Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr.

NUMARUL DE IDENTIFICARE A PERICOLULUI


-NUMARUL KEMLER-

20 Gaz asfixiant sau care nu prezintă un risc secundar


22 Gaz lichefiat refrigerant, asfixiant
223 Gaz lichefiat refrigerant, inflamabil
225 Gaz lichefiat refrigerant, comburant (favorizează incendiul)
23 Gaz inflamabil
236 Gaz inflamabil şi toxic
25 Gaz comburant (favorizează incendiul)
26 Gaz toxic
263 Gaz toxic şi inflamabil
265 Gaz toxic şi comburant (favorizează incendiul)
266 Gaz foarte toxic
268 Gaz toxic şi corosiv
286 Gaz coroziv şi toxic
30 Lichid inflamabil (punct de inflamabilitate de la 21OC la 61OC)
X323 Lichid inflamabil ce reacţionează foarte periculos cu apa emiţând gaze inflamabile
33 Lichid foarte inflamabil (punct de inflamabilitate sub 21OC)
333 Lichid foarte inflamabil spontan ce reacţionează în contact cu aerul
336 Lichid foarte inflamabil şi toxic
338 Lichid foarte inflamabil şi coroziv
X338 Lichid foarte inflamabil şi corosiv care reacţionează foarte periculos cu apa
339 Lichid foarte inflamabil, putând produce spontan o reacţie violentă
Lichid inflamabil (punct de inflamabilitate de la 23OC la 61OC), prezentând un grad
36
minim de toxicitate şi lichid autoinflamabil şi toxic
362 Lichid inflamabil, toxic, reacţionând cu apa şi emiţând gaze inflamabile
X362 Lichid inflamabil, toxic, reacţionând foarte periculos cu apa şi emiţând gaze inflamabile
Lichid inflamabil (punct de inflamabilitate de la 23OC la 61OC), prezentând un grad
38
minim de corozivitate sau lichid autoinflamabil şi coroziv
382 Lichid inflamabil, coroziv, reacţionând cu apa şi emiţând gaze inflamabile
Lichid inflamabil, coroziv, reacţionând foarte periculos cu apa şi emiţând gaze
X382
inflamabile
39 Lichid inflamabil, putând produce spontan o reacţie violentă
40 Substanţă solidă inflamabilă sau autoinflamabilă ori autoreactivă
423 Solid inflamabil ce reacţionează cu apa degajând gaze inflamabile
X423 Solid inflamabil ce reacţionează foarte periculos cu apa, degajând gaze inflamabile
43 Substanţă solidă spontan inflamabilă (piroforică)
44 Solid foarte inflamabil care, la o temperatură ridicată, se găseşte în stare topită
446 Solid foarte inflamabil şi toxic care, la o temperatură ridicată se găseşte în stare topită
46 Solid inflamabil şi toxic
462 Solid toxic, reacţionând cu apa şi emiţând gaze inflamabile
X462 Solid toxic, reacţionând foarte periculos cu apa, degajând gaze toxice
48 Solid inflamabil sau autoinflamabil, corosiv
482 Solid coroziv, reacţionând cu apa şi degajând gaze inflamabile
X482 Solid coroziv, reacţionând foarte periculos cu apa, degajând gaze corozive
50 Substanţă comburantă (favorizează incendiul)
539 Peroxid organic inflamabil
55 Substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul)
556 Substanţă foarte comburantă, toxică
558 Substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul) şi corozivă
Substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul), putând produce spontan o reacţie
559
violentă
56 Substanţă comburantă (favorizează incendiul), toxică
556 Substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul), toxică
58 Substanţă comburantă (favorizează incendiul) şi corozivă
59 Substanţă comburantă (favorizează incendiul), putând produce spontan o reacţie violentă
60 Substanţă toxică, prezentând un grad minim de toxicitate
606 Substanţă infecţioasă
623 Lichid toxic, reacţionând cu apa şi degajând gaze inflamabile
63 Substanţă toxică ŞI inflamabilă (punct de inflamabilitate de la 23OC la 61OC)
Substanţă toxică nocivă şi inflamabilă (punct de inflamabilitate de la 23OC la 61OC) şi
638
corozivă
Substanţă toxică nocivă şi inflamabilă (punct de inflamabilitate egal sau superior la
639
61OC), putând produce o reacţie violentă
64 Solid toxic, inflamabil sau autoinflamabil
642 Solid toxic, reacţionând cu apa şi degajând gaze inflamabile
65 Substanţă toxică şi comburantă (favorizând incendiul)
66 Substanţă foarte toxică
663 Substanţă foarte toxică şi inflamabilă (punct de inflamabilitate egal cu sau sub 61OC)
664 Solid foarte toxic, inflamabil sau autoinflamabil
665 Substanţă foarte toxică şi comburantă (favorizează incendiul)
668 Substanţă foarte toxică şi corozivă
669 Substanţă foarte toxică, putând produce spontan o reacţie violentă
68 Substanţă toxică sau nocivă şi corozivă
69 Substanţă toxică sau nocivă, putând produce spontan o reacţie violentă
70 Substanţă radioactivă
72 Gaz radioactiv
723 Gaz radioactiv, inflamabil
Substanţă lichidă radioactivă, inflamabilă (punct de inflamabilitate egal sau mai mic de
73
61OC)
74 Substanţă solidă radioactivă, inflamabilă
75 Substanţă radioactivă, comburantă (favorizează incendiul)
76 Substanţă radioactivă, toxică
78 Substanţă radioactivă, corozivă

80 Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate


Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate, reacţionând foarte
X80
periculos cu apa
823 Lichid coroziv, reacţionând cu apa şi degajând gaze inflamabile
Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate şi inflamabilitate
83
(punct de inflamare de la 23OC la 61OC)
Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate şi inflamabilă (punct
X83
de inflamare de la 23OC la 61OC) reacţionând foarte periculos cu apa
Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate, inflamabil (punct de
836
inflamare de la 23OC la 61OC) şi toxică
Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate şi inflamabilă (punct
839
de inflamabilitate de la 23OC la 61OC) putând produce spontan o reacţie violentă
Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate şi inflamabilă (punct
X839 de inflamabilitate de la 23OC la 61OC) putând produce spontan o reacţie violentă şi
reacţionând foarte periculos cu apa
84 Solid coroziv, inflamabil şi autoinflamabil
842 Solid coroziv, reacţionând cu apa şi emanând gaze inflamabile
Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate şi comburantă
85
(favorizează incendiul)
Substanţă corozivă sau prezentând un grad mic de corozivitate şi comburantă
856
(favorizează incendiul) şi toxică
86 Substanţă corozivă sau prezentând un grad mic de corozivitate şi toxică
88 Substanţă foarte corozivă
X88 Substanţă foarte corozivă care reacţionează periculos cu apa
883 Substanţă foarte corozivă şi inflamabilă (punct de inflamare de la 23OC la 61OC)
884 Solid foarte coroziv, inflamabil şi autoinflamabil
885 Substanţă foarte corozivă şi comburantă (favorizează incendiul)
886 Substanţă foarte corozivă şi toxică
X886 Substanţă foarte corozivă şi toxică, reacţionând foarte periculos cu apa
Substanţă corozivă sau prezentând un grad mic de corozivitate, putând produce spontan
89
o reacţie violentă
90 Substanţă periculoasă

91 Substanţă periculoasă care se transportă la cald

NOTA : Cu roşu sunt marcate substanţele care reacţionează periculos cu apa.

S-ar putea să vă placă și