Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂURENI


COMUNA MĂURENI NR. 450-451, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN, 327265
TEL/FAX: +40(0)255 / 526018
E-MAIL: scoalamaurenics@yahoo.com

FIŞĂ DE ACTIVITATE

1. Titlul activităţii: Talentul la putere – Elevii au talent


2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Costescu Flavius, Cocorăl Radu , Cocorăl Silviu,
Nistora Viorica, Ebetiuc Maria, Brebenar Mihai
3. Data desfăşurări: 19.04.2016
4. Durata activităţii: 8⁰⁰ - 10⁰⁰
5. Grupul ţintă: Elevii claselor V – VIII;
6. Parteneri implicati: Părinţii
7. Obiectivele :
a. Sensibilitatea copiilor faţă de artă;
b. Descoperirea aptitudinilor actoriceşti-interpretative şi a celor colaterale actoriei (dans,
muzică, abilităţi practice, etc );
c. Educarea gândirii reproductive şi creative, inteligenţei, imaginaşiei, inventivităţii şi
spontaneităţii
d). Crearea cadrului favorabil exprimării libere a tuturor elevilor.
8. Resursele:
a. Umane: Elevii claselor V – VIII, cadre didactice;
b. Materiale: videoproictor, CD, aparat foto.
9. Descrierea activităţii (max. 5 fraze):
-Vizionarea unei piese de teatru, (CD)
- Discutii pe marginea piesei de teatru vizionate/ exprimând propriile păreri, idei, sentimente.
- Interpretarea de către un grup de elevi a scenetei ,,Vizita’’,de I.L.Caragiale
- Exerciţii de creaţie literară-inventarea unor poveşti şi dramatizarea, exerciţii de povestire
10. Rezultate aşteptate:
a. dezvoltarea gandirii critice a dus la un rezultat asteptat al gandirii educationale actuale;
b. Implicarea activă a elevilor în manifestarea talentului;
c. Interacţiunea dintre elevi pe aceasta temă.
11. Modalităţi de evaluare a activităţii:
a. Aprecieri orale şi încurajări pentru munca depusă;
b. observatia sistematica a elevilor, evaluarea reciprocă.
12. Rezultate înregistrate:
a. stimularea spiritului de echipa;
b. elevii au afirmat o atitudine degajata si lipsita de emotii;
c. jocuri de rol pe baza povestilor create de elevi;
d. repartizarea rolurilor pentru dramatizari, distribuirea scenariilor si formarea echipelor;
e. concurs de interpretare intre echipe.
13. Sugestii, recomandări:
a. Realizarea mai multor concursuri cu elevii talentaţi pe diverse teme;
b. Prezentarea elevilor talentaţi în cadrul serbărilor şcolare .

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare


Costescu Flavius ............................
Cocorăl Radu Adrian ..........................
Cocorăl Silviu .........................
Nistora Viorica .............................
Ebetiuc Maria .............................
Brebenar Mihai .............................
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂURENI


COMUNA MĂURENI NR. 450-451, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN, 327265
TEL/FAX: +40(0)255 / 526018
E-MAIL: scoalamaurenics@yahoo.com

FIŞĂ DE ACTIVITATE

1. Titlul activităţii: Concursuri sportive – „Sport, sănătate, relaxare”

2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Costescu Flavius, Cocorăl Radu , Cocorăl Silviu,


Nistora Viorica, Ebetiuc Maria, Brebenar Mihai
3. Data desfăşurări: 19.04.2016
4. Durata activităţii: 10⁰⁰ - 12⁰⁰
5. Grupul ţintă: Elevii claselor V – VIII;
6. Parteneri implicati: Primăria Măureni;
Părinţii
7. Obiectivele (2, max. 3):
a. Stimularea spiritului de competiţie;
b. Dezvoltarea capacităţii de rezistenţă a organismului la efort prelungit;
c. Dezvoltarea atenţiei şi a gândirii logice.
8. Resursele:
a. Umane: Elevii claselor V – VIII, cadre didactice
b. Materiale: Mingi, echipament sportiv, teren sport, table de şah, ceasuri.

9. Descrierea activităţii (max. 5 fraze):


„Crosul primăverii”-participă toate clasele pe distanţa de 500 m fete şi 1000 m băieţi;
„Fotbal”- participă elevii claselor V-VIII.
10. Rezultate aşteptate:
a. Dezvoltarea spiritului competitiv, fair-play-ului;
b. O buna colaborare între elevii diferitelor şcoli;
c. Dezvoltarea capacităţilor psiho-motrice.
11. Modalităţi de evaluare a activităţii:

a. Rezultatele şi locurile obţinute de echipe şi individual;


b. Aprecierea vizuală a profesorului coordonator a capacităţii individului;
c. Urmărirea trăsăturilor de personalitate şi corijarea acestora dacă este cazul.

12. Rezultate înregistrate:


a. Diploma de participare la competiţie;
b. Entuziasm şi hotărâre pentru anul viitor - victorie;

13. Sugestii, recomandări:


a. Desfăşurarea concursurilor sportive sa aibe loc în lunile mai şi iunie;
b. Implicarea tuturor cadrelor didactice în organizarea activităţii;

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare

Costescu Flavius ............................


Cocorăl Radu Adrian ..........................
Cocorăl Silviu .........................
Nistora Viorica .............................
Ebetiuc Maria .............................
Brebenar Mihai .............................