Sunteți pe pagina 1din 7

REGISTRUL

instituțiilor recunoscute de către Ministerul Agriculturii, Dezvotării Regionale și Mediului pentru prestarea serviciilorde consultanță și
formare a producătorilor agricoli în cadrul Măsurii 5 din „Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural”

Nr Denumirea Adresa juridică Telefon de Adresa de e-mail Activitatea de consultarea și formare Director
d/o instituției contact/ a producătorilor agricoli
fax
1. Federația Națională or. Chișinău, str. 022-210188 fnfmoldova@gmail.com Organizarea instruirilor specializate Vasile
a Fermierilor din Gheorghe 022-210189 pentru fermieri: horticultură, zootehnie, Mîrzenco
Moldova Coșbuc, 11 procesarea produselor de origne animală
şi vegetală, promovarea şi dezvoltarea
agriculturii ecologice, management,
inclusiv financiar, drept antreprenorial.
Elaborarea planurilor de afaceri,
inclusiv asistență consultativă la
depunerea cererii de solicitare a
finanțării pentru subvenționare
2. Asociaţia Obştescă or. Chișinău, bd. 022-235698 farm@agrofarm.md Organizarea instruirilor specializate Aurelia
Federaţia Ștefan cel Mare, 022-237830 pentru producătorii din sectorul Bondari
Agricultorilor din 123 V horticultura, fitotehnie, zootehnie,
Moldova ,,FARM” procesarea produselor de origine
animala si vegetala, ştiinta solului,
marketing, management, inclusiv
financiar, drept antreprenorial si
tehnologii inovaționale.
abondari@agrofarm.md Elaborarea planului de afaceri, inclusiv
ihurmuzachi@agrofarm.md asistență consultativă la depunerea
cererii de solicitare a finanţării pentru
subvenţionare
Acordarea suportului la elaborarea
pachetului de documente,în scopul
atragerii surselor financiare adiţionale
din proiecte externece activează în
2.1. Asociația Obștească or.Orhei 079935799 orhei@agroinform.md domeniul agricol. Grozavu
Orchconsinfo str.Vasile Mahu 23524955 Vera
141,
2.2. Asociația Obștească or.Ungheni, 2-74-15 - Radu Maria
Centrul pentru str.Națională, 7
Inițiativă Privată,
Ungheni
2.3. Asociația Obștească or. Nisporeni, 0264-23857 mciorici@mail.ru Ionel Petru
”Nis-Agroinform”, Str.IoanVodă, 2
Nisporeni of.306
2.4. AsociațiaObștească or.Fălești, 0259-22571 - Cimpoieș
”Cutezătorul”, Str.Stefancel Victor
Fălești Mare, 50
2.5. AsociațiaObștească or. Hîncești, 0269-25355 nincești@agroinform.md Rotaru
”Centrul de Str.MihalceaHînc Maria
ExtensiuneînAgricu u, 123, of.62 2-34-08
ltură”, Hîncești
2.6. Asociația Obștească or.Drochia, 0252-27032 - Cociu
”AGRO-CONS”, Str.Independenței, Veronica
Drochia 48
2.7. Asociația Obștească or.Cantemir, 0273-22853 agroinf@mtc-ct.md Botez Lilia
”Fermer- Str.Trandafirilor,
Agroinform”, 2, bir.408 2-30-66
Cantemir
2.8. AsociațiaObștească or.Cahul, 0299-21413 - Nebunu
”Centrul de Str.Independeței, Anatolie
Business din 6 079115421
Cahul”
2.9. Asociația Obștească or.Rîșcani, 0256-24584 - Guțu
”Asociația Femeilor Str.Independenței, Natalia
de Afaceri din 44
Sectorul Rural”,
Rîșcani
2.10. AsociațiaObștească or.Edineț, 0246-24384 edinet@agroinform.md Finiuc
”AGROINFORM”, Șos.Bucovinei, 37 Tatiana
Edineț
3. ,,ProConsulting” or. Chișinău, str. 022-210089 office@proconsulting.md Organizarea instruirilor specializate Anatolie
SRL Mitropolit apalade@proconsulting.md pentru producătorii agricoli(zootenie, Paladi
PetruMovilă, horticultură,procesarea produselor de
23/9, of.4 origine animală şi vegetală,
management, finanţe, marketing şi
vînzări,drept antreprenorial şi tehnologii
performante.
