Sunteți pe pagina 1din 25

coala Gimnazial Nr.

3 Baia Structura Bogata


Profesor Hlihor Lenua

PLANIFICARE ANUAL I CALENDARISTIC


LIMBA I LITERATURA ROMN
CLASA a VIII-a AN COLAR 2016-2017

Aria curricular: Limb i comunicare Manual: Limba romn Manual pentru clasa a VIII-a
Disciplina: Limba i literatura romn Autori: Alexandru Crian, Sofia Dobra, Florentina Smihian
Curriculum aplicat: Curriculum de baz 4 ore Editura: Humanitas Educational, 2009

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 1
COMPETENE GENERALE, SOCIALE I CIVICE

1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare

2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i dialogat

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse

4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

VALORI I ATITUDINI

Cultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi, a gustului estetic n domeniul literaturii
Stimularea gndirii autonome, reflexive i critice n raport cu diversele mesaje receptate
Cultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia de a nelege i de a folosi
limbajul ntr-o manier pozitiv, responsabil din punct de vedere social
Cultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea orizontului cultural
Dezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 2
COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI ASOCIATE

1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare


Competene specifice Coninuturi asociate
1.1 nelegerea semnificaiei generale a mesajului oral, sesiznd -cuvinte-cheie ntr-un mesaj oral;
progresia i coerena ideilor exprimate monologul: texte narative, descriptive, informative, argumentative; dialoguri pe diverse teme;
1.2 sesizarea semnificaiei mbinrii elementelor verbale cu cele non- -elemente nonverbale care nsoesc mesajele orale; rolul folosirii elementelor nonverbale n comunicare, n cadrul unui
verbale (gest, mimic etc.) ntr-un text oral discurs oral cotidian sau n cadrul unor replici ale unor personaje ntr-un spectacol de teatru;
1.3 sesizarea adecvrii elementelor lexicale utilizate la scopul mesa- -cuvntul i contextul; sensul propriu i sensul figurat; greeli lexicale n comunicare; construcii pleonastice i atracia
jului ascultat paronimic; sinonimele, antonimele, omonimele, cuvinte polisemantice;
-vocabularul fundamental i masa vocabularului; mijloacele interne i externe de mbogire a vocabularului; familia de
cuvinte; mprumuturi lexicale, neologisme sesizate n mesajele orale ascultate;
-*prefixoidele, *sufixoidele
1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramaticale ale unui mesaj -abateri de la normele limbii literare; particularitile vorbirii regionale; identificarea categoriilor gramaticale nvate;
ascultat observarea relaiilor sintactice ntr-o propoziie sau ntr-o fraz, n funcie de intenionalitatea comunicrii;
-sintaxa propoziiei i a frazei (predicatul i propoziia subordonat predicativ, subiectul i propoziia subordonat
subiectiv, atributul i propoziia subordonat atributiv, complementul direct i propoziia subordonat completiv
direct, complementul indirect i propoziia subordonat completiv indirect, complementele circumstaniale de loc, de
timp, de mod, de cauz, de scop; propoziiile circumstaniale de loc, de timp, de mod, de cauz, de scop, condiional,
concesiv, consecutiv);
1.5 aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui -ascultarea atent a interlocutorilor n cadrul lucrului n echip; ierarhizarea ideilor receptate; receptarea i reinerea
comportament comunicativ adecvat ideilor i a argumentelor dintr-o expunere sau dintr-un monolog;
-contientizarea poziiei proprii de intrare sau de ieire din dialog; sesizarea inventarului de probleme, de idei, de cuvinte
ntr-un dialog;
-*acte de vorbire.
2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i dialogat
Competene specifice Coninuturi asociate
2.1 construirea unui discurs oral pe o tem dat -monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ, text argumentativ;
-formularea ideilor pornind de la o tem dat; construirea unei expuneri n care s-i exprime opinia despre un anumit
fapt; prezentarea unor puncte de vedere personale ntr-un dialog; structurarea unui dialog pe o tem dat; caracterizarea
unui personaj, rezumarea; prezentarea unor trsturi ale textelor studiate, ilustrative pentru genurile i speciile studiate;
prezentarea unor produse realizate individual sau n echip; dezvoltarea unui enun sau a unui cuvnt ntr-o secven
textual oral; argumentarea oral a unor puncte de vedere;
2.2 utilizarea n mod nuanat a categoriilor lexicale ntr-un mesaj oral -sens propriu i sens figurat, sensul propriu de baz i sensurile secundare; sinonime, antonime, omonime, cuvinte
polisemantice; utilizarea corect a neologismelor n contexte diverse; corectarea construciilor pleonastice; corectarea
greelilor determinate de atracia paronimic;
2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n textele orale proprii -enunul, fraza; relaionarea prilor de propoziie n propoziii i a propoziiilor n fraze, n funcie de intenionalitatea
comunicrii; rolul elementelor de legtur n fraz; contragerea unor propoziii n prile de propoziie corespunztoare
sau expansiunea unor pri de propoziie n propoziiile corespunztoare;
2.4 mbinarea corect a elementelor verbale cu cele nonverbale n -prezentarea oral pe o tem dat, n funcie de situaia de comunicare; *mbinarea elementelor verbale, nonverbale i
cadrul mesajului oral paraverbale n monolog i dialog; *acte de vorbire;
2.5 captarea i meninerea ateniei interlocutorului prin modul de -situaia de comunicare monologat i dialogat; prezentarea oral, cu folosirea unor tehnici variate de captare i
prezentare a mesajului meninere a ateniei publicului / interlocutorilor (introducere n tem prin propunerea unei idei surprinztoare,

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 3
meninerea contactului vizual cu interlocutorii, sublinierea ideilor exprimate verbal prin folosirea unor elemente); *acte
de vorbire.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse
Competene specifice Coninuturi asociate
3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la -structura textelor narative (logica aciunii, timpul, spaiul naraiunii); relaiile dintre personaje; structura textelor lirice,
cerine date eul liric;
-moduri de expunere; ordinea logic i cronologic a ideilor / ntmplrilor dintr-un text; procedee de expresivitate
artistic n textele studiate (figuri de stil: alegoria, repetiia fonetic/ aliteraia, metafor, hiperbol, epitet, comparaie,
repetiie, enumeraie, antitez); sensul figurat al unor cuvinte ntr-un context dat; versificaia (msura, rima, piciorul
metric, ritmul, versul, strofa; versul liber*);
-trsturile specifice celor trei genuri (epic, liric i dramatic) n opere literare studiate sau n texte la prima vedere; opera
dramatic: trsturi generale; specii literare obligatorii: balada popular, romanul (fragment); *scrieri SF;
-texte literare (populare i culte aparinnd diverselor genuri i specii); texte nonliterare (texte publicitare, articolul de
ziar/ de revist);
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a -corectitudinea i expresivitatea prilor de propoziie i a propoziiilor ntr-un text dat; rolul prilor de propoziie i al
mijloacelor de mbogire a vocabularului i a categoriilor se- propoziiilor n funcie de intenia i specificul comunicrii ntr-un text dat; cuvinte i construcii incidente; comentarea
mantice studiate rolului arhaismelor, al regionalismelor i al neologismelor; cuvinte derivate, compuse sau obinute prin conversiune;
categorii semantice studiate; *valorile stilistice ale nivelului fonetic ntr-un text literar; elemente de limb i de stil n
textul literar; figurile de stil, versificaia;
-mijloacele interne de mbogire a vocabularului, familia de cuvinte; prefixoidele*, sufixoidele*; mijloacele externe de
mbogire a vocabularului;
3.3 identificarea valorilor etice i culturale ntr-un text, exprimndu-i -elemente etice i culturale n texte literare i nonliterare i exprimarea propriei atitudini fa de ele;
impresiile i preferinele cartea-obiect cultural (actualizare).
4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse
Competene specifice Coninuturi asociate
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia de comunicare -exprimarea n scris a propriilor sentimente, cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidenierea
concret trsturilor unui obiect (peisaj, oper de art, persoan), prin utilizarea resurselor expresive ale limbii ntr-o descriere /
ntr-un portret;
-organizarea planului unei lucrri pe o tem dat; caracterizarea unui personaj, rezumare; redactri viznd ilustrarea unor
trsturi ale genurilor i ale speciilor studiate; comentarea unor secvene din operele studiate sau din texte la prima
vedere, pe baza unor cerine date (de exemplu: elemente de structur a operei literare; elemente de limb i de stil,
figurile de stil, versificaia etc.); *conspectul;
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a cunotinelor de morfo- -enunul, fraza, pri de propoziie i propoziii (predicatul i propoziia subordonat predicativ, subiectul i propoziia
sintax, folosind adecvat semnele ortografice i de punctuaie subordonat subiectiv; atributul i propoziia subordonat atributiv; complementul direct i propoziia subordonat
completiv direct; complementul indirect i propoziia subordonat completiv indirect; complementele
circumstaniale i propoziiile subordonate circumstaniale; complementele circumstaniale de loc, de timp, de mod, de
cauz, de scop, propoziiile circumstaniale de loc, de timp, de mod, de cauz, de scop; propoziia subordonat
circumstanial condiional; propoziia subordonat circumstanial concesiv; propoziia subordonat circumstanial
consecutiv);
-aplicarea corect a semnelor de punctuaie la nivelul frazei (coordonare, subordonare, inciden); realizarea
expresivitii cu ajutorul semnelor de punctuaie; aplicarea cunotinelor de morfosintax n exprimarea scris corect;
4.3 redactarea unui text argumentativ -structurarea textului argumentativ (stabilirea problemei, dezvoltarea argumentelor, concluzia), pornind de la diverse
teme (dezbateri actuale pe teme de interes pentru elevi; motivarea preferinelor i a opiniilor).

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 4
CONINUTURI
Unitile de coninut care sunt tiprite cu aldine constituie noiuni noi pentru clasa a VIII-a.

1. Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural (actualizare).
1.2. Teoria literar
1.2.1. Structurarea operei literare. Actualizarea - prin investigarea unor texte literare - a cunotinelor referitoare la structura textelor narative (logica aciunii, timpul, spaiul naraiunii).
Relaiile dintre personaje. Caracterizarea personajelor. Actualizarea, prin investigarea unor texte literare, a structurii textelor lirice. Eul liric.
1.2.3. Figurile de stil (actualizare). Alegoria.
1.2.4. Versificaia. Msura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa (actualizare). Versul liber.
1.2.5. Genuri i specii. Genurile epic, liric i dramatic. Opera dramatic: trsturi generale; lectur de text i vizionare de spectacol. Specii literare obligatorii: balada popular,
romanul (fragment). *Scrieri SF.
1.3 Textul
1.3.1 Texte literare - populare i culte - aparinnd diverselor genuri i specii.
1.3.2 Texte nonliterare: texte publicitare, articolul de ziar/ de revist.

Se vor selecta 5-7 texte literare de baz, destinate studiului aprofundat. ntre acestea vor fi incluse n mod obligatoriu i fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii romne. Ele pot
fi nsoite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Autorii de manuale sau profesorii au libertatea s aleag texte-suport n msur s evidenieze noiunile cuprinse la
punctele 1.2.2 1.2.5 i 1.3.1. i 1.3.2. Aceste texte trebuie s respecte urmtoarele criterii: valoric-estetic, formativ, adecvare la vrst.

2. Practica raional i funcional a limbii


2.1. Comunicarea oral
Situaia de comunicare monologat i dialogat (actualizare). Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ, text argumentativ (argumentarea / susinerea opiniilor i a
preferinelor). Rezumatul oral (actualizare).
*Se recomand ca elevii, folosindu-i deprinderile de exprimare oral, s poat realiza urmtoarele acte de vorbire:
- susinerea argumentat a unui schimb verbal direct;
- exprimarea sau acceptarea de opinii diferite;
- exprimarea i motivarea unei atitudini / reacii;
- prezentarea unor produse realizate individual sau n echip.
2.2. Scrierea (actualizare)
Comentarea unor secvene din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerine date. *Conspectul.
Textul argumentativ (susinerea preferinelor i a opiniilor).
n toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiional sau de alt natur, de ordonare, de combinare i de tratare didactic a unitilor de coninut din acest capitol ine exclusiv de opiunea autorului de manual i a
profesorilor. Se recomand ca abordarea acestor aspecte s fie corelat cu studiul textului literar i nonliterar, inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice, exigen absolut necesar, mai ales n cazul
elementelor de lexic. Concepia pe care s-a ntemeiat prezentul curriculum este c, n coal, predarea-nvarea va urmri limba n funciune, n variantele ei oral i scris, normat i literar, iar nu limba ca
sistem abstract.
Intereseaz viziunea comunicativ-pragmatic a prezentei programe, nu predarea n i pentru sine a unor cunotine gramaticale, ci abordarea funcional i aplicativ a acestora, n calitatea lor de elemente care
contribuie la structurarea unei comunicri corecte i eficiente. n acest sens, se recomand, n toate cazurile, exerciii de tip analitic (de recunoatere, de grupare, de motivare, de descriere, de difereniere) i de tip sintetic
(de modificare, de completare, de exemplificare, de construcie). Se vor evidenia aspecte innd de ortografie, de punctuaie i de ortoepie, de exprimare corect n toate situaiile care impun o asemenea abordare. Se
sugereaz ca, n prezentarea problemelor noi, profesorul s actualizeze cunotinelor asimilate anterior de ctre elevi, avnd ca baz texte ilustrnd limba romn contemporan i situaii de comunicare real.
Dimensiunea stilistic a faptelor de limb se preconizeaz a fi tratat la seciunea consacrat studiului textelor literare i de cte ori profesorul gsete soluia practic cea mai eficient.
ncepnd cu anul colar 2006-2007 se vor respecta normele prevzute de DOOM, ediia a II-a.

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 5
3. Elemente de construcie a comunicrii
3.1. Noiuni de sintax. Enunul. Fraza. Relaiile sintactice n propoziie i n fraz (actualizare).
Cuvintele i construciile incidente. Punctuaia lor.
3.2. Lexicul (actualizare)
Vocabularul fundamental i masa vocabularului. Dinamica vocabularului.
Mijloacele interne de mbogire a vocabularului (actualizare). Familia de cuvinte (actualizare).

Prefixoidele*. Sufixoidele* (ambele pe baz de aplicaii)1.


Mijloacele externe de mbogire a vocabularului. mprumuturile lexicale. Neologismele. Evitarea greelilor n utilizarea neologismelor.
Cuvntul i contextul. Sensul propriu (de baz i secundar) i sensul figurat.
Categoriile semantice. Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Cuvintele polisemantice (actualizare).
Paronimele. Pleonasmul.
3.3. Noiuni de fonetic (actualizare). Valorile stilistice ale nivelului fonetic ntr-un text literar.
3.4. Sintaxa propoziiei i a frazei.
3.4.1. Predicatul i propoziia subordonat predicativ.
Predicatul verbal i predicatul nominal (actualizare). Predicatul nominal incomplet. Probleme ale acordului (acordul dup neles, acordul prin atracie).
Propoziia subordonat predicativ.
3.4.2. Subiectul i propoziia subordonat subiectiv.
Subiectul (actualizare).
Propoziia subordonat subiectiv. Natura elementului regent al propoziiei subiective.
3.4.3. Atributul i propoziia subordonat atributiv.
Atributul (actualizare).
Propoziia subordonat atributiv. Exerciii de utilizare corect a pronumelui relativ care introduce atributiva.
3.4.4. Complementul direct i propoziia subordonat completiv direct.
Complementul direct (actualizare). Propoziia subordonat completiv direct.
3.4.5. Complementul indirect i propoziia subordonat completiv indirect.
Complementul indirect (actualizare). Propoziia subordonat completiv indirect.
3.4.6. Complementele circumstaniale i propoziiile subordonate circumstaniale.
3.4.6.1. Complementele circumstaniale de loc, de timp, de mod (actualizare), de cauz, de scop. Propoziiile circumstaniale de loc, de timp, de mod, de cauz, de scop.
3.4.6.2. Propoziia subordonat circumstanial condiional.
3.4.6.3. Propoziia subordonat circumstanial concesiv.
3.4.6.4. Propoziia subordonat circumstanial consecutiv.

n prezentarea elementelor de sintax a frazei, se va avea n vedere la fiecare tip de subordonat efectuarea unor exerciii de contragere i de expansiune, de precizare a elementelor
introductive, de evideniere a topicii i a punctuaiei. n cazul propoziiilor subordonate circumstaniale va fi evideniat rolul adverbelor i al locuiunilor adverbiale corelative n comunicare.

1
Prefixoid element formativ asemntor cu prefixele recente, care, aezat naintea morfemului independent sau a rdcinii, d natere unor cuvinte noi prin schimbarea sensului lexical.
Prefixoidele apar n romn mai ales n formaii care au model strin. Sufixoid element formativ (prezent n mprumuturi sau n formaii dup model strin) care d impresia unui sufix i apare numai
n termeni aparinnd limbajelor specializate (cf. art. Prefixoid i Sufixoid, semnate de Angela Bidu-Vrnceanu, n Dicionar de tiine ale limbii, Editura Nemira, 2001, p. 401, 519).

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 6
CALENDAR COLAR 2016 - 2017

SEMESTRUL I 19 sptmni 93 de zile lucrtoare

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Feb.


S1 S2 S3 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S8 S9 S10 S11 S12 S12 S13 S14 S15 V V V S16 S17 S18 S19 S19 V
L 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6
M 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7
M 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8
J 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9
V 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10
S 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11
D 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12

SEMESTRUL al II-lea 15 sptmni 73 de zile lucrtoare

Februarie Martie Aprilie Mai Iunie


S20 S21 S22 S22 S23 S24 S25 S26 S26 S27 S28 V V S29 S30 S31 S32 S33 S33 S34 S35 V V
L 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
M 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
M 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
J 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
V 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
S 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
D 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cursuri: luni, 12 septembrie 2016 vineri, 23 decembrie 2016 Cursuri: luni, 13 februarie 2017 vineri, 14 aprilie 2017
Vacana de iarn: smbt, 24 decembrie 2016 duminic, 8 ianuarie 2017 Vacana de primvar: miercuri, 19 aprilie 2017 duminic, 30 aprilie 2017
Cursuri: luni, 9 ianuarie 2017 vineri, 3 februarie 2017 Cursuri: mari, 2 mai 2017 vineri, 16 iunie 2017
Vacana intersem.: smbt, 4 februarie 2017 duminic, 12 februarie 2017 Vacana de var: smbt, 17 iunie 2017 duminic, 10 septembrie 2017
Zile libere: 30 Noiembrie 2016; 1 Decembrie 2016 Zile libere: 17 i 18 Aprilie 2017 (n vacana de primvar); 1 Mai 2017; 5 Iunie 2017
5 octombrie 2016 Ziua Internaional a Educaiei activiti specifice 1 iunie 2017 Ziua Copilului; 5 iunie 2017 Ziua nvtorului activiti specifice
Programul naional coala altfel este structurat dup cum urmeaz: Programul naional coala altfel este structurat dup cum urmeaz:
Pentru nvmntul gimnazial: 17 octombrie 2016 2 decembrie 2016 Pentru nvmntul gimnazial: 17 octombrie 2016 2 decembrie 2016
27 februarie 2017 31 martie 2017 27 februarie 2017 31 martie 2017
15 mai 2017 9 iunie 2017 15 mai 2017 9 iunie 2017
Tezele se susin la finalul semestrului, dup parcurgerea programei colare cu cel Tezele se susin la finalul semestrului, dup parcurgerea programei colare cu cel
puin 3 sptmni nainte de finalul semestrului puin 3 sptmni nainte de finalul semestrului
Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 7
STRUCTURA ANULUI COLAR 2016-2017

