Sunteți pe pagina 1din 15

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MARKETING

TEMA 1:
ANALIZA UNUI ARTICOL DIN BAZE DE DATE INTERNAȚIONALE

1. Denumirea articolului: Efectul internetului în comunicarea de marketing și serviciul


companiilor

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

2. Autor(i): Stefan Lagrosen


3. Conceptul(le) de marketing dezvoltat(e): Scopul este de a înțelege modul în care
companiile de servicii tradționale folosesc internetul in comunicarea lor de marketing si
efectul pe care îl are internetul asupra utilizării canalelor de comunicare de marketing.
Rezultate arată faptul că trei strategii de comunicare diferite sunt utilizate in funcție de
sfera de utilizare a internetului si de măsura in care companiile utilizeaza marketingul

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

relațional.Prezentarea strategiilor și implicațiile acestora ar trebuii să fie utile pentru


managerii companiilor atunci când planifică activitătțiile de comincare .
4. Motivația alegerii articolului: Articolul prezent prezintă importantă pe care o are internetul
pentru mass-media și pentru companiile care actionează exclusiv pe web , deoarece
oamenii la nivel mondial preferă căutarea informațiilor de interes , pe internet .Aparița
intenetului influențează utilizarea canalelor de marketing și schimbă modul tradițional de
comunicare de marketing , este foarte utilă să studiem cum este integrată comunicarea prin

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

intermediul internetului in mixul tradiăional de comunicare .Faptul că serviciile dispun de


un conținut ridicat de informații , internetul ar trebuii să fie deosebit de potrivit pentru
promovarea și furnizarea serviciilor de marketing.

5. Cele mai interesante idei evidențiate în cadrul articolului:


Majoritatea companiilor au susținut că cel mai mare beneficiu pe care îl oferă internetul în
comparație cu alte instrumente de comunicare este posibilitatea de a comunica bidirecțional

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

deoarece se adresează multor persoane dar și clienților individuali. Articolul demonstrează


faptul că strategiile de comunicare pe internet pot fi caracterizate conform mai multor strategii,
companiile mari au optat pentru utilizarea relațiilor de marketing în comunicarea lor de
marketing, în consecința urmează strategia de comunicare a relațiilor de masa, companiile mici
respectă strategia de comunicare personalizată a relațiilor. Se susține faptul că strategia de

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

comunicare personlizată este o alegere rezonabilă deoarece companiile mici de servicii trebuie
să se concentreze pe relaționalizare.
Cele mai multe companii cred că pe termen lung comunicarea în mediul online va crește
ponderea bugetui, însă cu toate acestea, nicio companie nu susține faptul că poate înlocui
complet oricare din canalele de comunicare tradiționale. În prezent, resursele cheltuite pe
internet pentru comunicare de marketing au condus la o reducere neglijabilă a sumelor cheltuite
fața de alte instrumnete de comunicare.

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

6. Relevanța temei din punct de vedere practic (implicațiile practice ale cercetării):
În acest studiu cercetarea se concentrează asupra companiilor de servicii, deoarece o
mare parte din atenție se focusează asupra bunurilor. Serviciile au un conținut ridicat de
informații, internetul ar trebui să fie deosebit de potrivit pentru promovarea și furnizarea
serviciilor. Serviciile nu impliăa transferul de proprietate și implica de obicei cel puțin
un anumit nivel de participare a consumatorilor la procesul de producție. Noile strategii
de marketing au fost prevăzute pentru a include noi modalitați de direcționare,

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

concentrându-se pe beneficii, strategia de produs subliniind autenticitatea și promovarea


bazată pe site-uri web bine administrate. Întrucât internetul este un mediu global,
companiile care îl utilizează se adresează întotdeauna potențialului public internațional.
Acest lucru duce la creșterea concurenței la nivel internațional. Există, de asemenea,
diferențe internaționale în modul în care internetul este utilizat pentru marketing, de
exemplu, un studiu comparativ între Marea Britanie, Australia si Noua Zeelanda a arătat
faptul că companiile din cele trei țari folosesc în general internetul pentru comunicarea

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

de marketing, în timp ce ultilizarea pentru tranzacții a fost mult mai mică în Australia și
Noua Zeelanda.

7. Bibliografie (cinci surse bibliografice în stil Harvard, cele mai relevante din
perspectiva temei):

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

 Adam, S., Mulye, R., Deans, K.R. and Palihawadana, D. (2002), “E-marketing in
perspective: a three-country comparison of business use of the internet”, Burnett, J. and
Moriarty, S. (1998), Introduction to Marketing
 Communication: An Integrated Approach, Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River,
NJ.Marketing Intelligence & Planning, Vol. 20 No. 4, pp. 243-51.
 Ellsworth, J.H. and Ellsworth, M.V. (1997), Marketing on the Internet, Wiley, New
York, NY.

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

 Gilmore, A., Carson, D. and Grant, K. (2001), “SME marketing in practice”, Marketing
Intelligence & Planning, Vol. 19 No. 1, pp. 6-11.
 Glaser, B.G. and Strauss, A.L. (1967), The Discovery ofGrounded Theory, Strategies
for Qualitative Research, Aldine Publishing Company, Chicago, IL.

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

Nume și prenume:Ungureanu Petruța-Ioana

Grupa: 1733 / Seria:C

Cerință 1 2 3 4 5 6 7 Oficiu Total

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

Punctaj 0.25 p 0.25 p 1p 2p 2p 3p 0.5 p 1p 10 p


Punctaj obținut
Punctaj ponderat (5%)

http://mk.ase.ro/
/marketing.ase.ro/