Sunteți pe pagina 1din 4

INIŢIATORI PROIECT: INST.

ŞOBRANEŢ CARMEN OANA


INST. COJOCARU ELENA

DIRECTOR,
PROF. IONESCU MARILENA
VIZITĂ LA MUZEUL DE ISTORIE
AN ŞCOLAR 2009-2010
CLASELE a IV-a A- Inst. COJOCARU ELENA
a IV-a C- Inst. ŞOBRANEŢ CARMEN OANA

ARGUMENT
ÎN FAVOAREA PROIECTULUI

Şcolarul mic se află în etapa gândirii concret-intuitive, de aceea este foarte


important ca el să vină în contact în mod direct cu materialul didactic, să vadă, să
audă, să pipăie. Într-un cuvânt, la această vârstă simţurile încă îl ajută în formarea
reprezentărilor.
O vizită la Muzeul de Istorie din Constanţa, ţine locul a o sută de poveşti şi
explicaţii. Cum acasă nu suntem siguri că elevii urmăresc împreună cu familia
emisiunile cu conţinut istoric, ştiinţifice, cel mai potrivit este să facem noi acest
lucru. Acţiunea este şi mai valoroasă cu cât fiind realizată cu întregul colectiv de
elevi ea va putea fi evaluată la nivelul orelor de istorie, de limba si literatura
română sau la nivelul opţionalelor.
Pe lângă cunoştinţele strict istorice dobândite de elevi în timpul acestei
vizite la Muzeul de Istorie, elevii vor avea ocazia să-şi educe conduita comportării
într-un mijloc de transport şi într-un spaţiu public.

ARIA CURRICULARĂ : „ Om şi societate”

PARTENERI: Societatea de transport RATC

RESURSE MATERIALE: autobuz, aparate foto;

RESURSE FINANCIARE: : 5 RON –intarea la Muzeul de Istorie


4 RON- transportul dus-întors

RESURSE UMANE: elevi, părinţi, institutori


OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Reprezentarea timpului şi a spaţiului;
2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor istorice
3. Cunoaşterea şi utilizarea termenilor istorici
4. Cunoaşterea şi interpretarea faptelor istorice
5. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
6. Educarea comportamentului în mijloacele de transport în comun şi în public.

DATA DESFĂŞURĂRII: 15 octombrie 2006

LOCUL: Muzeul de Istorie Constanţa

TIPUL ACTIVITĂŢII: vizită

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII

09.45- 10.00 : mobilizarea colectivelor de elevi;


10.00- 10.30 : deplasarea de la Sc. „Aurel Vlaicu”,Constanţa la Muzeul de Istorie
din Constanţa;
10.30- 10.35: organizarea colectivelor de elevi;
10.35- 11.30: audierea expunerii făcută de ghid;
11.30- 12.00: deplasarea de la Muzeul de Istorie Constanţa la Şcoala „Aurel
Vlaicu”, Constanţa
12.00- 12.10: organizarea copiilor pentru deplasarea către casă.

RESPONSABILITATEA ECHIPEI ORGANIZATORICE

1. Contactarea societăţii de tranport RATC şi stabilirea programului zilei.


2. Informarea în legătură cu programul de lucru şi vizita de la Muzeul de Istorie
Constanţa.
3. Informarea elevilor şi a familiilor acestora.
4. Instructajul copiilor referitor la normele de protecţie ce trebuie respectate în
timpul deplasării cu mijloacele de trasport în comun.
5. Organizarea colectivului de elevi în vederea deplasării cu mijloacele de transport
în comun şi supravegherea copiilor.
6. Îndrumarea şi supravegherea elevilor în timpul activităţii de la Muzeul de
Istorie.
TEMERI ÎN REALIZAREA PROIECTULUI:

- se poate întâmpla ca programul de deplasare să fie deviat cu câteva minute


din cauza unor probleme ale societăţii de transport sau din cauza derivaţiilor
meteorologice;

EVALUAREA

Evaluarea se va realiza pe parcursul semestrului I în cadrul orelor de istorie,


limba şi literatura română sau la Opţional prin diferite modalităţi:
- portofolii;
- discuţii ştiinţifice;
- colaje;
- realizarea unor expoziţii;
- dezbateri.