Structura anului colar 2016-2017: 34 de sptmni; 166 de zile lucrtoare (132 de ore pe an)

Semestrul I: 19 sptmni x 4 ore/ sptmn = 76 de ore (din care 30 Noiembrie i 1 Decembrie sunt zile libere)

Tezele se susin la finalul semestrului, dup parcurgerea programei colare cu cel puin 3 sptmni nainte de finalul semestrului

Ore la dispoziia profesorului: 1 or

Evenimente: 5 octombrie Ziua Internaional a Educaiei activiti specifice

Zile libere: Miercuri 30 Noiembrie 2016; Joi 1 Decembrie 2016

Programul naional coala altfel este structurat dup cum urmeaz:


Pentru nvmntul gimnazial: 17 octombrie 2016 2 decembrie 2016
27 februarie 2017 31 martie 2017
15 mai 2017 9 iunie 2017

Semestrul al II-lea: 15 sptmni x 4 ore/ sptmn = 60 de ore (din care 1 Mai i 5 Iunie sunt zile libere)

Tezele se susin la finalul semestrului, dup parcurgerea programei colare cu cel puin 3 sptmni nainte de finalul semestrului

Ore la dispoziia profesorului: 1 or

Evenimente: 1 iunie Ziua Internaional a Copilului; 5 iunie Ziua nvtorului activiti specifice

Zile libere: Luni 17 aprilie i Mari 18 aprilie 2017 (n sptmna de vacan de primvar); Luni 1 Mai 2017; Luni 5 Iunie 2017

Programul naional coala altfel este structurat dup cum urmeaz:


Pentru nvmntul gimnazial: 17 octombrie 2016 2 decembrie 2016
27 februarie 2017 31 martie 2017
15 mai 2017 9 iunie 2017

La decizia Unitii de nvmnt, Programul naional coala altfel se va desfura n sptmna 29 mai 2017 2 iunie 2017 (S 33).

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 8
coala Gimnazial Nr. 3 Baia Structura Bogata
Profesor Hlihor Lenua

PLANIFICARE ANUAL
CLASA a VIII-a AN COLAR 2016-2017

Aria curricular: Limb i comunicare Manual: Limba romn Manual pentru clasa a VIII-a
Disciplina: Limba i literatura romn Autori: Alexandru Crian, Sofia Dobra, Florentina Smihian
Curriculum aplicat: Curriculum de baz 4 ore Editura: Humanitas Educational, 2009

Semestrul Unitatea de nvare Nr. de ore Sptmna Observaii

I I. Unitate de nvare introductiv 4 S 1-S 2


Prezentarea manualului. Recomandarea lecturii
Recapitulare iniial
Test iniial 2
Cartea obiect cultural
I II. Genul liric 25 S 2-S 9
Structurarea operei literare. Actualizarea, prin investigarea unor texte literare, a structurii textelor lirice. Eul liric. Figurile de
stil (actualizare). Versificaia. Msura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa (actualizare). Versul liber.
Genul liric. Texte literare - culte - aparinnd genului liric
Comunicarea scris. Comentarea unor secvene din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerine date
Lexicul
Noiuni de fonetic
Evaluare Genul liric 1
I III. Genul epic. *Scrieri SF 16 S 9-S 13
Genul epic. *Scrieri SF
Comunicarea oral. Rezumatul oral (actualizare)
Noiuni de sintax
Predicatul i propoziia subordonat predicativ
Subiectul i propoziia subordonat subiectiv
Evaluare Genul epic. *Scrieri SF 1
I Lucrare scris semestrial 4 S 14

I IV. Texte nonliterare 4 S 15


Texte nonliterare: textele publici-tare, articolul de ziar / de revist
Comunicarea oral. Situaia de comunicare monologat i dialogat (actualizare)
Comunicarea oral. Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ, text argumentativ (argumentarea / susinerea
opiniilor i a preferinelor)
Comunicarea scris. *Conspectul
Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 9
I V. Genul epic 13 S 16-S 19
Structurarea operei literare. Actualizarea - prin investigarea unor texte literare - a cunotinelor referitoare la structura textelor
narative (logica aciunii, timpul, spaiul naraiunii). Relaiile dintre personaje. Caracterizarea personajelor. Genul epic.
Texte literare - culte - aparinnd genului epic
Atributul i propoziia subordonat atributiv
Complementul direct i propoziia subordonat completiv direct
Complementul indirect i propoziia subordonat completiv indirect
Evaluare Genul epic 1
I Recapitulare semestrial 2 S 19

Total ore semestrul I 73 S 1-S 19


II VI. Genul epic. Romanul 14 S 20-S 23
Genul epic. Specia literar roman. Texte literare - culte - aparinnd genului epic, speciei literare roman
Comunicarea scris. Textul argumentativ (susinerea preferinelor i a opiniilor)
Complementele circumstaniale de loc, de timp, de mod (actualizare) i propoziiile subordonate circumstaniale de loc, de
timp, de mod
Evaluarea Genul epic. Romanul 1
II VII. Genul dramatic 11 S 23-S 26
Genul dramatic. Opera dramatic: trsturi generale; lectur de text i vizionare de spectacol.
Texte literare - culte - aparinnd genului dramatic
Complementele circumstaniale de cauz, de scop i propoziiile subordonate circumstaniale de cauz, de scop
Evaluarea Texte literare culte n proz 1
II VIII. mbinarea genurilor. Balada popular 13 S 26-S 30
mbinarea genurilor (epic, liric, dramatic). Specia literar balad popular.
Texte literare populare aparinnd diverselor genuri i specii.
Propoziia subordonat circumstanial condiional
Propoziia subordonat circumstanial concesiv
Propoziia subordonat circumstanial consecutiv
Evaluare mbinarea genurilor. Balada popular 1
II Lucrare scris semestrial 4 S 30-S 31

II Recapitulare final 6 S 31-S 32


Recapitulare pentru testul de evaluare final
Test de evaluare final 2
Recapitulare final
II Activiti extracurriculare i extracolare: coala altfel: S tii mai multe, s fii mai bun! 4 S 33

II Recapitulare pentru Evaluarea Naional 3 S 34

Total ore semestrul al II-lea 58 S 20-S 34

TOTAL 131 S 1-S 34

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 10
coala Gimnazial Nr. 3 Baia Structura Bogata
Profesor Hlihor Lenua

PLANIFICARE CALENDARISTIC
CLASA a VIII-a SEMESTRUL I AN COLAR 2016-2017

Aria curricular: Limb i comunicare Manual: Limba romn Manual pentru clasa a VIII-a
Disciplina: Limba i literatura romn Autori: Alexandru Crian, Sofia Dobra, Florentina Smihian
Curriculum aplicat: Curriculum de baz 4 ore Editura: Humanitas Educational, 2009

Nr.
Unitatea de Competene specifice Coninuturi asociate Coninuturi de Sptmna/ Obs.
nvare ore Data
I. 1.5 aplicarea principiilor ascultrii active n -ascultarea atent a interlocutorilor n cadrul lucrului n 6 S 1-S 2
Unitate de manifestarea unui comportament echip; ierarhizarea ideilor receptate; receptarea i 1 Prezentarea manualului. 1 12.IX - 16.IX
nvare comunicativ adecvat reinerea ideilor i a argumentelor dintr-o expunere sau Recomandarea lecturii particulare
introductiv dintr-un monolog;
3.3 identificarea valorilor etice i culturale -cartea-obiect cultural (actualizare) Cartea obiect cultural (actualizare)
ntr-un text, exprimndu-i impresiile i
preferinele Recapitulare pentru testul iniial:
3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau -structura textelor narative (logica aciunii, timpul, spaiul
nonliterar, pornind de la cerine date naraiunii); 2 Opera epic. Trsturile operei 1 12.IX - 16.IX
-moduri de expunere; ordinea logic i cronologic a epice. Subiectul operei literare.
ideilor / ntmplrilor dintr-un text; Momentele subiectului. Modurile de
2.1 construirea unui discurs oral pe o tem -caracterizarea unui personaj, rezumarea expunere. Personajul literar.
dat Caracterizarea personajelor
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le - caracterizarea unui personaj, rezumare
la situaia de comunicare concret
3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau -procedee de expresivitate artistic n textele studiate
nonliterar, pornind de la cerine date (figuri de stil: alegoria, repetiia fonetic/ aliteraia, 3 Opera liric. Trsturile operei 1 12.IX - 16.IX
metafor, hiperbol, epitet, comparaie, repetiie, lirice. Figuri de stil. Elemente de
enumeraie, antitez); versificaia (msura, rima, piciorul versificaie
metric, ritmul, versul, strofa; versul liber*);
1.3 sesizarea adecvrii elementelor lexicale -construcii pleonastice i atracia paronimic; sinonime-
utilizate la scopul mesajului ascultat le, antonimele, omonimele, cuvinte polisemantice; 4 Noiuni de fonetic. 1 12.IX - 16.IX
-vocabularul fundamental i masa vocabularului; mijloa- Noiuni de vocabular.
cele interne i externe de mbogire a vocabularului; Elemente de morfosintax
familia de cuvinte; mprumuturi lexicale, neologisme
sesizate n mesajele orale ascultate;
1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramati- -identificarea categoriilor gramaticale nvate;
cale ale unui mesaj ascultat
Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 11
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a -pri de propoziie: predicatul, subiectul, atributul, com- 5 Test iniial 1 19.IX - 23.IX
cunotinelor de morfosintax, folosind plementul direct i indirect, complementele circumstan- 6 Discutarea testului iniial 1 19.IX - 23.IX
adecvat semnele ortografice i de punctuaie iale de loc, de timp, de mod, de cauz, de scop
II. Structurarea operei literare. 26 S 2-S 9
Genul liric Actualizarea, prin investigarea unor
texte literare, a structurii textelor
lirice. Eul liric. Figurile de stil
(actualizare). Versificaia. Msura,
rima, piciorul metric, ritmul, versul,
strofa (actualizare). Versul liber.
Genul liric. Texte literare - culte -
aparinnd genului liric
Texte suport:
3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau -structura textelor lirice, eul liric; Lacul
nonliterar, pornind de la cerine date -procedee de expresivitate artistic n textele studiate de Mihai Eminescu
(figuri de stil: repetiia fonetic/ aliteraia, metafor, 7 Lectur explicativ i expresiv. 1 19.IX - 23.IX
epitet, comparaie, repetiie, enumeraie, inversiune); Vocabular
sensul figurat al unor cuvinte ntr-un context dat; 8 Procedee de expresivitate artistic. 1 19.IX - 23.IX
versificaia (msura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, Elemente de versificaie.
strofa; versul liber*); Semnificaia titlului
-trsturile specifice genului liric n opere literare studiate 9 Structura textului liric. Eul liric. 1 26.IX - 30.IX
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le sau n texte la prima vedere; Concordana dintre forma grafic a
la situaia de comunicare concret -redactri viznd ilustrarea unor trsturi ale genului liric; poeziei i ideea transmis de aceasta
comentarea unor secvene din operele studiate sau din 10 Genul liric. Trsturi specifice 1 26.IX - 30.IX
texte la prima vedere, pe baza unor cerine date (de
exemplu: elemente de structur a operei literare; elemente 11 Versificaia. Msura, rima, 1 26.IX - 30.IX
de limb i de stil, figurile de stil, versificaia etc.) piciorul metric, ritmul, versul, strofa
(actualizare). Versul liber.

