Sunteți pe pagina 1din 5

Tulburări de personalitate (TP)

Noţiuni generale
- Personalitatea este un ansamblu de caracteristici temperamentale ,caracteriale şi voliţionale
ale fiecărei persoane în parte; de obicei e stabilă şi predictibilă, dar pe parcursul vieţii
poate fi supusă transformărilor.
- Când trăsăturile de personalitate sunt rigide şi maladaptative şi determină afectare
funcţională şi suferinţă subiectivă, se poate diagnostica o TP
- TP este un pattern durabil de experienţă internă şi de comportament care deviază
considerabil de la expectaţiile culturii individului, este pervaziv şi inflexibil, are debut în
adolescenţă/ precoce în perioada adultă, este stabil în cursul timpului, duce la detresă
/deteriorare.
 Epidemiologie
1. Prevalenţa 6 – 9%, max 15%
2. Debutul este frecvent prin tulb de temperament, în perioada de adolescent sau adult
tânăr, dar poate să fie evidentă din copilărie
3. Femei = bărbaţi
4. Familia pac. are deseori un istoric nespecific de tulb psihiatrice. In cele mai multe TP
s-a stabilit că există o anumită transmisiune genetică parţială
5. TP pot fi exacerbate de pierderea persoanei de suport sau a unei situaţii stabile
anterior (soţ, serviciu)
6. La B – mai frecv. TP antisocială, la F – TP borderline, histrionică, dependentă

 Etiologie
1. Etiologia TP este multifactorială
2. Uneori sunt evidenţi anumiţi determinanţi biologici (genetici, leziuni perinatale,
encefalite, TCC)
3. Frecvent se decelează în istoria pac. probleme interpersonale şi familiale sever (abuz,
incest, neglijare, boală, deces parental)

 Clasificare – DSM IV (trei clustere/categorii):


A. TP paranoidă, schizoidă şi schizotipală:
- bizari, excentrici
- se asoc. cu tendinţe spre gândire psihotică
- pot avea vulnerabilitate pt dezorganizare cognitivă la stress
B. TP antisocială, borderline, histrionică, narcisistică:
- teatrali, emoţionali, extravaganţi
- sunt frecv. tulb de dispoziţie, alcoolism, somatizare
C. TP evitantă, dependentă, obsesiv compulsica:
- anxioşi şi fricoşi
- asoc frecv cu anxietate, Tulburarea Obsesiv Compulsiva

TP PARANOIDA
Criterii
Neîncredere şi suspiciozitate pervasivă faţă de alţii a. î. intenţiile acestora sunt interpretate ca
răuvoitoare, începând precoce din viaţa adultă şi prezente în ≥ 4 din urm:
1. suspectează că alţii îl exploatează, prejudiciază, înşeală

1
2. preocupat de dubii nejustificate referitor la loialitatea sau corectitudinea
amicilor sau asociaţilor
3. refuză să aibă încredere în alţii din cauza fricii nejustificate că infofrmaţiile
vor fi folosite împotriva sa
4. citeşte intenţii degradante sau ameninţătoare în remarci sau evenimente
benigne
5. poartă pică tot timpul, implacabil faţă de insulte, injurii sau ofense
6. percepe atacuri la persoană sau la reputaţia sa care nu sunt evidente altora,
acţionând coleros şi contraatacând prompt
7. are suspiciuni recurente, fără nici o justificare, referitoare la fidelitatea
partenerului

TP SCHIZOIDA
Criterii
Pattern pervasiv de detaşare de relaţiile sociale şi o gamă restrânsă de exprimare a emoţiilor
în situaţii interpersonale, începând precoce în perioada adultă şi prezentă într-o varietate de
contexte – min 4 din urm:
1. Nu doreşte şi nu se bucură de relaţii strânse, inclusiv de faptul de a fi membru
al unei familii
2. Alege aproape întotdeauna activităţi solitare
3. Are puţin /deloc interes pt activ. sexuale cu alte pers
4. Ii plac puţine/deloc activităţi
5. Lipsa amicilor/confidenţilor, alţii decât rudele de grd I
6. Pare a fi indiferent la criticile/laudele altora
7. Prezintă răceală emoţională, detaşare sau afectivitate plată

