Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE EDUCAȚIE REMEDIALĂ

- raport final -

1.INFORMAȚII GENERALE:
1.1 Sat Parpanita /Școala Gimnaziala nr. 1, /Sat Parpanita, Jud. Vaslui

1.2 Cadru/e didactic/e implicate în coordonarea sesiunilor.....................

Nume și prenume Date de contact (telefon, mail)

Draisug Nicoleta 0742009072/nicoleta_benchea@yahoo.com

1.3 Număr copii mentori (dacă e cazul):5 copii

1.4 Perioada de desfășurare a sesiunilor de educație remedială:ianuarie-iunie 2018

1.5 Frecvența cu care vor avea loc sesiunile de educație remedială


NR SESIUNI/SAPTAMANA __1_DURATA SESIUNII__1 ora_

1.6 Locul de desfășurare:Scoala Gimnaziala nr. 1, sat Parpanita

1.7 Număr copii beneficiari:19 copii


(Sesiunile de educație remedială se adresează copiilor din ciclul primar cu rezultate de suficient și
insuficient la lb română și matematică și copiilor din ciclul gimnazial care înregistrează absențe școlare,
risc de corigență, repetenție și abandon școlar. Vă rugăm menționați situația școlară a copiilor din grupul
țintă în tabelul atașat la punctul 5.)

2. LISTA COPIILOR PARTICIPANȚI LA ACTIVITĂȚILE REMEDIALE (se prezintă la începutul și


la finalul activității).

MEDIE MEDIE LB. REPETENȚIE


MATE ROMÂNĂ ABSENȚE , CORIGENȚE
NR. NUME ȘI PRENUME VÂRSTA CLASA (sfârșit an (sfârșit an (dacă e (dacă e cazul;
CR școlar școlar 2017- cazul) se notează și
T 2017-2018) 2018) obiectul)
1 Anei Alexandru 13 VI 6 5 - -
2 Artene George 13 VI 7 5,50 - -
3 Bozonca Ionela 13 VI 6,50 7 - -
4 Ciobotaru Bianca 13 VI 5,50 5 - Corigenta
Fizica
5 Comandaru Simona 13 VI 9 8,50
6 Dolniceanu Constantin 13 VI 5 Corigent - Corigent
Romana si
Fizica
7 Hoarta Alexandru 13 VI 6,50 7,50 - -

8 Luca Florin 13 VI 6 5,50 - -


9 Zosim Elena 13 VI 5,50 5 - Corigenta
Fizica
10 Ciumandru Georgiana 13 VII 8 6 - -
11 Amanci Ravil 15 VIII 5,50 6 - -
12 Artene Iuliana 15 VIII 6,50 8 - -
13 Gavril Lavinia 15 VIII Corigenta 5 - Corigenta
Matematica
14 Maxim Diana 15 VIII 6 7 - -
15 Morosanu Mihaela 15 VIII 8,50 7 - -
16 Nechifor Gabriel 15 VIII 7,50 6 - -
17 Nechita Stefanel 15 VIII Corigent 5 - Corigent
Matematica
18 Ungureanu Andrei 15 VIII 5 5,50 - -
19 Ursacheanu Ancuta 15 VIII 9,50 10 - -

3. RAPORT ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE EDUCAȚIE REMEDIALĂ ÎN

ȘCOALA Gimnaziala nr. 1 ,Sat Parpanita


(Se prezintă la sfârșitul semestrului I și a anului școlar. La acest raport se vor anexa copii ale documentelor
ce justifică cheltuielile realizate în cadrul planului. Pe fiecare document se va face mențiunea ”conform cu
originalul”. Copii ale fișelor de lucru din cadrul sesiunilor vor fi păstrate de către coordonatorii sesiunilor
de educație remedială în vederea monitorizării de către staff-ul WVR):

ACTIVITATEA* DATA NUMĂR RESURSE Observații**


COPII UTILIZATE

Rapoarte si Sapt I 10 Fise de lucru,coli Participare activa a elevilor


procente-probleme xerox,
aplicative auxiliare,mape...

Linii importante in Sapt II 10 Fise de lucru,coli Intelegerea si fixarea notiunilor


triunghi xerox, prin folosirea instrumentelor
auxiliare,mape,trus achizitionate
e geometrice...

Marimi direct Sapt III 10 Fise de lucru,coli Elevii participa cu interes


proportionale xerox,
auxiliare,mape...

Criterii Sapt IV 10 Fise de lucru,coli Intelegerea si fixarea notiunilor


deparalelism xerox, prin folosirea instrumentelor
auxiliare,mape,trus achizitionate
e geometrice...

Marimi invers Sapt V 10 Fise de lucru,coli Elevii participa cu interes


proportionale xerox,
auxiliare,mape...

