Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa nr.

1
la Ordinul nr. 153 din 26 iunie 2018

Codul dosarului

CERERE DE SOLICITARE A SUBVENŢII ÎN AVANS


Submăsura nr.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor
şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri)

DATE DE ÎNREGISTRARE
AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ
Oficiul Teritorial
Nr. de înregistrare în Registrul manual
Data înregistrării
Numele/Prenumele angajatului responsabil
Semnătura
Partea A
DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)
1.1 Producătorul agricol
1.1.1 Cod Fiscal (IDNO)
1.1.2 Forma organizatorico-juridică
1.1.3 Denumirea Producătorului agricol
1.1.4 Data înregistrării de stat
1.1.5 Sediul juridic:Municipiul/Raion/Oraş
1.1.6 Sat/Comună
1.1.7 Strada
1.1.8 Telefon fix/mobil/fax
1.1.9 E-mail
1.2 Administratorul întreprinderei

1.2.1 Nume/Prenume
1.2.2 Municipiul/Raion/Oraş
1.2.3 Sat/Comună
1.2.4 Strada
1.2.5 Telefon fix/mobil/fax
1.2.6 E-mail
1.2.7 Data naşterii
1.2.8 Vârsta
1.2.9 Genul
1.2.10 Cod de identitate (IDNP)
1.2.11 Act de identitate Seria Nr
1.2.12 Eliberat la data/de către
Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4 Investiția este efectuată de
Tânăr Femeie
Tânăr Femeie
1.5 Studiile efectuate de solicitant
Studii superioare

Vocaţionale

Cursuri de instruire în domeniul antreprenoriatului

Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producătorul


1.6
agricol este membru

1.7 Informaţii privind contul bancar al Solicitantului


1.7.1 Denumirea băncii
1.7.2 Filiala/ Adresa băncii
1.7.3 Codul băncii
1.7.4 Contul solicitantului IBAN
1.8 Total terenuri agricole deținute de producătorul agricol
1.8.1 Total terenuri agricole, ha
1.8.2 Terenuri deținute în proprietate, ha
1.8.3 Terenuri deținute în arenda, ha
Numărul de locuri noi de muncă planificate a fi create după efectuarea investiției (incl.
autoangajarea solicitantului), calculul echivalentului locurilor de muncă cu normă
1.9 deplină (bărbați/femei) față de angajații permanenți – Normă deplină = 1700 ore de
lucru/an.

1.9.1 Angajat permanent Sezonier


1.9.2 Existente
1.9.3 Femei
1.9.4 Bărbaţi
1.9.5 Noi
1.9.6 Femei
1.9.7 Bărbaţi
Partea B
INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ
2.1 Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)
2.1.1 Municipiul/raion/Oraş
2.1.2 Sat/Comună
2.1.3 Strada
2.1.4 Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei
Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției
2.1.5
conform pct. 10 al Regulamentului, lei
2.1.6 Suma sprijinului solicitat (lei)
2.1.7 proprii (lei)
2.1.8 Cofinanţare 10% din surse împrumutate (lei)
2.1.9 total (lei)
2.2 Situaţia față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare:
2.2.1 Datorii față de bugetul public naţional DA/NU
2.2.2 Total impozit achitat la bugetul public naţional pentru anul precedent
Partea C
Submăsura nr.1
Suprafaţa

echipament materiale de construcţie ş

3.1
Seră de iarnă tehnică/utilaj agricol material săditor de legume

material seminţe material neţesut de tipde legume


AGRYL

Suprafaţa
echipament materiale de construcţie ş

3.2
Solarii tehnică/utilaj agricol material săditor de legume

material seminţe material neţesut de tipde legume


AGRYL

Suprafaţa

echipament materiale de construcţie

3.3 Tuneluri
tehnică/utilaj agricol material săditor de legume

material seminţe material neţesut de tipde legume


AGRYL

Atenție! Cererea se completează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul
efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2018 _____________________________


(Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ ____________________________
L.Ş. (Semnătura)

S-ar putea să vă placă și