Sunteți pe pagina 1din 3

INTRODUCERE

Marile transformari ale lumii contemporane si deschiderile spre noi sfere de interese si
influente au dus la crearea a multiple zone si chiar regiuni de instabilitate pe întreg mapamondul, cu
implicatii deosebite în ceea ce priveste realizarea securitatii în plan local, regional si chiar mondial.
Caracteristica cea mai pregnantă a economiei mondiale postbelice o constituie intensificarea fără
precedent a interdependenţei economice dintre ţări. Procesul a rezultat ca urmare a dezvoltării
economice şi adâncirii specializării internaţionale, sub impulsul noilor realizări ale ştiinţei şi
tehnicii.
Actualitatea temei. Actualitatea temei reesă din faptul că extinderea Uniunii Europene a
determinat o schimbare istorică pentru Uniune în termeni politici, geografici şi economici,
consolidînd în continuare interdependenţa politică şi economică dintre UE şi Moldova. Extinderea
oferă UE şi Moldovei oportunitatea de a dezvolta o relaţie de continuă apropiere mergind dincolo de
cooperare, de a implica într-o masură semnificativă integrarea economică şi de a aprofunda
cooperarea politică. Uniunea Europeana şi Moldova sunt determinate să utilizeze această ocazie
pentru a-şi consolida relaţiile şi a promova stabilitatea, securitatea şi bunăstarea. Abordarea este
fundamentată de parteneriat, proprietate comună şi diferenţiere.
Scopul și obiectivele.

Cuvinte cheie: