie die Knethaken (7) aus der Backform (8), indem Sie diese von den Achsen nach
oben abziehen. Es kann vorkommen, dass sich die Knethaken (7) nicht abziehen lassen, da
diese durch den vorherigen Backvorgang an der Achse „kleben“. In diesem Fall füllen Sie die
Backform (8) mit heißem Wasser. Nach einer halben Stunde Einwirkzeit sollten sich
Verkrustungen gelöst haben und die Knethaken (7) entnehmen lassen.
• Reinigen Sie die Knethaken (7) mit warmem Wasser, etwas mildem Spülmittel und einer
Spülbürste, bei hartnäckigen Verkrustungen weichen Sie die Knethaken (7) zuvor in dem
Spülwasser ein. Eventuelle Rückstände im Achsendurchlass der Knethaken (7) können Sie
vorsichtig mit einem Holzstäbchen entfernen.
• Trocknen Sie die Knethaken (7) nach erfolgter Reinigung gründlich ab.
• Reinigen Sie die Außenseite der Backform (8) mit einem feuchten Tuch.
• Reinigen Sie den Innenraum der Backform (8) mit warmem Wasser, etwas mildem Spülmittel
und einer Spülbürste. Bei hartnäckigen Verkrustungen füllen Sie die Backform (8) mit warmem
Wasser und geben Sie mildes Spülmittel dazu. Warten Sie bis die Verkrustungen gelöst sind
und Sie diese mit einer Spülbürste entfernen können.
• Spülen Sie die Backform (8) nach der Reinigung mit reichlich klarem Wasser aus, um
Spülmittelreste zu entfernen und trocknen Sie die Backform (8) anschließend gründlich ab.
• Messbecher (9), Messlöffel (10) und Knethakenentferner (11) reinigen Sie bitte mit warmem
Wasser und etwas mildem Spülmittel. Trocknen Sie diese Teile nach Abspülen mit klarem
Wasser gründlich ab.
Durch Hitze, Feuchtigkeit und Dampf kann es im Laufe der Zeit zu leichten farblichen
Veränderungen der Oberflächen kommen. Dies ist normal und stellt keine
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit oder Qualitätsminderung im Sinne der
Garantiebedingungen dar.

54 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

14. Fehlerbehebung / Häufige Fragen

 Displayanzeige „H:HH“
Problem: Ein Programm wurde gestartet, obwohl der Brotbackautomat nach dem letzten
Backvorgang noch nicht ausreichend abgekühlt ist.

Lösung: Stoppen Sie das Programm und schalten Sie den Hauptschalter (5) aus. Lassen Sie den
Brotbackautomaten mit geöffnetem Deckel (2) 20 bis 30 Minuten abkühlen.

 Programm startet nicht und Display springt auf Programm 1


Problem: Der Brotbackautomat ist nach dem letzten Backvorgang noch nicht ausreichend
abgekühlt.

Lösung: Lassen Sie den Brotbackautomaten mit geöffnetem Deckel (2) 20 bis 30 Minuten abkühlen.

 Displayanzeige „E:E0“ nach Programmstart


Lösung: Schalten Sie den Hauptschalter (5) aus und ziehen Sie den Netzstecker. Stecken Sie
anschließend den Netzstecker wieder ein und schalten Sie den Hauptschalter (5) ein. Sollte die
Fehlermeldung weiterhin erscheinen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

 Nach dem Backen bleibt der Knethaken (7) in der Backform (8) stecken
Lösung: Füllen Sie heißes Wasser in die Backform (8) und drehen Sie den Knethaken (7), damit sich
die Verkrustungen lösen können.

 Nach dem Backen bleibt der Knethaken (7) im Brot stecken


Lösung: Entfernen Sie den Knethaken (7) mit dem Knethakenentferner (11).

 Der Motor dreht, aber der Teig wird nicht gerührt


Lösung: Prüfen Sie, ob Backform (8) und Knethaken (7) richtig eingerastet sind.

 Brotbackautomat zerkleinert Obst und Nüsse


Lösung: Geben Sie Zutaten wie Obst und Nüsse möglichst erst zum Teig, wenn das Signal ertönt
und „ADD“ im Display angezeigt wird.