Elaborarea planurilor de afaceri,inclusiv
asistenţă consultativă la depunerea
cererii de solicitare a finanţării pentru
subvenţionare
Acordarea suportul la elaborarea
pachetului de documente, în scopul
atragerii surselor financiare adiţionale
din proiecte externe ce activează în
domeniul agricol.
4. Asociația obștească or. Chișinău str. M. 022-317370 zagorodniuc_v@mail.ru Elaborarea planurilor de afaceri; Vasile
,,MEGA” Eminescu 27, of.01 inclusiv asistență consultativă la Zagorodniuc
79507432 solicitarea finanțării pentru
subvenționare.
Acordarea suportului la elaborarea
pachetului de documente ,în scopul
atragerii surselor financiare adiţionale
din proiecte externe ce activează în
domeniul agricol
5. AsociaţiaPatronală or.Chişinău,bd. 079988488 info@movca.org Organizarea instruirilor specializate
Alianţa Lanţului Grigore Vieru 078228877 pentru producătorii din sectorul
Valoric în 28,MD-2005 agroalimentar: horticultura, fitotehnie,
Agricultura zootehnie, ştiinţa solului, marketing,
Ecologică din management, inclusiv financiar, drept
Moldova. antreprenorial si tehnologii inovaționale
Elaborarea planurilor de afaceri,
inclusiv asistenţă consultativă la
depunerea cererii de solicitarea
finanţării pentru subvenţionare.
Acordarea suportului la elaborarea
pachetului de documente în scopul
atragerii surselor financiare adiţionale
din proiectele externe ce activează în
domeniul agricol
6. Asociația or. Chișinău, 022-237549 apesmd@gmail.com Organizarea instruirilor specializate Eudochim
Producătorilor și str.Sfatul Ţării 27, pentru producătorii agricoli în domeniul Ungureanu
Exportatorilor de of.48 Viticulturii
Struguri din 69075568 Elaborarea planurilor de afaceri,
Republica 067308377 inclusiv asistenţă consultativă la
Moldova” depunerea cererii de solicitarea
finanţării pentru subvenţionare
Acordarea suportului la elaborarea
pachetului de documente, în scopul
atragerii surselor financiare adiţionale
din proiecte externe ce activează în
domeniul agricol
7. ,,Asociaţia or. Chișinău 022-210085 uniagroprotect@gmail.com Organizarea instruirilor specializate în Valeriu
Republicană a bd. Ștefan cel domeniul:horticultură, siguranța Mironescu
Producătorilor Mare, 162, 022-210658 alimentelor, producţia agroalimentară
Agricoli bir.1309-1311 ecologică.
UniAgroProtect”
8. AO ProEntranse or.Ialoveni, 022-233733 proentranse@gmail.com Instruirea producătorilor agricoli în Ion Lupaşcu
Str.Alexandru cel domeniul horticol, fitotehnie, protecția
Bun, 5\3,of.101 plantelor, marketing, management,
inclusiv financiar,drept antreprenorial
Elaborarea planurilor de afaceri,
inclusiv asistenţă consultativă la
depunerea cererii de solicitarea
finanţării pentru subvenţionare
Acordarea suportului la elaborarea
pachetului de documente – atragerea
surselor financiare adiționale din
proiecte externe ce activează în
domeniul agricol
9. Asociaţia Naţională or. Chişinău, 22237823 antrec@moldova-tourism.md Organizarea instruirilor specializate şi Svetlana
de Turism Rural, str.Serghei Lazo 79237823 consultanţă pentru potenţialii prestatori Lazăr
Ecologic şi Cultural 13, 069104014 de servicii turistice şi conexe turismului
din Republica în ariile rurale ale Republicii Moldova.