3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau -structura textelor lirice, eul liric; Izvorul nopii
nonliterar, pornind de la cerine date -procedee de expresivitate artistic n textele studiate de Lucian Blaga
(figuri de stil: repetiia fonetic/ aliteraia, metafor 12 Lectur explicativ i expresiv. 1 26.IX - 30.IX
invocaie, epitet, comparaie, repetiie, enumeraie, Vocabular
simbol, oximoron); sensul figurat al unor cuvinte ntr-un 13 Procedee de expresivitate 1 3.X - 7.X 5.X
context dat; versificaia (msura, rima, piciorul metric, artistic. Elemente de versificaie. - Ziua
ritmul, versul, strofa; versul liber*); Semnificaia titlului educaiei
-trsturile specifice genului liric n opere literare studiate 14 Structura textului liric. Eul liric. 1 3.X - 7.X - activ.
sau n texte la prima vedere; Concordana dintre forma grafic a specifice
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le -redactri viznd ilustrarea unor trsturi ale genului liric; poeziei i ideea transmis de aceasta.
la situaia de comunicare concret comentarea unor secvene din operele studiate sau din Genul liric. Trsturi specifice *Or la
texte la prima vedere, pe baza unor cerine date (de dispozi-
exemplu: elemente de structur a operei literare; elemente ia pro-
de limb i de stil, figurile de stil, versificaia etc.) fesorului

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 12
Emoie de toamn
3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau -structura textelor lirice, eul liric; de Nichita Stnescu
nonliterar, pornind de la cerine date -procedee de expresivitate artistic n textele studiate 15 Lectur explicativ i expresiv. 1 3.X - 7.X
(figuri de stil: repetiia fonetic/ aliteraia, metafor, Vocabular
epitet, comparaie, repetiie, enumeraie); sensul figurat al 16 Procedee de expresivitate 1 10.X - 14.X
unor cuvinte ntr-un context dat; versificaia (msura, artistic. Elemente de versificaie.
rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa; versul liber*); Semnificaia titlului
-trsturile specifice genului liric n opere literare studiate 17 Structura textului liric. Eul liric. 1 10.X - 14.X
sau n texte la prima vedere; Concordana dintre forma grafic a
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le -redactri viznd ilustrarea unor trsturi ale genului liric; poeziei i ideea transmis de aceasta.
la situaia de comunicare concret comentarea unor secvene din operele studiate sau din Genul liric. Trsturi specifice
texte la prima vedere, pe baza unor cerine date (de
exemplu: elemente de structur a operei literare; elemente
de limb i de stil, figurile de stil, versificaia etc.)

Comunicarea scris
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le -comentarea unor secvene din operele studiate sau din 18 Comentarea unor secvene din 1 10.X - 14.X
la situaia de comunicare concret texte la prima vedere, pe baza unor cerine date (de exem- operele studiate sau din texte la
plu: elemente de structur a operei literare; elemente de prima vedere, pe baza unor cerine
limb i de stil, figurile de stil, versificaia etc.) date

Lexicul
1.3 sesizarea adecvrii elementelor lexicale -vocabularul fundamental i masa vocabularului; 19 Vocabularul fundamental i masa 1 10.X - 14.X
utilizate la scopul mesajului ascultat mijloacele interne i externe de mbogire a vocabularului. Dinamica
vocabularului; familia de cuvinte; mprumuturi lexicale, vocabularului
neologisme sesizate n mesajele orale ascultate; Mijloace interne de mbogire a
-*prefixoidele, *sufixoidele vocabularului (actualizare):
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor -comentarea rolului arhaismelor, al regionalismelor i al 20 Derivarea 1 17.X - 21.X
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire neologismelor; cuvinte derivate, compuse sau obinute 21 Compunerea 1 17.X - 21.X
a vocabularului i a categoriilor semantice prin conversiune; Prefixoidele*. Sufixoidele* (ambele
studiate -mijloacele interne de mbogire a vocabularului, familia pe baz de aplicaii)
de cuvinte; prefixoidele*, sufixoidele*; mijloacele 22 Schimbarea valorii gramaticale. 1 17.X - 21.X
externe de mbogire a vocabularului; Familia de cuvinte
Mijloace externe de mbogire a
vocabularului:
1.3 sesizarea adecvrii elementelor lexicale -cuvntul i contextul; sensul propriu i sensul figurat; 23 mprumuturile lexicale. 1 17.X - 21.X
utilizate la scopul mesajului ascultat greeli lexicale n comunicare; construcii pleonastice i Neologismele. Evitarea greelilor n
atracia paronimic; sinonimele, antonimele, omonimele, utilizarea neologismelor
cuvinte polisemantice; 24 Cuvntul i contextul. Sensul 1 24.X - 28.X
2.2 utilizarea n mod nuanat a categoriilor -sens propriu i sens figurat, sensul propriu de baz i propriu (de baz i secundar) i
lexicale ntr-un mesaj oral sensurile secundare; sinonime, antonime, omonime, sensul figurat
cuvinte polisemantice; utilizarea corect a neologismelor Categorii semantice
n contexte diverse; corectarea construciilor pleonastice; 25 Sinonimele. Antonimele 1 24.X - 28.X
corectarea greelilor determinate de atracia paronimic; 26 Omonimele. Cuvintele 1 24.X - 28.X
polisemantice

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 13
27 Paronimele. Pleonasmul 1 24.X - 28.X
28 Argoul. Jargonul. Tautologia 1 31.X - 4.XI

Noiuni de fonetic
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor -*valorile stilistice ale nivelului fonetic ntr-un text literar 29 Noiuni de fonetic (actualizare) 1 31.X - 4.XI
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire 30 *Valorile stilistice ale nivelului 1 31.X - 4.XI
a vocabularului i a categoriilor semantice fonetic ntr-un text literar
studiate 31 Exerciii Lexicul. Noiuni de 1 31.X - 4.XI
fonetic
32 Evaluare Genul liric 1 7.XI - 11.XI
III. Genul epic. *Scrieri SF 17 S 9-S 13
Genul epic. Text suport
*Scrieri SF 3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau -structura textelor narative (logica aciunii, timpul, spaiul Planeta celor doi sori
nonliterar, pornind de la cerine date naraiunii); relaiile dintre personaje; de Horia Aram
-moduri de expunere; ordinea logic i cronologic a 33 Lectur explicativ i expresiv. 1 7.XI - 11.XI
ideilor / ntmplrilor dintr-un text; sensul figurat al unor Vocabular
cuvinte ntr-un context dat; 34 Structura textului narativ (logica 1 7.XI - 11.XI
-trsturile specifice genului epic n opere literare aciunii, timpul, spaiul naraiunii).
studiate sau n texte la prima vedere; *scrieri SF; Ordinea logic a desfurrii
-texte literare (culte aparinnd genului epic); ntmplrilor, procedee de legare a
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le -caracterizarea unui personaj, rezumare; redactri viznd secvenelor). Moduri de expunere.
la situaia de comunicare concret ilustrarea unor trsturi ale genurilor i ale speciilor Personajele. Relaiile dintre perso-
studiate; comentarea unor secvene din operele studiate naje. Caracterizarea personajelor
sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerine date; 35 Genul epic. *Scrieri SF 1 7.XI - 11.XI
Lectur suplimentar
Ce-i face omul cu mna lui
de Isaac Asimov

Comunicarea oral
2.1 construirea unui discurs oral pe o tem -formularea ideilor pornind de la o tem dat; rezumarea; 36 Rezumatul oral (actualizare) 1 14.XI - 18.XI
dat

Noiuni de sintax
2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n -enunul, fraza 37 Enunul. Fraza 1 14.XI - 18.XI
textele orale proprii 38 Relaiile sintactice n propoziie i 1 14.XI - 18.XI
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a -enunul, fraza; n fraz
cunotinelor de morfosintax, folosind
adecvat semnele ortografice i de punctuaie
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor -cuvinte i construcii incidente; 39 Cuvintele i construciile 1 14.XI - 18.XI
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire incidente. Punctuaia lor
a vocabularului i a categoriilor semantice
studiate
Sintaxa propoziiei i a frazei
1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramati- -sintaxa propoziiei i a frazei (predicatul i propoziia Predicatul i propoziia subordonat
cale ale unui mesaj ascultat subordonat predicativ); predicativ

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 14
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a -pri de propoziie i propoziii (predicatul i propoziia 40 Predicatul verbal (actualizare) 1 21.XI - 25.XI
cunotinelor de morfosintax, folosind subordonat predicativ); 41 Predicatul nominal (actualizare). 1 21.XI - 25.XI
adecvat semnele ortografice i de punctuaie -aplicarea corect a semnelor de punctuaie la nivelul Probleme ale acordului (acordul dup
frazei (coordonare, subordonare); neles, acordul prin atracie)
2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n -relaionarea prilor de propoziie n propoziii i a 42 Propoziia subordonat predicati- 1 21.XI - 25.XI
textele orale proprii propoziiilor n fraze, n funcie de intenionalitatea v Predicatul nominal incomplet (I)
comunicrii; rolul elementelor de legtur n fraz; 43 Propoziia subordonat predicati- 1 21.XI - 25.XI
contragerea unor propoziii n prile de propoziie v (II)
corespunztoare sau expansiunea unor pri de propoziie
n propoziiile corespunztoare;
Subiectul i propoziia subordonat
1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramati- -sintaxa propoziiei i a frazei, subiectul i propoziia subiectiv
cale ale unui mesaj ascultat subordonat subiectiv); 44 Subiectul exprimat (actualizare) 1 28.XII- 2.XII 30.XI
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a -pri de propoziie i propoziii (subiectul i propoziia 45 Subiectul neexprimat (actualizare) 1 28.XII- 2.XII -zi liber
cunotinelor de morfosintax, folosind subordonat subiectiv); 46 Propoziia subordonat subiectiv. 1 5.XII - 9.XII 1.XII
adecvat semnele ortografice i de punctuaie -aplicarea corect a semnelor de punctuaie la nivelul Natura elementului regent al -zi liber
frazei (coordonare, subordonare); propoziiei subiective (I)
2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n -relaionarea prilor de propoziie n propoziii i a 47 Propoziia subordonat subiectiv. 1 5.XII - 9.XII *Or la
textele orale proprii propoziiilor n fraze, n funcie de intenionalitatea (II) dispozi-
comunicrii; rolul elementelor de legtur n fraz; 48 Exerciii Propoziia subordonat 1 5.XII - 9.XII ia pro-
contragerea unor propoziii n prile de propoziie predicativ. Propoziia subordonat fesorului
corespunztoare sau expansiunea unor pri de propoziie subiectiv
n propoziiile corespunztoare; 49 Evaluare Genul epic.*Scrieri SF 1 5.XII - 9.XII
Lucrare 3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, -structura textelor narative (logica aciunii, timpul, spaiul naraiunii); 4 S 14
pornind de la cerine date relaiile dintre personaje; structura textelor lirice, eul liric;
scris 50 Recapitulare pentru lucrarea scris 1 12.XII-16.XII
-moduri de expunere; ordinea logic i cronologic a ideilor /
semestrial ntmplrilor dintr-un text; procedee de expresivitate artistic n textele semestrial
studiate (figuri de stil: repetiia fone-tic/ aliteraia, metafor, hiperbol,
epitet, comparaie, repetiie, enumera-ie, antitez); sensul figurat al 51 Recapitulare pentru lucrarea scris 1 12.XII-16.XII
unor cuvinte ntr-un context dat; versifica-ia (msura, rima, piciorul
semestrial
metric, ritmul, versul, strofa; versul liber*);
-trsturile specifice celor dou genuri (epic, liric) n opere literare
studiate sau n texte la prima vedere;
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor -comentarea rolului arhaismelor, al regionalismelor i al neologismelor; 52 Lucrare scris semestrial 1 12.XII-16.XII
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a vocabula- cuvinte derivate, compuse sau obinute prin conversiune; categorii
rului i a categoriilor semantice studiate semantice studiate; *valorile stilistice ale nivelului fonetic ntr-un text
literar; 53 Discutarea lucrrii scrise 1 12.XII-16.XII
-mijloacele interne de mbogire a vocabularului, familia de cuvinte; semestriale
prefixoidele*, sufixoidele*; mijloacele externe de mbogire a
vocabularului;
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia -caracterizarea unui personaj, rezumare; redactri viznd ilustrarea unor
de comunicare concret trsturi ale genurilor i ale speciilor studiate; comentarea unor secvene
din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerine
date (de exemplu: elemente de structur a operei literare; elemente de
limb i de stil, figurile de stil, versificaia etc.);
IV. Texte nonliterare: textele 4 S 15
Texte publicitare, articolul de ziar / de
nonliterare revist
3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau -texte nonliterare (texte publicitare, articolul de ziar/ de 54 Texte nonliterare: textele publici- 1 19.XII-23.XII
nonliterar, pornind de la cerine date revist); tare, articolul de ziar / de revist
Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 15
Comunicarea oral
2.5 captarea i meninerea ateniei interlocu- -situaia de comunicare monologat i dialogat; 55 Situaia de comunicare 1 19.XII-23.XII
torului prin modul de prezentare a mesajului prezentarea oral, cu folosirea unor tehnici variate de monologat i dialogat (actualizare)
captare i meninere a ateniei publicului / interlocutorilor
(introducere n tem prin propunerea unei idei
surprinztoare, meninerea contactului vizual cu
interlocutorii, sublinierea ideilor exprimate verbal prin
folosirea unor elemente); *acte de vorbire.
1.1 nelegerea semnificaiei generale a -monologul: texte narative, descriptive, informative, 56 Monologul: text narativ, text 1 19.XII-23.XII
mesajului oral, sesiznd progresia i coerena argumentative; descriptiv, text informativ, text
ideilor exprimate argumentativ (argumentarea /
2.1 construirea unui discurs oral pe o tem -monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ, susinerea opiniilor i a preferinelor)
dat text argumentativ;
-construirea unei expuneri n care s-i exprime opinia
despre un anumit fapt; prezentarea unor puncte de vedere
personale ntr-un dialog; prezentarea unor produse
realizate individual sau n echip; argumentarea oral a
unor puncte de vedere;
Comunicarea scris
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le -*conspectul 57 *Conspectul 1 19.XII-23.XII
la situaia de comunicare concret
V. Structurarea operei literare. 14 S 16-S 19
Genul epic Actualizarea - prin investigarea
unor texte literare - a cunotinelor
referitoare la structura textelor
narative (logica aciunii, timpul,
spaiul naraiunii). Relaiile dintre
personaje. Caracterizarea
personajelor.
Genul epic. Texte literare - culte -
aparinnd genului epic
Text suport
3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau -structura textelor narative (logica aciunii, timpul, spaiul Popa Tanda
nonliterar, pornind de la cerine date naraiunii); relaiile dintre personaje; de Ioan Slavici
-moduri de expunere; ordinea logic i cronologic a 58 Lectur explicativ i expresiv. 1 9.I - 13.I
ideilor / ntmplrilor dintr-un text; Vocabular
-trsturile specifice genului epic n opere literare 59 Structura textului narativ (logica 1 9.I - 13.I
studiate sau n texte la prima vedere; aciunii, timpul, spaiul naraiunii).
2.1 construirea unui discurs oral pe o tem -caracterizarea unui personaj, rezumarea; prezentarea Ordinea logic a desfurrii
dat unor trsturi ale textelor studiate, ilustrative pentru ntmplrilor, momentele subiectului,
genurile i speciile studiate; procedee de legare a secvenelor).
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le -caracterizarea unui personaj, rezumare; redactri viznd Rezumat. Moduri de expunere
la situaia de comunicare concret ilustrarea unor trsturi ale genurilor i ale speciilor 60 Personajele. Relaiile dintre perso- 1 9.I - 13.I
studiate; naje. Caracterizarea personajelor
61 Genul epic. Nuvela 1 9.I - 13.I

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 16
Sintaxa propoziiei i a frazei
Atributul i propoziia subordonat
2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n -relaionarea prilor de propoziie n propoziii i a atributiv
textele orale proprii propoziiilor n fraze, n funcie de intenionalitatea 62 Atributul adjectival. Atributul 1 16.I - 20.I
comunicrii; rolul elementelor de legtur n fraz; substantival (actualizare)
contragerea unor propoziii n prile de propoziie 63 Atributul pronominal. Atributul 1 16.I - 20.I
corespunztoare sau expansiunea unor pri de propoziie verbal. Atributul adverbial. Atributul
n propoziiile corespunztoare; interjecional (actualizare)
1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramati- -sintaxa propoziiei i a frazei (atributul i propoziia 64 Propoziia subordonat atributiv. 1 16.I - 20.I
cale ale unui mesaj ascultat subordonat atributiv); Exerciii de utilizare corect a
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a -pri de propoziie i propoziii (atributul i propoziia pronumelui relativ care introduce
cunotinelor de morfosintax, folosind subordonat atributiv) atributiva
adecvat semnele ortografice i de punctuaie -aplicarea corect a semnelor de punctuaie la nivelul 65 Exerciii Propoziia subordonat 1 16.I - 20.I
frazei (coordonare, subordonare); atributiv

