Sunteți pe pagina 1din 13

Acafistul Sfintului si Ajutatorului Mare Mucenic Mina

1.Slava Sfintului si Ajutatorului Mare Mucenic Mina

2.Sfinte Mucenice Mina, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi

3.Sfinte Mucenice Mina darueste-mi sanatate si mila

4.Sfinte Mucenice Mina darueste-mi bucurii de la copii

Acafistul Sfintului Mucenic Mina ce se citeste la vreme de paguba si scribe

Folositor te-ai aratat lumii in primejdii Sfinte Mucenice ,ca pe multi i-ai izbavit de
pagube.

Furii urmarindu-le ,perderile departindu-le si celor ce aliarga la tine cu credinta


,implinind cererea lor,pentru aciasta te rugam ,fii milostiv si noua care iti cintam:

Bucura-te Mina Multpatimitorule

Icos 1

Intrupindu-se cuvintul lui Dumnezeu s-a luminat faptura si prin trinsul a izvorit
multimea mucenicilor ,care a patimit pina la singe facindu-se aparatori
neputinciosilor pentru aciasta iti cintam:

Bucura-te stea neapusa

Bucura-te raza de nematerialnic foc

Bucura-te lumina pagubasilor

Bucura-te caderea celor rapitori

Bucura-te taina care destainueste nelegiuirea

Bucura-te stilp care impedici necuviinta

Bucura-te adinc ,care perzi lacomia

Bucurate suflare ,care intaresti inimile suferitorilor

Bucura-te mina, care descoperi pradaciunile urmate

Bucura-te lant ,care ferici pe faptuitorul celor rele

Bucura-te negura ,care intuneci gindurile necurate


Bucura-te Mina Multpatimitorule

Codacul 2

Biruitor te-ai facut prigonitorilor celor ce voesc a rapi munca saracului amarit de
soarta,si a stinge fiinta lui amenintindu-se de intimplari pentru aciasta iti strigam:

Slava tie Mucenice si lui Dumnezeu lauda Aliluia.

Icosu 2

Sa nu se invredniciasca nelegiuitii a ne supune sub picioarele lor Sfinte, cind se


pornesc asupra noastra ca valurile marii ce vin spumegind pre aripele vintului
turburate ci sa cada ca spicele tarinei de fota ta,sit e binecuvintam zicind:

Bucura-te nadejdea noastra cea tare

Bucurate caderea nelegiuitilor vrajmasi

Bucura-te ingradirea nesetioaselor fiare

Bucurat-te infrinarea mindriilor rapitoare

Bucura-te ca se cutremura ace ice calca poruncile tale

Bucura-te ca se chinuiesc cei ce nu chiama intru ajutor numele tau

Bucura-te ca se ticalosesc cei ce nu cinstesc minunile tale

Bucura-te ca se turbura cei ce te amarasc

Bucura-te ca se lauda cei ce iti multamesc tie

Bucura-te ca de Mina toata faptura se veseleste

Bucura-te ca de ingrozirea ta toti gresitii se pocaesc

Bucura-te al umilintelor izbavitorule

Bucura-te Mina Multpatimitorule

Codac 3

Dreptatea si pacea avind in cugetul tau ai parasit tabara fricii nemaiputind suferi
ca sa vezi inchinaciunea idoliasca,pentru aciasta suindu-te la munte cu post si
rugaciune ti-ai curatit sufletul de pacat si teai intarit in credinta Domnului
nostrum Isus Hristos cintind Aliluia
Icos 3

Paginii nemairabdind urmarile tale sfinte, prin care se desfaima insalaciunea lor
cia idoliasca ,caci propavaduiau credinta lui Hristos poporului si dovediau ca el
este Dumnezeu carele face minuni ,iara nu petrel ci arma tiau supus muncilor ce
liai primit cu dragoste.

