Sunteți pe pagina 1din 35

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat ” Alecu Russo ”, Bălți


Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte

Atelier de lucru la disciplina


Managementul debutului profesional
Tema : VIOLENŢA ULTIMUL
REFUGIU AL INCOMPETENŢEI
Priviți filmulețul și reflectați asupra mesajului .
AGENDA
 Introducere. Prezentarea agendei și a obiectivelor.
 Exercițiu de creație .
 Comentarea citatului .
 Definirea noțiunii de VIOENȚĂ .
 Identificarea tipurilor și formelor de VIOLENȚĂ .
 Exercițiu ” Portrete nedorite ”
 Factorii care influenează violența .
 Exercițiu ” OGLINDA ”
 Exercițiu „Auditul valorilor”
 Acte legislativ normative de protecție a copiilor împotriva vilenței .
 Elaborarea posterului informativ pentru elevi și părinți .
 Drepturile copiilor prin prisma poveștilor .
 Povestea CREIONULUI. ESEU.
 Evaluarea atelierului .
 Refkecție .
Ateliere pentru cadre didactice
“Educație fără violență .
• Invităm că VIOLENȚA NU este o soluţie pentru a stabili limite
copilului , ci mai degrabă dragostea şi respectul sunt cheia
succesului spre o educaţie bună.
• În cadrul atelierului vom discuta despre consecinţele VIOLENȚEI
care are repercusiuni negative în dezvoltarea acestuia .
• La acest atelier ve-țifi familiarizaţi cu legislaâia care vine în ajutor
pentru prevenirea și combaterea VIOLENȚEI .
• În timpul atelierului vom folosi următoarele metode de
lucru: forum de discuţii, exerciţii în grup, activităţi bazate pe
experienţe personale.
La finalul atelierului veți fi capabili să:
• conştientizezi consecințele VIOLENŢEI şi a altor metode neconstructive de
pedeapsă/disciplinare ale copilului;
• te familiarizezi cu metode dr combaterea a VIOLENŢEI ;
• descoperi forme de manifestare a VIOLENŢEI ;
• schimbarea atitudinei privind metodele de disciplinare și raportarea
cazurilor de abuz;
• obțineți o claritate în aplicarea acțiunilor de protecție a copilului de
orice formă de abuz ;
• obții sprijin şi să faci schimb de experiență cu alți colegi.
EXERCIŢIU DE CREAŢIE
Tot ce ne înconjoară are o culoare, un parfum
sau un sunet.
Ce culoare aere violența ?
Ce miros are violența ?
Ce sunet are violența ?
Cu ce comparați violența?
(reprezentați printr – un desen)
Comentați următorul citat
Definiți noțiunea de VIOLENŢĂ

VIOLENŢA este :
Definiți noțiunea de VIOLENŢĂ
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește
VIOLENŢA astfel: folosirea intenționată, reală sau în
formă de amenințări, a forței sau puterii împotriva
propriei persoane, împotriva altei persoane sau
împotriva unui grup sau a unei comunități, care s-a
soldat sau are o probabilitate înaltă de a se solda cu
vătămare corporală, traumă psihologică, moarte,
dereglări în dezvoltare sau alte prejudicii.
Cîte forme sau tipuri de violență cunoașteți ?
Cîte forme sau tipuri de violență cunoașteți ?

VIOLENŢA FIZICĂ VIOLENŢA psihologică


Pedepsele Insulte,
corporale, Bullying
Etichetări,
(hărțuirea)
Deteriorarea,
Lipsirea de bunuri,
Umilire verbală
Extorcarea Violența
de gen

VIOLENŢA SEXUALĂ
Constrângerea,
Hărțuirea,
Violul
Exercițiu „Portrete nedorite”
Identificaţi caracteristicile potrivite pentru cele două tipuri
prezente în fenomenul bullying. Daţi exemple din viaţa şcolii.
Realizaţi caricaturi pentru cele două tipuri de personaje, apoi
prezentaţi-le grupului.

AGRESORI
VICTIME
NEGLIJAREA
VESTIMENTARĂ IGIENEI

MEDICALĂ

ALIMENTARĂ NEGLIJAREA

EDUCAȚIONALĂ

ÎN SUPRAVEGHERE
EMOȚIONALĂ
ABUZUL
ABUZUL
ABUZUL FIZIC ABUZUL
ABUZUL
EMOȚIONAL NEGLIJAREA
SEXUAL

FĂRĂ
CU CONTACT CONTACT
Care sunt factorii care influențează violența ?

COPILUL
FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ VIOLENȚA
Factori sociali: norme SOCIETATEA
culturale și legi, Factori de mediu
stereotipuri COMUNITATEA LOCALĂ și situaționali
de gen, inegalitate INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÎNT
socialeconomică FAMILIA

COPILUL
Factori familiali

Factori personali
Lucru în grup :
” OGLINDA ”
Să analizăm îndeaproape câteva din formele de
manifestare ale violenței în şcoală. Citiți cu atenție
situațiile prezentate în oglinzile de mai jos şi încercați
să identificați situații similare din unitatea de
învățământ în care vă desfăşurați activitatea.
Comentați afirmația dată :

Valorile diferă şi ne diferențiază. Ele


creează unicitate, dar şi conflicte, care
privite pozitiv, nasc progresul.
Dacă valorile sunt standarde sau reguli de
comportament pe bază de judecăți de valoare,
dați exemple de valori:

