Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE INIŢIALĂ

Limba şi literatura română


Clasa a VII-a
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
 Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citește cu atenție textul dat:
A plecat barza la cumatra vulpe, care-și avea casa în marginea unei păduri.
─Sunt bucuroasă de oaspeți, a zis vulpea. Ia poftim și-i mânca ceva, că poate ți-o fi foame,
cumetriță. Iaca eu am pregătit ceva bun pentru tine.
Și vulpea aduse o farfurie de păsat cu lapte dulce. Barza, hlop-hlop cu ciocul, dar nu putea ciuguli
nimic din farfuria cu păsat, căci ciocul ei era prea lung și subțire.
─ Poate nu-ți place mâncarea mea, zice vulpea. Iartă acum, că n-am altceva după gustul tău.
Și cumatra vulpe s-a apropiat cu botul ei de farfurie și, cât ai clipi de două ori din ochi, a
șters farfuria cu păsat.
─ Multumesc și pentru atâta. Poftim într-o zi și pe la mine, a zis barza.
Și a plecat barza la cuibul ei.
Iaca s-a dus și vulpea la barză.
─ Am o tocătură, cumetriță vulpe, de-ți lingi buzele numai când o vezi. Am facut-o în cinstea ta și
dupa pofta inimii tale. Ia poftim și ia din mâncarea mea!
Dar barza pusese tocătura într-un ulcior cu gâtul lung și strâmt. Umbla vulpea în jurul ulciorului, îl
mirosea, îl lingea, dar nu putea să ajungă până la gură și nu mai putea de ciudă.
─ Nu te supăra, cumătră vulpe, că n-am cum te primi mai bine.
Și și-a vârât barza ciocul ei pe gura ulciorului și a început să mănânce tocătura.
Vulpea a plecat flămândă și mânioasă de la casa berzii. Și de atunci s-a stricat prietenia lor pentru
totdeauna.
(*** ─ Vulpea si barza)
Pornind de la textul dat, rezolvă următoarele sarcini de lucru formulate:
A.
6p) 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:

Cuvântul tocătura, din secvenţa ,,... să mănânce tocătura...“ s-a format prin:
a) compunere. b) conversiune. c) derivare.

6p) 2. Desparte în silabe cuvintele: flămândă, cuibul, farfurie.


_______________________________________________________________________________

6p) 3. Explică folosirea virgulei în secvenţa: ,, ─Sunt bucuroasă de oaspeți, a zis vulpea “ .
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6p) 4. Transcrie din text două cuvinte care conțin diftongi și un cuvânt în care se găsesc vocale în
hiat.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6p) 5. Scrie valoarea morfologică și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate în text.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
B.
6p) 1. Numește personajele care iau parte la acțiunea fragmentului dat.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6p) 2. Precizează modurile de expunere existente în textul dat.


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6p) 3. Explică, în 3-5 rânduri, învățătura pe care o surprinde textul dat.


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PARTEA a II-a (30 de puncte)


_________________________________________________________________________

Redactează o compunere narativă de 10-15 de rânduri (100-150 de cuvinte) în care să foloseşti 5


cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Cuvinte selectate: ___________, ___________, ___________, ___________, ___________.

________________________________________________

Notă!.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare,
stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p.)
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (48 de puncte)


______________________________________________________________________________
A.
1. alegerea variantei corecte: c) 1 x 6 p. = 6 puncte
2. despărțirea corectă a cuvintelor în silabe: (flămândă-flă-mân-dă; cuibul-cui-bul; farfurie-far-fu-ri-e.
2 x 3 p. = 6 puncte
3. precizarea rolului virgulei (desparte vorbirea directă de vorbirea indirectă) 1 x 6 p. = 6 puncte
4. identificarea corectă a cuvintelor care conțin diftong și vocale în hiat (exemplu: mâncarea, putea etc.-
diftong, farfurie, apropiat-vocale în hiat). 4 x 1,5 p. = 6 puncte
5. identificarea corectă a valorii morfologice și a funcției sintactice 3 x 2 p. = 6 puncte
B.
1. câte 3 puncte pentru fiecare personaj precizat 2 x 3 p. = 6 puncte
2. precizarea corectă a modurilor de expunere care apar în textul dat 3 x 2 p. = 6 puncte
3. prezentarea învățăturii surprinse: 6 puncte
 prezentare adecvată – 5 p.; prezentare parţial adecvată – 3 p.; încercare de prezentare-1 p;
 respectarea precizării privind numărul de rânduri – 1 p.

PARTEA a II-a (30 de puncte)


_________________________________________________________________________

12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:


– unitatea compoziţiei 1 punct
– coerenţa textului 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: 2 p.; adecvarea parţială: 1 p.
2 puncte
– ortografia (0 erori – 3 p.; 1-2 erori – 2 p.; 3-4 erori – 1p.; 5 sau mai multe erori – 0 p.)
3 puncte
– punctuaţia (0 erori – 2 p.; 1-2 erori – 1p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
– lizibilitatea 1 punct