Suma masurilor Sapt VI 10 Fise de lucru,coli Utilizarea trusei geometrice


unghiurilor unui xerox, benefica
triunghi auxiliare,mape,trus
e geometrice...

Probleme ce se Sapt VII 10 Fise de lucru,coli Participarea activa a elevilor


rezolva prin regula xerox,
de trei simpla auxiliare,mape,trus
e geometrice...

Triunghi isoscel- Sapt VIII 10 Fise de lucru,coli Folosirea triunghiurilor


proprietati xerox, realizate in fixarea
auxiliare,mape,trus proprietatilor
e geometrice...

Adunarea si Sapt IX 10 Fise de lucru,coli Folosirea tablei magnetice


scaderea xerox, pentru insusirea regulilor
numerelor intregi auxiliare,mape... aplicate in operatii cu nr. intregi

Triunghi echilateral Sapt X 10 Fise de lucru,coli Folosirea triunghiurilor


–proprietati xerox, realizate in fixarea
auxiliare,mape,trus proprietatilor
e geometrice...

Inmultirea si Sapt XI 10 Fise de lucru,coli Folosirea tablei magnetice


impartirea xerox, pentru insusirea regulilor
numerelor intregi auxiliare,mape... aplicate in operatii cu nr. intregi

Triunghi Sapt XII 10 Fise de lucru,coli Utilizarea trusei geometrice


dreptunghic- xerox, benefica in realizarea
proprietati auxiliare,mape,trus triunghiurilor
e geometrice...

Reguli de calcul cu Sapt XIII 10 Fise de lucru,coli Imprimantaa avut un rol


puteri xerox, important in parcurgerea cu
auxiliare,mape... succes a tuturor activitatilor

Perimetrul unui Sapt XIV 10 Fise de lucru,coli Activitati practice realizate in


triunghi-proprietati xerox, jurul lor folosind trusa
auxiliare,mape,trus geometrica
e geometrice...

Operatii cu numere Sapt XV 10 Fise de lucru,coli Folosirea tablei magnetice


intregi xerox, pentru insusirea regulilor
auxiliare,mape... aplicate in operatii cu nr. intregi

Triunghiul- Sapt XVI 10 Fise de lucru,coli Realizarea triunghiurilor din


recapitulare xerox, carton-activitate ce a avut mare
auxiliare,mape,trus succes in intelegerea
deosebirilor si asemanarilor
e geometrice...
dintre triunghiuri
Ecuatii.Probleme Sapt XVII 10 Fise de lucru,coli Participarea activa a elevilor
care se rezolva cu xerox,
ajutorul ecuatiilor auxiliare,mape...

Probleme SaptXVIII 10 Fise de lucru,coli Participarea activa a elevilor


xerox,
auxiliare,mape,trus
e geometrice...

Jocuri matematice Sapt XIX 10 Fise de lucru,coli Participarea activa a elevilor


xerox,
auxiliare,mape,trus
e geometrice...

Realizarea figurilor Sapt XX 10 Fise de lucru,coli Vizualizarea triunghiurilor –un


geometrice din xerox, mare succes in realizarea
carton auxiliare,mape,trus perimetrului acestora
e geometrice...

* Activitatea: Se va face o scurta descriere a activității de tipul: lucru pe fișe de matematică, limba română,
lecturare povestea..., studiul personajelor, ortograme.
**Observații: Pe fiecare activitate se pot face observații legate de participarea copiilor, succese, dificultăți,
etc.

ACTIVITATEA* DATA NUMĂR RESURSE Observații**


COPII UTILIZATE
Numere reale-operatii, Sapt I 9 Fise de lucru,coli Participare activa a
rationalizari xerox, elevilor
auxiliare,mape...
Corpuri geometrice- Sapt II 9 Fise de lucru,coli Intelegerea si fixarea
reprezentare, clasificare, xerox, notiunilor prin
elemente auxiliare,mape,trus folosirea
instrumentelor
e geometrice,
achizitionate
corpuri
geometrice...

Calcule cu numere Sapt III 9 Fise de lucru,coli Elevii participa cu


reprezentate prin litere xerox, interes
auxiliare,mape...

Arii ale poligoanelor Sapt IV 9 Fise de lucru,coli Intelegerea si fixarea


studiate(triunghi, xerox, notiunilor prin
patrulater,hexagon) auxiliare,mape,trus folosirea
instrumentelor
e geometrice,
achizitionate
corpuri
geometrice...

Formule de calcul prescurtat Sapt V 9 Fise de lucru,coli Elevii participa cu


xerox, interes
auxiliare,mape...

Trunchiul de piramida- Sapt VI 9 Fise de lucru,coli Utilizarea trusei


reprezentare,elemente xerox, geometrice benefica,a
auxiliare,mape,trus corpurilor
geometrice...
e geometrice,
corpuri
geometrice...