1.Personale
2.Organizaționale
3.Comunitare
Exercițiu „Auditul valorilor”
Citiţi cu atenţie lista valorilor de mai jos şi gândiţi-vă la importanţa fiecăreia
pentru voi. Apreciaţi valorile pe o grilă de la 1 la 10, unde 1 este cea mai puţin
importantă, iar 10 este cea mai importantă pentru propria persoană. Notaţi
punctajul în spaţiul din stânga.
• ____ Timp liber
• ____ Sănătate
• ____ Credinţă
• ____ Libertate
• ____ Educaţie
• ____ Siguranţă materială
• ____ Responsabilitate
• ____ Carieră
• ____ Toleranţă
După ce ați reuşit să identificați valorile, pasul
următor este conectarea între scop şi valoare:

„Scopul meu ....................................mă va ajuta


să am acces la valorile mele ........................
..........pentru că între ele există următoarea
conexiune................................................................”
Sarcină
Copilul este soarele. Palmele sunt metodele de
protejare a copiilor împotriva violenței . Scrie - ți
pe palme cîte o metodă de protejare a copiilor
împotriva violenței .
Documentele legislativ normative cu privire la protecția copiilor
împotriva violenței.
Elaborați un poster de informare și prevenire a
cazurilor de violență, pentru elevi și părinți .
PROBLEMĂ
Se propun un șir de imagini din diverse povești unde participanții
au sarcina de a depista care din drepturile copilului au fost
încălcate în aceste povești
” RĂȚUȘCA CEA URÎTĂ ”
- Dreptul la un nume și la o
cetățenie ;
- Dreptul la egalitate în drepturi ;
- Dreptul la apărarea demnității și
onoarei .

2. ” CENUȚĂREASA ”
-Dreptul la odihnă ;
- Dreptul la muncă ;
. ” GOGOAȘA ”

- Dreptul la viață ;
- Dreptul la libertatea gîndirii şi conştiinței .

4. ” TREI PURCELUȘI ”

- Dreptul la spațiu locativ ;

5. ” PINOCHIO ”

Dreptul la învățătură ;
Dreptul la muncă îndeplinită în corespundere cu
posibilitățile lui de vîrstă, starea sănătății și pregătirea
profesională ;
6. ” ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 7 PITICI ”

- Dreptul la viață ;
- Dreptul la asistență medicală ;

7. ” DEGEŢICA ”

Dreptul de a fi educat și a trăi în


familie ;
8. ” CARTEA JUNGLEI ”

- Ocrotirea copiilor orfani și ocrotirea copiilor rămași


fără părinți ;
- Dreptul de a fi educat și a trăi în familie ;

9. ” CAPRA CU TREI IEZI ”

- Dreptul la viață ;
- Dreptul la inviolabilitatea fizică și la protecția
împotriva violenței fizice și psihice ;
10 . ” PUNGUŢA CU 2 BANI ”

- Dreptul la viață ;
- Dreptul la inviolabilitatea fizică și la protecția
împotriva violenței fizice și psihice ;

11 . ” FATA BABEI ȘI FATA


MOȘNEAGULUI ”

- Dreptul la egalitate în drepturi ;


- Dreptul la odihnă ;
POVESTEA CREIONULUI...
Copilul îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă:
- Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine?
Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului:
- E adevarat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar
placea să fii ca el, când vei fi mare.
Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la el.
- Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea!
- Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi la creion, pe care dacă reuşim să
le menţinem, vei fi totdeauna un om care trăieşte în bună pace cu lumea.
Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mână care ne conduce
paşii. Pe această mână o numim Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna conform dorinţei Lui.
A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. Asta
înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii să suporţi unele
dureri, pentru că ele te vor face mai bun.
A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce e greşit. Trebuie să înţelegi
că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, însă ceea ce este neapărat nevoie este să ne menţinem
pe drumul cel drept.
A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit din
interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău.
Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, să ştii că tot ce faci în
viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de fiecare faptă a ta.
(Paulo Coelho)
Evaluarea seminarului în baza criteriilor de apreciere pe
scala :
REALIZAT , ÎN CURS DE REALIZARE, NE REALIZAT .
Aprecierile vor fi scrise pe smile – uri .

REALIZAT ÎN CURS DE NEREALIZAT


REALIZARE
REFLECTAŢI
„Copiii n-au fost niciodată adulţi. Dar, privindu-ne pe noi, doresc s-ajungă. Ne
investesc cu calităţi şi puteri şi nu renunţă la credinţa lor niciodată în cazul părinţilor
care au reuşit să le fie aproape şi să păstreze aura de eroi. Adulţii au fost cu toţii,
cândva, copii. Fiecare adult mai păstrează încă în sufletul, în memoria lui afectivă nu
atât ceea ce i s-a întâmplat sau cum a rezolvat nişte probleme, cât felul în care s-a
simţit în anumite situaţii şi cum a văzut lumea de la „înălţimea” vîrstelor copilăriei.
Acest avantaj, de fi trecut pe acolo, se constituie într-o resursă accesibilă oricui;
atunci când nu ai timp sau informaţii la îndemână poţi apela cu sinceritate şi
deschidere la copilul din tine. Pentru restul există cărţi, teorii, metode, studii de caz
şi specialişti”.
(Elvira Alexandrescu)