Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică


Specializarea Finanțe și Bănci
Proiect la disciplina „Asigurări şi reasigurări”

Prof. coordonator: Realizator proiect: Marteniuc Ionela


Finanțe și bănci, an 2, grupa 1
Cuprins
Prezentarea Grupului Allianz.................................................................................................................3

Prezentarea Societăţii Allianz Tiriac Asigurări........................................................................................3

Categori ale asigurărilor la Allianz Tiriac................................................................................................4

Activitatea de asigurări..........................................................................................................................5

Studiu de caz.........................................................................................................................................7

Bibliografie...........................................................................................................................................11
Prezentarea Grupului Allianz

Fondat în 1890 la Berlin, Allianz este lider mondial în domeniul asigurărilor şi,
totodată, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din lume.
Marca Allianz este reprezentată în peste 70 de ţări ale lumii, reţeaua de entităţi
economice care formează Allianz Group ridicându-se la circa 700 de companii-membre. Cele
aproximativ 181.000 de persoane care lucrează în cadrul Allianz Group oferă servicii
financiare integrate, la standarde internaţionale,unui număr de peste 80 de milioane de clienţi
de pe întregul mapamond. Pe fiecare dintre segmentele de activitate pe care operează
asigurări de bunuri şi răspundere, asigurări de viaţă şi de sănătate, operaţiuni bancare,
respectiv administrarea activelor Allianz Group a căpătat recunoaşterea internaţională pentru
profesionalismul şi expertiza reprezentanţilor săi, pentru siguranţa financiară a afacerilor pe
care le derulează.
În anul financiar 2007, la nivel consolidat, Grupul a realizat venituri totale de 102
miliarde de euro. Valoarea activelor aparţinând terţilor aflate în administrarea Allianz depăşea
1.300 miliarde de euro la sfârşitul anului 2007. Din această sumă peste 765 miliarde euro
reprezentau active aparţinând terţilor.
În calitatea sa de companie-membra a celui mai mare grup de asigurări din Europa,
Allianz-Tiriac şi-a asigurat accesul la o serie de avantaje competitive unice pe piaţa locală
care constituie garanţii ale unei dezvoltări viitoare sănătoase şi durabile.

