Sunteți pe pagina 1din 2

ABILITATI DE BAZA IN INGRIJIREA PACIENTULUI

Lp.1

Profilul moral al asistentei medicale


Formarea conduitei morale:
1. factorul intelectual - pe baza acestuia formandu-se constiinta morala;
2. factorul afectiv - necesar pentru formarea convingerilor morale;
3. factorul volitiv - important in formarea comportamentului moral prin educatie.

Putem vorbi de:


1.trăsături morale exprimate în atitudinea faţă de societate şi oameni, şi în relatiile cu
acestia (ca pacienti),
2.trăsături morale exprimate în atitudinea faţă de munca
3.trăsături morale exprimate în atitudinea faţă de sine însuşi.

Trăsături morale exprimate în atitudinea faţă de societate şi oameni


• colegialitate,
• solidaritate,
• prietenie
• fidelitate
• combativitate,
• omenie,
• simtul dreptăţii şi echităţii,
• obiectivitate,
• principialitate,
• respectarea si preţuirea semenilor,
• exigenţă faţă de ei,
• încrederea în oameni,
• optimism,
• altruism,
• generozitate,
• blandeţe,
• bunătate,
• sinceritate,
• întelegere,
• corectitudine,
• buna cuviinţă,
• conduitî exemplară,
• devotament,
• întelegere faţă de bolnav.

Trăsături morale exprimate în atitudinea faţă de muncă


• dragoste de munca, de profesie
• nevoia de muncă,
• pasiunea în muncă,
• disciplina in munca,
• responsabilitatea muncii,
• perseverenta,
• constiinciozitatea,
Trăsături morale exprimate în atitudinea faţă de sine însuşi.
-modestie,
-onestitate,
-consecventa,
-autoexigenta,
-autocritica,

Trăsături morale negative


Trebuie evitate:
• tipul autoritar,
• neincrezator,
• indiferent.

Asistenţa medicală urmareste:


 Menţinerea sau refacerea sănătăţii
 Educaţia schematică pentru sănătate
 Menţinerea independenţei persoanei îngrijite cât mai mult timp în ideea
respectării valorilor individului, familiei, societăţii
 Întărirea capacităţii de muncă
 Creşterea duratei de viaţă activă
 Prevenirea îmbolnăvirilor
 Alinarea suferinţelor
 Vindecarea omului bolnav
 Reintegrarea rapidă, socio-profesională a celor suferinzi

Rolul asistentei medicale, conform Conferinţei de la Viena de la 1899:


 Nevoia de a dezvolta servicii inovatoare pentru asistenţa medicala care să pună
accent pe sănătate şi nu pe boală, ceea ce impune o revizuire a normelor profesionale
 Restructurarea, reorganizarea şi revizuirea programelor de formare a
asistentelor medicale pentru a produce la bază un personal capabil să lucreze în spital sau
comunitate
 Nevoia de a fundamenta activitatea medicală pe nevoi de sănătate, pe
participarea populaţie în functie de caracterul epidemiologic, de valorile culturale, de
consideraţiile etnice ale populaţiei respective