Bucura-te cel ce ai fost ferecat peste tot cu tarsini

Bucura-te ce ai fost ars pe urma cu foc

Bucura-te cel ce ai rabdat usturimea ciulinilor

Bucura-te ca ai fost strapuns peste tot cu sule

Bucura-te ca ai suferit pe timplele tale ciocane de fer

Bucura-te ca si alte munci ai suferit cu rabdare

Bucura-te ca nai inputat vointa lui Dumnezeu pentru patimirea ta

Bucura-te ca mai ales teai lupta cu bucurie impotriva trupului si a singelui

Bucura-te ca Alexandria sa ingrozit de credinta ta cea tare

Bucura-te ca tirani se mustra de cutezarea ta

Bucura-te ca mai avind cu ce te mai spaiminta au poruncit de teau tait cu sabia

Bucura-te ca multi din privitori te binecuvintau zicind:

Bucura-te Mina Multpatimitorule

Codac 4

Fericita credinta a rasaritului ridicind cornul intre popoare paginesti dupa caderea
tiranilor monari vrajmasii crestinitatii sa zidit in Alexandria o biserica a ta Sfinte de
catre un iubitor de Hristos cetatian in vremea lui Constantin ,imparatul si acolo
sau adus ramasita moastelor tale ,carora ne inchinam cintind Aliluia.

Icos 4

Glas ridicind catre tine strigam grabeste sfinte a ne apara ; nu ne dezlipi nadejdea
de catre mila ta cia mare ,ca unde vom nazui afara de tine sa le linistim dupa
noianul pacatelor noastre de cit dupa mintuitorul si priacurata lui Maica la tine cel
ce ai patimit cu dragostea catre Hristos si pentru a noastra mintuire.Prindeti mina
ta spre noi mucenice ca sa te binecuvintam cintind:

Bucurate aflatorul lucrurilor perdute

Bucura-te aducator in stare ace au fost

Bucura-te lauda cetatenilor ce au fost cinstiti cu fapte

Bucura-te fericire negutatoriei cu buna masura

Bucura-te pazitorule neadormit- al satelor si al oraselor certat de pagube

Bucura-te mintuirea amenintata de vapaie si de vifor

Bucura-te usurarea popoarelor ce se amarasc de navalirile grozave si de asupririle


nedrepte

Bucura-te povatuitorule drumetilor ce te cer in ajutor

Bucura-te izbavirea oamenilor de moarte naprasnica

Bucura-te scaparea corabierilor de vijelii si de furtuni

Bucura-te mingierea a tot sufletului asuprit si amarit

Bucura-te si al nostrum aparator grabnic de suferinta

Bucura-te Mina Multpatimitorule

Codacu 5

Hrana de mintuire vetii noastre trimite-ne noua sfinte de la Dumnezeu ca sa nu


perim de multimea pacatelor ce se indoiesc intre noi cu pricosinta ca pacatosi
sintem ,dar care pacat sau ce multime de gresale noastre covirji vre-o data
nemarjinita milostivire a lui Dumnezeu avind rugator cetile mucenicilor cu care
dimpreuna cintam Aliluia

Icos 5

Inima infrinta si smerita Dumnezeu nu o va urjisi zice imparatu si prorocu


David.Pentru aciasta smerindu-ne pina la moarte ,cadem catre tine Mare mucenic
Mina sa te rogi lui Dumnezeu pentru noi pacatosii,ca sa ne linistim durerile
biruind pre vrajmasii care se lupta impotriva legilorlui.Apropiete ,dar sfinte
apropiete cei ce patimesti ca sa slavim minunile tale cintind:
Bucura-te mijlocitor ferbinte a suferitorilor catre Dumnezeu

