Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Decizia de management reprezinta:


a) procesul de alegere rationala a unei alternative de actiune, din mai multe posibile, în
vederea realizarii unor obiective urmarite, prin a carei aplicare se influenteaza
activitatea a cel putin unei alte persoane decât decidentul;
b) procesul de culegere de informatii, din mai multe posibile, în vederea realizarii unor
proiecte, prin a carei aplicare se influenteaza activitatea organizatei;
c) procesul de alegere a unei alternative de rezolvare a disputelor intro organizatie, din
mai multe posibile, în vederea realizarii medierii organizationale, prin a carei aplicare
se influenteaza activitatea a cel putin unei parti participante.
2. Conceptul de decizie de management include, cumulativ, câteva conditii definitorii:
i. Existenta unor informatii ample si sigure, pentru a atenua riscul si starea de incertitudine a
decidentului.
ii. Multimea variantelor decizionale din care se opereaza alegerea sa fie formata din cel putin doua
elemente.
iii. Existenta unei finalitati definite (unul sau mai multe obiective de realizat).
iv. Aplicarea variantei decizionale alese sa influenteze actiunile si/sau comportamentul a cel putin unei
alte personae decât decidentul.
a) Pct (i), (ii) si (iii);
b) Pct (i), (ii), (iii) si (iv);
c) Nici un punct din cele mentionate
3. Rolurile deciziei se poate rezuma astfel:
i. Orienteaza dezvoltarea de ansamblu a organizatiei si componentelor sale.
ii. Asigura corelarea activitatilor personalului organizatiei.
iii. Determina demararea actiunilor în cadrul firmei
iv. Calitatea deciziilor de management determina integrarea si functionarea firmei în cadrul mediului
ambiant si influenteaza hotarâtor eficacitatea si rationalitatea întregii activitati.
a) Pct (i), (ii) si (iii);
b) Pct (i), (ii), (iii) si (iv);
c) Nici un punct din cele mentionate
4. Orice decizie include urmatoarele elemente constitutive:
a) decidentul; variantele decizionale; criteriile de decizie; mediul ambiant;
consecintele deciziei; si obiectivele;
b) decidentul; variantele decizionale; criteriile de decizie; consecintele deciziei; si
obiectivele;
c) decidentul; criteriile de decizie; mediul ambiant; consecintele deciziei; si
obiectivele.
2. Procesul de luare a unei decizii parcurge sapte etape logice si simple, dar esentiale:
i. definirea problemei decizionale;
ii. stabilirea criteriilor si obiectivelor decizionale;
iii. identificarea factorilor critici (limitativi);
iv. elaborarea variantelor (alternativelor) decizionale posibile;
v. analiza variantelor (alternativelor) si selectia celei mai bune alternative;
vi. implementarea solutiei (variantei) decizionale alese;
vii. controlul aplicarii deciziei si evaluarea rezultatelor.
a) Pct (i), (ii) si (iii);
b) Pct (i), (ii), (iii) si (iv);
c) Toate cele sapte puncte mentionate

S-ar putea să vă placă și