Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Constanţa


INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CONSTANŢA Nr. 8836 din 13.11.2019
Operator date cu caracter personal 9482

APROB
Transmiterea prin intranet,
postarea pe site-ul şi la avizierul instituţiei
ŞEFUL INSPECTORATULUI,

Comisar-şef de poliţie

DANCU CONSTANTIN

A N U N Ţ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile de admitere organizate de
Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție
„Septimiu Mureșan” Cluj – Napoca , sesiunea ianuarie 2020:

Vă informăm că în data de 19.11.2019 se vor desfăşura activităţile specifice de


evaluare psihologică, de către Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor
Interne, pentru toți candidaţii înscriși la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța
pentru admiterea în instituțiile de învățământ sus-menționate.

Evaluarea psihologică va avea loc în municipiul Constanta, la sediul


Universității Maritime din Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 104, jud.
Constanța.

Accesul candidaţilor în sală se va efectua începând cu ora 13.30.

Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate şi pix cu mină de culoare
albastră.

ȘEF SERVICIU RESURE UMANE


Comisar sef de politie
ALEXANDRU DUMITRU – DIDEL

Originalul semnat si stampilat se află la secretariatul Serviciului Resurse Umane

CONFIDENTIAL, Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679

Constanta, B-dul Mamaia nr. 106, pagina 1/1