Sunteți pe pagina 1din 1

Instrucțiuni privind descărcarea datelor provenite de la

senzorii de temperatură și umezeală a aerului

Pentru descărcarea datelor înregistrate de către senzorii de temperatură și umezeala aerului, se va proceda
astfel:

1. se va cupla cablul micro USB la data logger, respectiv la laptop;


2. se va utiliza soft-ul dedicat operațiunii de descărcare, și anume HOBOware, astfel:
- din bara de meniu se va alege comanda DEVICE, apoi READOUT. Datele înregistrate sunt procesate,
iar la final se salvează fișierul în format *.dtf, cu denumirea MicroStatie_luna și anul pentru care s-
a realizat descărcarea datelor (exemplu: MicroStatie_decembrie2019).
4. după ce s-a salvat fișierul cu extensia *.dtf, se accesează comanda PLOT, unde se pot vizualiza atât
grafic, cât și tabelar datele înregistrate.
5. din bara de meniu se accesează comanda FILE, urmată de EXPORT TABLE DATA, se bifează
opțiunea ALL, apoi EXPORT. Se denumește fișierul cu numele MicroStatie_luna și anul pentru care
s-a realizat descărcarea datelor și se salvează în format *.csv. (exemplu:
MicroStatie_decembrie2019.csv).
6. se verifică statusul bateriei și a memoriei utilizate de către datele stocate pe data logger. Din bara
de meniu se alege comanda DEVICE – STATUS, iar la DEVICE DETAILS se poate observa starea
bateriei – Battery State. În condițiile în care bateriile este aporape descărcată, se va proceda la
schimbarea bateriile din data logger.

Întocmit:
18.12.2019
ing. Georgiana TUDOR