Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE


PUBLICĂ

PROIECT LA DISCIPLINA
ASIGURAREA CU RESURSE UMANE: RECRUTAREA
SELECȚIA ȘI SOCIALIZAREA ANGAJAȚILOR

Hilote Claudia-Adelina,
AFRUO, I
2019

Cuprins
Capitolul I Informații generale ale SC BCR S.A. ............................................................................ 3
1.1. Denumire, anul înființării, dimensiunea în funcție de numărul salariaților .................. 3
1.2. Obiectul de activitate, tipul de SC ...................................................................................... 3
1.3. Organigrama unității teritoriale și a rețelei ....................................................................... 5
1.4. Estimarea necesarului de salariați ...................................................................................... 6
Capitolul II Procesul la care ocupantul postului ales este supus .................................................... 7
2.1. Profilul psihologic și profesional al candidatului ideal pentru postul de PSC ............... 7
2.2. Fișa postului partener servicii clienți.................................................................................. 7
2.3. Procesul de recrutare și selecție ........................................................................................ 10
2.3.1. Anunțul .............................................................................................................................. 10
2.3.2. Interviul ......................................................................................................................... 12
Capitolul 3 Planul operațional de integrare ................................................................................... 13
Capitolul 4 Chestionar pentru deducerea cauzelor pentru ameliorarea strategiilor de
integrare/retenție ............................................................................................................................... 14

2
Capitolul I Informații generale ale SC BCR S.A.
1.1. Denumire, anul înființării, dimensiunea în funcție de numărul salariaților
Denumirea legală și comercială a societății este Banca Comercială Română S.A.1

Banca Comercială Română (BCR) fondată în anul 1990, este un membru al Erste Group,
este cel mai important grup financiar din România , care oferă operațiuni bancare universale (bancă
de retail, corporații și investiții, trezorerie și piețe de capital) și acoperă companii de specialitate care
activează pe piața de leasing, pensiile private și băncile de locuințe.
BCR este o întreprindere de dimensiune mare, având peste 7265 de angajați în anul 2017.

În cadrul proiectului meu, se studiază restructurarea unității BCR Suceava Burdujeni,


denumită în cele ce urmează „unitatea Burdujeni”, în vederea dezvoltării sale cu scopul
transformării acesteia într-o unitate de tip B, ceea ce implică adăugarea personalului pentru
posturile, în special, cele de pe zona rapidă sau front office și un departament separat pentru clienți
micro, respectiv societăți, firme.

1.2. Obiectul de activitate, tipul de SC


Principalul domeniu de activitate al Băncii (așa cum este denumită în Actul Constitutiv) este
intermedierea monetară (Cod CAEN 641). Activitatea principală a Băncii constă în „alte activități
de intermedieri monetare” (Cod CAEN 6419).

Banca desfășoară activitățile autorizate de Banca Națională a României care sunt specifice
următoarelo coduri CAEN:

 Cod CAEN 6419 – alte activități de intermediei monetare;


 Cod CAEN 6492 – alte activități de creditare;
 Cod CAEN 6499 – alte intermedieri financiare, nespecificate în alte părți;
 Cod CAEN 6612 – activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;
 Cod CAEN 6619 – activități conexe intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări
și fonduri de pensii;
 Cod CAEN 6629 – alte activități, conexe activităților asiguratorilor și fondurilor de pensii;
 Cod CAEN 7022 – activități de consultanță pentru afaceri și management;
 Cod CAEN 6420 – activități ale holding-urilor;
 Cod CAEN 6311 – prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
 Cod CAEN 7010 – activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor aministrative centralizate;
 Cod CAEN 6630 – servicii de administrare a fondurilor.2

În conformitate cu codurile CAEN menționate anterior, Banca desfășoară următoarele activități


principale specifice:
a) Atragerea de depozite și de alte fonduri rambursabile;