Moldova Dezvoltare afacerilor turistice în funcţie
de potenţialul turistic existent al
beneficiarului.
Elaborarea planurilor de micro şi mici
afaceri în mediul rural.
10. Asociaţia Obştească Or.Chişinău 61000505 aoanarm@gmail.com Organizarea instruirilor specializate în Ion Maxim
Asociaţia Naţională Bd.Ştefan cel apicultură şi antreprenoriat.
a Apicultorilor din Mare şi Sfînt 200 Elaborarea planurilor de afaceri,
Republica Moldova inclusiv asistenţă consultativă la
depunerea cererii de solicitarea
finanţării pentru subvenţionare.
Acordarea suportului la elaborarea
pachetului de documente în scopul
atragerilor surselor financiare adiţionale
din proiecte externe.
11 Asociaţia Obştească or.Chişinău, 079031489 pomuşoarele.moldovei@ Organizarea instruirilor specializate în Aneta
Pomuşoarele str.Mirceşti 42, gmail.com domeniul producerii pomuşoarelor , Ganenco
Moldovei of. 403 cultivarea căpşunului.
Elaborarea planurilor de afaceri,
inclusiv asistenţă consultativă la
depunerea cererii de solicitarea
finanţării pentru subvenţionare.
Acordarea suportului la elaborarea
pachetului de documente în scopul
atragerilor surselor financiare adiţionale
din proiecte externe.
12 Institutul MD 6525, 22359350 izmv56@mail.ru Organizarea instruirilor specializate Maşner
Ştiinţifico-Practic R.Moldova,r-nul 22359351 pentru producătorii agricoli în domeniul Oleg
de Biotehnologii în Anenii Noi, zootehnie şi asigurări veterinare a
Zootehnie şi s..Maximovca fermierilor.
Medicină
Veterinară
13. East-Europe or. Chişinău, 062024448 vrailean@yahoo.com Acordarea suportului la elaborarea Vladislav
Consulting str.A.Doga pachetului de documente,în scopul Railean
Associates SRL 28A,of 23 vlad@eeca-consulting.com atragerii surselor financiare adiţionale
din proiecte externe ce activează în
domeniul agricol.
Elaborarea planurilor de afaceri,inclusiv
asistenţă consultativă la depunerea
cererii de solicitarea finanţării pentru
subvenţionare.
14. SRL Bizconcept mun.Chişinău, 069919770 info@bizconcept.md Elaborarea planurilor de afaceri, Capmaru
or. Durleşti, inclusiv asistenţă consultativă la Ana
Str.A.Donici, 52 depunerea cererii de solicitare a
finanţării pentru subvenţionare.
Acordarea suportului la elaborarea
pachetului de documente,în scopul
atragerii surselor financiare adiţionale
din proiecte externe ce activează în
domeniul agricol.
15. Business Inteligent or. Chişinău, 022278701 bis@bis.md Organizarea instruirilor specializate Lazăr
Services SRL str.Bernardazii,nr. 022275418 pentru producătorii agricoli Valeriu
53 of 4 (horticultură, fitotehnie, procesarea
produselor de origine vegetală şi
animală, ştiinţa solului,marketing,
management inclusiv financiar, drept
antreprenorial şi tehnologii performante.
Elaborarea planurilor de afaceri,
inclusiv asistenţă consultativă la
depunerea cererii de solicitare a
finanţării pentru subvenţionare.
Acordarea suportului la elaborarea
pachetului de documente,în scopul
atragerii surselor financiare adiţionale
din proiecte externe ce activează în
domeniul agricol.

S-ar putea să vă placă și