Bucura-te ajutor puternic catre cei ce pazasc poruncile tale

Bucura-te nadejde nerusinata a crestinilor

Bucura-te tamie bine primita la cer in rugaciune

Bucurate vas ales al sfintei treimi

Bucura-te care nu voesti rautatile oamenilor

Bucura-te cela ce ii jalesti de nepriceperea lor

Bucura-te cela ce pururea ii indemni la fapte bune

Bucura-te ,ca ii povatuesti a vetui in unire si dragoste

Bucura-te ca pe multi iai adus la pocainta

Bucura-te ca pentru toti te rogi pururea

Bucura-te Mina Multpatimitorule

Codac 6

Evreul care se asuprea de crestini prin tainuirea banilor care ii lasase la dinsul spre
pastrare la el pina la intoarcere ca botezat vazind minunea precum ia descoperit
adevarul ,iar crestinul ingrozindu-se de fapta ce facuse spre vatamarea sufletului
pentru iubirea de argint ca pocait strigind Aliluia

Icos 6

Calcatorul de juramint crestin si viclian prieten al iudeului esind din biserica ta


,unde marturisise neadevarul ca nu are stiinta de acei bani la ranit calul si a
perdut in cale inelul si o cheita cu aciasta tu tei aratat femeii lui acasa cerind ca sa
trimita barbatului ei aurul iudeului precum a si urmat ,indata ca descoperit
viclesugul.

Bucura-te vegherea viclesugului tainuit

Bucura-te aflarea aurului rapit

Bucura-te rusinarea faptelor rele

Bucura-te amaraciunea urmarii lor


Bucura-te implinirea datoriilor religiei

Bucura-te crestinarea iudeului ratacit

Bucura-te pocainta crestinului perdut

Bucurate lauda bisericii rasaritului

Bucura-te ca prin a ta minune sa aratat puterea Domnului

Bucura-te ca prin a ta lucrare doua suflete sau mintuit

Bucura-te a lui Hristos vrednic laudatorule

Bucura-te Mina Multpatimitorule.

Codac 7

Lanturile fermecatoare ale diavolului cu care infasura sufletele cele slabe spre a le
trage la el , cum sar putea sfarma ,de nu ai avia pe cuget lucratori spre
mintuire.Aciasta dar intarindu-se catre puterile sfintilor mucenici alesi de
Dumnezeu risipeste negura insalaciunii si dezliaga legaturile viclianului prin
pocainta cintind –Aliluia

Icos 7

Slava tie imparate sfinte ,Dumnezeu atotputernice , care dintru noi oamenii si
pentru noi oamenii , ai ales pe sfintii tai mucenici si apostoli ca sa ne
impartasiasca de bunatatile tale cele nemarginite ca asa sa se slaviasca numele
tau cel intru tot sfint.

Bucura-te Mina de Dumnezeu iubit

Bucurate luptator neobosit

Bucura-te vitiaz neostenit

Bucura-te cuget neprihanit

Bucura-te privigheto neadormit

Bucura-te doftor ispitit

Bucura-te judecator nemintuit

Bucurate sprijinator nepartinit


Bucura-te dar nesavirsit

Bucura-te acel de daruri datator

Bucura-te de multe minuni factor

Bucura-te Mina Multpatimitorule

Codac 8

Numele tau mai mult decit oarecare dintre sfinti sa facut crestinilor mare dorit
Mina pentru aflarea grabnica si indestularea a orice pagubire suferite de dinsii
pentru care si astazi patimind ace ice stau in fata icoanei tale cu credinta se roaga
a te milostivi spre ei mingiindu-si indeplinind cererea lor ca sa-ti aduca lauda
Cintind Aliluia.

Icos 8

Obositi de valurile intimplarii ce vin asupra noastra nu ne putem lupta si nici


sintem vrednici de milostivire pentru ca pocainta nu avem adincindu-ne in ginduri
si in fapte urite ,pentru aciasta cadem inaintea ta sa ne izbavesti de ispitele ce ne
apasa sis a ne intaresti in dragostea lui Dumnezeu, ca sa scapam de vrajmasisi sa-
ti cintam;

Bucura-te turn de tarie

Bucura-te raza de bucurie

Bucura-te arcira tare

Bucura-te zid de scapare

Bucurate gind intaritor

Bucura-te liman mintuitor

Bucura-te lumina sfinta

Bucura-te arma nebiruita

Bucura-te inger ceresc

Bucura-te dar Dumnezeesc

Bucura-te al crestinilor aparatorule


Bucura-te al saracilor miluitorule

Bucura-te Mina Multpatimitorule

Codac 9

Patimile care tu ai patimit sa ne fie in ajutorul patimilor noastre sir anile trupului
acoperemint durerilor ce tulbura odihna;

Da-ne dar sfinte in primejdii rabdarea ta , ca printrinsa sa dobindim mintuirea


sufletului in intarirea neputintei noastre spre a cinta Aliluia

Icos 9

Cu curgerile tale cele cursa pentru dragostea lui Hristos scapa intinaciunea
pacatelor noastre priafericite si cu multimea miilor schimba cugetele celor ce ne
prigonesc spre a nu fi osinditi pe nedreptate nici sa nu intuneci adevarul pricinilor
ce avem dupa a lor plecare, ca tu esti care descoperi toate nelegiuirile si tie se
cuvine ati cinta in judecati.

Bucura-te ,mingierea celor asupriti

Bucura-te biruinta ostasilor ce se lupta pentru credinta

Bucura-te pamint roditor de fapte bune

Bucura-te floare frumoasa din partile Siriei

Bucura-te margaritar ales de Dumnezeu

Bucura-te trandafir mirositor intre spinii idolesti

Bucura-te piatra scumpa din comorile Egiptului

Bucura-te dar prin care sa implinit venirea magilor de la rasarit

Bucura-te cimp adapat de apele Iordanului

Bucura-te cghedru crescut intre chedrii Livanului

Bucura-te straja neadormita manastirilor din munte sfint

Bucura-te povatuitor osindit celor ce merg la mormintul mintuitorului

Bucura-te Mina Multpatimitorule

Codac 10
Ramasitele calatorului omorit de facatorul de rau gazda spre ai lua aurul cu care
mergea la biserica ta taindu-l bucati si ingropindu-l in gradina sa , tu l-ai dezgropat
a doua zi ,si intrupindu-l pre cum a fost si dindui viata de care minune ingrozindu-
se ucigasul a cazut la picioarele tale cu lacrimi rugindu-se sa nul perzi – iara
calatorul , desteptat ca din vis dupa moarte a dat lui Dumnezeu lauda cintind –
Aliluia.

Icos 10

Sirguinta vinovatului a fost zadarnica de a putea ascunde uciderea acelui strein


care inoptase la dinsu, la gazduit ca tu urmind nevazut pentru dragostea ce avia
pntru tine , te-ai aratat a doua zi ca un ostian imparatesc cerind sa-ti dea pre
calator,despre care tagaduind ca nu ar avia stiinta iai descoperit fapta si lai
mustrat cumplit.

Bucurate munte mai presus decit toate minunile

Bucura-te pentru care ti s-a dat dar a intrupa si a da viata trupului taiat in bucati

Bucura-te ca vinovatu s-a ingrozit de puterea ta

Bucura-te ca ucisul nu cunostea de ce sa muster el spaimintindu-se

Bucura-te ca fapta asta n-a dorit sa o descopere indata

Bucura-te ca prin economia ta ,amindoi se gasesc uimiti

Bucura-te prin care calatorul si-a indeplinit vointa, incintindu-se tie

Bucura-te ca si fagaduinta lui a urmat in biserica mari daruri.