1
Actul constitutiv al Băncii Comerciale Române S.A.
2
Ibidem
3
b) Acordarea de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring
cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetare;
c) Operațiuni de plăți;
d) Emitere și administrare de instrumente de plată, cum ar fi: carduri de credit, cecuri de călătorie
și altele asemenea, inclusiv emiterea de monedă electronică;
e) Emitere de garanții și asumare de angajamente;
f) Tranzacționare în cont propriu și/sau în contul clienților, în condițiile legii, cu:
 Instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de
depozit;
 Valută;
 Contracte futures financiare și contracte options;
 Instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii;
 Valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile;
g) Participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și
plasamentul acestora ori prin plasament și prestare de servicii legate de astfel de emisiuni;
h) Servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte
legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de
consultanță;
i) Administrarea de portofolii pentru clienți și consultanță legată de aceasta;
j) Custodie și administrare de instrumente financiare;
k) Intermediere pe piața interbancară;
l) Prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării;
m) Încheierea de casete de siguranță;
n) Operațiuni cu metale prețioase, pietre prețioase și alte obiecte confecționate din metale și pietre
prețioase;
o) Dobândirea de participații la capitalul social al altori entități;
p) Orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar
cu respectarea reglementărilor din legile speciale care reglementează respectivele activități,
respectiv:
 Depozitarea activelor fondurilor de investiții și societățile de investiții;
 Distribuirea de unități și acțiuni emise de fondurile de investiții, și respectiv, societățile
de investiții;
 Activități ca operator autorizat pentru Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
în scopul înregistrării la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a garanțiilor
reale mobilirare create pentru operațiunile desfășurate de Bancă și/sau operațiunile
societăților aparținând aceluiași grup ca BCR;
 Servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte servicii asimilate
pentru terți;
 Activități de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat;
 Activități de depozitare a activelor financiare a fondurilor de pensii facultative;
 Agent de marketing al fondurilor de pensii administrate privat și agent de marketing
privind prospectele schemei de pensii facultative;
4
 Acționarea în numele și pe seama altor instituții de credit/instituții financiare în diverse
operațiuni de creditare/finanțare sau alte operațiuni conexe operațiunilor de
creditare/finanțare;
 Acționarea în numele și pe seama altor entități pentru promovarea serviciilor acestora
către clienții BCR, în subsidiar cu serviciile și produsele oferite de Bancă;
 Acționarea în numele și pe seama altor entități financiare pentru vânzarea/distribuirea
produselor/serviciilor financiare ale acestora, precum și prestarea de servicii suport
necesare pentru vânzarea/distribuirea acestor tipuri de produse/servicii;
 Acționarea în numele și pe seama atlor instituții de plată/instituții emitente de monedă
electronică ca agent de plată/agent de plată pentru moneda electronică.3

BCR este o persoană juridică română, organizată și funcționând în conformitate cu legislația


română în vigoare, în special legislația privind societățile comerciale și legislația bancară, și în
conformitate cu prezentul Act Consistutiv ca o societate comercială pe acțiuni, administrată în
sistem dualist, legal autorizată de Banca Națională a României (BNR) ca instituție de credit
română.4

1.3. Organigrama unității teritoriale și a rețelei

După cum se poate


observa, Directorul de grup este
conducătorul principal, cu drept
de decizie, a cărui subalterni
direcți sunt responsabilii de
unitate, partenerii clienți retail
managerii relații clienți micro
și personal bankerii.