Rapoarte de numere reale – Sapt VII 9 Fise de lucru,coli Participarea activa a


amplificare,simplificare,operati xerox, elevilor
i cu rapoarte auxiliare,mape...

Paralelipidul dreptunghic –arie Sapt VIII 9 Fise de lucru,coli Folosirea corpurilor


si volum xerox, geometrice realizate
auxiliare,mape,trus in fixarea
e geometrice, proprietatilor
corpuri
geometrice...

Functii-grafic,reprezentare Sapt IX 9 Fise de lucru,coli Folosirea tablei


xerox, magnetice pentru
auxiliare,mape... rezolvarea
problemelor cu functii
Cubul-arie si volum Sapt X 9 Fise de lucru,coli Folosirea corpurilor
xerox, geometrice in fixarea
auxiliare,mape,trus formulelor
e geometrice ,
corpuri
geometrice...

Ecuatii si inecuatii Sapt XI 9 Fise de lucru,coli Folosirea tablei


xerox, magnetice pentru
auxiliare,mape... insusirea regulilor
aplicate in operatii cu
nr. reale
Prisma dreapta-arie si volum Sapt XII 9 Fise de lucru,coli Utilizarea trusei
xerox, geometrice benefica
auxiliare,mape,trus in realizarea
corpurilor geometrice
e geometrice...

Sisteme simple de ecuatii Sapt XIII 9 Fise de lucru,coli Imprimantaa avut un


xerox, rol important in
auxiliare,mape... parcurgerea cu succes
a tuturor activitatilor
Probleme care se rezolva cu Sapt XIV 9 Fise de lucru,coli Activitati practice
ajutorul ecuatiilor xerox, realizate in jurul lor
auxiliare,mape,trus folosind trusa
geometrica si
e geometrice...
corpurile geometrice
Piramida Sapt XV 9 Fise de lucru,coli Folosirea tablei
triunghiulara,tetraedru regulat xerox, magnetice pentru
-arie si volum auxiliare,mape... aplicarea formulelor
in rezolvarea
problemelor
Teste de evaluare simple Sapt XVI 9 Fise de lucru,coli Realizarea corpurilor
xerox, din carton-activitate
auxiliare,mape,trus ce a avut mare succes
in intelegerea
e geometrice...
deosebirilor si
asemanarilor dintre
acestea
Piramida patrulatera regulata Sapt XVII 9 Fise de lucru,coli Participarea activa a
si hexagonala -arie si volum xerox, elevilor
auxiliare,mape...

Teste de evaluare simple SaptXVIII 9 Fise de lucru,coli Participare activa a


xerox, elevilor
auxiliare,mape,trus
e geometrice...

Corpuri rotunde-arie si volum Sapt XIX 9 Fise de lucru,coli Participare activa a


xerox, elevilor
auxiliare,mape,trus
e geometrice ,
corpuri
geometrice...

Teste de evaluare simple Sapt XX 9 Fise de lucru,coli Participare activa a


xerox, elevilor
auxiliare,mape,trus
e geometrice...

4.CHELTUIELI PRIVIND FINANTAREA ACORDATA DE CATRE FUNDATIA WORLD VISION


ROMANIA

Obiectul documentului Nr. factura Data factura Valoare Document de plată (chitanţă, bon, ordin de plată)
financiar factura
(conform capitolului 4 - Felul Nr. Data Valoarea
Detalierea costurilor documentului
proiectului, din Cererea
de finanţare)

Whiteboard magnetic 2280613 02.02.2018 435 Ordin de 61 13.02. 435


rotativ plata 2018

Ceasul de perete 38652 26.03.2018 80,31 Ordin de 103 30.03. 80,31


matematica plata 2018
Imprimanta laser 76 6.03.2018 832,90 Ordin de 832,90 12.03. 832,90
monocrom xerox plata 2018
Caiet studentesc de
matematica
Hartie xerox
Lipici
Set truse geometrice
Marker
Mape plastic
Folii plastic
Burete de sters tabla
magnetica
Set instrumente de
scris

Alimente si bauturi 35609 21.03.2018 315,13 Ordin de 102 29.03. 315,13


racoritoare plata 2018
Ordin de 30.05.
3602575 22.05.2018 284 163 284
plata 2018

0006830 150
31.05.2018 Ordin de 12.06.
plata 170 2018 150

14 200 Ordin de 12.06. 200


4.06.2018 plata 169 2018

TOTAL 2297,34 2297,34


lei
lei

NUME PRENUME Draisug Nicoleta


COORDONATOR DE
PROIECT:

FUNCŢIA: Profesor

SEMNĂTURA
COORDONATORULUI DE
PROIECT

SEMNĂTURA DIRECTORULUI
INSTITUŢIEI

ŞTAMPILA INSTITUŢIEI