Sunteți pe pagina 1din 5

REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE

„Sephora Collection Good SkinCare”

I. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul loteriei publicitare este SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A., persoana
juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Complexul de birouri “Timpuri
Noi Square”, Cladirea TN Offices 2, Etaj 7, Sectorul 3, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9300/2000, Cod Unic de Inregistrare:
13434907, reprezentata legal de doamna Roxana Raşu in calitate de Director General.

II. DURATA LOTERIEI PUBLICITARE

II.1. Loteria publicitara se desfasoara intre 21.10.2019 ora 10:00 si 31.10.2019 ora 23:59.

II.2. Loteria publicitara va fi organizata pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv prin intermediul
site-ului sephora.ro al Organizatorului.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania.

III.2. Pentru a putea participa la loterie, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:

a) sa detina o adresa de e-mail valabila;

b) sa acceseze pagina https://www.sephora.ro, sa apese butonul start joc, sa verifice reclama


afisata, sa apese butonul continua, sa aleaga unul dintre cele 9 blocuri de imagini ce cuprind
detalii despre produsele din gama Sephora. In cazul in care imaginea accesata este castigatoare,
va primi un cod unic pe care trebuie sa-l foloseasca pe site pentru a-si revendica premiul pana la
data de 30 noiembrie 2019. Codul unic va putea fi folosit o singura data si nu va putea fi cumulat
cu alte coduri aferente altor promotii/campanii in curs. In cazul in care imaginea accesata nu este
castigatoare, se va afisa un mesaj de tipul „ Ne pare rau. Casuta nu a fost castigatoareTe mai asteptam
cu drag pe sephora.ro.”

III.3. Nu pot participa la aceasta loterie administratorii sau salariatii societatii SEPHORA
COSMETICS ROMANIA S.A. si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea loteriei
publicitare, precum si sotul/sotia, rudele si afinii lor de gradul I.

1
III.4. Un participant se poate inscrie la eveniment o singura data prin accesarea site-ului
sephora.ro..

III.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta
Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV. MODUL DE DESFASURARE

IV.1. Loteria se desfasoara pe pagina https://www.sephora.ro.

IV.2. Pentru a se putea inscrie, participantii trebuie sa acceseze in perioada indicata la art. II.1.
site-ul https://www.sephora.ro.

IV.3. Participantii vor accesa pagina https://www.sephora.ro, vor apasa butonul start joc, vor
verifica reclama afisata, vor afisa butonul continua, vor alege unul dintre cele 9 blocuri de imagini
ce cuprind detalii despre produsele din gama Sephora, exprimandu-si astfel acordul de a se
inscrie in concurs. In cazul in care imaginea accesata este castigatoare, va primi un cod unic pe
care trebuie sa-l foloseasca pe site pentru as revendica premiul pana la data de 30 noiembrie 2019.
Codul unic va putea fi folosit o singura data si nu va putea fi cumulat cu alte coduri aferente altor
promotii/campanii in curs. In cazul in care imaginea accesata nu este castigatoare, se va afisa un
mesaj de tipul „ Ne pare rau. Casuta nu a fost castigatoare. Te mai asteptam cu drag pe sephora.ro.”

IV.4. Castigatori vor descoperi in spatele imaginilor accesate premiul castigat sau un cod unic ce
va fi folosit pe site-ul www.sephora.ro pentru revendicarea premiilor pana la data de 30
noiembrie 2019 .

IV.5 Utilizatorii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in


Regulament vor fi eliminati de catre Organizator.

IV.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii loteriei, la validarea
datelor cu care s-au inscris utilizatorii si de a refuza codurile unice, in conditiile in care respectivul
castigator este suspectat de frauda sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor adrese
de e-mail temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau
adrese de e-mail care nu le apartin.

V. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE

V.1. Premiile care pot fi castigate sunt in numar total de 1200 premii, si constau in reduceri
promotionale si produse cosmetice dupa cum urmeaza:

1. 700 de coduri unice Livrare gratuita pentru urmatoarea comanda a produselor


achizitionate de pe site-ul Sephora.ro,
2. 400 de coduri unice pentru promotia : 20% reducere la gama Sephora Collection.
Reducerea se aplica exclusiv la achizitionarea produselor din gama Sephora Collection
care NU se afla la reducere. Nu se aplica produselor care se afla la reducere sau in alte
promotii.
3. 100 de bucati X produsul Holographic Face & Cheek Palette

2
V.2. Valoarea totala a premiilor prevazute la punctul 3 este de 11 900 lei (Unsprezece mii nouasute
lei) (TVA inclus).

V.3. Valoarea totala a premiilor prevazute la punctele 1 si 2 nu poate fi determinata, aceasta


variind in functie de valoarea comenzii pentru care se foloseste codul de reducere.

V.4. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor.

VI. ACORDAREA PREMIILOR

VI.1. Castigatorii vor fi desemnati automat de platforma de concurs, disponibila pe sephora.ro

VI.2. Castigatorii vor trebui sa foloseasca codurile unice pana la data de 30 noiembrie 2019. Dupa
aceasta data codurile se anuleaza si devin inactive.

VII. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR

VII.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ


conditiile descrise in sectiunile anterioare ale Regulamentului.

VII.2.1. Din dorinta de a nu prejudicia nicio persoana care doreste sa participe la prezenta loterie,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare.

VII.2.2. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista


participanti care incearca sau au incercat sa fraudeze procesul de inscriere, Organizatorul poate
sa le restrictioneze participarea la loterie pe toata durata acesteia si/sau sa le retraga dreptul la
premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme.

VII.3.1. Contestatiile se pot face in termen de 24 de ore de la accesarea aplicatiei.sau in patru ore
de la data afisarii numelor castigatorilor produselor prevazute la art V.1.3 pe site-ul
Organizatorului. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa e-
commerce@sephora.ro si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele, domiciliul si alte date de identificare;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

VII.3.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la data primirii.

VIII. LIMITAREA RASPUNDERII

VIII.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in
considerare.

VIII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte
probleme la inscrierea la loterie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a
persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa
intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului

3
intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la
eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.

VIII.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde
dreptul de a utiliza serviciile de internet pe durata loteriei. In acest caz, participarea acestuia va
fi invalidata.

IX. TAXE SI IMPOZITE

IX.1. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura, nascute in legatura cu Premiile acordate
in urma loteriei publicitare, revin exclusiv in sarcina Participantilor castigatori.

IX.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare,
cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a loteriei (cheltuieli legate de accesul la Internet
in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului). Cheltuielile mai sus
prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul
Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,
astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

X. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

X.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant,


putand fi consultat pe site-ul https://www.sephora.ro in perioada 21.10.2019 ora 09:00 si
31.10.2019 ora 23:59.

X.2. Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord ca numele
lor,adresele de e-mail si datele de contact inclusiv adresa de livrare sa fie stocate si procesate in
scopul desemnarii castigatorilor si livrarii premiilor, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului
nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

X.3. Conform prevederilor legale, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau
prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata,
adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale
putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror
prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679, in special a datelor
incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot solicita, totodata, transformarea
in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune
in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii
vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale
contrare.

X.4. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord ca, in situatia in care vor fi
desemnati castigatori, numele si prenumele lor sa poata fi facute publice cu ocazia anuntarii

4
castigatorilor, pe site-ul www.sephora.ro, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de
Organizator pentru organizarea acestor operatiuni.

X.5. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Politicii de confidentialitate


publicate pe site https://www.sephora.ro/articole/politica-de-confidentialitate. In caz de
neconcordanta intre acestea, prevederile prezentului Regulament vor prevala.

XI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

XI.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit
prevederilor art. 1351 Cod Civil.

XI.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament. In
categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii,
greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate
interzice sau modifica termenii Regulamentului.

XI.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din
folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare sau a adresei
de e-mail.

XII. DISPOZITII FINALE

XII.1. Prin inscrierea la loteria publicitara „Sephora Collection GoodSkincare” participantii sunt
de acord cu prevederile prezentului Regulament.

XII.2. SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul
Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-
ul oficial al Organizatorului, respectiv https://www.sephora.ro.

XII.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea loteriei publicitare va fi adresata in scris


Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5
(cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

XII.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la loteria publicitara vor fi
solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele
judecatoresti competente.

SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.

prin reprezentant

Roxana Raşu