Sunteți pe pagina 1din 3

Test

A. Citește cu atenție textul următor și răspunde cerințelor date:


"Hobbitul de care vă vorbesc era un hobbit cu stare şi numele lui era Baggins. Familia
Baggins trăia pe lângă Deal de când lumea şi toţi o considerau foarte respectabilă, nu numai
pentru că cei mai mulţi dintre membrii ei erau buni gospodari, dar şi pentru că nu făcuseră
niciodată nimic neaşteptat; ştiai perfect ce va spune un Baggins despre o problemă sau alta, fără
să-ţi mai baţi capul să-l întrebi. Povestea de faţă este despre un membru al familiei Baggins care
s-a trezit antrenat într-o aventură, făcînd şi spunând lucruri cu totul neaşteptate, cu care ocazie
şi-a pierdut respectul vecinilor şi, în schimb, a câştigat... ei, o să vedeţi dacă, până la urmă a
câștigat ceva." ( J.R.R. Tolkien, Hobbitul)

1. Precizează autorul și titlul fragmentului dat.


0,5p
______________________________________________________________________________
2. Precizează numele personajului din fragmentul dat.
0,5p
______________________________________________________________________________
3. Unde trăia familia Baggins? 0,5p
______________________________________________________________________________
4. Cum era considerată familia Baggins? 0,5p
______________________________________________________________________________
5. Despre cine este povestea „de față”? 0,5
______________________________________________________________________________
6. Formulează o idee principală din textul dat. 0,5

______________________________________________________________________________

7. Desparte în silabe următoarele cuvinte din text: 0,5p


a. considerau-
b. familia -
c. gospodari-
d. antrenat-
e. ocazie -
f. neașteptate
Test

8. Transcrie, din fragmentul de mai sus, câte un cuvânt în care:0,5p

-e este: vocală:.....................................
semivocală:.............................

-i este: vocală:.....................................
semivocală:.............................

9. Transcrie patru cuvinte care conțin diftongi diferiți: 0,5p


______________________________________________________________________________

10. Transcrie două cuvinte care conțin vocale în hiat: 0,5p


______________________________________________________________________________

11. Precizează câte litere și câte sunete sunt în cuvintele: 0,5p


a. taxă -
b. gheară -
c. ghindă -
d. câștigat -
e. ceva –

12. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 0,5p


 În cuvântul citea sunt:
a. 2 consoane, o vocală, 2 semivocale;
b. 2 consoane, 2 vocale, o semivocală;
c. o consoană, 2 vocale, 2 semivocale.

 În cuvântul cheamă există:


a. un diftong; b. un hiat; c. nici diftong, nici hiat.

 În cuvântul ghiulea există:


a. un diftong; b. doi diftongi; c. un diftong și un hiat.

 Cuvântul alei conține:


a. un diftong; b. un hiat; c. nici diftong, nici hiat.

13. Scrie un enunț în care să folosești omonimul cuvântului milă. 0,5p


Test

14. Notează câte un sinonim contextual pentru cuvintele scrise: 0,5p


Aventură....................... ocazie...... .................. gospodari.........................
15. Scrie modul , timpul și funcția sintactică pentru un verb din textul de mai sus .0,5p
..................................................................................................................................

B. Redactează un text de 10-15 rânduri în care să-ți imaginezi o posibilă aventură prin care
trece Hobbitul. 1,5p( în redactarea textului vei ține cont de următoarele aspecte):
-respectarea etapelor acțiunii
-coerența textului
-ortografie și punctuație
-așezarea în pagină

Oficiu 10p
Timp de lucru:2ore

30-40 puncte 80-100 puncte


50-80 puncte
Mai ai de lucrat! Cu siguranță poți mai mult! Continuă în același fel!