Prezentarea Societăţii Allianz Tiriac Asigurări

Bazele fundaţiei actualei afaceri Allianz-Tiriac Asigurări au fost puse în anul 1994,
odată cu înfiinţarea societăţii Asigurări "Ion Tiriac" SĂ (ASIT). Pornind de la zero, compania
s-a instalat repede în fruntea ierarhiei operatorilor privaţi de asigurări. Creşterea accelerată a
volumului de afaceri derulate a adus ASIT, în numai şase ani de existenţă, până pe poziţia
secundă în topul celor mai importanţi asiguratori din România.
Dezvoltarea infrastructurii companiei - începând cu crearea şi diversificarea propriei
oferte de produse, continuând cu atragerea celor mai buni specialişti locali din domeniul
asigurărilor şi terminând cu extinderea reţelei teritoriale - a fost realizată cvasiexclusiv prin
autofinanţare. În ciuda costurilor ridicate pe care lansarea unei afaceri de tip greenfield le
impune, Asigurări "Ion Tiriac" a generat într-un timp record rezultate pozitive pentru
acţionarii săi.
Mizând iniţial, în principal, pe dezvoltarea relaţiilor cu clienţi ce desfăşurau activităţi
în domeniile industrial şi comercial, ASIT a reuşit să creeze adevărate parteneriate pe termen
lung cu asiguraţii, spre beneficiul ambelor părţi implicate.
Integrarea, în anul 2000, a societăţii ASIT în grupul de asigurări german Allianz a
întărit poziţia acesteia pe piaţa românească, statutul de membru al unuia dintre cele mai
importante grupuri financiare din lume, conferind companiei rezultate - Allianz-Tiriac
Asigurari- un avantaj competiţional sensibil, atât din perspectiva garantării stabilităţii
financiare, cât şi în ceea ce priveşte angajamentul de a impune, pe termen lung, o marcă de
prestigiu în România.
Allianz-Tiriac oferă la ora actuală o gamă completă de produse şi servicii de protecţie şi
planificare financiară, pe toate segmentele de asigurări - auto, bunuri, răspundere, viaţa,
sănătate -, dar şi în domeniul administrării pensiilor private. Definitoriu pentru succesul
Allianz-Tiriac Asigurări a fost echilibrul păstrat, în permanenţă, între ritmul de dezvoltare şi
siguranţa financiară a companiei.
Diversificarea progresivă a gamei de produse în concordanţă cu nevoile clienţilor şi
adaptarea lor în permanenţă la tendinţele cererii au reprezentat elemente de strategie care au
avut o contribuţie importantă la dezvoltarea echilibrată a afacerilor Allianz-Tiriac. Astăzi,
portofoliul de asigurări al companiei are o structură diversificata, incluzând practic toate
tipurile de produse de protecţie şi planificare financiară, din gama asigurărilor generale,
asigurărilor de viaţă şi sănătate, actvitatea extinzându-se, începând din 2007 şi pe segmentul
administrării private a pensiilor. Pe termen mediu şi lung prioritatea Allianz-Tiriac este aceea
de a deveni numărul 1 în preferinţele clienţilor săi, prin produsele şi serviciile de protecţie şi
planificare pe care le oferă.
„Permanent, am implementat soluţii inovatoare, menite să ne aducă mai aproape de
clienţii noştri. Astfel, am implementat încă din anul 2006, în premieră pe piaţa asigurărilor
din România, un sistem de ofertare pentru poliţele Casco, ce generează prime individualizate,
corelate riguros cu profilul de risc al clientului, cu istoricul daunalitatii acestuia şi
caracteristicile tehnice ale autovehiculului şi nu în ultimul rând, cu gradul de fidelitate a
clientului în ceea ce priveşte relaţiile contractuale cu Allianz-Tiriac.
De asemenea, îmbunătăţirea serviciilor de soluţionare a daunelor a fost o preocupare
constantă de-a lungul timpului, astfel încât clienţii noştri să beneficieze de cele mai bune şi
rapide servicii în cazul în care au o dăuna. Odată cu centralizarea procesului de soluţionare a
daunelor auto am reuşit să facem încă un pas în direcţia îmbunatăţirii serviciilor oferite de
companie, clientul având astfel un singur punct de contact unde poate aviza dăuna produsă şi
de unde poate obţine toate informaţiile de care acesta are nevoie - Contact Center-ul Allianz-
Tiriac. Am continuat în acelaşi timp să dezvoltăm produse performante, flexibile, ce oferă
clientului posibilitatea de a alege dintre planurile de asigurare oferite varianta potrivită
nevoilor sale specifice, din perspectiva riscurilor acoperite şi a primelor de asigurare
corespunzătoare.”
Categori ale asigurărilor la Allianz Tiriac
Allianz-Tiriac oferă publicului din România (persoane fizice şi juridice) o gamă diversificată
de:
Activitatea de asigurări generale

Structura portofoliului de asigurări generale


Activitatea derulată de companie în anul 2015 nu a adus modificări relevante în ceea
ce priveşte structura portofoliului de asigurări generale:

· Asigurările auto casco deţin, în continuare, o pondere majoritară în structura


portofoliului de asigurări generale (42,7 %), cu un volum de prime brute subscrise de
406,9 milioane lei."

· Asigurările de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor din accidente auto
deţin la rândul lor o pondere importanta (27,5 %) în portofoliul de asigurări generale
al Allianz-Tiriac Asigurări, valoarea primelor brute subscrise pe această clasă de
asigurări ridicându-se la 262,2 milioane lei.