 Brotbackautomat arbeitet nicht


Lösung: Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker eingesteckt und an das Stromnetz
angeschlossen ist, der Hauptschalter (5) eingeschaltet ist und die Betriebs-LED leuchtet.
Versuchen Sie anhand des Programmablaufs festzustellen, in welcher Phase sich der
Brotbackautomat gerade befindet. Einige Programmschritte sind von außen schwer zu erkennen.
Kontrollieren Sie, ob die Start/Stopp-Taste richtig gedrückt wurde.

Deutsch - 55
SilverCrest SBB 850 E1

15. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben


Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom
Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der
ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden
und eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur
vorschriftsgemäßen Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der
Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Gerät
erworben haben.

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu.


Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen
zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des
Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt
und umweltgerecht entsorgt.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der


Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b)
mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.

16. Hinweise zur Konformität


Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und
nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende
Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:


www.targa.de/downloads/conformity/314657.pdf

56 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

17. Programmablauf

Programm 1. Normal 2. Locker

Hell Hell
Bräunungsgrad Mittel Schnell Mittel Schnell
Dunkel Dunkel

Gewicht (Gramm) 1000 1250 1500 1000 1250 1500 1000 1250 1500 1000 1250 1500

Zeit (Stunden) 3:00 3:05 3:15 2:15 2:20 2:25 3:10 3:15 3:25 2:20 2:25 2:30

Vorheizen (Min.)
15 15 20 -/- -/- -/- 10 10 15 -/- -/- -/-

Kneten 1 (Min.)
13 13 13 13 13 13 12 12 12 13 13 13

Gehen 1 (Min.)
25 25 25 10 10 10 20 20 20 10 10 10

Kneten 2 (Min.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5A* 5A* 5A* 2A* 2A* 2A* 5A* 5A* 5A* 2A* 2A* 2A*
5 5 5 5 5 5 8 8 8 5 5 5
Gehen 2 (Min.)
30 30 30 18 18 18 38 38 38 18 18 18

Signaltöne zum
Entfernen der RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV
Knethaken (7)
Gehen 3 (Min.)
30 30 30 30 30 30 35 35 35 30 30 30

Backen (Min.)
55 60 65 55 60 65 60 65 70 60 65 70

Warmhalten (Min.)
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Zutaten ergänzen
2:00 2:05 2:10 1:48 1:53 1:58 2:21 2:26 2:31 1:53 1:58 2:03
(STD verbleibend)

Zeitvorwahl (max.) 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h

*: Beim Programmschritt „Kneten 2“ können Sie weitere Zutaten hinzugeben.


Das hinter der Ziffer stehende A bedeutet, dass in dieser Phase 10 Signaltöne ertönen und im
Display gleichzeitig „ADD“ blinkt. Dieses weist Sie darauf hin, dass Sie Zutaten hinzufügen
können.
Beispiel:
3A > Nach dieser 3-minütigen Knetphase werden 10 Signaltöne ausgegeben und „ADD“ blinkt.
Geben Sie Zutaten hinzu.

Deutsch - 57
SilverCrest SBB 850 E1

Programm 3. Vollkorn 4. Süß

Hell Hell
Bräunungsgrad Mittel Schnell Mittel Schnell
Dunkel Dunkel

Gewicht (Gramm) 1000 1250 1500 1000 1250 1500 1000 1250 1500 1000 1250 1500

Zeit (Stunden) 3:20 3:25 3:35 2:25 2:30 2:35 2:55 3:00 3:10 2:10 2:15 2:20

Vorheizen (Min.)
15 15 20 -/- -/- -/- 10 10 15 -/- -/- -/-

Kneten 1 (Min.)
12 12 12 13 13 13 12 12 12 12 12 12

Gehen 1 (Min.)
30 30 30 10 10 10 25 25 25 10 10 10

Kneten 2 (Min.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5A* 5A* 5A* 2A* 2A* 2A* 5A* 5A* 5A* 2A* 2A* 2A*
8 8 8 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Gehen 2 (Min.)
38 38 38 23 23 23 35 35 35 18 18 18

Signaltöne zum
Entfernen der RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV
Knethaken (7)
Gehen 3 (Min.)
35 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30

Backen (Min.)
55 60 65 55 60 65 50 55 60 50 55 60

Warmhalten (Min.)
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Zutaten ergänzen
2:16 2:21 2:26 1:58 2:03 2:08 2:01 2:06 2:11 1:44 1:49 1:54
(STD verbleibend)

Zeitvorwahl (max.) 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h

*: Beim Programmschritt „Kneten 2“ können Sie weitere Zutaten hinzugeben.