TP SCHIZOTIPALA
Criterii
Pattern pervaziv de deficite sociale şi interpersonale manif prin disconfort acut în relaţii şi
reducerea capac de a stabili rel intime, precum şi prin distorsiuni cognitive sau perceptuale şi
excentricităţii de comportament începând precoce în perioada adultă şi prezent în min 5 din:
1. idei de referinţă (excluzând ideile delirante de referinţă)
2. gândire magică sau credinţe stranii care influenţează comportamentul şi sunt
incompatibile cu normele subculturale (superstiţiozitate, credinţe în
clarviziune, telepatie sau fantezii şi preocupări bizare la adolescenţi)
3. experienţe perceptuale neobişnuite, inclusiv iluzii corporale
4. gândire şi vorbire ciudate (vag, circumstanţial, metaforic, supraelaborat sau
stereotip)
5. suspiciozitate sau ideaţie paranoidă
6. afect inadecvat sau constricţionat
7. comportament sau aspect bizar, excentric sau particular
8. lipsa prietenilor sau confidenţilor apropiaţi, alţii decât rudele de grdI
9. anxietate socială excesivă, care nu diminuă odată cu familiarizarea şi tinde să
se asocieze cu frici paranoide şi nu cu judecăţi negative despre sine

TP ANTISOCIALA

2
Criterii
A. Pattern pervaziv de ignorare şi violare a drepturilor altora, care survine de la 15 ani, în
min 3 din urm.:
1. incapacitatea de a se conforma normelor sociale în leg cu comportamentele
legale (comit acte repetate ce reprez motive de arest)
2. incorectitudine indicată de minţitul repetat, uzul de alibiuri, manipularea altora
pt profit sau plăcere personală
3. impulsivitate sau lipsa unor planuri de viitor
4. iritabilitate şi agresivitate, cu repetate bătăi sau atacuri fizice
5. ignorarea nesăbuită a siguranţei proprii sau a altora
6. iresponsabilitate persistentă indicată de incapacitatea repetată de a susţine un
comportament de muncă regulat sau de a-şi onora obligaţiile financiare
7. lipsa de remuşcări cu indiferenţă faţă de raţionalizarea faptului că a prejudiciat
sau maltratat pe un altul
B. vârsta min 18 ani

TP BORDERLINE
Criterii
Pattern pervaziv de instabilitate a relaţiilor interpersonale, imaginii de sine şi afectelor şi
impulsivitate marcată, începând precoce în perioada adultă şi prezent în min 5 din urm.:
1. eforturi disperate de a evita abandonul real sau imaginar
2. pattern de relaţii interpersonale intense şi instabile caracterizat prin alternare
între extremele de idealizare şi devalorizare
3. perturbare de identitate: imagine de sine sau conştiinţă de sine marcat şi
persistent instabilă
4. impulsivitate în min 2 domenii potenţial autoprejudiciante (ex. cheltuieli, sex,
abuz de subst, condus imprudent, mâncare)
5. comportament, gesturi sau ameninţări recurente de suicid ori comportament
automutilant
6. instabilitate afectivă datorată unei reactivităţi marcate a dispoziţiei (ex.
disforie episodică intensă, iritabilitate sau anxietate ce durează câteva ore)
7. sentimentul cronic de vid
8. mânie intensă, inadecvată ori dificultate în a controla mânia
9. ideaţie paranoidă sau simptome disociative severe, tranzitorii, în legătură cu
stressul

TP HISTRIONICA
Criterii
Pattern pervaziv de emoţionalitate excesivă şi de căutare a atenţiei, începând precoce în
perioada adultă şi prezent în min 5 din urm.:
1. este incomodat (se simte inconfortabil) în situaţiile în care nu se află în centrul atenţiei
2. interacţiunea cu alţii se caract adesea printr-un comportament seducător sau
provocator sexual inadecvat
3. manifestă expresii emoţionale rapid schimbătoare sau superficiale
4. se foloseşte constant de aspectul fizic pt a atrage atenţia asupra sa
5. are un stil de a vorbi excesic de impresionist şi de lipsit de amănunte
6. manifestă autodramatizare, teatralism şi o expresie exagerată a emoţiilor

3
7. este sugestionabil, uşor de influenţat de alţii sau de circumstanţe
consideră relaţiile sale mult mai intime decât sunt în realitate

TP NARCISISTICA
Criterii
Pattern pervaziv de grandoare (în imaginaţie şi comportament), necesitatea de admiraţie şi
lipsa de empatie, începând precoce în viaţa adultă prezent în min 5 din urm.:
1. sentiment grandios de autoimportanţă (îşi exagerează realizările şi talentele,
aşteaptă să fie recunoscut ca fiind superior)
2. preocupat de fantezii de succes nelimitate, de putere, strălucire, frumuseţe sau
amor ideal
3. crede că este aparte şi unic şi că nu poate fi înţeles decât de , sau tb să se asocieze
numai cu alţi oameni sau instituţii speciale, cu rang înalt
4. necesită admiraţie excesivă
5. are un sentiment de îndreptăţire, adică pretenţii exagerate de tratament favorabil
special ori de supunere automată la dorinţele sale
6. este explatator interpersonal, adică profită de alţii spre a-şi atinge propriile scopuri
7. este lipsit de empatie, incapabil să recunoască sau să se identifice cu sentimentele
şi necesităţile altora
8. este adesea invidios pe alţii sau crede că alţii sunt invidioşi pe el
9. comportamente sau atitudini arogante, sfidătoare

TP EVITANTA
Criterii
Pattren pervaziv de inhibiţie socială, sentimente de insuficienţă şi hipersensibilitate la
evaluare negativă, începând precoce în viaţa adultă şi prez în min 4 din urm:
1. evită activ profesionale care implică un contact interpersonal semnificativ din
cauza fricii de critică, dezaprobare sau rejecţie
2. nu doreşte să se asocieze cu alţi oameni decât dacă e sigur că e apreciat
3. manifestă reţinere în rel intime din cauza fricii de a nu se face de ruşine sau a fi
ridiculizat
4. preocupat de a nu fi criticat sau rejectat în situaţii sociale
5. inhibat în situaţii interpersonale noi din cauza sentim de inadecvare
6. se vede pe sine ca inapt social, inatractiv personal ori inferior altora
7. refuză să-şi asume riscuri personale sau să se angajeze în activ noi pt că acestea l-
ar putea pune în dificultate
- uşor de rănit/ jignit
- retraşi social, necesită acceptare necritică
- dornici de implicare socială
- frecv au „complex de inferioritate”: pac nu are încredere în sine şi e excesiv de
modest, se consideră inadecvat şi lipsit de atractivitate
- pot anula interviuri de angajare pt a nu fi puşi în dific
- comport lor tensionat poate antrena ridiculizare din partea altora
- pot avea fantezii despre rel cu alţii
- tendinţă la interpretare, hipersenzitivitate
- sunt percepuţi de ceilalţi ca „timizi”, „ruşinoşi”, „singuratici” şi „izolaţi”
- asoc cu tulb afective, anxioase (fobia socială)
- asoc frecv cu TP dependentă, borderline, TP din grupa A
4
TP DEPENDENTA
Criterii
Necesitate excesivă şi pervasivă de a fi tutelat (a fi în grija altuia), care duce la un
comportamnet submisiv şi adeziv şi la frică de separare, care începe precoce în perioada
adultă şi e prezent în min 5 din urm:
1. are dificultăţi în a lua decizii comune (de fiecare zi) în absenţa unei cantităţi
excesive de sfaturi şi reasigurări din partea altora
2. necesită ca alţii să-şi asume responsabilitatea pt cele mai importante domenii ale
vieţii lui
3. are dificultăţi în a-şi exprima dezacordul faţă de alţii din cauza fricii că va pierde
sprijinul sau aprobarea
4. are dificultăţi în a iniţia proiecte sau a face ceva singur (din cauza lipsei de
încredere în judecata sau capac sale)
5. se străduieşte excesiv să obţină protecţie şi sprijin de la alţii, mergând până la a se
oferi voluntar pt lucruri neplăcute
6. se simte inconfortabil sau neajutorat când rămâne singur din cauza fricii exagerate
de a nu fi în stare să aibă grijă de sine
7. caută urgent altă relaţie ca sursă de îngrijire şi sprijin atunci când o relaţie strânsă
se termină
8. este exagerat de preocupat de frica de a nu fi lăsat să aibă grijă de sine

TP OBSESIVO – COMPULSIVA (ANANKASTA)


Criterii
Pattern pervaziv de preocupare pt ordine, perfecţionism şi control mental şi interpersonal în
detrimentul flexibilităţii, deschiderii şi eficienţei, începând precoce în perioada adultă şi prez
în min 4 din urm.:
1. este preocupat de detalii, reguli, liste, ordine, organizare sau planuri, în aşa măsură că
obiectivul major al activităţii este pierdut
2. manifestă perfecţionism care interferează cu îndeplinirea sarcinilor (ex nu poate să
termine un proiect pt că propriile sale standarde nu sunt satisfăcute)
3. excesiv de devotat muncii şi productivităţii, până la excluderea activ recreative şi a
prieteniilor
4. hiperconştiincios, scrupulos şi inflexibil în probleme de morală, etică sau valori
5. incapabil să se debaraseze de obiecte uzate sau inutile
6. refuză să delege sarcini sau să lucreze cu alţii dacă aceştia nu se supun exact modului
lui de a face lucrurile
7. adoptă un stil avar de a cheltui, atât faţă de sine cât şi faţă de alţii
8. manifestă rigiditate şi încăpăţânare

S-ar putea să vă placă și