Fig. 1 – Organigrama unității teritoariale

3
Ibidem
4
Ibidem
5
Fig. 2 – Organigrama rețelei

1.4. Estimarea necesarului de salariați


Având în vedere că suntem în era digitalizării și a monedei electronice, personalul va avea de
„suferit”, ca și cantitate, astfel angajații care se ocupă în principal de operațiunile care implică
numerar vor fi redirecționați către operațiunile fără numerar, iar de aceste operațiuni se vor ocupa
roboții, mașinile, internet banking-ul ș.a.ș.m.d.
Astfel, începând din anul 2004 în care se înregistrau 13029 angajați, anul în care s-au
înregistrat cei mai mulți angajați, la cei peste 8700 de angajați din anul 2009, am ajuns peste 7200
înregistrați în anul 2017 și cu siguranță până în anul 2020 numărul personalului va mai scădea. Deși
în unități, în special pe zona rapidă, adică locul unde au loc majoritatea operațiunilor ce implică
numerar există o deficiență de personal, oamenii nefiind obișnuiți cu utilizarea telefonului pentru
internet banking sau call center. Această schimbare va duce, probabil, la confuzia clienților pe viitor.

În momentul de față în unitatea Burdujeni își desfășoară activitatea 4 angajați, respectiv, 2


dintre 3 dintre ei fiind pe zona rapidă, pe postul de partener servicii clienți, (PSC), 2 fiind lucrători
full-time, iar unul part-time, și un partener credite retail (PCR) cu rol de șef de unitate (RUR).

Restructurarea unității implică adăugarea a 2 posturi full-time, respectiv, unul fiind PSC și
celălalt PCR, iar pentru departamentul micro se adaugă două posturi de manageri relații clienți
micro (MRCM), de asemenea, full-time .

6
Capitolul II Procesul la care ocupantul postului ales este supus
2.1. Profilul psihologic și profesional al candidatului ideal pentru postul de PSC
Pentru postul de partener servicii clineți candidatul ideal ar trebui să aibă următoarele calități
și abilități:

- Sociabil și deschis pentru a se putea integra rapid în mediul de lucru și pentru a putea avea o
comunicare favorabilă cu clienții;
- Rezistență ridicată la presiune și stres;
- Amabil, respectuos și deschis la învățarea continuă;
- Un temeperament flegmatic pentru a-și putea stăpâni emoțiile și calmul în timpul serviciului;
- Flexibil, și nu doar din punct de vedere al programului, ci și din punct de vedere al adaptării la
sarcinile de lucru diferite și la atribuțiile care intervin de-a lungul programului de lucru;
- Fidelitatea și confidențialitatea constituie însușirile fundamentale având în vedere sistemul
implicat și informațiile care se gestionează în cadrul acestuia;
- Manifestarea profesionalismului față de clienți, colegi și față de locul de muncă;
- Răbdarea și competențe în a „instrui” sau învăța clienții și colegii;
- Promptitudine și receptivitate în rezolvarea problemelor clienților interni și externi;
- Aderare la principii și valori;
- Creativitate și inovare;
- Atenție distributivă, atenție la detalii;
- Lucrul cu oamenii și independent;
- Mediator, bun negociator;
- Organizat, prezentabil.

2.2. Fișa postului partener servicii clienți


1. Identificare
Denumirea postului: Partener Servicii Clienți (PSC)
COR/Denumirea ocupațională: 241230 – Ofițer bancar
Grup: Suceava
Unitatea: Agentia Burdujeni
Categori funcție: Execuție
Superior ierarhic/funcțional: Responsabil unitate/Partener Clienți Retail cu rol de Responsabil
Unitate

2. Obiectivul postului
Furnizează tranzacții cash/non-cash pentru clienții și ne-clienții de la retail sau corporate.

Promovează vțnzarea produselor și serviciilor non-credit ale băncii și subsidiarelor, pentru clienții
retail.