Das hinter der Ziffer stehende A bedeutet, dass in dieser Phase 10 Signaltöne ertönen und im
Display gleichzeitig „ADD“ blinkt. Dieses weist Sie darauf hin, dass Sie Zutaten hinzufügen
können.
Beispiel:
3A > Nach dieser 3-minütigen Knetphase werden 10 Signaltöne ausgegeben und „ADD“ blinkt.
Geben Sie Zutaten hinzu.

58 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

5. 6. 7.
Programm
Low Carb Glutenfrei Express
Hell Hell Hell
Bräunungsgrad Mittel Mittel Mittel
Dunkel Dunkel Dunkel

Gewicht (Gramm) 1000 1250 1500 1000 1250 1500 1000 1250 1500

Dauer (Stunden) 3:09 3:21 3:33 3:40 3:45 3:55 1:15 1:18 1:20

Vorheizen (Min.)
15 15 15 15 15 20 -/- -/- -/-

Kneten 1 (Min.)
20 21 22 12 12 12 8 8 8

Gehen 1 (Min.)
15 15 15 20 20 20 -/- -/- -/-

Kneten 2 (Min.) 15 15 15 2 2 2
5A* 5A* 5A* 3A* 3A* 3A* 7 7 7
2 4 6 8 8 8
Gehen 2 (Min.)
15 17 19 50 50 50 -/- -/- -/-

Signaltöne zum Entfernen


RMV RMV RMV RMV RMV RMV -/- -/- -/-
der Knethaken (7)

Gehen 3 (Min.)
22 24 26 50 50 50 10 10 10

Backen (Min.)
80 85 90 60 65 70 50 53 55

Warmhalten (Min.)
60 60 60 60 60 60 60 60 60

Zutaten ergänzen (STD


1:59 2:10 2:21 2:48 2:53 2:58 -/- -/- -/-
verbleibend)

Zeitvorwahl (max.) 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h

*: Beim Programmschritt „Kneten 2“ können Sie weitere Zutaten hinzugeben.


Das hinter der Ziffer stehende A bedeutet, dass in dieser Phase 10 Signaltöne ertönen und im
Display gleichzeitig „ADD“ blinkt. Dieses weist Sie darauf hin, dass Sie Zutaten hinzufügen
können.
Beispiel:
3A > Nach dieser 3-minütigen Knetphase werden 10 Signaltöne ausgegeben und „ADD“ blinkt.
Geben Sie Zutaten hinzu.

Deutsch - 59
SilverCrest SBB 850 E1

8. 9. 10. 11.
Programm
Kuchen Kneten Teig Nudelteig
Hell
Bräunungsgrad Mittel -/- -/- -/-
Dunkel

Gewicht (Gramm) 1000 1250 1500 -/- -/- -/-

Dauer (Stunden) 1:30 1:35 1:40 0:10 01:40 0:15

Vorheizen (Min.)
-/- -/- -/- -/- -/- -/-

Kneten 1 (Min.)
25 25 25 10 12 15

Gehen 1 (Min.)
-/- -/- -/- -/- 10 -/-

Kneten 2 (Min.) -/-


-/- -/- -/- -/- 3A* -/-
5
Gehen 2 (Min.)
-/- -/- -/- -/- 25 -/-

Signaltöne zum Entfernen -/-


-/- -/- -/- RMV -/-
der Knethaken (7)

Gehen 3 (Min.)
-/- -/- -/- -/- 45 -/-

Backen (Min.)
65 70 75 -/- -/- -/-

Warmhalten (Min.)
60 60 60 -/- -/- -/-

Zutaten ergänzen (STD


-/- -/- -/- -/- 1:15 -/-
verbleibend)

Zeitvorwahl (max.) 15 h 15 h 15 h -/- 15 h -/-

*: Beim Programmschritt „Kneten 2“ können Sie weitere Zutaten hinzugeben.


