Sunteți pe pagina 1din 2

Dezvoltarea personală este recunoscută în prezent drept o cale argumentată științific

prin care indivizii, indiferent de vârstă, ajung la o mai bună cunoaștere de sine și acceptare a
propriei persoane și a celorlalți, la maturizare emoțională și însușirea de abilități necesare pe
tot parcursul vieții. Dezvoltarea personală este un element-cheie al succesului în toate
domeniile vieții și ne permite să ne cunoaștem și să ne dezvoltăm potențialul de care
dispunem în mod optim. De buna dezvoltare personală depinde, în cele din urmă, calitatea
vieții noastre.
Disciplina Dezvoltare personală este dedicată activităţilor de învăţare care au ca scop
dezvoltarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă
interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu
privire la învăţare. În cadrul disciplinei, se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă
atitudini, finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor
pentru viaţă și pentru viitor, deși programa școlară prevede obligativitatea orelor de dezvoltare
personală doar pentru clasa pregătitoare și clasele I și a II-a. De-a lungul anilor de studiu,
toate ariile curriculare îşi asumă o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea
personală/socială, educaţională şi de carieră a elevilor, existând astfel posibilitatea abordării
integrate a unora dintre activităţile propuse.
În ceea ce priveşte dezvoltarea psihosocială a şcolarului mic, curriculumul permite şi
particularizează abordarea integrată a conţinuturilor disciplinelor de învăţământ specifice la
acest nivel de şcolaritate prin intermediul disciplinei Dezvoltare personală. Astfel, programa
disciplinei Dezvoltare personală este elaborată ca model de proiectare curriculară centrat pe
competenţe care contribuie la dezvoltarea elevului prin procese educaţionale ce mută accentul
de pe latura informativă pe cea formativă, acoperindu-se astfel nevoile psihologice şi sociale
ale elevului şi asigurându-i-se cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea şi
prevenirea dificultăţilor de adaptare specifice vârstei.
Odată cu începerea şcolii, disciplina Dezvoltare personală reprezintă un suport
important pentru formarea la elevi a unui stil de viaţă sănătos, ca fundament al dezvoltării
armonioase a personalităţii lor.
Conţinuturile relevă, în tot ceea ce propun, o raportare permanentă la ceea ce gândesc
şi simt elevii la vârsta micii şcolarităţi, precum şi modul în care aceştia se comportă.
Conţinuturile sunt focusate pe domeniile tematice ale programei şcolare (Autocunoaştere şi
stil de viaţă sănătos, Dezvoltare emoţională şi socială, Aspecte specifice ale organizării
învăţării şi pregătirii pentru viaţă la şcolarul mic), abordându-le în mod cuprinzător şi
cooptându-i pe elevi în a conştientiza cine sunt, a analiza emoţiile pe care le simt, a
interacţiona, a comunica, a identifica esenţa diversităţii, a fi motivaţi să înveţe, a se raporta la
succes, a explora meseriile şi profesiile pe care le-ar plăcea să le practice şi a exprima puncte
de vedere faţă de cele preferate.
În cadrul orelor de dezvoltare personală valorific mai ales experienţele personale ale
copiilor, în manieră integrată, printr-o raportare permanentă la ceea ce gândesc, simt şi se
comportă aceştia. În cadrul activităţilor realizate la alte discipline introduc secvenţe de
dezvoltare personală care se referă la: reflecţii cu privire la calităţi/interese personale,
modalităţi de interacţiune, comunicare şi exprimare a emoţiilor sau conexiuni cu viaţa reală,
pentru că fiecare disciplină permite şi creează momente favorabile discutării unor astfel de
aspecte. Este opţiunea cadrului didactic de a alege modalitatea cea mai adecvată de dezvoltare
a activităţilor, în funcţie de particularităţile şi cerinţele grupului de elevi.
Țin mult la orele de dezvoltare personală. Ele îi ajută pe copii să se înțeleagă pe sine,
unii pe alții și ne ajută pe toți să ne conectăm. Sunt momente de respiro și de reflecție. Sunt o
mulțime de situații în care copiii au nevoie de a fi ghidați, au nevoie de repere, de timp pentru
a înțelege cum funcționează emoțiile și mai ales cum răspund ei la diferite acțiuni.
Emoțiile sunt puternice la această vârstă, cu siguranță fiecare clasă se confruntă cu
certuri, lupte, situații în care nimeni nu cedează ori cu momente în care copiii nu înțeleg și nu
știu de ce au acționat în acel mod.
De obicei pornesc discuțiile de la o poveste sau o situație ce trebuie rezolvată. Mi se
pare mai simplu așa, astfel le dau copiilor răgaz să se gândească. După poveste și discuții
despre fapte reale din viața lor obișnuim să realizăm ceva. Mi se pare că desenând,
confecționând și mai nou scriind (suntem clasa I), copiii interiorizează mai bine. Unii nu au
idei, nu știu ce să spună, nu se pot exprima (am în clasă o fetiță care nu a comunicat niciodată
în colectivitate cu nimeni). Dar când încep să deseneze, să confecționeze, lucrurile se
limpezesc. Materialul obținut poate fi un alt punct de plecare pentru discuții. De ce ai desenat
ața? La ce te-ai gândit când ai desenat acest lucru?
Scopul orelor de dezvoltare personală este ca învăţătorul sau învăţătoarea să-i
cunoască cât mai bine pe copiii din propria clasă. În cadrul acestor ore se pune un accent
deosebit pe exprimarea emoţiilor, oricare ar fi acestea, dându-se astfel şansa fiecărui copil să
se descopere, să se accepte şi să afle ce-i place cu adevărat să facă. Sub îndrumarea cadrului
didactic se vor stimula emoţiile pozitive, cele care îl ajută pe şcolari să-şi dezvolte abilităţile
empatice şi de comunicare. Sunt propuse jocuri şi activităţi atât individuale, cât şi în echipă,
elevii fiind încurajaţi să lucreze împreună, să asculte, să dea răspunsuri, să analizeze şi să
ducă la bun sfârşit o sarcină de lucru, într-un interval de timp dat.

S-ar putea să vă placă și