Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE - PRONUMELE

1. In versurile “ Domnul se mira / Ş-apoi îi mustra “ , se găsesc :


a. un pronume personal şi un pronume reflexiv. F
b. două pronume personale şi un pronume reflexiv. F
c. un pronume personal şi două pronume reflexive A

2. Scrie , între paranteze , valoarea morfologică a cuvintelor :


a. Terenurile acestea au fost cultivate .(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
b. Terenurile acestora au fost cultivate .(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
c. Părinţii lui m-au felicitat .(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
d. Părinţii săi m-au felicitat .(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
e. Scrisoarea de la ai săi l-a bucurat .(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
f. Mă gândesc la vacanţă .(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
3. Cuvântul „mei” din enunţul „ Băieţii aceia sunt prietenii mei „ , este in cazul :
a. Genitiv A
b. Nominativ F
c. Acuzativ F
4. Corectează prin transcriere , enunţurile :
a. Mergeai pe aceiaşi ulicioară .=> Mergeai pe aceeasi ulicioara.
b. Celălant coleg m-a strigat .=>Celalalt coleg ma strigat.
5. Notează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvântului subliniat : A mea
a rămas acasa .
A mea=fs.C.pronume personal
6. Scrie in dreptul următoarelor substantive , adjective pronominale demonstrative
de apropiere :
- caietul . . . . . . .. .
- . . . . . . . . bănci
- . . . . . . .copaci
- Florile . . . . . ..
7. Precizeaza cazul şi funcţia sintactica a pronumelor demonstrative din enunturile :
a. Aceştia sunt prietenii mei .
b. I-am vazut pe ceilalti in biblioteca
c. Acestora nu le place matematica .
d. Băietii acestuia sunt verii mei .
8. Exemplifica in enunturi următoarele valori morfologice :
• Pronume demonstrativ de departare –
• Adjectiv pronom. Demonstrativ de dep.
9. Completeaza enunturile urmatoare cu pronumele cerut in paranteza :
a. Maria te ajută la teme . ( pron. Pers. , a II-A, sing. )
b. Ma spăl inainte de masă . ( pron. Reflexiv , pers.I sing . )
c. Pe . . . . . . . .îi asteptăm mâine la noi ( pron. Posesiv, pers. a II- a , sing.)
d. M-am întâlnit cu tine la Buzau .