Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” – SIBIU

FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU”

SPECIALIZAREA: DRPET

CENTRUL TUTORIAL MIERCUREA CIUC

DREPT INSTITUȚIONAL BANCAR


Tema de control

PLATA ELECTRONICĂ

Profesor de disciplină:

Conf. univ dr. Cristina Oneț

Student:

Chiciu Adrian-Cătălin

Anul IV Drept ID

Anul universitar 2019-2020

Semestrul I
PLATA ELECTRONICA

1. Plata poate fi definita ca un transfer de fonduri prin care se stinge o obligatie din partea
platitorului catre beneficiar. Platitorul este acea parte intr-o tranzactie de plata care transfera
fondurile, iar beneficiarul este destinatarul final al fondurilor.
In ceea ce priveste afacerile electronice exista o multitudine de categorii in care aceste sunt
impartite. Strans legate de afacerile electronice este comertul electronic.
Comertul electronic (e-commerce) este procesul de cumparare, vanzare sau schimb de produse,
servicii sau informatii prin intermediul retelelor de calculatoare.
Afacerile electronice (e-business) nu se limiteaza la cumpararea si vanzarea de bunuri sau
servicii, ci includ si facilitati pentru servirea cumparatorilor, colaborarea cu partenerii de afaceri
sau conducerea unei organizatii prin mijloace electronice.
Acum cativa ani Hewlett-Packard lansa sub numele de servicii electronice (e-services), o serie de
solutii complete pentru afaceri, formate dintr-o componenta hardware, o parte software si
consultanta pentru afaceri.
Exista posibilitatea ca numai anumite activitati din cele ale afacerilor traditionale sa fie
automatizate. Astfel afacerile electronice pot fi partiale sau totale si ele presupun desfasurarea a
cel putin uneia din urmatoarele activitati:
- Prezenta on-line ( existenta unui site de prezentare);
- Comanda on-line;
- Plata on-line;
- Transmiterea on-line a produsului sau serviciului.
Strans legata de comertul electronic este piata virtuala, aceasta reprezentand locul unde se
intalnesc cumparatorii si vanzatorii pentru schimbul de produse, servicii sau informatii contra
bani. Activitatile din categoria afacerilor electronice sunt acele parti ale afacerilor traditionale
care pot fi automatizate si mai mult, se pot desfasura pe Internet.
Comertul electronic este activitatea de cumparare sau vanzare prin intermediul transmiterii de
date la distanta, activitate specifica politicii expansive a marketingului companiilor comerciale.
Utilizarea tuturor mijloacelor electronice pentru participarea la o activitate de comert electronic
poarta denumirea de tranzactie electronica.
Strans legate de comertul electronic pot fi si alte activitati electronice, de exemplu servirea
cumparatorilor, livrarea marfii (daca e vorba de medii electronice), colaborarea cu partenerii de
afaceri sau si conducerea unei organizatii prin mijloace electronice. In tranzactiile comerciale
clasice se disting urmatoarele etape:
1.informarea comerciala referitoare la tranzactie si anume cercetarea de marketing;
2.incheierea contractului comercial general;
3.comandarea/vanzarea produsului sau a serviciului;
4.plata.

2. Caracterul juridic al platii-Regimul juridic al documentelor in forma electronica, ce contin


date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri ori servicii intre persoane
care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica, este stabilit de
Legea nr. 260/2007 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace
electronice.Facturile si chitantele in forma electronica, emise fara indeplinirea conditiilor
prevazute de legea mai sus mentionata, nu au calitatea de document justificativ.
- In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturi, modificari sau alte
asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea sau
file lipsa;
- Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa
poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta;
- Corectarea se face in toate exemplarele documentului si se confirma prin semnatura persoanei
care a intocmit/corectat documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii corecturii;
- In cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza carora
se primeste, se elibereaza sau se justifica numerarul, ori al altor documente pentru care normele
de utilizare prevad asemenea restrictii, documentul intocmit gresit se anuleaza si ramane in
carnetul respectiv;
- La corectarea documentului justificativ in care se consemneaza operatii de predare-primire a
valorilor materiale si a mijloacelor fixe este necesara confirmarea, prin semnatura, atat a
predatorului, cat si a primitorului;
- In cazul completarii documentelor prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata
a datelor, corecturile sunt admise numai inainte de prelucrarea acestora, mentionandu-se data
rectificarii si semnatura celui care a facut modificarea. Documentele prezentate in listele de erori,
anulari sau completari (pe baza carora se fac modificari in fisiere sau in baza de date a unitatii)
trebuie sa fie semnate de persoanele imputernicite de conducerea unitatii;
- In cazul in care prelucrarea documentelor justificative se face de catre un tert (persoana fizica
sau juridica), in relatiile dintre terti si unitatile beneficiare este necesar ca pentru efectuarea
corespunzatoare a inregistrarilor in contabilitate sa se respecte urmatoarele reguli: documentele
justificative sa fie intocmite corect si la timp de catre unitatile beneficiare, acestea raspunzand de
realitatea datelor inscrise in documentele respective; documentele contabile, intocmite de terti pe
baza documentelor justificative, trebuie predate unitatilor beneficiare la termenele stabilite prin
contractele sau conventiile civile incheiate, tertii raspunzand de corectitudinea prelucrarii
datelor; in conditiile in care prestatorul de servicii de prelucrare a documentelor nu este persoana
fizica sau juridica autorizata potrivit O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza
contabila si a contabililor autorizati, republicata, unitatile beneficiare trebuie sa efectueze
verificarea documentelor contabile obtinute de la terti, in sensul cuprinderii tuturor documentelor
justificative predate pentru prelucrare, al respectarii corespondentei conturilor si exactitatii
sumelor inregistrate.

3. Mijloace de plata-Transferul de fonduri se poate realiza de catre prestatori de servicii de plata


(institutii de credit, institutii de plata si institutii emitente de moneda electronica), in baza unui
ordin de plata transmis acestora prin intermediul instrumentelor de plata (transfer credit, debitare
directa, card de plata, cec, cambie, bilet la ordin).Efectuarea unei plati fara numerar prin transfer
de fonduri de la platitor la beneficiar implica o serie de operatiuni care sunt permise doar
prestatorilor de servicii de plata.Principalele etape ale unei plati fara numerar sunt urmatoarele:

Faza tranzacţională-cuprinde iniţierea, validarea şi transmiterea unei instrucţiuni de plată. În


funcţie de tipul de instrument, instrucţiunea de plată poate fi iniţiată de debitor (spre exemplu, în
cazul transferului credit), sau de beneficiar (spre exemplu, în cazul debitării directe). În aceasta
fază au loc o serie de operaţiuni, care vizează în principal verificarea identităţii părţilor implicate
în tranzacţie, a autenticităţii instrumentului de plată utilizat şi a integrităţii datelor aferente
tranzacţiei.

În faza de compensare şi decontare, instituţiile (instituţiile de credit şi Trezoreria Statului)


schimbă între ele creanţele rezultate din plăţile fără numerar, prin intermediul sistemului de plăţi
pentru plăţi de mică valoare şi volum mare, şi decontează soldurile nete ale acestor creanţe prin
intermediul sistemului ReGIS.