Sunteți pe pagina 1din 5

Nume:……………………………………..

Data:

EVALUARE SUMATIVĂ
U.T. 3- ,,Muncim,învățăm,ne jucăm”

1. Transcrie cu atenție.

 are, loc, Oana, Cornel


 El are nouă oi.

2. Eu spun una, tu spui multe!

curcan - crin -

număr -
măr -

3. Dictare
4. Privește imaginea si scrie denumirea corespunzătoare acesteia.

5. Formează trei cuvinte folosind literele a, n, u, r, m, ă, l, c, o , apoi scrie-le:

6. Desparte în silabe cuvintele:

alună lemn

cremă

7. Ordonează cuvintele pentru a forma o propoziție, apoi transcri-o:

mari, are, Mălina, alune .


Dacă ai terminat, colorează calificativul pe care crezi că îl meriți.
PROBĂ DE EVALUARE

DATA:
CLASA: I
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
SUBIECTUL: Probă de evaluare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitive
O1 – să copieze literele, silabele, cuvântele, respectând liniatura și forma elementelor grafice;
O2 – să transcrie silabele, cuvintele, propoziția respectând liniatura și forma literelor;
O3 – să scrie după dictare litere, silabe, cuvinte, propoziții;
O4 – să deseneze cuvintele sugerate de cuvintele date;
O5 – să scrie trei cuvinte folosind doar literele date;
O6 – să despartă în silabe cuvintele date;
O7 – să ordoneze cuvintele pentru a obține o propoziție

b)psiho-motrice
O10 – să păstreze o poziţie corectă în timpul lucrului
O11 – să manevreze corect instrumentele de scris (stilou, creioane colorate)

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

ITEM SUFICIENT BINE FOARTE BINE


1 Copiază literele Copiază literele și Copiază corect
silabele
2 Transcrie 7 cuvinte Transcrie cuvintele; uită Transcrie corect
litera inițială mare /
punctul
3 Scrie după dictare litere și Scrie după dictare litere, Scrie după dictare corect
silabe, 5 cuvinte silabe, cuvinte și o
propoziție
4 Realizează 1 desen Realizează 2 desene Realizează 3 desene
5 Scrie corect 1 cuvânt Scrie corect 2 cuvinte Scrie corect 3 cuvinte
6 Desparte corect în silabe Desparte corect în silabe Desparte corect în silabe
1 cuvânt 2 cuvinte 3 cuvinte
7 Scrie corect 2 cuvinte Scrie corect cuvintele, dar Scrie corect propoziția
cu literă inițială mică la
începutul propoziților,
fără punct la sfârșit

GREŞELI TIPICE: ____________________________________________________________


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
MĂSURI DE RECUPERARE: ___________________________________________________

Dictare: