Sunteți pe pagina 1din 2

Dificultăț ale limbii...

1. a se agrega - se agregă

2. a așeza - așază

3. a avea - avui/avusei, avurăm/avuserăm

4. a se calcifia - se calcifiază

5. a se calcifica - se calcifică

6. a coace - copsei, coapserăm

7. a coase - cusurăm, cosând

8. a conchide - conchizând, conchis

9. a conclude - conclus

10. a consista - consistă

11. a continua - eu/tu continui

12. a crede - imper. crede/crezi

13. a datora/a datori - datorează/datorește, datora/datorea, datorând/datorind

14. a dărăpăna - dărapăn/dărăpăn, dărapeni, să dărapene/să dărăpene

15. a deferi - deferă

16. a depăna - depăn, depeni, deapănă, să depăn. să depeni, să depene

17. a depăra/dăpăra - depăr/dapăr, depărăm/dăpărăm, să depere/să dapere

18. a se drâmboi/a se drâmboia - se drâmboiește/se drâmboiază

19. a deșerta - să deșerte

20. a disipa - disipează

21. a încăpușa/a încăpuși - încăpușează/încăpușește

22. a legăna - legăn

23. a lepăda - leapăd, lepezi, leapădă

24. a mânea - mâi/mân, mâi, mâne, ei mân, măsei, maserăm, să mâie/să mână, part. mas, ger.
mâind/mânând

25. a mihona/a mihoni - mihonă/mihonește

26. nota bene - loc. vb. imper., s.n., abr. N.B.

27. a pieri - imper. piei

28. a rabata/a rabate - rabate/rabatează

29. a tăbărî - tabăr, taberi, tabără, tăbăra, tăbărî, să tabere


30. a trepăda - trepăd, trepezi, treapădă, să trepede

31. a țesăla - țesal/țesăl, țesali/țesăli, țesală/țesale

32. a văpăi/a văpăia - văpăiază/văpăiește, să văpăiască/să văpăieze

33. a zvârli - zvărle, ei zvârl/zvârlă, să zvârle