Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

7
la Regulamentul cu privire modul de finanțare
din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate
de organizațiile necomerciale

Formularul raportului analitic privind realizarea proiectului cultural

1. Denumirea organizației necomerciale


2. Titlul proiectului
3. Numărul contractului semnat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
4. Numele, prenumele managerului de proiect cultural
5. Rezultatele de bază ale proiectului cultural
6. Corelarea obiectivelor programate cu rezultatele finale
7. Relevanța proiectului cultural
8. Evaluarea bugetului final al proiectului
9. Concluzii, observații

S-ar putea să vă placă și