Sunteți pe pagina 1din 3

TEMATICA DE CONTROL

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

CONTROL PE TRASEU
AUTOVEHICULE PENTRU TRANSPORTUL PERSOANELOR

NR. TEXT CERINTA SANCTIONABILA AMENDA


CRT. IMPUSA DE DE
1 La bordul autovehiculului există următoarele documente de transport: L 319 L 319/2006 4000-8000
licenŃa de traseu, licenŃa conformă auto Art.13,lit.e Art.39,alin.4
OUG 109/2005
Art.57^2, lit.a si b
2 Conducătorul auto deŃine ordin de deplasare sau foaie de parcurs cu L 319 L 319/2006 3500-7000
menŃiuni privind starea tehnică a autovehiculului la plecarea în cursă Art.13,lit.q Art.39,alin.5
Reg.OUG 195/2002
Art.27,alin.2,lit.a si b
3 Conducătorul auto deŃine atestat profesional sau certificat de competenŃă L 319 L 319/2006 3500-7000
profesională valabil, permis de conducere Art.7,alin 4,lit.c Art.39,alin.5
Reg.OUG 195/2002
Art.27,alin.2,lit.c
4 Autovehiculul are InspecŃia Tehnică Periodică(ITP) valabilă L 319 L 319/2006 3500-7000
Art.13,lit.q Art.39,alin.5
OUG 195/2002
Art.102,alin.1,pct.1
5 La bordul autovehiculului există trusa medicală de prim ajutor în termen de L 319 L 319/2006 3000-6000
valabilitate, stingătoare în termen de valabilitate, două triunghiuri Art.10,alin.1,lit.a Art.39,alin.6
reflectorizante şi veste reflectorizante OUG 195/2002
Art.100,alin.1,pct.13
6 La bordul autovehiculului pentru transportul persoanelor se află numărul L 319 L 319/2006 4000-8000
maxim de persoane precizat în certificatul de înmatriculare al auto(poz.13) Art.13,lit.e Art.39,alin.4
Reg.OUG 195/2002
Art.148,pct.2

1
7 Autovehiculul verificat este echipat cu tahograf în termen de valabilitate OG 21/2009 OG 21/2009 10000-20000
Art.1,pct.5 Art.1,pct.6
8 Tahograful este operaŃional în timpul transportului( este în funcŃiune) OG 21/2009 OG 21/2009 10000-20000
Art.1,pct.5 Art.1,pct.6

CONTROL PE TRASEU
AUTOVEHICULE PENTRU TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE

9 La bordul autovehiculului există următoarele documente de transport: L 319/2006 L 319/2006 4000-8000


licenŃa de transport, licenŃa conforma auto, certificat agreere RAR Art.13,lit.e Art.39,alin.4
OUG 109/2005
Art.57^2, lit.a si b
10 Conducătorul auto deŃine ordin de deplasare sau foaie de parcurs cu L 319/2006 L 319/2006 3500-7000
menŃiuni privind starea tehnică a autovehiculului la plecarea în cursă Art.13,lit.q Art.39,alin.5
Reg.OUG 195/2002
Art.27,alin.2,lit.a si b
11 Conducătorul auto deŃine atestat profesional sau certificat de competenŃă L 319/2006 L 319/2006 3500-7000
profesională valabil, permis de conducere şi certificat ADR Art.7,alin 4,lit.c Art.39,alin.5
Reg.OUG 195/2002
Art.27,alin.2,lit.c
Art.174,alin.1,lit.c
12 Autovehiculul are InspecŃia Tehnică Periodică(ITP) valabilă L 319/2006 L 319/2006 3500-7000
Art.13,lit.q Art.39,alin.5
OUG 195/2002
Art.102,alin.1,pct.1
13 La bordul autovehiculului există trusa medicală de prim ajutor în termen L 319/2006 L 319/2006 3000-6000
de valabilitate, stingătoare în termen de valabilitate, două triunghiuri Art.10,alin.1,lit.a Art.39,alin.6
reflectorizante şi veste reflectorizante OUG 195/2002
Art.100,alin.1,pct.13
14 Autovehiculul pentru transportul mărfurilor periculoase deŃine panouri şi L 319/2006 L 319 5000-10000
2
etichete de semnalizare a pericolelor conform ADR Art.39,alin.9,lit.k Art.39,alin.9,lit.k
HG 1175/2007
Anexa,art.38,alin.3,pct.10
15 Conducătorul auto al autovehiculului pentru transportul mărfurilor L 319/2006 L 319/2006 4000-8000
periculoase deŃine la bord fişa de siguranŃă a mărfurilor şi cunoaşte Art.13,lit.f Art.39,alin.4
normele referitoare la transportul şi manipularea acestora
16 Autovehiculul verificat este echipat cu cronotahograf în termen de OG 21/2009 OG 21/2009 10000-20000
valabilitate Art.1,pct.5 Art.1,pct.6
17 Cronotahograful este operaŃional în timpul transportului( este în OG 21/2009 OG 21/2009 10000-20000
funcŃiune) Art.1,pct.5 Art.1,pct.6

18 Conducatorul auto are în dotare echipamentul individual de protecŃie L 319/2006 L 319/2006 5000-10000
Art.13,lit.r Art.39,alin.2