Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ,, NICOLAE TESTEMITANU,,

CATEDRA DE MANAGEMENT SI PSIHOLOGIE

Proiect de cercetare

Tema: SINDROMUL POSTCOLECISTECTOMIE, CORELATII CLINICO-PARACLINICE

EFECTUAT
Actualitatea temei
Sindromul postcolecistectomie (SPC) este definit ca reaparitia simptomelor similare celor apărute
înaintea intervenției chirurgicale. Acestea constau în dureri abdominale în cadranul superior drept și
fenomene dispeptice, în prezența sau absenţa icterului [1]. Apariția sindromului survine în
eventualitatea în care colecistectomia s-a efectuat în absența unei indicaţii riguroase, respectiv absența
manifestărilor clinice tipice litiazei veziculare și a argumentării ecografice a prezenței calculilor biliari.

SPC afectează aproximativ 40 % dintre pacienții care prezintă în antecedentele chirurgicale o


colecistectomie clasică sau laparascopică[4]. S-a constatat ca SPCE apare dupa 2-25 ani de la operatia
propriu-zisa [2]. Evaluarea completă preoperatorie este foarte importantă deoarece atit un examen
riguros cit si determinarea indicatiilor absolute pentru colecistectomie , va reduce apariția SPC [2,3,4].

Scopul studiului:

Determinarea particularitatilor atit clinice cit si paraclinice a pacientilor cu sindrom


postcolecistectomic.
Obiectivele lucrării
1. Analiza datelor de literatură a particularităților SPCE
2. Evaluarea si determinarea cauzelor SPCE
3. Determinarea corelatiilor clinice si paraclinice a SPCE

Tipul de studiu : este un studiu descriptiv


Studiul este selectiv , au fost selectate 50 fise a pacientilor internati pe perioada 2018-2019 in
cadrul SPITALULUI CLINIC REPUBLICAN T. MOSNEAGA .
Criteriile de includere in studiu:
In studiu au fost inclusi pacientii care in anamneza au avut interventia chirurgicala de
colecistectomie, si prezentau durere in hipocondrul drept sau epigastru.
Ca criterii de excludere s-a utilizat :lipsa interventiei de colecistectomie.
Metodele de cercetare folosite: descriptive, biostatistica, de comparative
Metodele de acumulare a datelor primare: impreuna cu conducatorul tezei am efectuat
chestionare care includeau diversi parametri inclusiv parametrii clinici cit si parametri
instrumentali, ulterior acestea au fost completate cu date din fisele de observatie a pacientilor din
cadrul SCR T.Mosneaga, si introduce in programa Excel.
caracteristicile studiate: s-au studiat virsta pacientilor, locul de trai, patologiile asociate, acuzele
la internare, datele de laborator.
Metodele matematice: s-au calculat valoarile medii, valorile minime si valorile maxime ale
caracteristicilor studiate, raportul barbati/femei,
Prezentarea rezultatelor :
Tabel I. Cauzele biliare în 31 cazuri de sindrom postcolecistectomie [5].

Structura tezei:
Capitolul 1
1.1 actualitatea si gradul de studiere a temei investigate
1.2 scopul si obiectivele tezei
1.3 importanta teoretica si valoarea aplicativa a lucrarii
1.4 analiza bibliografica a temei
-definitie
-istoric
-etilogie
-tabloul clinic
-diagnostic
-tratament
1.5 concluzii
Capitolul 2
material si metodede de cercetare:
2.1caracteristica generala a cercetarii si proiectarea lotului
2.2 metode statistice applicate in studio
2.3 metode de prelucrare si analiza a rezultatelor obtinute
2.4 concluzii capitolul 2
Capitolul 3
rezultatele proprii
3.1 particularitățile clinice a pacientilor cu SPCE
3.2 Evaluarea si determinarea cauzelor SPCE a pacientilor din lotul studiat
3.3 Determinarea corelatiilor clinice si paraclinice a pacientilor din lotul studiat
3.4 Concluzii
Discutii

Bibliografie:

1. Jaunoo SS, Mohandas S, Almond LM. Postcholecystectomy syndrome (PCS). International Journal
of Surgery 2010;8:15-7.
2. Shaffer EA. Epidemiology and risk factors for gallstone disease: has the paradigm changed in the
21st century? Curr Gastroenterol Rep 2005;7(2):132-40.
3. Marschall HU, Einarsson C. Gallstone disease. J Intern Med 2007;261(6):529-42.
4. Gore RM, Thakrar KH, Newmark GM, Mehta UK, Berlin JW. Gallbladder imaging. Gastroenterol
Clin North Am 2010;39(2):265-87.
5. http://www.conexiunimedicale.ro/fisiere/0808.pdf

S-ar putea să vă placă și