Sunteți pe pagina 1din 6

DiviziaTrafic

Centrul de InstruireVidele

PLAN DE LECTIE

Grupa de functii,,B” IDM de oricefel


Nr. D Exemple de
u Biblio- Metode Mijloace neregulisau
r grafiaafere de si accidentesii Obs
a nta instruire materialul ncidentefer .
Denumireatemeloraferentemodulului de instruireteoretica t utilizate didactic oviare in
a folosit legatura cu
continutulm
odululu
0 1 2 3 4 5 6 7
Regulamente
14.INDENTIFICAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRELUCRARE A TRENURILOR. 1 Fisa nr.18 Conversatia Reglementari
Tehnologiamanevrei de descompunere. 0 P.T.E. Lucrare Instructii
Tehnologiamanevrei la compunereatrenurilor. M Scrisa Ordine
Pct.S-Personalul care executamanevrasimodul de executare al acesteia. I Anexa Prescriptii
-Care estenumarul minim din care estealcatuita o partida de manevra? N nr.7 Dispozitii
1. -Cum se face manevra cu locomotiva?(impingere,tragere, P.T.E. Imprimate
Imbrincire,trierepecocoasasau plan inclinat) –separatpentrufiecarestatie in parte in functie Tablaclasica
de prevederile PTE.
-Manevra cu altevehicole
-Manevra cu vagoane de calatorisimarfa in statiile in care liniile au razacurbeimai mica de 1 Conversatia Regulamente
150 metri. 0 Fisa nr.18 Lucrare Reglementari
1. -Cine intocmestefisa 18 PTE daca in statieisidesfasoaraactivitateasimultan 2 M P.T.E. scrisa Instructii
saumaimultepartide de manevraapartinindaceluiasi OTF sau OMF? I Anexa Ordine
-Cind se manevreaza cu U.A.M?(izolat , UAM plus un vagonpedouaosiisauremorcaspeciala) n Nr.7 Prescriptii
-Modul de executare a manevreivehicolelorferoviareincarcate cu P.T.E. Dispozitii
transporturiexceptionalepeliniilestatieisiliniilepe care Imprimate
estepermisacirculatiasimanevraacestora. Tablaclasica
-In baza la ce se executamanevra ?
-CereglementeazaAnexa nr.7 P.T.E.
15.ORGANIZAREA ACTIVITATII DE MANEVRA.
Reguligeneraleprivindorganizarea ,conducereasiexecutareamanevrei.
-Cine autorizeazaexecutareamanevreipeliniiledestinateacesteiactivitati in conditii de 9 R.002 art. Conversatia Regulamente
sigurantasisecuritate in munca? (RET. 002.art 171.1) 0 171-175 Lucrare Reglementari
-Care suntvitezelemaximeadmise la manevra? (RET 002 art.172.1) m 181 Scrisa Instructii
-Cum se executamanevrepeliniadirecta a statieisautraversareaei,darpesteaparatele de cale in P.T.E. Ordine
extreme ale statiei?(RET. 002 art.173.1) Fisa nr.2 Prescriptii
-Cum se face depasirealimiteistatiei la manevra?(RET. 002 art.173.3) 18,21,22, Dispozitii
-Cindesteinterzisamanevraprinimbrincire? (RET. 002 art.174.1) 23,37. Imprimate
-Exceptii(RET. 002 art. 174.2) R.006 art. Tablaclasica
-In ce se stabilestemasasilungimeatrenurilorsiince se trec?(RET. 002 art. 175 .2) 5,7,20,31. Rechizite de