7
3. Responsabilități specifice
- Efectuează tranzacții cash/non-cash pentru clienții și ne-clienții retail și corporate;
- Asigură asistența post-vânzarea produselor;
- Promovează și vinde produsele și serviciile non-credit ale băncii și subsidiarelor/asigură
asistența clienților existenți și potențiali în conformitate cu gama de produse disponibile tipului
de unitate teritorială și cu standardele de calitate ale băncii;
- Identifică nevoile clienților și oportunitățile de vânzare a produselor și serviciilor oferite de
banca și subsidiare, prin activități de vânzare încrucișată;
- Urmărește și acționează în vederea îndeplinirii țintelor individuale legale interne;
- Asigură întreținerea echipamentelor din zona self-service;
- Execută orice alte sarcini primite în legătură cu activitatea sa, încredințate de superiorul ierarhic
și care nu contravin prevederilor legale în vigoare.
4. Responsabilități generale
A. Aplicarea normelor legale specifice domeniului coordonat și reglementărilor interne
- Își însușește, respectă și aplică prevederile legilor, regulamentelor și reglementărilor interne,
precum și ale Codului de Etică;
- Evită situațiile ce ar putea crea un conflict de interese;
- Acționează numai în limitele de autoritate încredințate prin reglementările interne ale băncii;
B. Confidențialitatea
- Păstrează confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor și informațiilor în activitatea
de zi cu zi;
- Folosește resursele informatice și de comunicații ale băncii strict pentru realizarea sarcinilor și
atribuțiilor de serviciu.
C. Securitatea și sănătatea în muncă
- Își însușește să respecte toate reglementările legale și interne în domeniul securității și sănătății
în muncă;
- Aduce la cunoștință conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil
evenimentele/accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alți angajați.
5. Colaborare și reprezentare
Intern: cu salariații entităților funcționale din administrația centrală/unitățile teritoriale în cadrul
procesului de vânzare de servicii și produse bancare.
Extern: reprezentarea băncii în relația cu clienții.

6. Criterii de evaluare
Indicatori de performanță:

a) Realizarea obiectivelor/indicatorilor de performanță;


b) Inițiativele de îmbunătățire a activității;
c) Promptitudine și receptivitate în rezolvarea problemelor clienților interni și externi;
d) Preocupare pentru însușirea cunoștințelor necesare și dezvoltarea competențelor la nivelul
impus de cerințele postului.

8
7. Cerințele postului
A. Studii:
- Superioare (finalizate sau în curs de finalizare);
- Medii: economice; alte specializări și cursuri de specializare în domeniul bancar/traininguri de
specialitate în domeniul bancar.
B. Vechime: nu este necesară.
C. Cunoștințe (IT, limbi străine, proceduri specifice postului):
- Produsele și serviciile oferite de Grupul BCR;
- Cunoașterea politicii băncii în domeniul promovării și vânzării produselor și serviciilor retail;
- Reglementările legale în domeniul bancar;
- Proceduri de lucru, fluxurile operaționale specifice activității;
- Codul de etică BCR;
- Tehnici de comunicare și negociere;
- Aplicațiile informatice specifice domeniului de activitate.
D. Abilități:
- Adaptare și răspuns la schimbare;
- Lucrul cu ambiguitatea;
- Lucrul sub presiune;
- Prioritizare;
- Aderare la principii și valori;
- Analiza, ascultatea, atenția la detalii;
- Comunicare în scris și verbală;
- Confruntarea de idei;
- Creativitate și inovare;
- Gândire antreprenorială și comercială;
- Gândire conceptuală;
- Lucrul cu oamenii;
- Lucrul independent;
- Mediere, negocierem gândire numerică;
- Operare date, echipamente;
- Organizare, prezentare, redactare și raportare, relaționare, rezolvare de probleme;
- Servire clientelă;
- Sintetizare, structurare informație, vânzare.

