Sunteți pe pagina 1din 1

Dificultățile limbii...

Forme verbale corecte (DOOM2)

Sunt corecte formele:

concură, să concure (a tinde spre), dar concurează, să concureze (a participa la un concurs);

contractează (a încheia un contract/ a-şi asuma / a se molipsi), dar (se) contractă (a micşora, a
strânge);

ordonă (a porunci) , dar ordonează (a strânge, a aşeza);

reflectă (răsfrânge, oglindeşte), dar reflectează (gândeşte);

manifestă (exprimă), dar manifestează (participă la manifestaţie);

mântuie (termină), dar mântuieşte (îzbăveşte, vindecă);

toarnă (varsă), turnează (a face un film);

înseamnă (reprezintă), dar însemnează (notează);

acord, acordă (a da/a oferi), dar acordez, acordează (vioara);

degajează (eliberează, îndepărtează), dar degajă (emană);

îndoaie (împătureşte), dar se îndoieşte (ezită)