Sunteți pe pagina 1din 2

Testul 1

1) Rezultatul calculului 5  5  2 3 este egal cu ...


3 9
2) Dacă  , atunci x = ...
x 12
3) Un dreptunghi ABCD are AB = 15 cm, iar BC = 10 cm. Perimetrul dreptunghiului este de ... cm
4) Numărul elevilor unei scoli este redat in tabelul de mai jos:

Clasa V VI VII VIII


Nr elevi 132 124 123 142

Clasa cu cel mai mare număr de elevi este ....

5) Ordonati crescător numerele 3 2 , 2 3, 4.


2
6) Un turist parcuge un drum în două zile astfel: în prima zi din lungimea drumului, iar în a
5
doua zi restul de 75 km. Ce lungime are drumul?

2 2 3
7) Rezultatul calculului   este egal cu ...
5 5 2
a 8
8) Dacă  , atunci a  b = ...
3 b
9) Aria unui pătrat cu perimetrul 20 cm este de ... cm 2
10) Suma muchiilor unui cub este de de 60 m. Muchia cubului va avea lungimea ... m.
11) În tabelul de mai jos este redată repartitia elevilor unei scoli după sportul la care sunt înscrisi:

Sportul fotbal baschet volei handbal


Nr elevi 232 124 123 102

Numărul elevilor înscrisi la baschet este de ....


12) Determinati numărul real m stiind că m 2  2  8 .
13) Un turist parcuge un drum în două zile astfel: în prima zi 45% din lungimea drumului, iar în a
doua zi restul de 220 km. Ce lungime are drumul?

2
 1
14) Rezultatul calculului  2   este egal cu ...
 2
15) Media aritmetică a numerelor 6, 12 si 15 este egală cu ...
16) Aria unui triunghi dreptunghic cu catetele de 6 cm si 8 cm este de ... cm 2
17) Suma muchiilor unui tetraedru regulat este de 30 hm. Muchia tetraedrului va avea
lungimea ... hm.

18) În tabelul de mai jos este redată repartitia cultivării unei suprafete:
Cultura grâu porumb orz cartofi
Procent 44% 28% 13% x

Suprafata cultivată cu cartofi este de .... %

19) Arătati că numărul real m = 12  27 este mai mic decât 9.


20) Suma a două numere este 58. Aflati numerele stiind că unul din ele este cu 16 mai mare decât
celălalt.

21) Rezultatul calculului 10  90 : 10 este egal cu ...


22) Solutia reală a ecuatiei 3 x  1  5 este egală cu ...
23) Aria unui romb cu diagonalele de 16 cm si 12 cm este de ... cm 2
24) Volumul unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 11 cm, 9 cm si 7 cm este de ...
25) În tabelul de mai jos sunt date temperaturile medii înregistrate în prima săptămănă din luna
ianuarie:

Ziua Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică


Temp (  C -1 0 -2 2 4 1 -3
)

Cea mai mică temperatură s-a înregistrat în ziua de ...


26) Calculati suma dintre media aritmetică si media geometrică a numerelor a  3  2 2 si
b  32 2 .
27) Suma dintre sfertul unui număr si dublul său este de 36. Aflati numărul.

28) Rezultatul calculului 2  3 2  2015 0 este egal cu ...


29) 4 kg de mere costa 6 lei. 6 kg de mere de acelasi fel vor costa ...
30) Probabilitatea ca alegand la intamplare un numar natural de o cifra, acesta sa fie numar prim
este de ...
31) Lungimea unui cerc cu diametrul de 14 cm este ...
32) Cel mai mare număr natural divizibil cu 9 de forma a2a este ...

33) Calculati media aritmetică si media geometrică a numerelor: a    1 1    1 2    1 50 si


b  ( 10  1) 10  1 .
34) Calculati măsurile unghiurilor unui triunghi stiind că sunt direct proportionale cu numerele 2, 3
si 4.