9
E. Competențe:
Tabel nr. 1 – Competențele angajatului

1. Colaborează -manifestă spirit de echipă;


pentru atingerea -tratează cu respect contribuția și opinia celorlalți membri ai echipei;
obiectivelor -se consultă cu ceilalți și le împărtășește din cunoștințele și experiența sa;
-oferă și solicită permanent feedback constructiv colegilor de echipă.
2. Adoptă standarde -respectă deadline-urile;
înalte, excelează în -planifică activitățile luând în considerare posibilele schimbări de situație;
activitatea zilnică -monitorizează performanța muncii sale;
-inițiază îmbunătățiri în procesele în care este implicat.
3. Asumarea -respectă promisiunile;
responsabilității -răspunde pentru propriile erori.
4. Acționează cu -îi tratează corecți pe toți clienții/colegii;
integritate -este la curent cu reglementările, politicile, regulile companiei și acționează
conform acestora;
5. Contribuie la -menține și întărește relațiile cu clienții externi/interni;
dezvoltarea -cunoaște toate actualitățile legate de competitori și piață;
afacerii -este proactiv în abordarea clienților și în identificarea nevoilor acestora;
-acționează cu profesionalism și perseverență în dezvoltarea relației de
bussines cu clienții.

8. Delegare
Înlocuiește pe: Partener Servicii Clienți
Este înlocuit de: Partener Servicii Clienți

9. Alte dispoziții
Nerespectarea reglementărilor legale și a reglementărilor interne alte BCR în domeniul de activitate
pentru care se stabilesc responsabilități în fișa postului constituie abaterea gravă și se sancționează
disciplinar potrivit Codului muncii, inclusiv cu desfacerea contractului individual de muncă, în
funcție de gravitatea deficiențelor și/sau pagubelor constatate.

2.3. Procesul de recrutare și selecție


2.3.1. Anunțul
Oraș de lucru: Suceava
Nivel carieră: Entry Level (< 2 ani) și Mid-Level (2-5 ani)
Nivel studii: Student și Absolvent
Tip job: full-time

10
Departament: bănci și vânzări
Industie: Bănci/Sevicii financiare
Limbi străine: engleză

Candidatul ideal
Echipa noastră caută un coleg cu spirit de inițiativă și orientat către clienți. Dacă ești o persoană
energică, motivată și cu bune abilități de relaționare, te așteptăm alături de noi!
Ce te recomandă:

10. Studii superioare de lungă durată: economice sau juridice/tehnice și curs de specializare în
domeniul bancar sau alte domenii ce implică relaționare cu clienții;
11. Studii superioare de scurtă durată: economice;
12. Studii medii: economice;
13. Limba engleză la nivel mediu.

Descrierea jobului
Rolul tău va fi acela de a promova și de a vinde produsele și serviciile non-credit ale băncii și
subsidiarelor, pentru clienții băncii.
Ce vei face:

 Vei efectua tranzacții cash/non-cash pentru clienții băncii;


 Vei asigura promovarea produselor bancare disponibile clienților existenți și potențiali;
 Vei identifica nevoile clienților și oportunitățile de vânzare ale produselor și serviciilor oferite
de banca și subsidiarele băncii;
 Vei asigura întreținerea echipamentelor din zona de self-service.
Alege să ne cunoaștem și să faci parte din echipa noastră!
Descrierea companiei
BCR, o super echipă

În echipa BCR, oportunitățile profesionale disponibile sunt la fel de impresionante ca și portofoliul


nostru extensiv de produse și servicii. Suntem școala de banking pentru tinerele talente. Suntem
rampa de lansare pentru spiritele curajoase și inovatoare. Și încununăm cu succes cariere deja
consacrate.

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din
România și include operațiunile de bancă universală (retail, corporate & invetment banking,
trezorerie și piețe de capital), precum și societățile de profil de pe piața leasingului, pensiilor private
și a băncilor de locuințe.
BCR este banca nr. 1 în România după valoarea activelor de peste 15 mld EUR, banca nr. 1 după
numărul de clienți și banca nr. 1 pe segmentele de economisire și creditare. BCR este cel mai
11
valoros brand financiar din România, după gradul de încredere al clienților și după numărul celor
pentru care BCR este principala instituție cu care fac banking. Și tot BCR este nr. 1 în preferințele
tinerilor care visează să ajungă la o carieră în banking.

2.3.2. Interviul
Interviul are log individual cu fiecare candidat și este organizat de către directorul de grup.
În cadrul primului interviu se află informații generale despre candidat, cum ar fi studiile actuale ale
acestuia, planurile pe viitor, ce așteptări are de la postul pentru care candidează, cât estimează că va
fi salariul net, ce consideră că îl face special față de restul persoanelor cu care concurează, toate
acestea într-o atmosferă prietenoasă, dar formală, în care scopul principal este de a cunoaște
persoana chestionată.

În urma chestionării tuturor candidaților pentru post, se reduce lista candidaților până la
maxim 3 potențiali angajați, în funcție de numărul posturilor vacante, cei care au demonstrat cât mai
bine posibil într-un interviu lejer, capacitățile lor.

Următorul interviu este organizat de către directorul de resurse umane pe zona Moldova, și
constă într-o chestionare mult mai amplă și intensă, unde are loc punerea la încercare a
competențelor candidaților în vederea stabilirii un clasament care va ajuta pe viitor la luarea deciziei
finale. Interviul implică și cerințe de tipul imaginarea unor anumite situații pentru a vedea reacțiile și
creativitatea intervievaților, probleme care obligă candidatul să-și folosească cunoștințele din
domeniul economic-financiar, simularea unor scene care implică vânzarea, negocierea sau
convingerea unui client pentru a transpune persoana chestionată în pielea efectivă a ocupantului
postului.

Astfel, după cel de-al doilea interviu se desemnează persoana cea mai potrivită pentru postul
oferit. În cazul de față, s-a ajuns la decizia de a lua în considerare un singur candidat pentru postul
de PSC în unitatea Burdujeni.

Candidatul cu profilul cel mai apropiat de cel ideal, a câștigat lupta prin exercitarea
cunoștințelor și performanțelor sale în urma celor două interviuri, prin urmare, următorul pas este un
test dintr-o selecție de reglementări legale, respectiv norme cu privire la statutul Băncii Naționale a
României, instituțiile de credit, Fondul de Garantare al depozitelor în sistemul bancar, prevenirea și
sancționarea spălării banilor și a finanțării terorsimului, cunoașterea clientelei ș.a.ș.m.d.
Testul constă în întrebări grilă cu un singur răspuns și este programat de către directorul de
grup împreună cu candidatul, fiind monitorizat și accesat din sistemul intern al băncii. Candidatului i
se înmânează un material de studiu pentru a se putea pregăti, decizia finală fiind în baza rezultatului
la acest ultim test, binenînțeles dacă a fost finalizat cu notă mai mare de nota 6.

În urma promovării testului se stabilește data la care se semnează contractul, iar apoi prima
zi de muncă.

12
Capitolul 3 Planul operațional de integrare
Tabel nr. 2 – Plan operațional de integrare

Etapa Perioada
Recrutarea se face în acord cu cerințele postului și cu analiza muncii în care este
trecută modalitatea de socializare (departament numeros/redus, programat Înainte de
scurt/lung etc.) angajare
Acțiuni la nivelul unității: Săptămâna 1
-cunoașterea tuturor colegilor;
-prezentarea și preluarea kit-ului de instalare (biroul, PC-ul, instrumentele, spațiul Ziua 1
de depozitare, actele de lucru, agenda personală).
Acțiuni în cadrul compartimentului, explicarea în mare a procedeelor desfășurate Săptămâna 1
în cadrul băncii de către responsabilul de unitate:
-explicarea scopului, priorităților, activităților operaționale, etc.;
-redarea relațiilor ierarhice și funcționale în afara/în interiorul unității.
Ziua 1

