Sunteți pe pagina 1din 2

5 5 5 5

5
Încercuieşte cifra 5
1234567515432243756750353910
5671912345356512543250142518
Încercuieşte cifra corespunzătoare! Scrie cifra corespunzătoare!

Uneşte punctele numărând crescător şi colorează!

5 5 5 5 5
.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Completează axa numerelor

.... 1 .... .... .... ....