Sunteți pe pagina 1din 2

A (se) abate ≠ a (se) îndrepta

A (se) abrutiza ≠ a (se) civiliza, a (se) înnobila

A (se) acoperi ≠ a (se) descoperi, a (se) dezveli

A (se) aduna ≠ a (se) scădea

A (se) agita ≠ a (se) calma, (se) linişti, a (se) potoli

A (se) agrava ≠ a (se) ameliora, a (se) îmbunătăţi

A (se) agrega ≠ a (se) dezagrega

A (se) alarma ≠ a (se) calma, a (se) astâmpăra, a (se) domoli, a (se) linişti, a (se) potoli

A (se) albi ≠ a (se) înnegri

A (se) ameliora ≠ a (se) agrava, a (se) înrăutăţi

A (se) ameţi ≠ a (se) dezmeţi, a (se) dezmetici

A (se) angaja ≠ a (se) concedia, a destitui, a (se) elibera, a licenţia

A (se) apăra ≠ a ataca

A (se) aprinde ≠ a (se) stinge

A (se) apropia ≠ a (se) depărta, a (se) îndepărta


A (se) ascuţi ≠ a (se) toci, a (se) tîmpi, a (se) tunchi

A (se) asemăna ≠ a (se) deosebi, a (se) diferenţia, a distinge

A (se) asocia ≠ a (se) disocia

A (se) aşeza ≠ a (se) ridica, a (se) scula

A (se) atenua ≠ a (se) intensifica, a (se) înteţi

A-şi reveni ≠ a se vlăgui, a se veştezi

A abandona ≠ a adopta, a relua, a reveni

A abdica ≠ a înscăuna

A aboli ≠ a instaura, a valida

A abroga ≠ a valida

A absenta ≠ a asista, a se afla

A abstractiza ≠ a concretiza

A accelera ≠ a încetini

A accepta ≠ a dezaproba, a refuza, a renunţa, a respinge

A achita ≠ a acuza, a condamna, a învinovăţi, a osândi