Bucura-te al tuturor celor ce aliarga la tine mintuitorule

Bucura-te al fetelor sarace inzestratorule

Bucura-te a celor cazuti in datorii grele – usuratorule

Bucura-te Mina multpatimitorule

Codac 11

Taina aciasta mare a sfintei pronii,care prin tine s-a savirsit Mina putinduse
infiintat trupu cel taiat in bucati a calatorului ucis si a se adduce iaras la viata este
nestrabatuta ,pentru care minunindu-se de darul ce ti s-a dat tie de la
Dumnezeucu credinta cintam Aliluia.
Icos 11

Iubitorul de sinesi Eotropia facind un vas de argint in biserica ta si facind doua de


o potriva acel cu numele tau I s-a parut mai frumos decit acel pentru dinsul,drept
care a hotarit sa-l opriasca pentru sine , tu insa nesuferind asuprirea aciasta ai luat
vasul de la sluga cind se spala in corabie si cu dinsul dimpreuna l-ai tinut in mare
pina cind s-a mustrat Eotropia de lacomie sa

Bucura-te ca indata ai scos pe sluga cu vasul din mare

Bucura-te ca singur si nevatamat s-au aratat stapinului sau

Bucura-te ca el multamind lui Dumnezeu a si dus vasu la biserica

Bucura-te mustratoru lui Eotropie pentru indrazniala ce facuse

Bucura-te indreptatorule purtarii sale cele lacome

Bucura-te scaparea slujirii de la moarte pentru nevinovatia sa

Bucurate ca prin aciasta ai vrut sa arati puterea adevarateicredinte

Bucura-te ca pentru faptaiara nu pentru lucru ai infrint vointa cea rea

Bucura-te ca lui Dumnezeu s-a dus aciasta lauda

Bucura-te ca numele lui s-a preaslavit in facerea minunilor tale

Bucura-te ca pentru dinsu ai patimit ca sa si biruesti cu dinsu

Bucura-te mucenice prea folositor

Bucura-te Mina Multpatimitor.

Codac 12

Vazindu-se Sofia o femee oarecare din partile Feocoloziei care venea la biserica ta
sa se inchine amenintata pre cale de catre un ostian a fi batjocorita , a cerut de la
tine ajutor cu glas si indata aim intuit-o de navalirea aceluia vazindu-l cu rusine
,catre mai multi dupa care femeia a dat lui Dumnezeu lauda-Aliluia

Icos 12

Schiopul si o femee muta ,care de mult timp statea linga biserica cu alti bolnavi
asteptind vindecarea; teau vazut la miezul noptii zicind: schiopule scoala pe
femeia aceia si mergi de aici , la care cuvinte miniindu-se schiopul pentru ca s-a
crezut departat de tine, nu facia nici o miscare , tu insa adaugind porubca , a
trebuit sa asculte si indata s-au vazut amindoi vindecati.

Bucura-te ca schiopul inspaimintat a fugit

Bucura-te ca muta inspaimintata a vorbit

Bucura-te ca alti bolnavi ai vindecat

Bucura-te ca prea credinciosi i-ai speriat

Bucura-te ca prin iubitori de Hristos iai veselit

Bucura-te ca pe straini i-ai adapostit

Bucura-te ca pe flaminzi i-ai hranit

Bucura-te ca pe vaduve le-ai miluit

Bucura-te al celor din primejdii aparatorule

Bucura-te al pradatilor indestulatorule

Bucura-te al Sofiei izbavitorule

Bucura-te al asupritilor mingietorule

Bucura-te Mina Multpatimitorule

Codac 13

O prea fericite mucenice Mina,asculta rugaciunea noastra ce ti-o aducem din


toata inima , ca sa ne izbavesti pre noi de boala si de primejdii spre a cinsti
pomenirea ta , si a marturisi minunile , carele cu puterea darului Sfintului duh le
faci noua celor ce cu credinta cintam Aliluia