-Ce nu trebuiesadepaseascalungimeaunuitren,cum se face indrumareatrenurilormai lungi R.005 art. Semnalizare
decitlungimeautila a liniilor de primireexpediere?(RET 002 art. 175.3) 43-66 Machete
-Cu cetrebuieasiguratamentinerepeloc a unuitrenoprit in liniecurenta,dardacafrinele de 77-80,82
mina din tren nu asiguramentinereapeloc a acestuia?(RET 002 art. 181) Anexa
-De ceestelimitataviteza maxima cu care se executamanevra. (R. 006 art. 5.2) nr.9.
-Cine si de ceregleazavitezareala cu care se efectuiazamanevra?(R.006 art.5.3)
-Cite locomotive in actiune se utilizeaza la manevra?cum?(R.006 art.7.1)
-Cindestepermisamanevra cu locomotivaintercalata in actiune?(R.006 art.7.2)
-Cesisteme de frinaresuntutilizate la manevra?(R.006 art.20.12 .a,b,c,d,e.)
-Cine verificafunctionareafranelor automate in actiune,cum?(R.006 art.20.13)
-Procentul de masafranata la manevra.
-De cedepindeprocentul de masafranata la manevra?(R.006 art.31.1)
-Care esteordinea de actionare a fr.in cazulfranari manual saumixte?(R.006 art.30.2) 9 Conversatia
1
-Unde se trecetonajulsiprocentul de masafranata la manevra?(R.006 art.31.3) 0 R.002 art. Lucrare
EXECUTAREA MANEVREI SI COMPUNEREA TRENURILOR. m 171-175 Scrisa
-Ceestemanevrasi de cine se executa?(R.005 art.43.1,2) in 181 Regulamente
-Dupace se executamanevra?(R.005 art.43.3) P.T.E. Reglementari
-In cite exemplare se intocmesteplanulde manevrasiceurmeazadupa? (R.005 art.43.5) Fisa nr.2 Instructii
-Cine conduce operatiunile de manevra?cinemaipoate fi conducator de manevra? 18,21,22, Ordine
(R.005 art.43.9) 23,37. Prescriptii
-In cazuriexceptionale in statiiunde nu existapartida de manevra cine poate face manevrasi R.006 art. Dispozitii
cum?(R.005 art.43.11) 5,7,20,31. Imprimate
-Cesarcini precise repartizeazaconducatorulmanevreisicind?(R.005 art.44.2) R.005 art. Tablaclasica
-Cum se face manevrapeliniileacoperite cu discurirosii mobile?(R.005 art.44.4) 43-66 Rechizite de
-Cetrebuiesacomunice sis a verificeconducatorulmanevreiinainte de dareasemnalului de 77-80,82 Semnalizare
incepere a manrvrei?(R.005 art.45 a-k) Anexa Machete
-Unde se posteazaconducatorulmanevrei?(R.005 art.46) nr.9.
Statiunareasiasigurareavehicolelor cu care samanevrat,dar la liniile de incarcare
/descarcare?(R.005art.46.4,5)
-Cum de face depasirea :
-Aparatelor de cale extreme ale statiei
-Limiteiincinteistatiei. (R.005 art 46.8,9.10,11,12)
-Ceeste o zona de manevrasi cum se trecedintr-o zona in alta? (R.005 art.47.1,2)
-Cand se efectueazamanevrapesectii cu profilnefavorabil la intrare –pantamai mare de
15o/oo?(R.005 art.49)
-Cand se admitedepasirea la manevra a semnalelorluminoase care ordonaoprireasi in baza