Das hinter der Ziffer stehende A bedeutet, dass in dieser Phase 10 Signaltöne ertönen und im
Display gleichzeitig „ADD“ blinkt. Dieses weist Sie darauf hin, dass Sie Zutaten hinzufügen
können.
Beispiel:
3A > Nach dieser 3-minütigen Knetphase werden 10 Signaltöne ausgegeben und „ADD“ blinkt.
Geben Sie Zutaten hinzu.

60 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

12. 13. 14. 15.


Programm
Pizzateig Joghurt Marmelade Backen
Hell
Bräunungsgrad -/- -/- -/- Mittel
Dunkel

Gewicht (Gramm) -/- -/- -/- -/-

Dauer (Stunden) 0:45 8:00 01:20 1:00

Vorheizen (Min.)
-/- -/- -/- -/-

Kneten 1 (Min.)
0:15 -/- -/- -/-

Gehen 1 (Min.)
0:10 -/- 15 -/-

Kneten 2 (Min.)
0:10 -/- -/- -/-

Gehen 2 (Min.)
0:10 -/- -/- -/-

Signaltöne zum Entfernen


-/- -/- -/- -/-
der Knethaken (7)

Gehen 3 (Min.)
-/- -/- 45 -/-

Backen (Min.)
-/- -/- 20 60

Warmhalten (Min.)
-/- -/- -/- 60

Zutaten ergänzen (STD


-/- -/- -/- -/-
verbleibend)

Zeitvorwahl (max.) 15 h -/- -/- -/-

Deutsch - 61
SilverCrest SBB 850 E1

16.
Programm
Programmierbar

individueller
Voreinstellung
Einstellbereich

Gewicht (Gramm) -/- -/-

Dauer (Stunden) 3:05

Vorheizen (Min.)
15 0-20

Kneten 1 (Min.)
13 0-30

Gehen 1 (Min.)
25 0-30

Kneten 2 (Min.) 2
5A* 0-30
5
Gehen 2 (Min.)
30 0-60

Signaltöne zum Entfernen


RMV RMV
der Knethaken (7)

Gehen 3 (Min.)
30 0-60

Backen (Min.)
60 0-80

Warmhalten (Min.)
60 0-60

Zutaten ergänzen (STD


2:05
verbleibend)

Zeitvorwahl (max.) 15 h

*: Beim Programmschritt „Kneten 2“ können Sie weitere Zutaten hinzugeben.


Das hinter der Ziffer stehende A bedeutet, dass in dieser Phase 10 Signaltöne ertönen und im
Display gleichzeitig „ADD“ blinkt. Dieses weist Sie darauf hin, dass Sie Zutaten hinzufügen
können.
Beispiel:
3A > Nach dieser 3-minütigen Knetphase werden 10 Signaltöne ausgegeben und „ADD“ blinkt.
Geben Sie Zutaten hinzu.

62 - Deutsch
SilverCrest SBB 850 E1

18. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der TARGA GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses
Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen
Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den originalen Kassenbon gut
auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab
dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns
– nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung
gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie
erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B.
Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt
beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor
denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für
den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung,
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt
kein neuer Garantiezeitraum.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:

Deutsch - 63
SilverCrest SBB 850 E1

- Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte
Dokumentation. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht
gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer bzw. wenn
vorhanden die Seriennummer als Nachweis für den Kauf bereit.
- Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in
Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst.

Service

Telefon: 0800 5435111


E-Mail: targa@lidl.de

Telefon: 0820 201222


E-Mail: targa@lidl.at

Telefon: 0842 665 566


E-Mail: targa@lidl.ch

IAN: 314657

Hersteller

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst
die oben benannte Servicestelle.

TARGA GmbH

Coesterweg 45

DE-59494 Soest

DEUTSCHLAND

64 - Deutsch