Sunteți pe pagina 1din 21

Departamentul Inginerie, Management și

Evaluarea Imobilului

MANAGEMENTUL BUNURILOR
IMOBILE

Autor: CUCIUC Nicolae


Conducător: prof. univ., dr. hab.
ALBU Svetlana
Actualitatea temei rezultă din necesitatea coordonării
proiectelor de construcții într-un mod calitativ pentru a
înlătura problema dării în exploatare pînă la termenii
stabiliți și minimizarea la minim a cheltuielilor

Obiectivele cercetării:
• Identificarea metodelor de management a proiectelor de
construcții. Analiza softurilor de management în
construcții.
• Analiza și rezolvarea problemelor de logistică în cadrul
procesului de construcții
• Identificarea și modul de lucru a unui program de
management
• Planificarea proiectului de construcții în Microsoft Project
Elementele sistemului calității în construcții

documentele normative în construcţii;


certificarea produselor folosite în construcţii;
agrementele tehnice pentru produse,procedee şi echipamente noi în construcţii;
verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor
licenţierea societăţilor comerciale
atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii;
conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;
autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;
asigurarea activităţii metrologice în construcţii;
recepţia construcţiilor;
urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile în timp la construcţii;
postutilizarea construcţiilor;
Atribuţiile participanţilor în procesul de realizare a construcţiilor:

Investitorii Proiectanţii Executanţii de lucrări Specialişti verificatori de


proiecte, responsabili
tehnici, diriginţi de
• respectarea legislaţiei • elaborarea • organiza şantierul de şantier şi experţi tehnici
privind utilizarea documentaţiei de construcţie cu toate atestaț
terenului proiect şi a tipurile de lucrări
• proiectarea specificaţiilor tehnice prevăzute în proiectul
• stabilirea nivelului de • stabilirea categoriei de primit spre realizare
• asigure nivelul de
calitate pentru importanţă a • asigurarea folosirii
calitate corespunzător
obiectul viitor construcţiei materilelor de exigenţelor esenţiale
• efectuarea lucrărilor de • elaborarea caietelor de construcţii conforme prevăzute de
construcţii sarcini pentru • remedierea legislaţia în
• recepţionarea lucrărilor adjudecarea lucrărilor neconformităţilor construcţii
de construcții în construcţii depistate de către • intervenţia în diferite
• păstrarea şi • stabili fazele organelle de control a etape de realizare a
îndosarierea în cartea determinante pentru beneficiarului şi al investiţiei
tehnică a obiectivul proiectat statului, pînă la
documentelor • va participa la recepţia transmiterea către
obligatorii lucrărilor beneficiar a lucrărilor
• va efectua controlul de effectuate.
autor.
1.2. Aspectele arhitectural-
tehnologice
Particularitățile procesului de producție și ale producției de construcții
Procesul de Durata ciclului de
producţie din Diversitatea mare a
producţie este
construcţii se lucrărilor de
relativ mare faţă de
desfăşoară, în construcţii
industrie
general, sub cerul
liber
Durata de viaţă a
Complexitatea Producţia de
obiectelor de
mare a procesului construcţii are
construcţii este
de producţie caracter de unicat
foarte mare

Activitatea de
Greutatea mare a
construcţii are un
obiectelor de
caracter de
construcţii
pionierat
1.3 Aspecte economice
Capitolul 1 cheltuieli pentru
obţinerea şi amenajarea 1.1 Obţinerea terenului
terenului 1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea
Capitolul 2 Cheltuieli pentru la starea iniţială
asigurarea utilităţilor 2.cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile
necesare obiectivului necesare funcţionării obiectivului de investiţie

3.1. Studii de teren 3.2. Obţinere avize,


Capitolul 3 Cheltuieli pentru acorduri, autorizaţii
proiectare şi asistenţă tehnică 3.3. Proiectare şi inginerie 3.4. Organizarea
procedurilor de achiziţie
3.5. Consultanţă 3.6. Asistenţă tehnică
4.1. Construcţii şi instalaţii 4.2. Montajul
Capitolul 4 Cheltuieli pentru utilajelor tehnologice
investiţia de bază 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
cu montaj
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de
• transport 4.5. Dotări
Capitolul 5 Alte cheltuieli 4.6.
5.1. Active necorporale
Organizare de şantier
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Capitolul 6. Cheltuieli pentru 5.3.Cheltuieli diverse şi neprevăzute
probe tehnologice şi teste şi
predare la beneficiar 6.1. Pregătirea personalului de exploatare
2. INSTRUMENTELE PENTRU MANAGEMENTUL CONSTRUCȚIILOR
2.1 Logistica în calitate de instrument în managementul construcțiilor

Problemele de logistică
Cum afectează soluția logistică actuală procesul de
construcție?
Cât timp petrec lucrătorii din construcții pentru manipularea
materialelor?
Cum funcționează în practică logistica construcției unui
proiect de construcţii?
Cum să se îmbunătăţească logistica construcțiilor pentru a
reduce timpul petrecut de a construi

lucrători în manipularea materialelor?


Blocul de sarcini logistice

documentația
de lucru,
un proiect inclusiv
agreat; proiectul de
construcție
(PIC);

Planul
proiect de
preliminar de
lucrări (PPR);
finanțare.
2.2 Devizul – instrument al managementului
proiectelor
Compoziţia preţului unei lucrări de construcţii
2.3 Soft-uri de management de proiect în
construcții
CoConstru
ct
ShapeDo PlanGrid

Management
ul proiectelor
Buildertre de construcții Procore
nd

Projectma Microsoft
tes Project
3. PLANIFICAREA PROIECTULUI DE CONSTRUCȚII ÎN MICROSOFT
PROJECT
3.1 Inițierea programului de management în construcții
Funcțiile Microsoft Project
Interfața Microsoft Project
Planificarea calendaristica
3.2 Planificarea activităților și resurselor
proiectului
Planificarea resurselor
Atribuirea resurselor pentru sarcini
3.3 Organizarea și calculul
proiectului Bugetul proiectului
Raportul proiectului pentru activitățile viitoare
CONCLUZIE
Microsoft Project este mai mult decât un soft, el este o parte din business. Cu ajutorul lui se
poate de coordonat cu tot proiectul, atât cu resursele cit și cu costurile. Pentru fiecare proiect se
indică perioada de începere și de finisare planificată, astfel se poate duce cont ușor de lucrările
elaborate în timp.
Softul satisface toate cele trei elemente al unui proiect de construcții, cum ar fi: timpul, scopul și
banii. Dacă unul dintre aceste elemente este ignorat atunci au de suferit și celelalte, și într-un sfârșit
se destramă tot proiectul
În acest program se întilnesc instrumente al managementului proiectelor de construcții, cum ar fi
logistica și devizul.
În urma planificării proiectului s-a obținut o bază de date concretă, care poate să ne raporteze la
orice moment de timp statistica îndeplinirii lucrărilor de construcții
Mulțumesc pentru atenție!