la ce se depasesc?(R.005 art.50.1)cevacontine O.C.(R.005 art.50.2)
MANEVRA CU LOCOMOTIVA.
-Cindesteobligatconducatorulmanevreisatrimita un agent din partida de manevra cu
rechizite de semnalizareinainteaconvoiului de manevra?(R.005 art.53.1 a,b,c,d,e,f)
-Cum se manevreazavagoanele de calatori? (R.oo5 art.54.1)
-Cum se face manevra cu vagoaneincarcate cu MARFURI PREICULOASE DIN
CATEGORIAEXPLOZIBILEsicemasurisoplimentare se iau?(R005 art.55.1 a,b,c,d,e)
-Radioactive. (R005 art.55.3)
-Incendiabile. (R005 art.55.4)
-Etichetate cu “pericol “ Conversatia
-Pulverulentepeliniielectrificate. (R.005 art .57.1,2) Lucrare Regulamente
-Cum se face manevrareavag. cu incarcaturaasezatanumaipe o parte?(R.005 art.56) Scrisa Reglementari
1 -Cum se manevreazavagoaneletranspuse?(R.005 art.58) Instructii
-Cum se verificacuplareacorectasizavorireacuplelor automate?(R.005 art.58.2) 9 R.002 art. Ordine
-Ceconditiitrebuiescindepilnite la manevraprinimbrincire?(R.005 0 171-175 Prescriptii
art.59.1)sicindesteinnterzisa? m 181 Dispozitii
(R.005 art.59.2) in P.T.E. Imprimate
-Cevehicoleferoviare au trecereapestecocoasainterzisa?(R.005 art.60.1) Fisa nr.2 Tablaclasica
MANEVRA CU ALTE MIJLOACE. 18,21,22, Rechizite de
-Cum se face siceconditiisimasuri se iau?(R.005 art.61.1 a,b,c,d,e,f) 23,37. Semnalizare
-Manevra U.A.M.(R.005 art.61.2) R.006 art. Machete
MANEVRA IN LINIE CURENTA. 5,7,20,31.
-Cemasurisuplimentaresiia in cazulmanevrei in liniecurenta?(R.005 art.62.2 a,b) R.005 art.
-Cum se face iesirea in liniecurenta a unui convoy de manevra de peliniiledeservite de post 43-66
de macazurisau post ajutator de miscare?(R.005 art62.3) 77-80,82
MANIPULAREA MACAZELOR SI A SABOTILOR DE DERAIERE LA MANEVRA. Anexa
-Cine manipuleazamacazelesisaboti de deraiere la manevra ,la cererea cui?(R.005 art nr.9.
63.1),cine le verificapeceleatacatepe la virf?(R.005 art.63.3)
-Cemasuri se iaucund un macazatacatpe la calcai in pozitiefalsa?(R.005 art.63.6)
-Cind se interzicemanipulareamacazelor la manevra?(R.005 art.64.1)
-Cum sicind se face verificareastarii de ocupare a liniilorsimacazelor in statiiinzestrate cu
instalatii CED in cazulcind se manevreaza cu trenuri cu boghiurispecial,UAM,vag care au
stationatmaimult de 72 de ore?(R.005 art.64.2)
INTREBUINTAREA FRANELOR SI A SABOTILOR DE MANA LA MANEVRA.
-Cu ce se asiguraoprireavagoanelor la loculfixat la manevra?(R.005 art.65.1)
-Cine sicindverificafunctionareafranelor de mana?(R.005 art65.3)
-Ceregulitrebuiescrespectate la utilizareasabotilor de mana?(R.005 art.66 a,b,c,d,e,f)
-Defectelesabotilor de mana. (R.005 art.66.2)
Evidentiereasabotilor de mana.

Conversatia Regulamente
RETRAGEREA SI OPRIREA MANEVREI IN VEDEREA PRIMIRII,TRECERII SI EXPEDIERII 9 Lucrare Reglementari FETESTI
TRENURILOR. 0 R.002 art. scrisa Instructii
-Cemanevretrebuieretrasesiopriteinainte de primirea/trecereaunuitrenprinstatie?(R.005 m 171-175 Ordine
art.77.1) in 181 Prescriptii
- Dar la expediere?(R.005 art 77.2) P.T.E. Dispozitii
-Cind se retragesioprestemanevrapesectii cu pantamai mare de Fisa nr.2 Imprimate
15o/oodinspreliniacurenta?(R.005 art 77.4) 18,21,22, Tablaclasica
-Din ordinul cui se face retragereasioprireamanevreisice se indica ?cindmanevra se 23,37. Rechizite de
consideraretrasasioprita?(R.005 art.78) R.006 art. Semnalizare
Cronologiaretrageriisiopririimanevrei (IDM,acar,conducator de manevra,mecanic) 5,7,20,31. Machete
-Ce se intampla cu O.C. datpentrudepasireasemnalelor cu luminarosiesaualbastra in R.005 art.
cazulretrageriisiopririimanevrei?(R.005 art.79.1) 43-66
-Cind se permit miscari de manevrasimultan cu primirea/expediereaunuitren? 77-80,82
(R.005 art.80.1) Anexa
-Planul de manevra(Continut,întocmire….) . (R.005 anexa nr.9) nr.9.
16.ASIGURAREA MATERIALULUI RULANT. Regulamente
-Cereprezintaprocentul de masafranata?(RET.002 art.179.3)sicetrebuiesaasigureprocentul 3 R.002 art. Conversatia Reglementari
de masafranata minim?(RET.002 art.179.4) 0 179,181 Lucrare Instructii I.L.CARAGIALE
1 -Cereprezintadrumul de frinare? (RET.002 art.179.6) m R.005 art. Scrisa Ordine
in 67-76,81 Prescriptii
-Cum trebuiesa fie vehicoleleferoviare cu care nu se manevreaza? (R.005 art.67) R.006 art. STUDIU Dispozitii
Cum se asiguravagoaneleaflate la incarcare /descarcare (R.005 art.68.1) dargrupurile de 33,55 DE Imprimate
vag.(R005 art 68.2) PTE fisa CAZ Tablaclasica
-Cum se face asigurareatrenurilorsi a grupurilor de vagoaneinainte de dezlegarea 24,25 Rechizite de
locomotive?(R.005 art.69.1) Semnalizare
-Dar vagoaneleaflatepeliniilegrupei de triere?(R.005 art.70) Machete
-Cind se scot saboti de mana de la rotilevagoanelorsicindse slabescfranele de mana?
(R005 art.71)
-Cind se face verificareafunctionariifranelor de manafolositepentruasigurareavagoanelor?
(R.005 art.72)
-Cemasurii se iaudacafranele de mana in stare de functionare nu
asiguramasanecesaramentineriipeloc?(R.005 art.72.3)
-Cine raspundepentrustrangereafranelor de manasiaplicareasabotilor de mana in
vedereaagigurariivehicolelorferoviare contra fugirii?(R.005 art.74.1
I.L.CARAGIALE
a,b,c)darpentruslabireafranelorsiridicareasabotilor?(R 005 74.2) R.002 art. Regulamente
-Ceinscrieri face personalulOTF,seful de trensaumecaniculajutorinainte de dezlegarea 3 179,181 Reglementari
locomotive de la tren?(R.005 art.75.1) 0 R.005 art. Conversatia Instructii
-Oprireavagoanelorfugite(R.005 art.81) m 67-76,81 Lucrare Ordine
-Cum trebuiesa fie aranjate in corpultrenuluivagoanele cu frana automata si de mana in R.006 art. scrisa Prescriptii
active?(R 006.art.33.1) 33,55 Dispozitii
-Golul de frana : (R.006 art.33.2) PTE fisa Imprimate
1 -locomotivasiprimulvagon cu frana automata active. 24,25 Tablaclasica
-inainteaultimelortreivagoane din tren(pt.trenurile care nu circula in rangul VII). Rechizite de
-inainteavagonului de semnal. Semnalizare
-Cum se verificafranele de mananecesarementineriipeloc a trenului?(R.006 art.55.1) Machete
-Cind se considera o frana de manadefecta?(R.006 art.55.2)
-Cefrane de mana se verifica la trenurile de calatori?(R006 art.55.4)
-CereglementeazaFisele 24 si 25 din PTE?

TEMA SUPLIMENTARA. 2 Tg. 15 Conversatia


2. MaterialulEducativtrimestrul I-2013 al DivizieiTrafic Constanta 0 02.04.2013
MaterialulEducativ al RGSC nr.4/392/2013 m R.G.S.C.
Accidentesiincidenteprodusepepeteaua CFR in care au fostimplicati IDM in nr.4/392/
2013
Telegrame
de serviciu

150 MINUTE+30 MINUTE PAUZA

Instructor M SefStatie