( acest codac se zice de 3 ori) AMIN

Rugaciunea Acafistului

O prea Sfinte si intru tot laudate Mare Mucenic Mina,si de Minuni facatoru-le;
primeste aciasta rugaciune de la mine nevrednica roaba ta ----,caci catre tine ,ca
la un adevarat izvor de tamaduire si grabnic folositor si ajutator preaminunat,
scap eu ticaloasa si catre sfint chip icoanei tale , cu lacrimi ferbinti ma rog tie;
Vezi Sfinte paguba mea vezi saracia si ticalosenia mea, scirba mea ,vezi bubele sir
anile trupului si sufletului meu.Deaceia ma rog tie fericite si Sfinte Mina ,grabeste-
te de ma ajuta cu neincetatele si sfintele tale rugaciunisi ma sprijineste pe mine
roaba ta . ia aminte la suspinele mele si nu ma trce pre mine ticaloasa si scirbita
,ca stiu sfinte a lui Dumnezeu , ca de ai si patimit suferinte grele si chinuri
infricosatoarecei fara de legi pentru dragostea lui Hristos, dar pentru aceste
suferinte astazi vetuesti luminat si ai aflat dar de la Dumnezeu,fiindca ne-ai
incredintat , ca si dupa mutarea ta din viata aciasta trecatoare , cine a nazuit la
sfinta biserica ta , si cu credinta s-a rugat nu a ramas neajutat,sau cine te-a
chemat pre tine intru ajutor si nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pre tine minuni
si tu l-ai trcut cu vederea? Sau cine in pagube fiind si alergind spre ajutorul tau nu
i-ai descoperit paguba lui? Minunili si ajutorul tau m-au facut sip e mine ticaloasa
si scirbita ca sa alerg la ajutorul tau.

Am auzit de negutatorul acela din pamintu Isaurei,care vine la biserica ta la


rugaciuni,nu numai ca a vadit pe ucigasul sau si la-I scos din paguba lui,dindu-I
indarat punga cu galbeni,dar o minune , ca din mort si taiat in bucati ,tu l-ai
vindecat si l-ai facut sanatos .Asemenea si lui Etropia i-ai scos sluga din mare cu
vasul cel de aur tinut in mini , fiindca il fagaduisei bisericei tale , tot asa si femeia
Sofia ,care venea spre inchinare in sfint locasu tau ,nu numai ca a fost izbavita de
ostasu acela ce o silea spre pacat , dar si pe ostas dupa cuviinta l-a certat.La fel si
schiopul ,care venea la sfinta biserica a ta , spre inchinare cu rugaciune , indata la
tamaduit.

Asemenea si femeii cele mute i-ai deschis graiul si vorbea curat.

Deasemenea si atunci cind evreul dadu-se prietenului sau crestin o punga cu


galbeni,pre care crestinul tagaduia ca nu a primit-o, jurind chiar in biserica ta ;
pentru aciasta tu nu numai tu , ca ai izbavit pe crestin de juramint,dar si evreu
vazind minunea ta , a crezut intru tine si a venit la credinta crestina.

Aceste minuni ale tale sfinte , mau facut sip e mine a crede , ca la orice facere de
bine esti gata ajutator si grabnic folositor si minunat.Deaceia incredintat sint , ca
toti cei ce aliarga la tine , cerind cu credinta ajutor , nu-I treci cu vederea.

Pentru aciasta si eu cred , ca tu acelas esti, ca atunci si astazi ca oricine a alergat la


tine nu s-a intors neajutat.Pentru aceia si eu fiind scirbita si in paguba , alerg la
tine cu credinta si cu lacrimi, ingenunchind si ma rog tie Sfinte si Mare Mucenic
Mina, ca sa te rogi pentru mine pagubasa si scirbita lui Hristos fiul lui Dumnezeu
celui ce n-a trecut cu vederea rugaciunea ta cea muceniciasca , cit e-a ascultat , si
te-a intarit sit e-a primit in cerestile locasuri, ca pre acela roagate , ca sa fiu si eu
ajutat si miluit , pentru rugaciunile tale din pagube si necazuri izbavit ca sa laud sis
a binecuvintez sis a slavesc intru tot laudatu si preaputernicu nume al tatalui si al
sfintului duh acum si pururea in vecii vecilor AMIN.

S-ar putea să vă placă și