· Cea de a treia categorie de asigurări care are o contribuţie importantă la realizarea


veniturilor din activitatea de asigurări generale este asigurarea de bunuri şi proprietăţi
(incluzând asigurările de incendiu şi calamităţi naturale, respectiv asigurările de daune
la proprietăţi), cu o pondere de aproximativ 17,4%, aferentă celor 165,9 milioane lei
reprezentând prime brute subscrise.
Activitatea de asigurări de viaţă
Cele două principale clase de asigurări de viaţă practicate au contribuit la realizarea
veniturilor din prime brute subscrise de Allianz-Tiriac pe segmentul asigurărilor de viaţă în
următoarele proporţii:

· Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare: 58%

· Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii: 42%


În privinţa tipurilor de plasamente realizate de companie, în cazul poliţelor tradiţionale de
asigurări de viaţă, acestea au fost reprezentate de titluri de stat emise de instituţii
guvernamentale din România, obligaţiuni emise de bănci internaţionale cu rating superior şi
depozite bancare înregistrate la filiale/ reprezentante locale ale unor bănci internaţionale cu
rating superior.
În ceea ce priveşte clasa de asigurări de viaţă cu componenta investiţională tip unit-
linked, Allianz-Tiriac Asigurări oferă clienţilor săi oportunitatea de a direcţiona primele
achitate în contul poliţelor către o serie de programe investiţionale oferite de societate, fiecare
dintre aceste fonduri evidenţiind niveluri diferite ale raportului risc-randament investiţional.1

Studiu de caz
1
https://www.allianztiriac.ro/
Analiza companiilor de asigurări din România
Primele 10 companii din piaţa asigurărilor au subscris cumulat prime brute care au
însumat aproape 770 milioane EUR şi au consemnat o scădere de aproape 3 procente în
moneda europeană. Doar 4 dintre primele 10 companii au înregistrat creşteri în euro:
GROUPAMA Asigurări +1,3%, EUROINS România +86,5%, UNIQA Asigurări +4,9%,
respectiv CITY Insurance +243%. Noul lider al pieţei asigurărilor este, potrivit
estimărilor insuranceprofile.ro din perioada analizată, OMNIASIG VIG.
Compania rezultată în urma fuziunii dintre OMNIASIG şi BCR Asigurări a subscris,
conform estimărilor, 550 mil. lei, adică puţin peste 125 mil. EUR. Raportat la rezultatele
cumulate ale celor două companii pentru semestrul 1 al anului precedent, OMNIASIG VIG a
consemnat o scădere în euro cu puţin peste 21% şi a pierdut aproape 3 puncte procentuale din
cota de piaţă.
Locul secund este ocupat de ASTRA Asigurări, cu subscrieri de circa 118 mil. EUR în
perioada amintită. Asiguratorul şi-a diminuat cu aproape 12% în EUR subscrierile, raportat la
valoarea acestora din perioada similară a anului trecut, şi a pierdut aproape 1,4 puncte
procentuale din cota de piaţă.
ALLIANZ-TIRIAC este poziţionată pe locul al treilea, cu subscrieri de aproape 104
mil. EUR, în scădere cu circa 5% faţă de aceeaşi perioadă din 2011. Compania îşi menţine
cota de piaţă şi în perioada analizată la peste 11% din piaţa asigurărilor.
Potrivit rezultatelor comunicate de GROUPAMA, compania a subscris în România 85
mil. EUR, în creştere (+1,3%) faţă de cifrele consemnate la jumătatea anului trecut.
Asiguratorul ocupa poziţia a patra, având o cotă de piaţă în uşoară creştere.
ASIROM ocupa poziţia a 5-a în piaţă, cu subscrieri a căror valoare a depăşit 70 mil.
EUR, cu circa 20% mai puţin decât suma consemnată în perioada similară a anului trecut.
Compania deţine în prezent o cotă de 7,5% din piaţa asigurărilor.
ING Asigurări de Viaţă este singura companie specializată în asigurări de viaţă care a
rămas în TOP 10 total subscrieri, ocupând poziţia a 6-a cu subscrieri a căror valoare a depăşit
61 mil. EUR. Aceasta şi-a diminuat afacerile cu aproape 6% în moneda europeană.
GENERALI România ocupa poziţia a 7-a cu subscrieri de aproape 60 mil. EUR şi o
scădere de circa 7% în moneda europeană. GENERALI România şi-a diminuat uşor şi cota
de piaţă, aceasta ajungând la 6,3% din piaţa asigurărilor.
Dintre companiile din TOP 10, EUROINS a reuşit o evoluţie spectaculoasă: compania
a crescut cu aproape 87% în moneda europeană până la un volum al subscrierilor de 52 mil.
EUR. Asiguratorul aproape că şi-a dublat cota de piaţă faţă de valoarea înregistrată în
perioada similară a anului trecut. EUROINS a adăugat 2,6 puncte procentuale, urcând
valoarea acestui indicator la 5,5% din piaţa asigurărilor. În valoare absolută, EUROINS a
subscris cu peste 24 mil. EUR peste volumul realizat în prima jumătate a anului trecut.
UNIQA Asigurări a subscris peste 50 mil. EUR, fiind una dintre cele 4 companii care
au înregistrat o creştere în perioada analizată. Aceasta şi-a majorat afacerile cu aproape 5% în
euro şi deţine o cotă de 5,3% din piaţa asigurărilor.
CITY Insurance a reuşit să subscrie cu aproape 31 mil. EUR peste volumul realizat în
perioada similară a anului trecut. Compania a avut cea mai spectaculoasă creştere din TOP 10
şi încheie clasamentul primelor 10 companii din piaţa asigurărilor.
Gradul de concentrare a pieţei a scăzut uşor cu 0,56 puncte procentuale, primele 10
companii din piaţa realizând cu aproape 23 mil. EUR mai puţin decât totalul consemnat în
prima jumătate a anului trecut. Volumul subscrierilor realizate de primele 10 companii din
piaţa reprezintă 81,7% din piaţa asigurărilor.2

