Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ CLASA A VII-A

I. SE DĂ TEXTUL :

,,Însă când Iepurașul, nici mai mult, nici mai puțin, scoase un ceasornic din buzunarul
vestei, se uită la oră și-apoi își iuți fuga, Alice se repezi în picioare ; căci îi dăduse prin gând, cu
iuțeala fulgerului, că n-a mai văzut niciodată iepure să aibă vestă cu buzunare și nici ceas pe care
să-l scoată din buzunar; și, curioasă foc, o luă la fugă peste câmp, pe urmele Iepurașului,
ajungând tocmai la timp ca să-l vadă cum dădea buzna într-o vizuină măricică de sub niște
tufișuri , unde pieri . Într-o clipă , hop și Alice după el în vizuină! Coborâse fără să-și pună cât
decât întrbarea : cum va ieși de acolo? O bucată de drum, vizuina iepurescă o duse pe Alice drept
înainte ca prin tunel , apoi o luă brusc la vale , dar atât de brusc , încât Alice n-avu vreme nicio
clipă să se gândească a se opri; se trezi lunecând în jos, ca într-o fântână foarte, foarte adâncă .
Fie că era o fântână foarte adâncă, fie că Alice cădea foarte, forte încet, oricum, avu timp, în
cădere , să privească pe îndelete în juru-i și să se întrebe cu mirare ce avea să se urmeze. Mai
întâi, încercă să privească în jos, spre a se lămuri unde va ajunge, dar era prea întuneric ca să
poată deosebi ceva; apoi se uită la pereții fântânii și băgă de seamă că erau acoperiți de rafturi
cu provizii și de etajere cu cărți ; ici și acolo văzu hărți și tablouri agățate de piroane. (LEWIS
CARROLL Alice în țara minunilor )

CERINȚE :

A.

1. Transcrie trei cuvinte care conțin diftongi si un cuvânt care conține un hiat.4p
2. Câte litere și câte sunete au cuvintele : ceasornic, picioare, hărți , el? 4p
3. Subliniază cuvintele care fac parte din familia lexicală a cuvântului mare: mărit, preamărit,
măricică, măreț, a mări, marinar, mărișor, măricel, mărțișor, mărime, amar.4p
4. Precizează mijlocul de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format cuvintele:
singurătate, iepurașul, măricică, agățate, drept, brusc, încet, iuțeala. 4p
5. Transcrie un epitet, o comparație, o enumerație, o personificare.4p
6. Transcrie două imagini artistice diferite și precizează-le. 2p
7. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor :se (se trezi), un (ceasornic), o (duse), niciodată,
cu
(buzunare), înainte, agățate, încet, a se opri, niște. 10p
8. Indică modul și timpul verbelor: scoase, dăduse, n-a văzut, să aibă, ajungând, a se lămuri,
era. 12p
9. Precizează funcția sintactică a cuvintelor : Iepurașul scoase un ceasornic din buzunarul
vestei.
Cădea foarte încet. 7p
10. Alcătuiți patru propoziții cu valorile morfologice ale cuvântului o 4p
11. Alcatuiti propoziții în care verbul a fi să fie predicativ, copulativ și auxiliar. 3p
12. Numește modul de expunere preponderent în textul- suport . 2p

B. Argumentați că fragmentul citat face parte dintr-o operă epică. 28p


(16p pentru continut, 12p pentru redactare)

Se acorda 1o p din oficiu.

Timp de lucru 2 ore.