Sunteți pe pagina 1din 14

MANAGEMENTUL

CALITĂȚII - MC

Proiect 4 – Politica de
calitate a companiei
Proiect 4

CUPRINS

• Politica de calitate a
companiei. Generalităţi

• Prezentarea conţinutului
politicii de calitate
• Realizarea politicii de calitate
pentru o companie - exemplu
2
Proiect 4

Scop • Prezentarea și discutarea politicii


de calitate pentru o companie

Durata • 2 ore

• Identificarea de către studenți a


Obiectiv părţilor componente şi a
informaţiilor necesare realizării
politicii de calitate

3
Proiect 4

Etapa 3 – Proiect 4
• scop
• valori
• principii
• responsabilități
• obiective
• monitorizare
• aprobare

Politica de
calitate

4
Proiect 4

Politica de calitate - Generalităţi

reprezintă intenţiile şi direcţiile


generale ale organizaţiei în ceea ce asigură un cadru pentru stabilirea şi
priveşte calitatea, exprimate de analizarea obiectivelor
conducerea acesteia.

Un aspect important în desemnarea politicilor de calitate ale unei organizaţii îl


constituie cuantificarea în mod direct a obiectivelor propuse.

Această concretizare efectivă a obiectivelor, prezintă un puternic impact asupra


calităţii produsului, eficacităţii operaţionale şi performanţelor financiare.

5
Proiect 4

Politica de calitate - Generalităţi


Definirea, aprobarea şi difuzarea politicii în domeniul calităţii

Responsabil din partea agentului economic pentru îndeplinirea acestei activităţi este
managerul calităţii.
Politica companiei se formulează în baza prevederilor standardului ISO 9001, astfel
îmbunătăţirea continuă a calităţii este unul dintre scopurile principale ale agentului
economic.
Politica de calitate impune acordarea unei atenţii deosebite calităţii producţiei în
vederea majorării nivelului de satisfacere a cerinţelor clienţilor, îmbunătăţirii continue
a imaginii agentului economic, sporirii gradului de competitivitate şi eficienţă al
acesteia.
Politica acestuia se elaborează o dată în an, la stabilirea direcţiilor pentru anul viitor
ţinându-se cont de rezultatele obţinute pe parcursul anului curent.

6
Proiect 4

Politica de calitate - Conţinut


• Scop
• Valori
CALITATE
• Principii
• Responsabilități
• Obiective
• Monitorizare
• Aprobare

7
Proiect 4

Politica de calitate - Conţinut


• Scop
• Valori
CALITATE
• Principii
• Responsabilități
• Obiective
• Monitorizare
• Aprobare

8
Proiect 4

Politica de calitate - Conţinut


• Scop
• Valori
CALITATE
• Principii
Identificarea principiilor managementului calității • Responsabilități
care au impact asupra politicii de calitate a
• Obiective
companiei
• Monitorizare
• Aprobare
1. Orientarea către client
2. Conducerea (leadership)
3. Implicarea personalului
4. Abordarea bazată pe proces
5. Abordarea managementului ca sistem
6. Îmbunătăţirea continuă
7. Decizii bazate pe fapte
8. Relații bune cu furnizorii
9
Proiect 4

Politica de calitate - Conţinut


• Scop
• Valori
CALITATE
• Principii
• Responsabilități
• Obiective
Identificarea persoanei/departamentului • Monitorizare
responsabil cu stabilirea, modificarea, • Aprobare
îmbunătățirea sistemului de managemnt al
calității

10
Proiect 4

Politica de calitate - Conţinut


• Scop
• Valori
CALITATE
• Principii
• Responsabilități
Identificarea obiectivelor referitoare la calitate • Obiective
• Monitorizare
• Aprobare

11
Proiect 4

Politica de calitate - Conţinut


• Scop
• Valori
CALITATE
• Principii
• Responsabilități
Identificarea unor documente/înregistrări pentru • Obiective
monitorizarea/controlul asigurării calității • Monitorizare
• Aprobare

12
Proiect 4

Politica de calitate - Conţinut


• Scop
• Valori
CALITATE
• Principii
• Responsabilități
Numele persoanei ce aprobă politica de calitate, • Obiective
semnătura, data realizării, data aprobării • Monitorizare
• Aprobare

13
Proiect 4

Bibliografie
M. Bulearcă
Managementul asigurării calităţii – suport de curs
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/masterat/mp/Curs_Managementul_asigurarii
_calitatii.pdf

Adresa de internet
http://www.managementul-calitatii.ro

14