Activitate individuală: Săptămâna 1


-lecturarea fișei postului, consemnarea elementelor importante, a aspectelor neclare
și a celor în care angajatul va avea nevoie de instruire și sprijin profesional;
-scurte activități de familiarizare cu sistemul, cu mail-ul intern, cu platforma Ziua 1
internă.
Discuție cu responsabilul de unitate: Săptămâna 1
-parametrizarea în sistem a noului angajat pentru toate aplicațiile folosite în
activitatea acestuia;
-solicitarea cardurilor de acces, pentru scanare și printare, a legitimației de angajat, Ziua 1
a ecusonului personalizat;
-distribuirea responsabilităților;
-punerea la dispoziție a materialelor necesare pentru învățarea produselor și
serviciilor băncii și implicit a condițiilor de acordare, comisioanelor, etc.
-clarificarea neclarităților întâlnite în cadrul studierii fișei postului.
Activitate individuală: Săptămâna 1
-lecturarea materialelor didactice. Ziua 1
Activitate la nivel de unitate: Săptămâna 1
-familiarizarea cu fluxul de clienți de-a lungul programului;
-cunoașterea colegilor; Ziua 2-5
-vizualizarea procedeului de vânzare la colegi;
-familiarizarea cu actele și documentele gestionate în cadrul băncii.
Activități în cadrul trainingului de integrare a noului angajat: Săptămâna 2
-reglementări interne;
-noțiuni de bază în cunoașterea clientului; Ziua 1-2
-prezentarea produselor principale de cont curent BCR pentru persoane fizice.

13
Training: Săptămâna 2
-prezentarea internet bankingului și a aplicațiilor implicite;
-prezentarea produselor de economisire principale BCR. Ziua 3-4
Training: Săptămâna 2
-prezentarea produselor pentru persoanele juridice; Ziua 5
Training: Săptămâna 3
-prezentarea produselor subsidiare BCR;
-BCR Pensii; Ziua 1
-BCR Asigurări.
Training: Săptămâna 3
-întroducerea noului anagajat într-o variantă demo a sistemului pentru a putea
practica deschiderea de produse în cadrul trainingului; Ziua 2-4
Training: Săptămâna 3
-prezentarea standardelor și principiilor de vânzare;
-simularea unor scenarii filmate pe roluri în care noul angajat poate aprofunda Ziua 5
tehnicile de vânzare învățate și a produselor și serviciilor de-a lungul traingului.

Capitolul 4 Chestionar pentru deducerea cauzelor pentru ameliorarea


strategiilor de integrare/retenție
1. La locul de muncă socializați cu colegii dumneavoastră? (dacă angajatul se simte integrat
între colegi și nu are greutăți în a comunica cu aceștia)
2. Considerați faptul că aveți pe cine să vă bazați pentru ajutor atunci când întâmpinați o
problemă legată de serviciu? (dacă colegii angajatului se ajută între ei)
3. Sunteți satisfăcut din punct de vedere al condițiilor de muncă? (dacă angajatul consideră că
nu se simte confortabil la locul de muncă)
4. Sunteți mulțumit de posibilitățile pe care vi le oferă jobul dumneavoastră? (dacă angajatul
simte că jobul nu mai are ce să-i ofere)
5. Sunteți motivat să mergeți la serviciu? (dacă angajatul consideră că nu i se recunoaște
valoarea și munca depusă)
6. Credeți că s-a investit suficient în traininguri pentru a vă ajuta în desfășurarea activității
dumneavoastre zilnice? (dacă angajatul a ajuns în faza în care face totul mecanic și
consideră ca nu mai are nimic de învățat)
7. La locul de muncă reușiți să vă organizați în așa fel încât să vă finalizați toate activitățile
impuse? (dacă angajatul se simte presat de stres și nu mai face față responsabilităților)
8. Reușiți să vă atingeți toate țintele și obiectivele? (dacă angajatul consideră că țintele sunt
absurde sau imposibile de îndeplinit)
9. Vă considerați atât pregătit astfel încât să nu mai asistați la traininguri? (dacă angajatului i
se par plictisitoare trainingurile sau daca le consideră o pierdere de vreme)
10. Simțiți că sunteți dorit în cadrul companiei? (dacă angajatul simte că nu muncește degeaba
și că poate progresa)

14