Sunteți pe pagina 1din 4

CENTRUL AKADEMOS

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Limba şi literatura română

Clasa a VII-a
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
 Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)

Citește cu atenție textul dat:


A plecat barza la cumatra vulpe, care-și avea casa în marginea unei păduri.
─Sunt bucuroasă de oaspeți, a zis vulpea. Ia poftim și-i mânca ceva, că poate ți-o fi foame,
cumetriță. Iaca eu am pregătit ceva bun pentru tine.
Și vulpea aduse o farfurie de păsat cu lapte dulce. Barza, hlop-hlop cu ciocul, dar nu putea ciuguli
nimic din farfuria cu păsat, căci ciocul ei era prea lung și subțire.
─ Poate nu-ți place mâncarea mea, zice vulpea. Iartă acum, că n-am altceva după gustul tău.
Și cumatra vulpe s-a apropiat cu botul ei de farfurie și, cât ai clipi de două ori din ochi, a
șters farfuria cu păsat.
─ Multumesc și pentru atâta. Poftim într-o zi și pe la mine, a zis barza.
Și a plecat barza la cuibul ei.
Iaca s-a dus și vulpea la barză.
─ Am o tocătură, cumetriță vulpe, de-ți lingi buzele numai când o vezi. Am facut-o în cinstea ta și
dupa pofta inimii tale. Ia poftim și ia din mâncarea mea!
Dar barza pusese tocătura într-un ulcior cu gâtul lung și strâmt. Umbla vulpea în jurul ulciorului, îl
mirosea, îl lingea, dar nu putea să ajungă până la gură și nu mai putea de ciudă.
─ Nu te supăra, cumătră vulpe, că n-am cum te primi mai bine.
Și și-a vârât barza ciocul ei pe gura ulciorului și a început să mănânce tocătura.
Vulpea a plecat flămândă și mânioasă de la casa berzii. Și de atunci s-a stricat prietenia lor pentru
totdeauna.

(*** ─ Vulpea si barza)


Pornind de la textul dat, rezolvă următoarele sarcini de lucru formulate:
A.
6p) 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
Cuvântul tocătura, din secvenţa ,,... să mănânce tocătura...“ s-a format prin:
a) compunere. b) conversiune. c) derivare.
6p) 2. Desparte în silabe cuvintele: flămândă, cuibul, farfurie.

PROF. Hancheș Oana Victoria


CENTRUL AKADEMOS

6p) 3. Explică folosirea virgulei în secvenţa: ,, ─Sunt bucuroasă de oaspeți, a zis vulpea “ .
6p) 4. Extrage două cuvinte care conțin diftong și două cuvinte în care se găsesc vocale în hiat.
6p) 5. Analizează morfo-sintactic cuvintele subliniate în text.
B.
6p) 1. Numește personajele care iau parte la acțiunea fragmentului dat.
6p) 2. Precizează modurile de expunere existente în textul dat.
6p) 3. Explică, în 3-5 rânduri, învățătura pe care o surprinde textul dat.

PARTEA a II-a (30 de puncte)


_________________________________________________________________________
Alcătuieşte o compunere de 8-10 rânduri (80-100 de cuvinte), în care să rezumi fragmentul
dat. În compunerea ta, trebuie:
-să prezinți succesiunea întâmplărilor, pe baza ideilor principale; 10 puncte
-să respecți conveniențele specifice rezumatului; 10 puncte
-să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate; 6 puncte
-să te încadrezi în limitele de spațiu indicate. 4 puncte

Notă!

Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare,
stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (48 de puncte)


______________________________________________________________________________
A.
1. alegerea variantei corecte: c) 1 x 6 p. = 6 puncte

2. despărțirea corectă a cuvintelor în silabe: (flămândă-flă-mân-dă; cuibul-cui-bul; farfurie-far-fu-ri-e.


2 x 3 p. = 6 puncte
3. precizarea rolului virgulei (desparte vorbirea directă de vorbirea indirectă) 1 x 6 p. = 6 puncte

PROF. Hancheș Oana Victoria


CENTRUL AKADEMOS

4. identificarea corectă a cuvintelor care conțin diftong și vocale în hiat (exemplu: mâncarea, putea etc.-
diftong, farfurie, apropiat-vocale în hiat). 4 x 1,5 p. = 6 puncte
5. analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate 3 x 2 p. = 6 puncte
B.
1. câte 3 puncte pentru fiecare personaj precizat 2 x 3 p. = 6 puncte
2. precizarea corectă a modurilor de expunere care apar în textul dat 3 x 2 p. = 6 puncte

3. prezentarea învățăturii surprinse: 6 puncte

prezentare adecvată – 5 p.; prezentare parţial adecvată – 3 p.; încercare de prezentare-1 p;


respectarea precizării privind numărul de rânduri – 1 p.

PARTEA a II-a (30 de puncte)


_________________________________________________________________________

-prezentarea succesiunii întâmplărilor, pe baza ideilor principale; 10 puncte


-utilizarea adecvată a convențiilor specifice rezumatului 10p/ utilizarea parțial adecvată a
convențiilor specifice rezumatului 5p; 10 puncte
- adecvarea conținutului la cerință 6p/conținut parțial adecvat3p; 6 puncte
-respectarea limitelor de spațiu indicate. 4 puncte

12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:


– unitatea compoziţiei 1 punct
– coerenţa textului 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: 2 p.; adecvarea parţială: 1 p.
2 puncte
– ortografia (0 erori – 3 p.; 1-2 erori – 2 p.; 3-4 erori – 1p.; 5 sau mai multe erori – 0 p.)
3 puncte
– punctuaţia (0 erori – 2 p.; 1-2 erori – 1p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
– lizibilitatea 1 punct

PROF. Hancheș Oana Victoria


CENTRUL AKADEMOS

PROF. Hancheș Oana Victoria