Sunteți pe pagina 1din 2

+Argumentarea apartenenţei unui text literar la genul liric - compunere

PLANUL COMPUNERII COMPUNEREA

Textul liric este un text literar în care autorul exprimă gânduri, idei,
I.INTRODUCERE sentimente în mod direct, prin intermediul unei voci numite eu liric,
- definiţia textului liric folosind un limbaj artistic, încărcat de subiectivitate.

II. CUPRINS „Mezul iernei” este un text liric pentru că are toate caracteristicile
acestui tip de text. În primul rând, este un text liric pentru că exprimă
Argumentarea apartenenţei trăirile proprii ale autorului în mod direct. Contemplând un peisaj de
textului " Mezul iernei", la iarnă, acesta este mai întâi îngrozit de virulenţa gerului. E atât de frig,
categoria textelor lirice încât se aud trosnind stejarii în pădure, încât şi stele par încremenite pe
a) exprimă gânduri, idei, bolta cerească. Peisajul este totuşi încântător şi eul liric este fermecat
sentimente ale autorului în de strălucirea zăpezii. Măreţia naturii îl copleşeşte şi are sentimentul
MOD DIRECT (iei poezia că trebuie să existe un creator care a zămislit-o. Îşi închipuie natura ca
strofă cu strofă şi arăţi ce pe un templu, ale cărui coloane sunt fumurile ce ies pe hornurile
spune autorul, ce gânduri, caselor. Acoperişul templului este bolta cerească, luna este farul
idei şi sentimente comunică) principal, iar stelele sunt făcliile. Munţii sunt altarele şi vântul scoate
sunete îngrozitoare la orga reprezentată de codri. Omul se simte
mărunt în faţa grandorii naturii.
În al doilea rând, textul este liric, deoarece există un eu liric.
b) există eu liric ( cauţi mărcile Acesta îşi face simţită prezenţa în ultima strofă prin verbul la persoana
prezenţei eului liric în text ) I „văd”. De asemenea, se simte prezenţa eului liric şi în exclamaţii:
„E un ger amar, cumplit”
„O! Tablou măreţ, fantastic!”
c) limbajul este artistic,
încărcat de subiectivitate: În al treilea rând, caracterul liric al textului este dat de limbajul
· imagini artistice şi figuri folosit. Este un limbaj artistic, care creează imagini, prin intermediul
de stil (prezentarea celor cărora poetul îşi exprimă emoţiile. Astfel, prima strofă începe cu
mai importante imagini imaginea vizual-auditivă a naturii copleşite de ger. Epitetele „amar”,
şi figuri de stil, cu „cumplit”, „îngheţate” şi „oţelit” transmit un sentiment de nelinişte şi
semnificaţia lor) chiar teamă în faţa grozăviei frigului. Strofa continuă cu imaginea (tot
· muzicalitate ( ritm, rimă, vizual-auditivă) a câmpiilor acoperite de zăpadă. Comparaţia
măsură) „zăpada... pare-un lan de diamanturi” şi epitetele „cristalină” şi
„strălucitoare” sugerează frumuseţea şi strălucirea zăpezii, care îl
încântă pe eul liric. În următoarele strofe, autorul creează imaginea
naturii ca un templu. El foloseşte comparaţia fumuri...se ridică ca
înaltele coloane”, metaforele „altare”, „organe sonoare” şi epitetele
„albe”, „scânteios”, „maiestuos”, „tainic”, „măreţ”, „fantastic”,
„argintii”, „nemărginitul”, „îngrozitoare” pentru a sugerea măreţia şi
misterul naturii şi pentru a transmite un sentiment de admiraţie
amestecată cu teamă. Eul liric presimte existenţa unui creator divin
îndărătul acestei grandori cosmice.
Limbajul artistic se arată şi prin forma muzicală a textului, care
este organizat în versuri cu măsură egală (de 15 – 16 silabe), are rimă
împerecheată şi ritm trohaic.
III. ÎNCHEIERE În concluzie, textul „Mezul iernei” este liric, deoarece, prin
Concluzii - rezumatul vocea unui eu liric, autorul comunică în mod direct emoţii şi gânduri
cuprinsului legate de iarnă, folosind un limbaj expresiv prin care reuşeşte să ne
impresioneze puternic.