2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n -relaionarea prilor de propoziie n propoziii i a Complementul direct i propoziia
textele orale proprii propoziiilor n fraze, n funcie de intenionalitatea subordonat completiv direct
comunicrii; rolul elementelor de legtur n fraz; 66 Complementul direct 1 23.I - 27.I
contragerea unor propoziii n prile de propoziie 67 Propoziia subordonat 1 23.I - 27.I
corespunztoare sau expansiunea unor pri de propoziie completiv direct
n propoziiile corespunztoare; Complementul indirect i propoziia
1.4 sesizarea particularitilor lexico-gramati- -sintaxa propoziiei i a frazei (complementul direct i subordonat completiv indirect
cale ale unui mesaj ascultat propoziia subordonat completiv direct; complementul 68 Complementul indirect 1 23.I - 27.I
indirect i propoziia subordonat completiv indirect); 69 Propoziia subordonat 1 23.I - 27.I
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a -pri de propoziie i propoziii (complementul direct i completiv indirect
cunotinelor de morfosintax, folosind propoziia subordonat completiv direct; complementul 70 Exerciii Propoziia subordonat 1 30.I - 3.II
adecvat semnele ortografice i de punctuaie indirect i propoziia subordonat completiv indirect) completiv direct. Propoziia
-aplicarea corect a semnelor de punctuaie la nivelul subordonat completiv indirect
frazei (coordonare, subordonare); 71 Evaluare Genul epic. Nuvela 1 30.I - 3.II
Recapitulare 3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, -procedee de expresivitate artistic n textele studiate (figuri de stil); 2 S 19
pornind de la cerine date sensul figurat al unor cuvinte ntr-un context dat; versificaia (versul
semestrial 72 Genul liric. Lexicul. Noiuni de 1 30.I - 3.II
liber*);
-structura textelor narative (logica aciunii, timpul, spaiul naraiunii); fonetic. Noiuni de sintax.
relaiile dintre personaje; Predicatul i propoziia subordonat
-moduri de expunere; ordinea logic i cronologic a ideilor / predicativ. Subiectul i propoziia
ntmplrilor dintr-un text;
subordonat subiectiv
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor -corectitudinea i expresivitatea prilor de propoziie i a propoziiilor
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a vocabula- ntr-un text dat; rolul prilor de propoziie i al propoziiilor n funcie
rului i a categoriilor semantice studiate de intenia i specificul comunicrii ntr-un text dat; cuvinte i 73 Genul epic. Atributul i propoziia 1 30.I - 3.II
construcii incidente; comentarea rolului arhaismelor, al regionalismelor subordonat atributiv.
i al neologismelor; cuvinte derivate, compuse sau obinute prin
Complementul direct i propoziia
conversiune; categorii semantice studiate; *valorile stilistice ale
nivelului fonetic ntr-un text literar; elemente de limb i de stil n textul subordonat completiv direct
literar; figurile de stil, versificaia; Complementul indirect i propoziia
-mijloacele interne de mbogire a vocabularului, familia de cuvinte; subordonat completiv indirect
prefixoidele*, sufixoidele*; mijloacele externe de mbogire a
vocabularului;
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia -organizarea planului unei lucrri pe o tem dat; caracte-rizarea unui

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 17
de comunicare concret personaj, rezumare; redactri viznd ilus-trarea unor trsturi ale
genurilor i ale speciilor studiate; comentarea unor secvene din operele
studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerine date (de
exemplu: elemente de structur a operei literare; elemente de limb i de
stil, figurile de stil, versificaia etc.);
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a -enunul, fraza, pri de propoziie i propoziii (predicatul i propoziia
cunotinelor de morfosintax, folosind adecvat semnele subordonat predicativ, subiectul i propoziia subordonat subiectiv;
ortografice i de punctuaie atributul i propoziia subordonat atributiv; complementul direct i
propoziia subordonat completiv direct; complementul indirect i
propoziia subordonat completiv indirect)
-aplicarea corect a semnelor de punctuaie la nivelul frazei
(coordonare, subordonare, inciden); realizarea expresivitii cu
ajutorul semnelor de punctuaie; aplicarea cunotinelor de morfosintax
n exprimarea scris corect;

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 18
coala Gimnazial Nr. 3 Baia Structura Bogata
Profesor Hlihor Lenua

PLANIFICARE CALENDARISTIC
CLASA a VIII-a SEMESTRUL al II-lea AN COLAR 2016-2017

Aria curricular: Limb i comunicare Manual: Limba romn Manual pentru clasa a VIII-a
Disciplina: Limba i literatura romn Autori: Alexandru Crian, Sofia Dobra, Florentina Smihian
Curriculum aplicat: Curriculum de baz 4 ore Editura: Humanitas Educational, 2009

Nr.
Unitatea de Competene specifice Coninuturi asociate Coninuturi de Sptmna/ Obs.
nvare ore Data
VI. Genul epic. Specia literar roman. 15 S 20-S 23
Genul epic. Texte literare - culte - aparinnd
Romanul genului epic, speciei literare roman
Text suport
3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau -structura textelor narative (logica aciunii, timpul, spaiul Baltagul
nonliterar, pornind de la cerine date naraiunii); relaiile dintre personaje; de Mihail Sadoveanu
-moduri de expunere; ordinea logic i cronologic a 1 Lectur explicativ i expresiv 1 13.II - 17.II
ideilor / ntmplrilor dintr-un text; 2 Vocabular 1 13.II - 17.II
-trsturile specifice genului epic n opere literare 3 Structura textului narativ (logica 1 13.II - 17.II
studiate sau n texte la prima vedere; specii literare aciunii, timpul, spaiul naraiunii,
obligatorii: romanul (fragment); retrospectiva, suspansul, viziunea)
2.1 construirea unui discurs oral pe o tem -caracterizarea unui personaj, rezumarea; prezentarea 4 Ordinea logic a desfurrii 1 13.II - 17.II
dat unor trsturi ale textelor studiate, ilustrative pentru ntmplrilor, momentele subiectului,
genurile i speciile studiate; procedee de legare a secvenelor).
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le -caracterizarea unui personaj, rezumare; redactri viznd Rezumat. Moduri de expunere
la situaia de comunicare concret ilustrarea unor trsturi ale genurilor i ale speciilor 5 Personajele. Relaiile dintre perso- 1 20.II - 24.II
studiate; comentarea unor secvene din operele studiate naje. Caracterizarea personajelor
sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerine date; 6 Genul epic. Romanul 1 20.II - 24.II

Comunicarea scris
4.3 redactarea unui text argumentativ -structurarea textului argumentativ (stabilirea problemei, 7 Textul argumentativ (susinerea 1 20.II - 24.II
dezvoltarea argumentelor, concluzia), pornind de la preferinelor i a opiniilor) (despre
diverse teme (dezbateri actuale pe teme de interes pentru roman)
elevi; motivarea preferinelor i a opiniilor).
Sintaxa propoziiei i a frazei
Complementele circumstaniale de
loc, de timp, de mod i propoziiile
subordonate circumstaniale de loc,
Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 19
de timp, de mod
2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n -relaionarea prilor de propoziie n propoziii i a 8 Complementul circumstanial de 1 20.II - 24.II
textele orale proprii propoziiilor n fraze, n funcie de intenionalitatea loc (actualizare)
comunicrii; rolul elementelor de legtur n fraz; 9 Propoziia subordonat 1 27.II - 3.III
contragerea unor propoziii n prile de propoziie circumstanial de loc
corespunztoare sau expansiunea unor pri de propoziie 10 Complementul circumstanial de 1 27.II - 3.III
n propoziiile corespunztoare; timp (actualizare)
1.4 sesizarea particularitilor lexico- -sintaxa propoziiei i a frazei (complementele 11 Propoziia subordonat 1 27.II - 3.III
gramaticale ale unui mesaj ascultat circumstaniale de loc, de timp, de mod; propoziiile circumstanial de timp
circumstaniale de loc, de timp, de mod); 12 Complementul circumstanial de 1 27.II - 3.III
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu -pri de propoziie i propoziii (complementele mod (actualizare)
a cunotinelor de morfosintax, folosind circumstaniale i propoziiile subordonate 13 Propoziia subordonat 1 6.III - 10.III
adecvat semnele ortografice i de punctuaie circumstaniale; complementele circumstaniale de loc, de circumstanial de mod
timp, de mod, propoziiile circumstaniale de loc, de timp, 14 Exerciii Complementele cir- 1 6.III - 10.III
de mod); cumstaniale de loc, de timp, de mod
-aplicarea corect a semnelor de punctuaie la nivelul i propoziiile subordonate circum-
frazei (coordonare, subordonare); staniale de loc, de timp, de mod
15 Evaluare Genul epic. Romanul 1 6.III - 10.III
VII. Genul dramatic. Opera dramatic: 12 S 23-S 26
Genul trsturi generale; lectur de text i
dramatic vizionare de spectacol.
Texte literare - culte - aparinnd
genului dramatic
Text suport
3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau -structura textelor narative (logica aciunii, timpul, O scrisoare pierdut
nonliterar, pornind de la cerine date spaiul naraiunii); relaiile dintre personaje; de Ion Luca Caragiale
-moduri de expunere; ordinea logic i cronologic a 16 Lectur explicativ i expresiv. 1 6.III - 10.III
ideilor / ntmplrilor dintr-un text; Vizionare de spectacol
-trsturile specifice genului dramatic n opere literare 17 Vocabular 1 13.III - 17.III
studiate sau n texte la prima vedere; 18 Structura i forma textului 1 13.III - 17.III
-opera dramatic: trsturi generale; dramatic (act, scen, indicaii
2.1 construirea unui discurs oral pe o tem -caracterizarea unui personaj, rezumarea; prezentarea scenice, replic, tabloul, decorul)
dat unor trsturi ale textelor studiate, ilustrative pentru 19 Ordinea logic a desfurrii 1 13.III - 17.III
genurile i speciile studiate; ntmplrilor, momentele subiectului,
procedee de legare a secvenelor).
Rezumat. Moduri de expunere
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le -caracterizarea unui personaj, rezumare; redactri viznd 20 Personajele. Relaiile dintre perso- 1 13.III - 17.III
la situaia de comunicare concret ilustrarea unor trsturi ale genurilor i ale speciilor naje. Caracterizarea personajelor
studiate; 21 Genul dramatic 1 20.III - 24.III
Lectur suplimentar
Burghezul gentilom de Molire

Sintaxa propoziiei i a frazei


Complementele circumstaniale de
cauz, de scop i propoziiile

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 20
2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n -relaionarea prilor de propoziie n propoziii i a subordonate circumstaniale de
textele orale proprii propoziiilor n fraze, n funcie de intenionalitatea cauz, de scop
comunicrii; rolul elementelor de legtur n fraz; 22 Complementul circumstanial de 1 20.III - 24.III
contragerea unor propoziii n prile de propoziie cauz
corespunztoare sau expansiunea unor pri de propoziie 23 Propoziia subordonat 1 20.III - 24.III
n propoziiile corespunztoare; circumstanial de cauz
1.4 sesizarea particularitilor lexico- -sintaxa propoziiei i a frazei (complementele 24 Complementul circumstanial de 1 20.III - 24.III
gramaticale ale unui mesaj ascultat circumstaniale de cauz, de scop; propoziiile scop
circumstaniale de cauz, de scop); 25 Propoziia subordonat 1 27.III - 31.III
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu -pri de propoziie i propoziii (complementele circumstanial de scop
a cunotinelor de morfosintax, folosind circumstaniale i propoziiile subordonate 26 Exerciii Complementele 1 27.III - 31.III
adecvat semnele ortografice i de punctuaie circumstaniale; complementele circumstaniale de cauz, circumstaniale de cauz, de scop i
de scop, propoziiile circumstaniale de cauz, de scop); propoziiile subordonate
-aplicarea corect a semnelor de punctuaie la nivelul circumstaniale de cauz, de scop
frazei (coordonare, subordonare); 27 Evaluare Genul dramatic 1 27.III - 31.III
VIII. mbinarea genurilor (epic, liric, 14 S 26-S 30
mbinarea dramatic). Specia literar balad
genurilor. popular. Texte literare populare
Balada aparinnd diverselor genuri i
popular specii.
Text suport
3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau -structura textelor narative (logica aciunii, timpul, spaiul Mioria
nonliterar, pornind de la cerine date naraiunii); relaiile dintre personaje; 28 Lectur explicativ i expresiv. 1 27.III - 31.III
-moduri de expunere; ordinea logic i cronologic a Vocabular
ideilor / ntmplrilor dintr-un text; procedee de 29 Figuri de stil. Alegoria. Elemente 1 3.IV - 7.IV
expresivitate artistic n textele studiate (figuri de stil: de versificaie
alegoria, repetiia fonetic/ aliteraia, metafor, hiperbol, 30 Structura textului narativ (logica 1 3.IV - 7.IV
epitet, comparaie, repetiie, enumeraie, antitez); sensul aciunii, timpul, spaiul naraiunii,
figurat al unor cuvinte ntr-un context dat; versificaia conflictul). Ordinea logic a
(msura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa; desfurrii ntmplrilor, momentele
versul liber*); subiectului, procedee de legare a
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le -trsturile specifice celor trei genuri (epic, liric i secvenelor). Moduri de expunere
la situaia de comunicare concret dramatic) n opere literare studiate sau n texte la prima 31 Personajele. Relaiile dintre perso- 1 3.IV - 7.IV
vedere; specii literare obligatorii: balada popular; naje. Caracterizarea personajelor
-caracterizarea unui personaj, rezumare; redactri viznd 32 Balada popular 1 3.IV - 7.IV
ilustrarea unor trsturi ale genurilor i ale speciilor
studiate; comentarea unor secvene din operele studiate
sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerine date;

Sintaxa propoziiei i a frazei


Propoziiile subordonate
circumstaniale condiional,
concesiv, consecutiv
2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n -relaionarea prilor de propoziie n propoziii i a 33 Propoziia subordonat 1 10.IV - 14.IV
textele orale proprii propoziiilor n fraze, n funcie de intenionalitatea circumstanial condiional (I)

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 21
comunicrii; rolul elementelor de legtur n fraz; 34 Propoziia subordonat 1 10.IV - 14.IV
contragerea unor propoziii n prile de propoziie circumstanial condiional (II)
corespunztoare sau expansiunea unor pri de propoziie 35 Propoziia subordonat 1 10.IV - 14.IV
n propoziiile corespunztoare; circumstanial concesiv (I)
1.4 sesizarea particularitilor lexico- -sintaxa propoziiei i a frazei (propoziiile 36 Propoziia subordonat 1 10.IV - 14.IV
gramaticale ale unui mesaj ascultat circumstaniale condiional, concesiv, consecutiv); circumstanial concesiv (II)
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu -pri de propoziie i propoziii (propoziia subordonat 37 Propoziia subordonat 1 1.V - 5.V 1.V
a cunotinelor de morfosintax, folosind circumstanial condiional; propoziia subordonat circumstanial consecutiv (I) -zi liber
adecvat semnele ortografice i de punctuaie circumstanial concesiv; propoziia subordonat 38 Propoziia subordonat 1 1.V - 5.V
circumstanial consecutiv) circumstanial consecutiv (II)
-aplicarea corect a semnelor de punctuaie la nivelul 39 Exerciii Propoziiile 1 1.V - 5.V
frazei (coordonare, subordonare); subordonate circumstaniale
2.3 utilizarea corect a relaiilor sintactice n -relaionarea prilor de propoziie n propoziii i a condiional, concesiv, consecutiv
textele orale proprii propoziiilor n fraze, n funcie de intenionalitatea 40 Exerciii Complementele 1 8.V - 12.V
comunicrii; rolul elementelor de legtur n fraz; circumstaniale i propoziiile
contragerea unor propoziii n prile de propoziie subordonate circumstaniale
corespunztoare sau expansiunea unor pri de propoziie 41 Evaluare mbinarea genurilor. 1 8.V - 12.V
n propoziiile corespunztoare; Balada popular
Lucrare 3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, -structura textelor narative (logica aciunii, timpul, spaiul naraiunii); 4 S 30-S 31
pornind de la cerine date relaiile dintre personaje; structura textelor lirice, eul liric;
scris 42 Recapitulare pentru lucrarea scris 1 8.V - 12.V
-moduri de expunere; ordinea logic i cronologic a ideilor /
semestrial ntmplrilor dintr-un text; procedee de expresivitate artistic n textele semestrial
studiate (figuri de stil: alegoria, repetiia fonetic/ aliteraia, metafor,
hiperbol, epitet, comparaie, repetiie, enumeraie, antitez); sensul 43 Recapitulare pentru lucrarea scris 1 8.V - 12.V
figurat al unor cuvinte ntr-un context dat; versifica ia (msura, rima,
semestrial
piciorul metric, ritmul, versul, strofa; versul liber*);
-trsturile specifice celor trei genuri (epic, liric i dramatic) n opere
literare studiate sau n texte la prima vedere; opera dramatic: trsturi 44 Lucrare scris semestrial 1 15.V - 19.V
generale; specii literare obligatorii: balada popular, romanul
(fragment);
45 Discutarea lucrrii scrise 1 15.V - 19.V
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a -enunul, fraza, pri de propoziie i propoziii (predicatul i propoziia
cunotinelor de morfo-sintax, folosind adecvat subordona t predicativ, subiectul i propoziia subordonat subiectiv; semestriale
semnele ortografice i de punctuaie atributul i propoziia subordonat atributiv; complementul direct i
propoziia subordonat com-pletiv direct; complementul indirect i
propoziia subordonat completiv indirect; complementele
circumstaniale i propoziiile subordonate circumstaniale;
complementele circumstaniale de loc, de timp, de mod, de cauz, de
scop, propoziiile circumstaniale de loc, de timp, de mod, de cauz, de
scop);
-aplicarea corect a semnelor de punctuaie la nivelul frazei
(coordonare, subordonare); realizarea expresivitii cu ajutorul semnelor
de punctuaie; aplicarea cunotine-lor de mor fosintax n exprimarea
scris corect;
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia -caracterizarea unui personaj, rezumare; redactri viznd ilustrarea unor
de comunicare concret trsturi ale genurilor i ale speciilor studiate; comentarea unor secvene
din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerine
date (de exemplu: elemente de structur a operei literare; elemente de
limb i de stil, figurile de stil, versificaia etc.);
4.3 redactarea unui text argumentativ -structurarea textului argumentativ (stabilirea problemei, dezvoltarea
argumentelor, concluzia), pornind de la diverse teme (dezbateri actuale
pe teme de interes pentru elevi; motivarea preferinelor i a opiniilor).

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 22
Recapitulare 6 S 31-S 32
final

3.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, -structura textelor narative (logica aciunii, timpul, spaiul naraiunii); Recapitulare pentru testul de 6
pornind de la cerine date relaiile dintre personaje; structura textelor lirice, eul liric; evaluare final:
-moduri de expunere; ordinea logic i cronologic a ideilor / 46 Structura textelor lirice. Eul liric. 1 15.V - 19.V
ntmplrilor dintr-un text; procedee de expresivitate artistic n textele
studiate (figuri de stil: alegoria, repetiia fonetic/ aliteraia, metafor, Procedee de expresivitate artistic.
hiperbol, epitet, comparaie, repetiie, enumeraie, antitez); sensul Elemente de versificaie. Genul liric.
figurat al unor cuvinte ntr-un context dat; versifica ia (msura, rima, Lexicul. Noiuni de fonetic.
piciorul metric, ritmul, versul, strofa; versul liber*); Sintaxa propoziiei i a frazei
-trsturile specifice celor trei genuri (epic, liric i dramatic) n opere
literare studiate sau n texte la prima vedere; opera dramatic: trsturi
generale; specii literare obligatorii: balada popular, romanul 47 Structura textelor narative (logica 1 15.V - 19.V
(fragment); aciunii, timpul, spaiul naraiunii).
-texte literare (populare i culte aparinnd diverselor genuri i specii); Personaje. Relaiile dintre personaje.
texte nonliterare (texte publicitare, articolul de ziar/ de revist);
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor -corectitudinea i expresivitatea prilor de propoziie i a propoziiilor Caracterizarea personajelor. Genul
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a vocabula- ntr-un text dat; rolul prilor de propoziie i al propoziiilor n funcie epic. Lexicul. Noiuni de fonetic.
rului i a categoriilor semantice studiate de intenia i specificul comunicrii ntr-un text dat; cuvinte i Sintaxa propoziiei i a frazei
construcii incidente; comentarea rolului arhaismelor, al regionalismelor
i al neologismelor; cuvinte derivate, compuse sau obinute prin
conversiune; categorii semantice studiate; *valorile stilistice ale 48 Structura textelor dramatice. 1 22.V - 26.V
nivelului fonetic ntr-un text literar; elemente de limb i de stil n textul Personaje. Relaiile dintre personaje.
literar; figurile de stil, versificaia; Caracterizarea personajelor. Genul
-mijloacele interne de mbogire a vocabularului, familia de cuvinte; dramatic. Lexicul. Noiuni de fone-
prefixoidele*, sufixoidele*; mijloacele externe de mbogire a
vocabularului; tic. Sintaxa propoziiei i a frazei
4.2 utilizarea n redactarea unui text propriu -enunul, fraza, pri de propoziie i propoziii (predicatul i propoziia
acunotinelor de morfo-sintax, folosind adecvat subordona t predicativ, subiectul i propoziia subordonat subiectiv; 49 mbinarea genurilor (epic, liric, 1 22.V - 26.V
semnele ortografice i de punctuaie atributul i propoziia subordonat atributiv; complementul direct i dramatic). Structura operei literare.
propoziia subordonat completiv direct; complementul indirect i
propoziia subordonat completiv indirect; complementele Personaje. Relaiile dintre personaje.
circumstaniale i propoziiile subordonate circumstaniale; Caracterizarea personajelor.
complementele circumstaniale de loc, de timp, de mod, de cauz, de Procedee de expresivitate artistic.
scop, propoziiile circumstaniale de loc, de timp, de mod, de cauz, de Elemente de versificaie
scop);
-aplicarea corect a semnelor de punctuaie la nivelul frazei Lexicul. Noiuni de fonetic.
(coordonare, subordonare); realizarea expresivitii cu ajutorul semnelor Sintaxa propoziiei i a frazei
de punctuaie; aplicarea cunotine-lor de mor fosintax n exprimarea
scris corect;
4.1 redactarea diverselor texte, adaptndu-le la situaia -caracterizarea unui personaj, rezumare; redactri viznd ilustrarea unor
de comunicare concret trsturi ale genurilor i ale speciilor studiate; comentarea unor secvene 50 Test de evaluare final 1 22.V - 26.V
din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerine 51 Discutarea testului de evaluare 1 22.V - 26.V
date (de exemplu: elemente de structur a operei literare; elemente de final
limb i de stil, figurile de stil, versificaia etc.);
4.3 redactarea unui text argumentativ -structurarea textului argumentativ (stabilirea problemei, dezvoltarea
argumentelor, concluzia), pornind de la diverse teme (dezbateri actuale
pe teme de interes pentru elevi; motivarea preferinelor i a opiniilor).
3.3 identificarea valorilor etice i culturale ntr-un text, -elemente etice i culturale n texte literare i nonliterare i exprimarea
exprimndu-i impresiile i preferinele propriei atitudini fa de ele;
Activiti 4 S 33
extra- 1.1 1.2 -vizit tematic la biblioteca colar / comunal Zilele crilor deschise 1 29.V - 2.VI 1.VI
curriculare i 1.5 2.1 -mas rotund, dezbatere, joc de rol, pentru promovarea Fascinaia lecturii 1 29.V - 2.VI - Ziua
extracolare 2.4 2.5 lecturii, ca spaiu al cunoaterii lumii interioare i Cuvnt, sunet i culoare 1 29.V - 2.VI copilului
Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 23
coala 3.1 3.3 exterioare fiinei umane - activ.
altfel: S tii 4.1 4.3 -lectura dramatizat ca modalitate de nelegere a Literatura i scena 1 29.V - 2.VI specifice
mai multe, s mesajului i a diferenelor dintre arta cuvntului i arta
fii mai bun! dramatic
Recapitulare 1.1 dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, - idei principale, idei secundare; ordinea logic i temporal a ideilor/ a Recapitulare pentru Evaluarea 3 S 34
pentru pornind de la cerine date ntmplrilor dintr-un text;
- moduri de expunere (naraiune, descriere, dialog);
Naional:
Evaluarea - structuri n textele epice (logica aciunii, timp, spaiu, modaliti de 52 Genul epic. Fabula. 1 5.VI - 9.VI 5.VI
Naional caracterizare a personajelor, relaiile dintre personaje, naratorul) i lirice Texte nonliterare -zi liber
(concordana dintre forma grafic a poeziei i ideea transmis de Lexicul. Noiuni de fonetic.
aceasta, eul liric);
Morfosintaxa.
- subiectul operei literare, momentele subiectului;
- procedee de expresivitate artistic n textele studiate (figuri de stil: Sintaxa propoziiei i a frazei
personificarea, alegoria, repetiia fonetic/ aliteraia, metafora,
hiperbola, epitetul, comparaia, repetiia, enumeraia, antitez); 53 Basmul popular. 1 5.VI - 9.VI
- sensul propriu i sensul figurat al unor cuvinte ntr-un context dat;
Texte nonliterare.
- elemente de versificaie (msura, rima, piciorul metric, ritmul, versul,
strofa); Lexicul. Noiuni de fonetic.
- trsturile specifice genului epic, liric i dramatic n opere literare Morfosintaxa.
studiate sau n texte la prima vedere; Sintaxa propoziiei i a frazei
- trsturi ale speciilor literare: schia, basmul popular, pastelul, fabula,
nuvela, romanul, doina popular, balada popular;
- texte literare (populare i culte aparinnd diverselor genuri i 54 Doina popular. 1 5.VI - 9.VI
specii); texte nonliterare; Texte nonliterare
1.2 sesizarea corectitudinii i a valorii expresive a - arhaisme, regionalisme i neologisme; cuvinte derivate, compuse sau Lexicul. Noiuni de fonetic.
categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de mbogire obinute prin schimbarea valorii gramaticale/conversiune;
Morfosintaxa.
a vocabularului i a categoriilor semantice studiate, a - categorii semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte
ortografiei i punctuaiei polisemantice; construcii pleonastice; sensurile cuvintelor n contexte Sintaxa propoziiei i a frazei
diferite;
- mijloacele interne de mbogire a vocabularului (derivarea, Genul liric. Pastelul.
compunerea, schimbarea valorii gramaticale/conversiunea), familia de
Texte nonliterare
cuvinte; mijloacele externe de mbogire a vocabularului;
- ortografierea diftongilor, a triftongilor i a vocalelor n hiat; Lexicul. Noiuni de fonetic.
- desprirea cuvintelor n silabe; Morfosintaxa.
- semne de punctuaie: punctul, virgula, dou puncte, ghilimelele, linia Sintaxa propoziiei i a frazei
de dialog, semnul ntrebrii, semnul exclamrii, cratima, punctul i
virgula, linia de pauz;
- semne ortografice: cratima, punctul; Genul epic. Schia.
- valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical i Texte nonliterare
morfosintactic) ntr-un text dat; elemente de limb i de stil n textul Lexicul. Noiuni de fonetic.
literar; figurile de stil, versificaia;
Morfosintaxa.
2.1 redactarea diverselor texte, cu scopuri i destinaii - elemente de redactare a unor compuneri pe o anumit tem/urmrind
diverse, adaptndu-le la situaia de comunicare concret un plan dat sau conceput de elev; prile componente ale unei Sintaxa propoziiei i a frazei
compuneri; organizarea planului unei compuneri pe o tem dat;
structurarea detaliilor n jurul ideii principale; dispunerea n pagin a Genul epic. Nuvela.
diverselor texte; scrierea ngrijit, lizibil i corect;
Texte nonliterare.
- redactarea unor texte reflexive i imaginative (compuneri care
presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment Lexicul. Noiuni de fonetic.
personal, social sau cultural; evidenierea unor trsturi ale unui obiect Morfosintaxa.
(peisaj, oper de art, persoan)- ntr-o descriere; Sintaxa propoziiei i a frazei
- redactarea unor scurte naraiuni; continuarea unor dialoguri; redactarea
unor texte argumentative (susinerea preferinelor i a opiniilor);
redactarea unor compuneri avnd ca suport texte literare studiate sau la Genul epic. Romanul.
prima vedere rezumat, caracterizare de personaj; Texte nonliterare.
- motivarea apartenenei unui text studiat sau la prima vedere la o specie Lexicul. Noiuni de fonetic.
literar sau la un gen literar;
Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 24
- prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvene din texte la Morfosintaxa.
prima vedere, pe baza unor cerine date (de exemplu: elemente de
Sintaxa propoziiei i a frazei
structur a operei literare, figurile de stil studiate, elemente de
versificaie etc.) sau prin exprimarea argumentat a opiniei personale
privind structura textului, semnificaia titlului, procedeele de Balada popular.
expresivitate artistic nvate i semnificaia/mesajul textului dat; Texte nonliterare.
- exprimarea argumentat a unui punct de vedere privind un text studiat
Lexicul. Noiuni de fonetic.
sau textul la prima vedere; aprecieri personale referitoare la fragmente
din textele studiate sau la prima vedere; Morfosintaxa.
2.2 utilizarea n redactarea unui text propriu a - elemente de lexic studiate n clasele V - VIII; Sintaxa propoziiei i a frazei
cunotinelor de lexic i de morfo-sintax, folosind - aplicarea corect a cunotinelor de morfosintax n exprimarea scris;
adecvat semnele ortografice i de punctuaie - folosirea corect a semnelor de punctuaie la nivelul propoziiei i al frazei
Genul dramatic
(coordonare, subordonare, inciden);
- enunul, fraza, pri de propoziie i propoziii studiate (predicatul i Lexicul. Noiuni de fonetic.
propoziia subordonat predicativ, subiectul i propoziia subordonat Morfosintaxa.
subiectiv; atributul i propoziia subordonat atributiv; complementul Sintaxa propoziiei i a frazei
direct i propoziia subordonat completiv direct; complementul indirect i
propoziia subordonat completiv indirect; complementele circumstaniale
i propoziiile subordonate circumstaniale corespunztoare (de loc, de timp,
de mod, de cauz, de scop); propoziia subordonat circumstanial
condiional, concesiv, consecutiv; expansiunea i contragerea.

Prof. Hlihor Lenua Planificare anual i calendaristic Limba i literatura romn Clasa a VIII-a An colar 2016-2017 25