Clasamentul asigurărilor pe segmentul RCA:

"În ceea ce priveşte istoricul competiţiei pe piaţa RCA şi luptă pentru câştigarea unei
cote de piaţă cât mai ridicate, o statistică pentru anii 2011-2015 ne indică faptul că în mod
tradiţional piaţa RCA din România a fost dominată de 3-4 asiguratori mari, în timp ce
2
http://www.1rca-ieftin.ro/top-10-asiguratori-omniasig-este-noul-lider-al-pietei-asigurarilor/
ponderile celorlalţi jucători au fost mult mai reduse, sau chiar nesemnificative. Spre exemplu,
la finele anului 2015 societăţile cu cea mai mare pondere în piaţa RCA erau Euroins,
Carpatica şi Asirom care deţineau împreună peste jumătate din piaţă (51,18%)", explica ASF.

Conform indicatorilor principali utilizaţi de Consiliul Concurenţei, riscul de


concentrare pe piaţa RCA este de nivel mediu spre ridicat, primii 5 jucători deţinând o cotă de
piaţă cumulată de peste 82%.3

Asigurările auto au continuat să domine piaţă, CASCO şi RCA reprezentând 60% din
totalul pieţei de profil, respectiv 75% din segmentul asigurărilor generale. Subscrierile
aferente acestora au avansat cu aproximativ 29% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Asigurările de viaţă au reprezentat 17% din afacerile asiguratorilor locali.

3
http://www.1asig.ro/Top-asiguratori-RCA-in-T1-2016-primele-cinci-companii-controlau-peste-80-din-piata-
articol-3,100-54410.htm
Bibliografie

4
http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm
https://www.allianztiriac.ro/
http://www.1rca-ieftin.ro/top-10-asiguratori-omniasig-este-noul-lider-al-pietei-asigurarilor/
http://www.1asig.ro/Top-asiguratori-RCA-in-T1-2016-primele-cinci-companii-controlau-
peste-80-din-piata-articol-3,100-54410.htm
http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm